1. Токарчук М., Чапля Є., Чернуха О., Гончарук В icon

1. Токарчук М., Чапля Є., Чернуха О., Гончарук В
Скачати 52.54 Kb.
Назва1. Токарчук М., Чапля Є., Чернуха О., Гончарук В
Дата14.09.2012
Розмір52.54 Kb.
ТипДокументи

1. Токарчук М., Чапля Є., Чернуха О., Гончарук В. Математичні моделі міграції радіонуклідів у лапоподібних паливомістких матеріалах // Всеукраїнський щомісячний науково-технічний і виробничий журнал «Машинознавство»:- 2060- № 2 (104) - с. 23-27;
2. Гончарук В.Є., Качан С.І., Сторонський Ю.Б., Цибуля Т.Р. Сучасний розвиток приладобудування у сфері засобів радіаційного контролю // Журн. «Безпека життєдіяльності».– 2007. – №11.– с.17-20;
3. Гончарук В.Є., Кухарська Н.П., Кухарський В.М., Савула Я.Г., Торський А.Р., Чапля Є.Я. Математичне і комп’юторне моделювання негативних екологічних процесів на довкілля // Наук. техн.. журнал «Екологія довкілля та безпека життєдіяльності».– К.: НПЦ «Екологія . Наука. Техніка». -2007.- №4 – с.90-92;
4. Гончарук В.Є., Дзюбачик М.І., Торський А.Р., Чапля Є.Я., Чернуха О.Ю. Моделювання міграції радіоактивних забруднень у грунті та оцінювання забрудненості ґрунтових вод // Вісник національного університету «Львівська політехніка». Хімія, технологія речовин та їх застосування. – Львів : Видавництво НУ «Львівська політехніка». – 2008. – с.271-276;
5. Гончарук В.Є., Кашин П.І., Мохняк С.М., Васійчук В.О. Надзвичайна ситуація із загорянням фосфору на залізничному перегоні «Ожидів ¬– Красне» Львівської області та її моніторинг // Безпека життєдіяльності людини- освіта, наука, практика: Матеріали доповідей на сьомій міжнародній науково- методичній конференції. (20-22 березня 2008 р. Національний університет кораблебудування). Миколаїв: НУК, 2008. – с. 195-197;
6. В.Є.Гончарук, В.О. Васійчук , С.М. Мохняк, П.І. Кашин Катастрофічні повені в Західній Україні – проблеми, наслідки, моніторинг // Безпека життєдіяльності людини-освіта, наука, практика. Матеріали восьмої міжнародної науково- методичної конференції (21-22 – травня 2009 р. Одеський національний морський університет).– Одеса: «Успіх», 2009. – с.127-129;
7. Novosad S. S., Novosad I. S., Goncharuk V. E. Recombination processes in europium-doped cadmium iodide crystals // J. Appl. Spectroscopy (Publisher: Springer, New York). – 2009. – V. 76, № 3.- P. 334 – 340;
8. М. Петрук, О. Дацько, В. Лугов’як та ін. Тверді побутові відходи- актуальна проблема екології довкілля та безпеки життєдіяльності / IV Міжнародна науково-практ. конфер./ Львів.-2003.- С.253;
9. M. Petruk, W. Luhouwiak, A. Lefevre, Ch. Sobol. Proprietes physicochimiques des systems cimentaizes composes de chaux et d’additifs mineraux/ Revue francaise de genie civil/ Volume 7.-№2.-2003.р.167-179;
10. Петрук М.П., Васійчук В.О. Проблеми утилізації відходів сміттєспалювання у виробництві будівельних матеріалів/ 2 наук.-практ. конференція “Сучасні тенденції розвитку і виробництва силікатних матеріалів”/Львів.-2008.-С.44-47;
11. Петрук М.П., Козій О.І. Утилізація та екологічна безпека шлаків сміттєспалювальних заводів / I Міжнар. конгрес “Захист навколишнього середовища, енергоощадність, збалансоване природокористування” / Львів.-2009.-С.77;
12. Ящишин И.Н., Козий О.И., Жук Л.В. Диффузионные процессы в свинцово-силикатных стеклах при газотермической обработке азотом / Стекло и керамика, 2006.- № 9.- С. 12-14;
13. Козій О.І., Вахула Я.І., Гончар М.В. Одержання захисних склоподібних плівок на фосфатному склі / Вісник НУ “Львівська політехніка”. Хімія, технологія речовин та їх використання.- 2007.- № 590.- С.333-337;
14. Ящишин И.Н., Жук Л.В., Козий О.И. Изучение структурных изменений в азотированном слое оптического свинцово-силикатного стекла методом инфракрасной спектроскопии отражения / Физика и химия стекла, 2007. – т.33.- №2.- С.60-64;
15. Козій О.І., Гончар М.В. Одержання олов’янофосфатних склотвірних колоїдних розчинів / Вісник НУ “Львівська політехніка”. Хімія, технологія речовин та їх використання.- 2008.- № 591;
16. Вахула Я.І., Бесага Х.С., Козій О.І. ІЧ-дослідження скла системи Na2O-SiO2-P2O5-MoO2 / 2 наук.-пр. конф. “Сучасні тенденції розвитку і виробництва силікатних матеріалів” .- Львів, 2008. - С.80-82;
17. Васийчук В.А., Ящишин Й.М., Вахула Я.І., Романів А.С., Семчук О.Р. Особенности получения стеклообразующих коллоидных растворов на основе жидкого стекла для синтеза стеклопокрытий. ЖПХ. 2001. т.74. вып.12. С.1930-1933;
18. Васійчук В.О., Бабаджанова О.Ф., Павлюк Ю.Е. Оцінка вірогідності аварійних ситуацій вибухопожежонебезпечних виробництв. Безпека життєдіяльності, Київ, - 2007.- №10.- С.-28-29;
19. Васійчук В.О., Знак З.О. Утилізація відходів коксохімічних виробництв з одержанням радіаційно-захисних матеріалів. Пожежна безпека, Львів, - 2007.- №10.- С.-16-21;
20. Ya.Vakhula, V. Vasiytchouk, A.Romaniv, O.Semchuk Peculiarities of formation of sol-gel coatings based on water glass. Chemistry & Chemical Technology, Lviv, 2007.- V.1, №2.- P.-103-108;
21. Ящишин Й.Н., Вахула Я.І., Васійчук В.О., Романів А.С. Плівкоутворюючий розчин. Патент України на винахід №38936 А. Бюлетень №4, 2001;
22. Возняк О.Т., Дацько О.С., Шаповал С.П. Підвищення ефективності використання сонячної енергії в цілорічних геліосистемах. // Вісник Національного університету «Львівська політехніка», № 627. Теорія і практика будівництва. – Львів, 2008. – С. 27-32;
23. Возняк О.Т., Дацько О.С., Шаповал С.П. Економічна доцільність використання дискретної орієнтації цілорічних геліосистем. // Коммунальное хозяйство городов. Серия: Технические науки и архитектура. Вип.84. – К.: Техніка, 2008. – С. 163-167;
24. Возняк О.Т., Дацько О.С., Шаповал С.П. Ефективність роботи цілорічних геліосистем при дискретній орієнтації сонячних колекторів. // Вентиляція, освітлення та газопостачання: Наук.-техн. збірник. Вип.12. – К.: КНУБА, 2008. – С. 98-105;
25. Шаповал С.П., Возняк О.Т., Дацько О.С. Геліонагрівник. Патент на корисну модель № 41789 від 10.06.2009 (Бюл.№11). Заявка u 2008 14780 від 22.12.2008;
26. Voznyak O., Shapoval S., Dacko O. Rise of use effectiveness of solar energy in annual solar systems. // Zeszyt Naukowy Politechniki Rzeszowskej. Nr.266. Budownictwo i inzynieria srodowiska. Z.54. - Rzeszów, 2009. – P.91-98;
27. Вахула Я.І.Романів А.С. Дослідження особливостей одержання силікатних розчинів на основі калієво-літієвого рідкого скла // Вісник НУ “Львівська політехніка”, “Хімія, технологія речовин та їх застосування”.-Львів.-2006-№553.-С.234-237;
28. Yaroslav Vakhula, Victor Vasijchuk, Anna Romaniv, Oleg Semchuk. Peculiarities of formation of sol-gel coatings based on water glass. Chemsstry & Chemscal Technology. Volume 1. Number 2.- 2007.p.103-108;
29. М.П. Петрук, С.М. Мохняк, А.С. Романів “Проблеми утилізації відходів сміттєспалювальних заводів” Матеріали міжнародної конференції „Відходи і технології їх переробки. Екологічний менеджмент. Моніторинг довкілля”.- Львів.- 2008.- С.48-49;
30. Романів А.С., Вахула Я.І. Тонкошарові склокристалічні покриття для сталі на основі розчинів силікатів. Зб. наук. статей: Сучасні тенденції розвитку і виробництва силікатних матеріалів.- Львів.-2008.-С. 107-109;
31. Шаповал С.П., Романів А.С., Дацько О.С. Проблеми енергетики України. // Зб. мат. І Міжнародного конгресу: Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування – Львів: Вид. НУ “Львівська політехніка”, 2009.- 112-113 с;
32. Гриценко О.М.Структурні характеристики металовмісних гідрогелів на основі кополімерів полівінілпіролідону / О.М. Гриценко, Х.Я. Гіщак, Х.І.Ікава // Вісник НУ “Львівська політехніка” “Хімія, технологія речовин та їх застосування”, 2008. – № 609. – С.395-399;
33. Oleh Suberlyak, Oleksandr Hrytsenko and Khrystyna Hishchak Synthesis of new conducting materials on the basis of polymer hydrogels / Oleh Suberlyak, Oleksandr Hrytsenko and Khrystyna Hishchak //Chemistry and chemical technology., 2008.- Vol. 2.- №2.- Р. 99-104;
34. Суберляк О.В. Перспективи одержання високогідрофільних наповнених полімерів із специфічними властивостями / Суберляк О.В., Гриценко О.М., Гіщак Х.Я. // Український хімічний журнал, 2008.- №10.- т 74.-С.117-121;
35. Суберляк О.В. Металовмісні полімерні гідрогелі. Формування в магнітному полі / О.В. Суберляк, Х.Я Гіщак, О.М. Гриценко, Остапчук А. І. // Хімічна промисловість України, 2009.- №3.- С.35-38;
36. Суберляк О.В. Дослідження полімеризації полівінілпіролідон-(мет)акрилатних композицій у присутності дрібнодисперсних порошків металів / О.В. Суберляк, Х.Я Гіщак, О.М. Гриценко, Остапчук А. І // Вісник НУ “Львівська політехніка” “Хімія, технологія речовин та їх застосування”. – 2009. – № 644. &nd;ash; С.283-288;
37. Вахула О.М. Дилатометричне розширення та термічна стійкість кордієритвмісних силіційорганічних покриттів / О.М. Вахула // Східно-Європейський журнал передових технологій. – Харків, 2009. – Випуск 5/5(41). – С. 22 – 24;
38. Патент України №40251, МПК (2009) С09D 5/08, C09D 5/18. Композиція для термостійкого покриття / Вахула О.М. – № 2008 13619; Заявлено 25.11.2008; Опубл. 25.03.2009, Бюл. №6;
39. Вахула О.М. До питання корозійного руйнування кордієритомулітових вогнетривких матеріалів / О.М. Вахула, М.Г. Пона, І.В.Солоха : тезисы докл. Международной научно-технической конференции (Харьков, 28–29 апреля 2009года) “Технология и применение огнеупоров и технической керамики в промышленности”. – Харьков: Каравелла, 2009. – С. 9-10;
40. O. Vakhula, M. Pona, I. Soloha, I. Poznyak. Research of Corrosive Destruction Mechanism of Cordierite-Mullite Refractory Materials // Chemistry & Chemical Technology / Vol. 4, № 1, 2010. – p. 81-84.

Схожі:

1. Токарчук М., Чапля Є., Чернуха О., Гончарук В iconП. А. Гончарук та ін.; за ред. Ю. Л. Трофімова. К.: Либідь, 1999. 558 с. Общая психология: Курс лекций
Психологія: Підручник / Ю. Л. Трофімов, В. В. Рибалка, П. А. Гончарук та ін.; за ред. Ю. Л. Трофімова. К.: Либідь, 1999. 558 с
1. Токарчук М., Чапля Є., Чернуха О., Гончарук В iconЗ теорії літератури та загальні тенденції розвитку літературного процесу Тренер – Гончарук Оксана Іванівна, вчитель української мови та літератури, «спеціаліст вищої категорії»
Тренер – Гончарук Оксана Іванівна, вчитель української мови та літератури, «спеціаліст вищої категорії», «вчитель-методист» Кіцманської...
1. Токарчук М., Чапля Є., Чернуха О., Гончарук В iconВісник вінницького національного медичного університету. – 2009. – Т. 13, № зміст оригінальні дослідження пілюйко Н. В
Процюк Т. Л., Чирка О. В., Суркова Н. М., Токарчук Н.І., Благун О. Д. Використання cab І
1. Токарчук М., Чапля Є., Чернуха О., Гончарук В iconМедицинская литература
С40 Система управління якістю медичної освіти в Україні/ І.Є. Булах, О. П. Волосовець, Ю. В. Вороненко, Є. Г. Гончарук. Дніпропетровськ:...
1. Токарчук М., Чапля Є., Чернуха О., Гончарук В iconСучасні соціолінгвістичні дослідження в іспанській мові
Березня 2011 р. – Романські неологізми як вияв англо-франкомовних та англо-іспаномовних контактів. Із доповіддю виступила доц. Н....
1. Токарчук М., Чапля Є., Чернуха О., Гончарук В iconХімія М. М. Гончарук
Міністерством освіти І науки України (лист №1/11-6611 від 23. 12. 2004 року): Хімія. 7-11 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних...
1. Токарчук М., Чапля Є., Чернуха О., Гончарук В iconГончарук а г
В існуючих умовах конкурентного середовища без підтримки з боку держави малому та середньому бізнесу дуже непросто витримувати конкуренцію...
1. Токарчук М., Чапля Є., Чернуха О., Гончарук В iconМарина Бондар (Гончарук)
У сучасних психолого-педагогічних дослідженнях дедалі частіше розглядається процес формування особистості як представника певної...
1. Токарчук М., Чапля Є., Чернуха О., Гончарук В iconІнформація про результати участі школярів України у міжнародному порівняльному дослідженні тimss-2007; результати зно з хімії та біології у 2009 році: статистичні дані по області. Гончарук М. М. викладач-методист оіппо
Шкільна хімічна та біологічна освіта у 2009/2010 н р.: аспекти оновлення та оптимізації навчально-виховного процесу
1. Токарчук М., Чапля Є., Чернуха О., Гончарук В iconВ.І. English for Chemists. Львів: Видавничий центр імені Івана Франка, 2003 205. Денисенко С., Микитка І., Качмар В. Методичні рекомендації
Чапля З. Г., Семенова В.І. English for Chemists. Львів: Видавничий центр імені Івана Франка, 2003 – 205
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи