1. Основні вимірювальні прилади та елементи електричного кола icon

1. Основні вимірювальні прилади та елементи електричного кола
Скачати 497.52 Kb.
Назва1. Основні вимірювальні прилади та елементи електричного кола
Сторінка3/5
Дата15.09.2012
Розмір497.52 Kb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5

а) Кислотний (свинцевий) акумулятор Принцип будови кислотного акумулятора наведено на рис. 1.22. Він складається з двох свинцевих гратчастих пластин, в отвори яких впресовано активну масу. Ці пластинки занурені у 20-25-процентний розчин сірчаної кислоти. Густина розчину приблизно кг/м3.

При пропусканні постійного струму пластини хімічно змінюються: анод покривається пористим шаром перекису свинцю (PbO2), а катод стає чистим свинцем (Pb).

Рис. 1.22Заряджений акумулятор є вже джерелом електричної енергії.

При розрядженні цього акумулятора хімічна реакція йде у зворотному напрямі, причому свинець (Pb) і перекис свинцю (PbO2) переходять у сірчанокислу сіль свинцю (PbSO4).

Е.р.с. кислотного акумулятора можна вважати рівною 2В. При повному зарядженні вона доходить до 2,7В, але при розрядженні швидко спадає до 2В. Нижче 1,85В розряджати акумулятор не слід, бо це призводить до зменшення його коефіцієнта корисної дії. При роботі з кислотними акумуляторами не можна допускати коротких замикань, які приводять їх до непридатності в результаті руйнування пластин.

b) Лужні залізно-нікельові акумулятори В цих акумуляторах

(рис. 1.23) на позитивному полюсі міститься суміш окису нікелю з графітним порошком, а на негативному – окис заліза з домішкою ртуті.

Електролітом є 20-процентний розчин їдкого калію (KOH). Е.р.с. лужного акумулятора дорівнює 1,25В (при повній зарядці досягає 1,8В).

Лужні акумулятори, порівняно з кислотними, легші, міцніші і витриваліші. Вони не так бояться коротких замикань, як кислотні, і не виділяють їдких газів. Однак, слід пам’ятати, що лужні акумулятори розряджати нижче 1,18В не слід, з тих причин, що й кислотний акумулятор.

Я


Рис. 1.23

кщо треба мати напругу більшу, ніж дає один елемент або акумулятор, то сполучають послідовно відповідну кількість елементів або акумуляторів у батарею.

Зберігати в одному місці лужні та кислотні акумулятори не дозволяється. Слід обережно поводитись з кислотою (H2SO4) та лугом (KOH), які викликають опіки, псують одяг. Ушкоджені лугом чи кислотою місця необхідно добре промити водою.


^ 1.5. Реостати, магазини опорів, потенціометри.

Ці прилади дають можливість змінювати режим роботи електричного кола, тобто, змінювати струм і напругу. Для повільної зміни струму користуються реостатами з ковзним контактом або реохордами.

^ 1.5.1. Реостат з ковзним контактом.

Реостат з ковзним контактом (рис. 1.24) є найбільш розповсюдженим при проведенні лабораторних робіт в електричній лабораторії.


Рис. 1.24
Він складається з ізоляційної труби (фарфорової або шиферної), обмотаної в один ряд голим дротом, трохи обпаленим, внаслідок чого на поверхні дроту утворюється ізоляційний шар, що не дозволяє струмові переходити від одного витка до другого. Ковзний контакт у місцях дотику знімає цей ізоляційний шар. Матеріалом для дроту реостата служить манганіт, константан або ніхром. Ці матеріали мають високий питомий опір з малим температурним коефіцієнтом опору, що забезпечує малу залежність їх опору від температури. Вздовж обмотки по латунному стержню, що закінчується затискачем, може ковзати рухомий контакт.

Електричне коло, в якому необхідно змінювати опір, під’єднується до одного з кінців обмотки реостата (рис. 1.25) і до ковзного контакту.


Рис. 1.25


При такому ввімкненні реостата, переміщаючи контакт, можна змінювати силу струму від деякого мінімального до деякого максимального значення.

Якщо струм у колі треба змінювати дискретно, то користуються “каскадними” реостатами, будова і дія яких зрозуміла з рис. 1.26.

П


Рис.1.26
ри користуванні реостатом з ковзним контактом, а також і реостатами інших систем, слід звертати увагу не тільки на той опір, що має реостат, а й на ту максимальну величину струму, яка для нього допустима (щоб при зменшенні опору не перепалити реостат).

^ 1.5.2. Магазини опорів.

Магазин опорів – це система котушок дроту (манганіну або константану), що мають різний, але цілком певний опір. Кінці кожної з цих котушок припаяні до товстих мідних пластинок (рис. 1.27).

У конічні проміжки між цими пластинками вставляються штепселі, які замикають окремі котушки. Коли всі штепселі вставлені в конічні проміжки, то струм проходить через мідні пластинки і штепселі, і, тим самим, опір магазина практично дорівнює нулю.


Н


Рис. 1.27

а рис.1.27 видно, що ввімкнено опір 1Ом + 3Ом = 4Ом.
Рис. 1.28

У вимірювальній практиці широко використовуються так звані декадні магазини опорів з ковзним контактом. Вони також мають набір окремих точно перевірених котушок опорів, кінці яких припаяні до латунних контактів. По цих контактах ковзає контакт (важіль), при допомозі якого можна ввімкнути певний опір. Магазин має декілька декад, кожна з яких має 9 або 10 однакових опорів. Будова декадного магазину опорів схематично зображена на рис. 1.28.


Коли важіль знаходиться у крайньому нижньому положенні, то ввімкнений опір даної декади дорівнює нулю. При положенні важеля на другому контакті ввімкнений опір дорівнює 1 і т.д. Таким чином, переміщаючи важіль, можна підібрати необхідний опір. Переважно кожна наступна декада має опір в 10 разів більший від попередньої: перша декада має 10 опорів по 0,1 Ом, друга – 10 опорів по 1 Ом і т.д. Опір магазину, показаного на рис.1.28, становить 356,8 Ом.

Щоб запобігти псуванню магазина опорів, через нього необхідно пропускати струми не вищі тих, які вказані для різних опорів на корпусі магазина або в його паспорті.


^ 1.5.3. Потенціометри, або дільники напруг.

П
Рис. 1.29

отенціометром, або дільником напруг може бути реостат з ковзним контактом, що має великий опір (рис. 1.29).


Коли клеми цього реостата приєднуються до полюсів джерела електричної напруги (на рисунку до акумуляторної батареї), ковзний контакт (повзунок) і одна із крайніх клем реостата вмикаються в електричну схему. Тоді, залежно від положення повзунка, ми можемо отримати будь-яку напругу, що не перевищує напруги джерела струму.


^ 1.6. Умовні позначення елементів електричного кола.

Електричні схеми до кожної лабораторної роботи наведені в даному практикумі і, також, на робочому місці. При складанні електричних схем слід додержуватись умовних позначень (див.Табл.2), які здебільшого вибираються так, щоб по змозі відображати основні риси будови даної деталі. З’єднувальні проводи на схемі прийнято зображати прямими лініями.

Таблиця 2

Умовні позначення деталей електричного кола

^ Умовне позначення

Що означає умовне позначення
З’єднувальний провід (пряма лінія).
Проводи з’єднуються
Проводи не з’єднуються.

Клема.

Ключ.
Перемикач.
Перемикач на два напрями (з трьома клемами).
Перемикач двополюсний.
Гальванічний елемент або акумулятор.
Батарея послідовно сполучених гальванічних елементів або акумуляторів.
Батарея паралельно сполучених гальванічних елементів або акумуляторів.Опір активний (безіндуктивний) в постійному струмі.

Опір мішаний.

Опір індуктивний.

Реостат з ковзним контактом.
Реостат “каскадний”.
Магазини опорів.


Генератор змінного струму (альтернатор).
Генератор постійного струму (динамо машина).
Мережа змінного стуму.
Мережа постійного струму.
Конденсатор постійної ємності.
Конденсатор змінної ємності.
Електрична лампа.
Двоелектродна лампа (діод-кенотрон).
Триелектродна лампа.
Детектор.
Фотоелемент.
Котушка індуктивності.
Заземлення.
Трансформатор.
Амперметр.

Вольтметр.
Гальванометр.
Ватметр.

Плавкий запобіжник.
Струм іде до нас.

Струм іде від нас.

1   2   3   4   5

Схожі:

1. Основні вимірювальні прилади та елементи електричного кола iconНазва модуля: Метрологія Код модуля: мсс 6105 С01
Вимірювальні засоби. Вимірювальні пристрої. Вимірювальні прилади. Вимірювальні перетворювачі. Міри електричних величин та стандартні...
1. Основні вимірювальні прилади та елементи електричного кола iconНапрям: 0907 Радіотехніка Спеціальність: 
Вимірювальні сигнали. Електромеханічні прилади. Масштабні вимірювальні перетворювачі
1. Основні вимірювальні прилади та елементи електричного кола iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт за темами „Трифазні кола, несинусоїдні кола, перехідні процеси, нелінійні кола”
Трифазні кола, несинусоїдні кола, перехідні процеси, нелінійні кола” з дисципліни „Теоретичні основи електротехніки” (для студентів...
1. Основні вимірювальні прилади та елементи електричного кола iconНазва модуля: Електричні та магнітні вимірювання Код модуля
Основні поняття метрології та вимірювальної техніки. Вимірювальні прилади І методи вимірювань. Похибки вимірювань. Системи електровимірювальних...
1. Основні вимірювальні прилади та елементи електричного кола iconМетодичні рекомендації
Устаткування І матеріали: арматура, що напружується, силова форма, прилад прду, контрольно-вимірювальні прилади
1. Основні вимірювальні прилади та елементи електричного кола iconДодаток вимірювальні прилади вимірювання лінійних величин
Для вимірювань, які не вимагають високої точності, застосовують масштабні лінійки, складні метри, рулетки
1. Основні вимірювальні прилади та елементи електричного кола iconПовідомлення учасникам про результати процедури закупівлі
Найменування предмета закупівлі. Прилади вимірювальні, контрольні, випробувальні різні Код 33. 20. 6
1. Основні вимірювальні прилади та елементи електричного кола iconПовідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися
...
1. Основні вимірювальні прилади та елементи електричного кола iconДослідження нерозгалуженого лінійного електричного кола синусоїдного струму
Удлс-1 (блок змінної напруги стенда, що працює в режимі генерації синусоїдної напруги)
1. Основні вимірювальні прилади та елементи електричного кола iconДослідження розгалуженого електричного кола синусоїдного струму
Удлс-1 (блок змінної напруги стенда удлс-1, який працює в режимі генерації синусоїдної напруги)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи