Положення про почесного доктора І професора Національного університету \"Львівська політехніка\" icon

Положення про почесного доктора І професора Національного університету "Львівська політехніка"
Скачати 63.13 Kb.
НазваПоложення про почесного доктора І професора Національного університету "Львівська політехніка"
Дата21.02.2014
Розмір63.13 Kb.
ТипПоложення

ПОЛОЖЕННЯ про почесного доктора і професора

Національного університету "Львівська політехніка"


Дане положення регламентує присвоєння звання почесного (достойного) доктора і професора Національного університету "Львівська політехніка" (надалі - Університет). Положення розроблене згідно зі Статутом Університету з урахуванням досвіду зарубіжних університетів.


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. В Університеті присвоюються найпочесніші відзнаки колективного визнання особливих

заслуг громадян України та інших держав в розвитку демократії, науки, культури, освіти у двох номінаціях:

Doctor honoris causa ("достойний честі доктора"); Почесний професор.

2. Почесне звання Doctor honoris causa присвоюється видатним ученим, державним і

громадським діячам, організаторам вищої освіти, діяльність і здобутки яких мають вагоме значення:

 • для розвитку світової цивілізації, в тому числі науки та освіти;

 • для зростання національних багатств, інтелектуального потенціалу і авторитету України;

 • для розвитку Університету і підвищення його престижу.

 1. Звання "Почесний професор" присвоюється особам, які мають визнані в історії розвитку Університету досягнення в науково-педагогічній діяльності, та відповідають нижчевикладеним вимогам.

 2. Почесні титули присвоюються за рішенням Вченої ради Університету.

 3. Почесний титул в кожній з номінацій може присвоюватися впродовж навчального року одній або двом особам. Будь-яка особа може відзначатися лише один раз і лише в одній з номінацій.


^ ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ ДЛЯ ВІДЗНАЧЕННЯ ПОЧЕСНИМИ ЗВАННЯМИ

6. Кандидатами для присвоєння почесного звання Doctor honoris causa можуть бути:

а) визнаний в світі вчений, який сприяв заснуванню нового напряму наукових досліджень;

б) відомий в Україні державний чи громадський діяч, діяльність якого спрямована на розвиток науки та освіти чи сприяла зростанню престижу Університету та підготовці науковців у відповідній галузі;

в) меценат, допомога якого є значним внеском в розвиток матеріальної бази і підвищення престижу Університету;

г) організатор вищої освіти - керівник або представник міжнародної організації,
вітчизняного чи зарубіжного університетів, міністерств чи відомств, а також
державних установ та корпорацій - замовників інтелектуальних послуг, які
сприяли значному зростанню престижу Університету.

7. Кандидатами для присвоєння звання "Почесний професор" можуть бути:

а) науково-педагогічні працівники Університету, які мають педагогічний стаж роботи понад 20 років, науковий ступінь, вчене звання ( як правило, професора) та визначні заслуги;

б) працівники інших закладів освіти України, наукових установ Національної та

галузевих академій наук (медичної, аграрної, педагогічної, правової), галузевих науково-дослідних установ, а також підприємств і організацій України, особливі заслуги і професіоналізм яких визнані державою (дійсні члени і члени-кореспонденти, лауреати державних і міжнародних премій, заслужені діячі тощо) і які постійно або періодично залучаються до науково-педагогічної діяльності в Університеті;

в) авторитетні діячі науки, освіти, культури зарубіжних країн за особливий внесок у розвиток Університету.

8. До визначних заслуг науково-педагогічного працівника Університету належать:

а) авторський україномовний підручник чи посібник (надалі - підручник) з нововведених навчальних дисциплін, зазначених в держстандартах освіти, який рекомендовано Міністерством освіти і науки для загального користування;

б) авторський україномовний підручник, виданий за рішенням конкурсної комісії Міністерства освіти і науки;

в) оригінальні авторські україномовні методичні розробки, практикуми, дидак- тичні і програмні матеріали тощо, які використовуються в ряді навчальних закладів;

г) підручники, написані в співавторстві, якщо в них виділені авторські частини чи розділи;

д) нові методи і форми навчання, які набувають поширення в закладах освіти;

е) нові форми організації освіти чи навчальних процесів, які запроваджені в навчальних закладах і мають позитивні наслідки;

є) розробка і реалізація освітніх програм з участю іноземних організацій і навчаль­них закладів;

ж) створення нових навчальних, науково-навчальних, виробничо-навчальних центрів, комплексів та інших організаційних форм інтеграції освіти з наукою та виробництвом;

з) підготовка викладачами-тренерами видатних спорстменів, команд національної

першості;

і) підготовка видатних науковців і митців, аматорських колективів тощо.


^ ПРОЦЕДУРА ПРИСВОЄННЯ ПОЧЕСНИХ ЗВАНЬ

9. Ініціаторами присвоєння почесних звань можуть виступати ректор, директор інституту.

Ініціатор вносить пропозицію (в формі довідки-рекомендації) на розгляд Атестацій-ної комісії Університету за результатами попереднього (неофіційного) обговорення кандидата з провідними фахівцями і представниками студентства відповідного підрозділу Університету.

 1. Атестаційна комісія визначає відповідність пропозиції формальним вимогам до кандидата, що визначені даним Положенням, і повідомляє Голову Вченої ради Університету та ініціатора про результати розгляду пропозиції.

 2. При позитивних результатах розгляду пропозиції Атестаційна комісія визначає промотора - особу чи колективний орган, який:

а) вивчає громадську думку, узагальнює інформацію про діяльність кандидата і
представляє його справу на розгляд Вченої ради Університету;

б) несе відповідальність за об'єктивність інформації про достоїнства та якості
кандидата.

12. Колективним промотором може бути;

 • Вчена рада інституту;

 • науково-технічна рада Університету;

 • методична рада Університету;

• колектив навчального підрозділу (кафедри чи інституту). Одноосібним промотором може бути провідний вчений в галузі, яка відповідає характеру професійної діяльності кандидата, або проректор Університету. Представляти справу кандидата для присвоєння звання "Почесний професор" може лише колективний промотор.

 1. Колективний промотор в особі голови відповідної ради чи керівника підрозділу представляє і захищає справу кандидата на засіданні Вченої ради Університету при наявності позитивного колективного рішення (засідання ради чи зборів колективу).

 2. У засіданні Вченої ради Університету при розгляді справи кандидата можуть брати участь з дорадчим голосом особи, які є його соратниками чи помічниками або працюють з ним в одному колективі.

^ ВШАНУВАННЯ ВІДЗНАЧЕНИХ ОСІБ

 1. Особі, якій присвоєно почесне звання, вручається Диплом (форма додається) і мантія.

 2. Вручення Диплома і мантії відбувається урочисто на розширеному засіданні Вченої ради або на Конференції трудового колективу Університету. Лауреату почесного звання надається слово для інавгураційної промови.

 1. Особа, якій присвоєно почесне звання, має право брати участь у засіданні Вченої ради Університету та інших загальноуніверситетських акціях.

 2. Особі, якій присвоєне почесне звання, гарантується можливість один раз на рік виступати перед науково-педагогічними працівниками і студентами Університету з доповіддю. Всі витрати з організації такого заходу бере на себе Університет.

 3. Коротка довідка про відзначених осіб та їх фотокартки подаються в Книзі історії (літописі) Університету, яка зберігається в музеї.

 4. Інформація про відзначених осіб публікується на першій сторінці багато­тиражного видання Університету.


Схожі:

Положення про почесного доктора І професора Національного університету \"Львівська політехніка\" iconПоложення про кафедру Національного університету "Львівська політехніка"
Це Положення регламентує загальні правові та організаційні засади функціонування кафедри Національного університету "Львівська політехніка"...
Положення про почесного доктора І професора Національного університету \"Львівська політехніка\" iconРекомендаційні вимоги до претендентів на посади асистента, старшого викладача, доцента та професора Національного університету «Львівська політехніка»
Наказ Ректора Національного університету “Львівська Політехніка” №194-10, від 29. 11. 11
Положення про почесного доктора І професора Національного університету \"Львівська політехніка\" iconРекомендаційні вимоги до претендентів на посади асистента, старшого викладача, доцента та професора Національного університету «Львівська політехніка»
Наказ Ректора Національного університету “Львівська Політехніка” №194-10, від 29. 11. 11
Положення про почесного доктора І професора Національного університету \"Львівська політехніка\" iconПоложення про почесного доктора Національного університету фізичного виховання І спорту України
move to 0-16442506
Положення про почесного доктора І професора Національного університету \"Львівська політехніка\" iconПоложення про науково-технічну раду Національного університету «Львівська політехніка» Проректор з наукової роботи З. Г. Піх Львів 2007 Загальні засади
Науково-технічна рада (нтр) університету організовується згідно з Положенням про науково-дослідну частину Національного університету...
Положення про почесного доктора І професора Національного університету \"Львівська політехніка\" iconПоложення про навчально-науковий інститут Національного університету "Львівська політехніка" загальна частина
Це Положення регламентує загальні юридичні, економічні та управлінські засади функціонування навчально-наукового інституту (надалі...
Положення про почесного доктора І професора Національного університету \"Львівська політехніка\" iconПоложення про відділ кадрів Національного університету „Львівська політехніка”
Відділ кадрів є структурним підрозділом Національного університету „Львівська політехніка” І діє на підставі цього положення
Положення про почесного доктора І професора Національного університету \"Львівська політехніка\" iconПоложення про відділ кадрів Національного університету „Львівська політехніка”
Відділ кадрів є структурним підрозділом Національного університету „Львівська політехніка” І діє на підставі цього положення
Положення про почесного доктора І професора Національного університету \"Львівська політехніка\" iconПоложення про гранти Національного університету "Львівська політехніка" для молодих вчених Голова ради молодих вчених А. С. Куцик Львів 2007 рік загальні засади
Національного університету «Львівська політехніка» для молодих вчених (далі гранти Львівської політехніки), які фінансуються Національним...
Положення про почесного доктора І професора Національного університету \"Львівська політехніка\" iconПоложення про Асоціацію випускників Національного університету „ Львівська політехніка" Загальні положення Асоціація випускників Національного університету "Львівська політехніка" є постійно діючою організацією
Асоціація випускників Національного університету “Львівська політехніка” є постійно діючою організацією
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи