Розділ явища перенесення icon

Розділ явища перенесення
НазваРозділ явища перенесення
Дата15.09.2012
Розмір60.7 Kb.
ТипДокументи


Розділ 6. ЯВИЩА ПЕРЕНЕСЕННЯ

В термодинамічно нерівноважних системах (системах, у яких змінюються термодинамічні параметри) виникають особливі необоротні процеси, які називають процесами перенесення. В результаті таких процесів відбувається просторове перенесення енерґії, маси, імпульсу. До явищ перенесення належать: внутрішнє тертя (перенесення імпульсу), теплопровідність (перенесення енерґії) і дифузія (перенесення маси).

Розглянемо коротко суть цих явищ, обмежившись одномірним випадком, коли вісь OZ співпадає з напрямком перенесення.


^ 6.1. Внутрішнє тертя (в’язкість)

В’язкість – це властивість реальних рідин та газів чинити опір при переміщенні однієї частини рідини відносно іншої. У рухомій рідині між окремими шарами, які мають різні швидкості відносного руху, виникають сили внутрішнього тертя, напрямлені по дотичній до поверхні шарів. Внаслідок теплового руху молекули переходять з одного шару в інший, переносячи при цьому свій імпульс mv впо-рядкованого руху. Обмін молекулами між шарами, які рухаються з різними швидкостями, є причиною того, що імпульс швидшого шару зменшується, а повільнішого – зростає. Тобто швидший шар гальмується, а повільніший – прискорюється. У цьому полягає ме – ханізм виникнення сил внутрішнього тертя.

Ньютон експериментально встановив, що величина сили внутрішнього тертя FT прямо пропорційна площі поверхні шару рідин S і ґрадієнту швидкості .Рис.6.1

Ґрадієнт швидкості визначає величину зміни швидкості на одиницю віддалі при переході від одного шару рідини до іншого в напрямі ОZ, перпендикулярному напряму руху шарів.

На рис.6.1 показані два шари рідини, віддалені на z, які рухаються з швидкостями v1 і v2 перпендикулярно до ОZ.


Сила внутрішнього тертя між шарами напрямлена протилежно до напряму швидкості швидшого шару і становить:

, (6.1)

де  коефіцієнт пропорційності, який називається

коефіцієнтом в’язкості, або динамічною в’язкістю;

 ґрадієнт швидкості,

S  площа поверхні шарів.

З формули (6.3) випливає, що:

. (6.2)

Коефіцієнт в’язкості чисельно дорівнює силі тертя, яка виникає між шарами рідини одиничної площі при ґрадієнті швидкості, що дорівнює одиниці.


Коефіцієнт в’язкості вимірюється в – Пас (паскаль-секунда).

Розглянемо найбільш поширені методи визначення коефіцієнта в’язкості рідини.

  • метод Стокса.


Метод ґрунтується на вимірюванні швидкості невеликих сферичних тіл, що повільно рухаються в рідині. При русі в рідині тверде тіло покривається тонким нерухомим відносно тіла шаром рідини і сили внутрішнього тертя виникають між шарами рідини, а не між твердим тілом і рідиною. Отже сила внутрішнього тертя не залежить від матеріалу твердого тіла, яке рухається в рідині , а залежить тільки від форми тіла і властивостей рідини.

При падінні тіла у в’язкій нерухомій рідині на тіло діють :


Рис.6.2


  • сила тяжіння mg , напрямлена вертикально вниз;

  • виштовхувальна сила (сила Архімеда) FA, напрямлена вертикально вгору;

  • сила тертя FT , також напрямлена вертикально вгору (рис.6.2)

Якщо тіло має форму кулі радіуса r, густина тіла т, густина рідини р , то:

; (6.3)

. (6.4)

Сила тертя пропорційна швидкості руху кульки v і визначається

законом Стокса:

. (6.5)

На початковій ділянці рух кульки – прискорений, але із збільшенням швидкості зростає FT і рівнодійна сил, що діють на кульку, стає рівною нулю. Тому:


mg = FA + FT. (6.6)

Підставивши (6.3), (6.4) і (6.5) в (6.6), одержимо:

. (6.7)

З отриманого виразу визначимо коефіцієнт в’язкості:

. (6.8)

метод Пуазейля

Для визначення коефіцієнта в’язкості рідини використовують формулу Пуазейля для ламінарної течії по трубках (капілярах):

, (6.9)

де ^ L  довжина капіляра, r  радіус капіляра,

 різниця тисків на кінцях капіляра,

V  об’єм рідини, яка витекла через капіляр за час t ,

 коефіцієнт в’язкості рідини.

При відомих V, r, L, , використовуючи (6.9), можна визначити .

Однак значно зручніше користуватись формулою Пуазейля для відносного визначення коефіцієнта в’язкості. Візьмемо дві рідини, коефіцієнт в’язкості однієї з яких відомий (позначимо його ), а іншої – невідомий і виміряємо час витікання однакового об’єму рідин через один і той же капіляр – і відповідно.

Записавши формулу Пуазейля для кожної з рідин і поділивши один вираз на другий, отримаємо :


. (6.10)

Оскільки рідина витікає під дією сили тяжіння то ,


і вираз для коефіцієнта в’язкості набуде вигляду:

. (6.11)


Отже, вимірявши час витікання рідин, а також використавши відомі значення 0 та 0 однієї з них, визначимо коефіцієнт в’язкості іншої.


6.2. Теплопровідність


Якщо в одній області газу середня кінетична енерґія молекул більша ніж в іншій, то з часом, внаслідок постійних зіткнень відбудеться вирівнювання середніх значень кінетичної енерґії молекул, тобто вирівнювання температури.

Перенесення енерґії в формі теплоти описується законом Фур’є :

, (6.12)

де JE  густина теплового потоку, яка визначається

енерґією, що переноситься у формі теплоти

за одиницю часу через поверхню одиничної

площі, перпендикулярну до осі ОZ;

 теплопровідність, яка чисельно дорівнює

густині теплового потоку при одиничному

ґрадієнті температури;

 ґрадієнт температури в напрямі осі ОZ.
^

Знак () показує, що енерґія переноситься у


напрямі зменшення температури.


6.3. Дифузія


Явище самовільного взаємопроникнення і перемішування частинок двох газів, рідин чи навіть твердих тіл, які дотикаються називають дифузією. Дифузія призводить до обміну частинками маси тіл, які дотикаються і виникає та продовжується, поки існує ґрадієнт густини. Явище дифузії описується законом Фіка:

, (6.13)


де Jm густина потоку маси, яка визначається масою

речовини, що дифундує за одиницю часу

через поверхню одиничної площі перпенди-

кулярно до осі ОZ;

D – коефіцієнт дифузії, який чисельно дорівнює

густині потоку маси при одиничному

ґрадієнті густини;

– ґрадієнт густини в напрямі осі ОZ. Знак ()

показує, що перенесення маси відбувається у

напрямку зменшення густини.


Між коефіцієнтами явищ перенесення існують такі залежності:

;

(6.14)

.

де сv – питома теплоємність речовини при постійному об’ємі.Схожі:

Розділ явища перенесення iconРозділ Теплообмін. Основи теорії теплопередачі
Теорія теплообміну разом з термодинамікою входить до складу теоретичних основ теплотехніки І вивчає закономірності перенесення теплоти...
Розділ явища перенесення iconЗміст розділ загальні положення 2 розділ 2 виробничі та трудові відносини 3 розділ 3 відпустки 7 розділ 4 забезпечення продуктивної зайнятості 9 розділ 5 оплата праці 11 розділ 6 охорона праці 15
Додаток 2 Положення про порядок обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Доннту
Розділ явища перенесення iconРозділ Складний теплообмін. Теплова ізоляція
Як зазначалось, теплообмін – самовільний необоротний процес перенесення теплоти в просторі з неоднорідним розподілом температури....
Розділ явища перенесення iconЛабораторна робота №48 Вивчення явища фотолюмінесценції
...
Розділ явища перенесення icon10 клас Нежить, кашель, блювота І біль. Чи приносять користь ці явища, що часто доставляють людині масу турбот явища?
Нежить, кашель, блювота І біль. Чи приносять користь ці явища, що часто доставляють людині масу турбот явища?
Розділ явища перенесення iconДоц. Гайдаєнко І. В. Методичні розробки з курсу "загальне мовознавство"
Він узагальнює мовні факти та явища, з якими студенти ознайомилися, вивчаючи нормативні й спеціальні курси, І сприяє їх теоретичному...
Розділ явища перенесення iconРозділ II. Основні явища І закони хвильової оптики інтерференція світла
Згідно хвильової (електромагнітної) теорії світлове випромінювання – це електромагнітні хвилі, довжини яких лежить в межах від 0,38...
Розділ явища перенесення iconІсторія світової літератури загальний курс «Історія світової літератури»
Античності до кінця ХХ століття І складається з чотирьох розділів: література Античності (Розділ І), література Середніх віків, доби...
Розділ явища перенесення iconРозділ Природно-соціальна характеристика Кінбурнського півострова 3
Розділ Заповідні території Кінбурнського півострова 24 Розділ Пелікани Кінбурнського півострова 30
Розділ явища перенесення iconР.Є. Костюнік О. Ю. Сидоренко явище безадгезійного тертя ковзання в умовах межового змащування
Обґрунтовано й експериментально доведено можливість реалізації явища безадгезійного тертя трибосистем в умовах межового змащування....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи