Положення про Центр телекомунікаційних та інформаційних технологій Національного університету \"Львівська політехніка\"\". Замовник діє на підставі Положення про структурний підрозділ Університету Предмет договору icon

Положення про Центр телекомунікаційних та інформаційних технологій Національного університету "Львівська політехніка"". Замовник діє на підставі Положення про структурний підрозділ Університету Предмет договору
Скачати 116.29 Kb.
НазваПоложення про Центр телекомунікаційних та інформаційних технологій Національного університету "Львівська політехніка"". Замовник діє на підставі Положення про структурний підрозділ Університету Предмет договору
Дата14.09.2012
Розмір116.29 Kb.
ТипПоложення

Договір № ЦТІТ–Л-

Про надання підрозділу Університету послуг доступу
до комп’ютерних мереж із виходом в Internet

м. Львів


 1. Загальні положення

  1. Договір укладений між Центром телекомунікаційних та інформаційних технологій (далі

Центр) в особі проректора Романишина Бориса Михайловича та структурним підрозділом

Університету – _____________________________________________________________________

в особі ____________________________________________________________________________

(далі Замовник), які є Сторонами цього договору.

  1. Центр діє на підставі “Положення про Центр телекомунікаційних та інформаційних технологій Національного університету “Львівська політехніка””.

  2. Замовник діє на підставі Положення про структурний підрозділ Університету -

 1. Предмет договору

  1. Предметом договору є інформаційні послуги мережі Internet. Загальний перелік послуг, які надаються Центром, та їх вартість визначені згідно наказу по Національному університету “Львівська політехніка” №144-1-05 від 17 квітня 2007 року «Про упорядкування видів послуг, що надаються Центром телекомунікаційних та інформаційних технологій (ЦТІТ) Polynet та цін на них ». Перелік послуг, які надаються Замовнику, оформляється як додаток (додатки) до договору.
 1. Обов’язки сторін

  1. Центр, керуючись Положенням, приймає на себе зобов’язання з надання інформаційних послуг мережі Internet, які включають в себе:

   1. реєстрацію абонентів1 Замовника та виконання замовлень на послуги;

   2. забезпечення цілодобового функціонування мережі Центру та її зв’язку до Internet;

   3. забезпечення цілодобового функціонування обладнання Центру, призначеного для підтримування зв’язку з комп’ютерами та комп’ютерними мережами Замовника;

   4. надання послуг електронної пошти;

   5. контроль за станом мережі, яка забезпечує доступ до послуг з боку Центру, вживання заходів для підтримки зв’язку з віддаленими комп’ютерами Замовника через комутовану телефонну мережу та виділені телефонні лінії;

   6. надання Замовнику консультацій та рекомендацій для вибору необхідного обладнання, устаткування та програмного забезпечення, необхідного для отримання послуг абонентами Замовника; встановлення, конфігурування та підтримку мережевого обладнання, призначеного для під’єднання комп’ютерів та локальних мереж Замовника до мережі Національного університету “Львівська політехніка”;

   7. забезпечення індивідуального обліку обсягу послуг, наданих абонентам Замовника, інформування Замовника через електронну пошту або Web-сторінку про надані послуги та їх обсяг;

   8. інші види послуг, передбачені наказом по Національному університету “Львівська політехніка” №144-1-05 від 17 квітня 2007 року.

  2. Замовник зобов’язаний:

3.2.1. призначити особу, відповідальну за зв’язок між Замовником і Центром (повідомити Центр її координати та контактні телефони);

3.2.2 дотримуватися рекомендацій Центру щодо вибору мережевого обладнання (маршрутизаторів, комутаторів, концентраторів, модемів, мережевих карт тощо), ліній зв’язку, встановлення конкретного мережевого програмного забезпечення та інших рекомендацій, скерованих на забезпечення безвідмовної роботи мережі, безвідмовної роботи сполучення між абонентами Замовника та Центром та належний облік обсягу наданих послуг, зокрема, при під’єднанні через локальну мережу Університету;

3.2.3. подавати до Центру перелік локальних мереж або індивідуальних комп’ютерів Замовника, уповноважених до отримання доступу до Internet, а також своєчасно інформувати Центр про зміни у цьому переліку;

3.2.4. здійснювати оплату вартості послуг у терміни та у спосіб, передбачені договором та Додатком 1 до цього договору; своєчасно звертатися до Центру для урегулювання претензій, пов’язаних з обліком та оплатою послуг;

3.2.5. повідомляти Центр про перерви у зв’язку або про інші порушення нормальної роботи мережі, забезпечувати працівників Центру інформацією для виконання необхідних діагностичних або налагоджувальних робіт;

3.2.6. не чинити спроб доступу до захищеної інформації та програмного забезпечення в мережах, до яких отримане сполучення; не використовувати надані Центром послуги з метою нанесення матеріальної або моральної шкоди іншим особам;

3.2.7. не допускати самочинного, без погодження із Центром, переобладнання мережі, переінсталяції або внесення змін до мережевого програмного забезпечення, зміни мережевих адрес комп’ютерів та іншого мережевого обладнання, у тому числі заміни мережевих карт;

3.2.8. не надавати мережевих послуг іншим підрозділам університету або іншим юридичним особам.


 1. Порядок оформлення переліку послуг, надавання послуг та здійснення розрахунків за послуги

  1. Перелік замовлень на послуги і відповідальна особа Замовника фіксуються у вигляді Додатку 2 до договору, підписаного Замовником і переданого Центру. Додаток 2 повинен містити перелік всіх абонентів Замовника, а також координати, контактні телефони, прізвище, ім'я та по-батькові відповідальної особи Замовника. Зміни в переліку замовлень на послуги або відповідальної особи оформляються як нова версія Додатку 2, при цьому попередня версія Додатку 2 анулюється. Всі зміни, припинення та надання нових послуг проводяться у робочі дні Центру. (Робочими днями для Центру вважаються дні тижня від понеділка до п’ятниці за винятком днів, визначених як святкові або неробочі згідно з чинним законодавством). Індивідуальні абоненти (фізичні особи) Замовника (згідно з іменами, вказаними у переліку послуг) особисто звертаються до Центру у робочі дні і фіксують індивідуальне ім’я користувача (Username) та пароль (Password), які надають їм право доступу до послуг, та адресу електронної пошти (Email).

  2. Реєстрація абонентів Замовника зберігається протягом всього періоду чинності договору.

  3. Вартість послуг за цим договором визначається згідно наказу по Національному університету “Львівська політехніка” №144-1-05 від 17 квітня 2007 року. Вартість послуг може бути змінена при зміні цін за оренду каналів зв’язку та інших витрат Центру. Про зміну вартості послуг Центр попереджує Замовника за місяць до терміну цієї зміни.

  4. Послуги можуть надаватися цілодобово без перерв на вихідні, святкові або неробочі дні, починаючи від наступного робочого дня після здійснення авансування оплати послуг.

  5. Замовник авансує оплату замовлених послуг за рахунок коштів, вказаних у статті “Послуги зв’язку та доступу до Internet” кошторису Замовника. Спосіб авансування коштів визначений Додатком 1 до цього договору.

  6. Центр надає доступ до Web-сторінки системи обліку наданих послуг для відповідальної особи Замовника.(адреса http://billing.polynet.lviv.ua або http://billing.lp.lviv.ua) Центр щомісячно подає в бухгалтерію університету відомість наданих послуг та належних сум оплати за них. Підставою включення Замовника у вказану відомість є даний договір, Додаток 2 до нього і обсяг послуг, наданих Замовнику. Оплата за надані послуги віднімається від авансової суми.

  7. Відповідальна особа Замовника самостійно здійснює контроль за переліком та обсягом наданих послуг, а також сум оплати за них через Web-сторінку системи обліку наданих послуг. Центр припиняє надавання послуг при повному вичерпанні авансу або при припиненні чинності договору.

  8. Інститути мають право оформити окремими додатками окремі кафедри інституту(із обов’язковим призначенням відповідальних) з метою забезпечити окремий контроль по кафедрах за використані ресурси Інтернет. При цьому величини лімітів кафедр визначає директор інституту окремим поданням (див. Додаток 3) і при цьому, річна сума лімітів усіх кафедр разом повинна бути узгоджена з річним лімітом інституту.

  9. Проміжні розрахунки між Центром та Замовником можуть бути ініційовані будь-якою із Сторін при виникненні неузгодженості між обсягом наданих послуг та оплатою за них.

  10. Вартість використання ліній зв’язку, які не є власністю Університету (зокрема абонентських петель міської телефонної мережі), не включена у цей договір і оплачується організації, яка забезпечує зв’язок, незалежно від цього договору.

  11. Замовник самостійно здійснює придбання комунікаційного та мережевого обладнання для встановлення зв’язку, використовуючи рекомендації Центру.

  12. При припиненні чинності договору з будь-яких причин Центр припиняє надавання послуг Замовнику, здійснює з ним повний розрахунок і повертає йому невикористаний залишок авансу шляхом перерахунку відповідної суми з облікової картки Центру на облікову картку Замовника в бухгалтерії університету.

  13. Замовник проводить розрахунок за надання послуг Центром шляхом перерахування коштів з облікової картки Замовника на облікову картку Центру.
 1. Відповідальність сторін.

  1. Центр відповідає за свої зобов’язання згідно з п. 3.1. цієї договору.

  2. Центр не несе відповідальності за будь які прямі, чи непрямі збитки, що виникли у зв’язку з невиконанням зобов’язань Замовника перед третіми особами.

  3. Центр не несе відповідальності за зміст інформації, яка висилається або отримується Замовником через мережі, до яких він отримує доступ, а також за будь які наслідки використання такої інформації.

  4. Центр не відповідає за наслідки втручання сторонніх осіб у комп’ютери або комп’ютерну мережу Замовника. Центр не гарантує захисту інформації Замовника від несанкціонованого доступу.

  5. Центр не відповідає за якість послуг, що безпосередньо залежать від організацій, не зв’язаних з Центром договірними зобов’язаннями, зокрема, за якість телефонних каналів з боку абонентської петлі Замовника.

  6. Центр не відповідає за якість та номенклатуру послуг, які надаються Замовнику третіми особами.

  7. Замовник відповідає за свої зобов’язання згідно з п. 3.2 цієї договору.

  8. Центр припиняє надавання послуг абоненту Замовника:

   1. при виникненні загрози безпеці функціонування мереж з боку абонента Замовника;

   2. при виявленні навмисних дій абонента Замовника, які шкодять іншим юридичним або фізичним особам;

   3. при вичерпанні авансових коштів, передбачених Замовником для оплати замовлених послуг;

   4. при незгоді Замовника на зміну вартості послуг.

У випадках, передбачених пп. 5.8.1, 5.8.2, Центр припиняє надавання послуг Замовнику негайно, без попередження. Про припинення надання послуг Центр повідомляє відповідальну особу Замовника.

  1. Сторони звільняються від виконання зобов’язань згідно з даним договором, якщо таке невиконання є наслідком дії обставин непереборної сили, яким Сторони не могли запобігти. До обставин непереборної сили відносяться, наприклад, землетрус, повінь, пожежа, страйк, надзвичайний або воєнний стан, постанови або розпорядження органів влади тощо.

  2. Сторони вживуть всіх заходів для вирішення суперечок, які можуть виникнути щодо цього договору, шляхом переговорів. У випадку, якщо Сторони не дійдуть згоди, всі спірні питання вирішуватимуться Ректором університету.

  3. Зміни та доповнення до цього договору оформляються у письмовій формі. Всі додатки є невід’ємними частинами договору.

 1. Термін чинності договору.

  1. Цей Договір набирає чинності з дня підписання.

  2. Договір автоматично продовжується на наступний календарний рік при відсутності звернення однієї зі Сторін щодо припинення чинності Договору.

  3. Для припинення чинності договору за ініціативою однієї із Сторін, остання повинна письмово повідомити іншу Сторону не пізніше, ніж за місяць до пропонованої дати припинення чинності договору. Замовник зобов’язаний повністю розрахуватися із Центром за послуги, надані перед датою припинення чинності договору.
 1. Додатки

Додаток 1. Порядок здійснення розрахунків та авансування коштів.

Додаток 2. Замовлення на надання послуг.

Додаток 3. Зразок подання розподілу величин лімітів кафедр по окремому інституту.


 1. Підписи сторін.
Центр:


Проректор Б.М. Романишин


“___ _________________ 200__ р.

Замовник:

Директор ___________ /_________________/


Проректор

з економічних питань,

головний бухгалтер А.С. Мороз


Нач. юридичного

відділу І.П. Штибель


“___ _________________ 200__ р.

Додаток 1

до договору ЦТІТ-Л-__

Порядок здійснення розрахунків та авансування коштів.


 1. Згідно наказу по Національному університету “Львівська політехніка” №105-1-07 від 23 березня 2005 року структурним підрозділам Університету (крім підрозділів науково-дослідної частини) виділені лімітні суми згідно затверджених кошторисів на поточний рік на використання інформаційних послуг мережі Internet. Дана сума розбивається на місячні ліміти шляхом поділу річної лімітної суми на 12 рівних частин.

Вразі необхідності збільшення лімітів Замовник звертається з відповідним поданням до головного бухгалтера НУ “Львівська політехніка”.

 1. Підрозділи науково-дослідної частини, а також інші окремі підрозділи, які мають дозвіл бухгалтерії, здійснюють авансовий перерахунок коштів з відповідних тем на облікову картку Центру .Авансування коштів здійснюється згідно п._____(зазначити пункт 1 або пункт 2)


Замовник _________________ Підпис _______________________


____”_______________ 200__ р.


Додаток 2

до договору ЦТІТ-Л-______

Відповідальна особа: ______________________________________________


е-пошта ______________________________________________________
телефон ______________________________________________________
^

Замовлення на надання послуг


Перелік абонентів Замовника (PPPoE-доступ).

№ п/п

Прізвище, ім'я та по-батькові абонента

Назва

1^ Перелік поштових скриньок абонентів Замовника.

№ п/п

Прізвище, ім'я та по-батькові абонента

Назва поштової скриньки

1234567
Інші послуги

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________________________


Тарифний план

(вказати назву тарифного плану, швидкість з’єднання, розмір абонплати)


Примітки:

 1. Замовник повинен заповнити дані про розташування мережі або індивідуальних комп’ютерів, а також вказати IP-адреси локальних мереж або комп’ютерів, якщо вони вже під’єднані до мережі університету.

 2. ^ Створення і підтримка поштової скриньки відповідальної особи здійснюється безкоштовно.


Центр: Замовник:


Проректор _________________Романишин Б. М. Директор____________________________


Проректор з економічних питань,

головний бухгалтер______________Мороз А. С.

____”_____________ 200__ р.

Додаток 3

до договору ЦТІТ-Л-____


Ректору НУ “Львівська політехніка”

_______________________________

директора ______________________

ПОДАННЯПрошу річний ліміт інституту _______________ в розмірі ________ грн. розділити між кафедрами інституту наступним чином:

Кафедра _______________________________________ ________ грн.

Кафедра _______________________________________ ________ грн.

Кафедра _______________________________________ ________ грн.

Кафедра _______________________________________ ________ грн.

Кафедра _______________________________________ ________ грн.

Кафедра _______________________________________ ________ грн.

Кафедра _______________________________________ ________ грн.

Директор Інституту ______________________________”______________ 200__р.1 Абонентами Замовника є фізичні особи, комп’ютери або мережі, вказані Замовником у Додатку 3 цього договору.


Схожі:

Положення про Центр телекомунікаційних та інформаційних технологій Національного університету \"Львівська політехніка\"\". Замовник діє на підставі Положення про структурний підрозділ Університету Предмет договору iconДоговір № цтіт–із про надавання інформаційних послуг мережі Internet
Національного університету “Львівська політехніка” Центр телекомунікаційних та інформаційних технологій. (далі Центр), та громадянина...
Положення про Центр телекомунікаційних та інформаційних технологій Національного університету \"Львівська політехніка\"\". Замовник діє на підставі Положення про структурний підрозділ Університету Предмет договору iconПоложення про відділ кадрів Національного університету „Львівська політехніка”
Відділ кадрів є структурним підрозділом Національного університету „Львівська політехніка” І діє на підставі цього положення
Положення про Центр телекомунікаційних та інформаційних технологій Національного університету \"Львівська політехніка\"\". Замовник діє на підставі Положення про структурний підрозділ Університету Предмет договору iconПоложення про відділ кадрів Національного університету „Львівська політехніка”
Відділ кадрів є структурним підрозділом Національного університету „Львівська політехніка” І діє на підставі цього положення
Положення про Центр телекомунікаційних та інформаційних технологій Національного університету \"Львівська політехніка\"\". Замовник діє на підставі Положення про структурний підрозділ Університету Предмет договору iconПоложення про кафедру Національного університету "Львівська політехніка"
Це Положення регламентує загальні правові та організаційні засади функціонування кафедри Національного університету "Львівська політехніка"...
Положення про Центр телекомунікаційних та інформаційних технологій Національного університету \"Львівська політехніка\"\". Замовник діє на підставі Положення про структурний підрозділ Університету Предмет договору iconПоложення про почесного доктора І професора Національного університету "Львівська політехніка"
Дане положення регламентує присвоєння звання почесного (достойного) доктора і професора Національного університету "Львівська політехніка"...
Положення про Центр телекомунікаційних та інформаційних технологій Національного університету \"Львівська політехніка\"\". Замовник діє на підставі Положення про структурний підрозділ Університету Предмет договору iconДоговір № цтіт–із про надавання інформаційних послуг мережі Internet
Центр телекомунікаційних та інформаційних технологій. (далі Центр), та в особі (далі Замовник), які є Сторонами цього договору
Положення про Центр телекомунікаційних та інформаційних технологій Національного університету \"Львівська політехніка\"\". Замовник діє на підставі Положення про структурний підрозділ Університету Предмет договору iconПоложення про науково-технічну раду Національного університету «Львівська політехніка» Проректор з наукової роботи З. Г. Піх Львів 2007 Загальні засади
Науково-технічна рада (нтр) університету організовується згідно з Положенням про науково-дослідну частину Національного університету...
Положення про Центр телекомунікаційних та інформаційних технологій Національного університету \"Львівська політехніка\"\". Замовник діє на підставі Положення про структурний підрозділ Університету Предмет договору iconПоложення про „Центр інформаційних технологій
Центру інформаційних технологій”, що створено на підставі рішення Вченої ради від 18. 11. 2008 р. (протокол №3) наказом Ректора по...
Положення про Центр телекомунікаційних та інформаційних технологій Національного університету \"Львівська політехніка\"\". Замовник діє на підставі Положення про структурний підрозділ Університету Предмет договору iconПоложення про навчально-науковий інститут Національного університету "Львівська політехніка" загальна частина
Це Положення регламентує загальні юридичні, економічні та управлінські засади функціонування навчально-наукового інституту (надалі...
Положення про Центр телекомунікаційних та інформаційних технологій Національного університету \"Львівська політехніка\"\". Замовник діє на підставі Положення про структурний підрозділ Університету Предмет договору iconПоложення про науково-навчальний комплекс науково-навчального центру з правами Відділення цільової підготовки Національного університету «Львівська політехніка» та Західного наукового центру нан україни І мон україни
Роблене згідно з «Положенням про науково-навчальний центр з правами Відділення цільової підготовки Національного університету «Львівська...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи