Положення про консультаційні ради при навчально-наукових інститутах Національного університету „Львівська політехніка Загальні положення icon

Положення про консультаційні ради при навчально-наукових інститутах Національного університету „Львівська політехніка Загальні положення
Скачати 50.97 Kb.
НазваПоложення про консультаційні ради при навчально-наукових інститутах Національного університету „Львівська політехніка Загальні положення
Дата15.09.2012
Розмір50.97 Kb.
ТипПоложення

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”


ПОЛОЖЕННЯ

Про консультаційні ради при навчально-наукових інститутах Національного університету „Львівська політехніка”


1. Загальні положення  1. Консультаційні ради при Навчально-наукових інститутах Національного універсистету “Львівська політехніка” є постійно діючими комітетами.

  2. Консультаційні ради є структурними підрозділами Національного університету “Львівська політехніка”, що формуються та функціонують на специфічних засадах, визначених цим Положенням.

  3. Консультаційні ради є дорадчими органами, які надають консультаційні послуги з удосконалення усіх сфер функціонування Національного університету “Львівська політехніка” та його Навчально-наукових інститутів й інших структурних підрозділів.
 1. Склад та структура консультаційних рад


2.1.Діяльність консультаційної ради регулюється цим положенням та регламентом засідань консультаційної ради, визначеним консультаційною радою.

2.2.Члени консультаційної ради обираються і призначаються за їх згодою членами консультаційної ради навчально-наукового інституту рішенням Вченої ради відповідного навчально-наукового інституту.

2.3.Консультаційні ради формуються із зовнішніх представників та експертів, а саме: підприємців, менеджерів, фахівців бізнес-структур, органів державної влади, громадських організацій тощо.

2.4.Секретар консультаційної ради є працівником Національного університету “Львівська політехніка” та виконує усі організаційні функції (формує протоколи, організовує інформування членів рад, готує матеріали тощо).

2.5.Члени консультаційних рад входять у них на добровільних засадах.

  1. Члени консультаційних рад виконують функції, покладені на них, на безоплатній та позаштатній основі.

  2. Члени консультаційних рад не є співробітниками Національного університету “Львівська політехніка”, а виступають зовнішніми експертами.

2.8.Кількість членів консультаційної Ради при кожному Навчально-науковому інституті Національного університету “Львівська політехніка” визначається самостійно, але повинна бути не менше 10 осіб.

2.9.Консультаційна рада очолюється Головою, який призначається шляхом відкритого голосування членами консультаційної ради більшістю голосів.

2.10.Пропозиції щодо висунення претендентів на посаду Голови консультаційної ради можуть ініціюватись як зі сторони Національного університету “Львівська політехніка”, так і від членів консультаційних рад.

  1. Голова консультаційної ради може призначати собі заступників за функціональним розподілом та делегувати їм частину повноважень.

2.12.Голова консультаційної ради може призначати секретаря із наданого йому переліку працівників Національного університету “Львівська політехніка”.

  1. Ієрархія підпорядкування та функціональний розподіл у консультаційних радах формується індивідуально при кожному Навчально-науковому інституті залежно від визначених пріоритетних цілей функціонування консультаційних рад.

2.14.Консультаційні ради є аполітичними структурами, тому не можуть пропагувати різні політичні ідеї, програми, переконання тощо.

  1. Голова консультаційної ради має право усунути за підсумками річної роботи від членства в раді осіб, які не брали активної участі у її роботі, а також які не з’являлись більше ніж на 50% проведених засідань та заходів.

  1. Усі члени консультаційних рад можуть рекомендувати Голові нових кандидатів на членство у консультаційних радах.


^ 3. Завдання і напрями діяльності консультаційних рад


3.1. Консультаційні ради надають пропозиції Вченим радам навчально-наукових інститутів щодо удосконалення навчальних планів при підготовці студентів відповідних спеціальностей.

3.2. Консультаційні ради надають пропозиції кафедрам університету щодо удосконалення робочих навчальних програм конкретних дисциплін при підготовці фахівців з відповідних спеціальностей відповідних спеціальностей.

3.3. Консультаційні ради проводять вузькоспеціалізовані навчальні тренінги, майстер-класи для студентів конкретних спеціальностей. Обговорення зі студентами окремих актуальних фахових тем.

3.4. Формують вимоги до знань, навичок та кваліфікації фахівців відповідних спеціальностей з врахуванням вимог ринку.

3.5. Сприяють у працевлаштуванні випускників відповідних спеціальностей.

3.6. Залучають студентів на стажування та практику.

3.7. Формують пропозиції щодо вдосконалення навчальних, побутових та інших умов студентів.

3.8. Приймають участь у розробці планів з визначення потреби у кількості студентів певних спеціальностей.

3.9. Сприяють розширенню зв’язків науково-навчальних інститутів з підприємствами, організаціями, органами державної влади.

3.10. В межах статутної діяльності Університету надають пропозиції щодо укладення науково-навчальними інститутами угод про співробітництво з підприємствами і організаціями.

3.11. Надають допомогу в організації проведення наукових конференцій, семінарів, тренінгів та інших заходів навчально-наукового характеру.


^ 4. Права і обов’язки членів консультаційних рад


4.1. Члени консультаційних рад мають пріоритет щодо працевлаштування на конкурсних засадах студентів-випускників.

4.2. Члени консультаційних рад отримують оперативну інформацію про зміни у навчальній, освітній, науковій, адміністративній та інших сферах Національного університету „Львівська політехніка”.

4.3. Члени консультативних рад мають відкритий доступ до навчально-методичного забезпечення Національного університету „Львівська політехніка”.

4.4. На прохання членів консультаційних рад для представників їх установ, організацій, підприємств можуть бути проведені на договірних засадах тренінги, лекції та інші форми занять.

4.5. На прохання членів консультаційних рад для їх установ, організацій, підприємств на базі Національного університету „Львівська політехніка” можуть здійснюватися та виконуватися на договірних засадах різні види робіт (проектно-кошторисні, бізнес-плани, випробовування, аналізи тощо).

4.6. Члени консультаційних рад мають право рекомендувати нових членів у консультаційну раду.

4.7. Члени консультаційних рад мають право вільно виходити зі складу учасників консультаційної ради.

4.8. Члени консультаційних рад зобов’язані дотримуватися Положення про консультаційні ради при навчально-наукових інститутах Національного університету „Львівська політехніка”.

4.9. Члени консультаційних рад зобов’язані активно працювати над реалізацією завдань діяльності консультаційних рад.


^ 5. Порядок проведення засідань консультаційних рад


5.1. Консультаційні ради засідають за самостійно встановленим графіком, але не менше 2 разів у рік.

5.2. Засідання консультаційної ради може бути ініційоване як зі сторони Національного університету “Львівська політехніка”, так і зі сторони членів консультаційних рад.

5.3. Засідання консультаційної ради оформляється відповідними протоколами, що супроводжуються ухваленими рішеннями рекомендаційного характеру.

5.4. Для забезпечення діяльності консультаційних рад Національний університет „Львівська політехніка” закріплює за консультаційними радами приміщення та створює необхідні умови для їх ефективної діяльності.

Схожі:

Положення про консультаційні ради при навчально-наукових інститутах Національного університету „Львівська політехніка Загальні положення iconПоложення про навчально-науковий інститут Національного університету "Львівська політехніка" загальна частина
Це Положення регламентує загальні юридичні, економічні та управлінські засади функціонування навчально-наукового інституту (надалі...
Положення про консультаційні ради при навчально-наукових інститутах Національного університету „Львівська політехніка Загальні положення iconПоложення про кафедру Національного університету "Львівська політехніка"
Це Положення регламентує загальні правові та організаційні засади функціонування кафедри Національного університету "Львівська політехніка"...
Положення про консультаційні ради при навчально-наукових інститутах Національного університету „Львівська політехніка Загальні положення iconПоложення про гранти Національного університету "Львівська політехніка" для молодих вчених Голова ради молодих вчених А. С. Куцик Львів 2007 рік загальні засади
Національного університету «Львівська політехніка» для молодих вчених (далі гранти Львівської політехніки), які фінансуються Національним...
Положення про консультаційні ради при навчально-наукових інститутах Національного університету „Львівська політехніка Загальні положення iconПоложення про науково-технічну раду Національного університету «Львівська політехніка» Проректор з наукової роботи З. Г. Піх Львів 2007 Загальні засади
Науково-технічна рада (нтр) університету організовується згідно з Положенням про науково-дослідну частину Національного університету...
Положення про консультаційні ради при навчально-наукових інститутах Національного університету „Львівська політехніка Загальні положення iconПоложення про почесного доктора І професора Національного університету "Львівська політехніка"
Дане положення регламентує присвоєння звання почесного (достойного) доктора і професора Національного університету "Львівська політехніка"...
Положення про консультаційні ради при навчально-наукових інститутах Національного університету „Львівська політехніка Загальні положення iconПоложення про Асоціацію випускників Національного університету „ Львівська політехніка" Загальні положення Асоціація випускників Національного університету "Львівська політехніка" є постійно діючою організацією
Асоціація випускників Національного університету “Львівська політехніка” є постійно діючою організацією
Положення про консультаційні ради при навчально-наукових інститутах Національного університету „Львівська політехніка Загальні положення iconПоложення про організацію проведення практики студентів Національного університету "Львівська політехніка" Львів 2006 Це положення підготовлене комісією у складі
Лозинський О. Ю., д т н., професор, директор Інституту енергетики та систем керування – голова комісії Вченої ради університету з...
Положення про консультаційні ради при навчально-наукових інститутах Національного університету „Львівська політехніка Загальні положення iconПоложення про відділ кадрів Національного університету „Львівська політехніка”
Відділ кадрів є структурним підрозділом Національного університету „Львівська політехніка” І діє на підставі цього положення
Положення про консультаційні ради при навчально-наукових інститутах Національного університету „Львівська політехніка Загальні положення iconПоложення про відділ кадрів Національного університету „Львівська політехніка”
Відділ кадрів є структурним підрозділом Національного університету „Львівська політехніка” І діє на підставі цього положення
Положення про консультаційні ради при навчально-наукових інститутах Національного університету „Львівська політехніка Загальні положення iconРозпорядження «17» травня 2012 р м. Львів №187-5-05  Про стан виконання дисертаційних  досліджень аспірантами випускниками  в ідповідно до пункту 41 «Положення про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрів»
Відповідно до пункту 41 «Положення про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи