Назва модуля: Нетрадиційні джерела енергозабезпечення icon

Назва модуля: Нетрадиційні джерела енергозабезпечення




Скачати 43.27 Kb.
НазваНазва модуля: Нетрадиційні джерела енергозабезпечення
Дата03.01.2013
Розмір43.27 Kb.
ТипДокументи

ОПИС МОДУЛЯ

 1. Назва модуля: Нетрадиційні джерела енергозабезпечення

 2. Код модуля: ЕПМС_6050_С01

 3. Тип модуля: обов'язковий

 4. Семестр: 8

 5. Обсяг модуля:

 • загальна кількість годин - 108 (кредитів ЄКТС - 1,5)

 • аудиторні години - 32 (лекції - 16, лабораторні роботи – 16, практичні заняття – 0)

  1. Лектор: старший викладач Лисяк Владислав Георгійович

  2. Результат навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен:

знати: основні нетрадиційні та поновлювані джерела енергії, їх властивості, напрямки та особливості їх використання.

вміти: вибрати для заданих умов тип нетрадиційного джерела енергії та здійснити оцінку його можливостей.

 1. Спосіб навчання: аудиторний

 2. Необхідні обов'язкові попередні та супутні модулі:

 • прореквізити: Фізика. Хімія. Електропостачання.

 • кореквізити: Енергетичний менеджмент. Енергетичний аудит.

 1. Зміст модуля: Види джерел енергії. Резерви традиційних непоновлюваних джерел енергії. Загальні відомості про нетрадиційні та поновлювані джерела енергії. Енергія вітру. Ресурси вітру в Україні та їх попередня оцінка. Криві енергії вітру. Висота вежі. Графік роботи турбін. Приклад порівняння роботи турбін. Перші вітрові установки. Горизонтально-осьові вітрові установки. Основні компоненти вітрових установок. Вертикально-осьові вітрові установки. Структурно-функціональна будова вітроенергетичної установки (ВЕУ). Особливості роботи ВЕУ. Каскадна ВЕУ з асинхронним генератором з фазним ротором. Науково-технічні аспекти вітроенергетики. Економіка вітрових установок. Вплив вітрових установок на навколишнє середовище. Сонячна енергія. Історія розвитку сонячної енергетики. Оцінка потенціалу сонячної енергетики. Проблеми сонячної енергетики. Пасивна та активна сонячна енергія. Активна сонячна енергія для опалення. Активна сонячна енергія для генерації електроенергії. Сонячна фотоелектроенергетика. Економіка сонячних установок. Вплив сонячних установок на навколишнє середовище. Енергія води. Енергія припливів та відпливів. Енергія хвиль. Малі гідроелектростанції. Економіка та вплив на навколишнє середовище. Геотермальна енергія. Економіка геотермальної енергетики та її вплив на навколишнє середовище. Теплові помпи. Акумулювання енергії. Біопаливо та біопаливні технології. Використання поновлюваних джерел в Україні.

 2. Рекомендована література:

 • Мхитарян Н.М. Енергетика нетрадиционных и возобновляемых источников. Опыт и перспективы. – Киев: Наукова думка, 1999. – 320с.

 • Маляренко В.А., Капцов И.И., Жиганов И.Г., Перспективы использования биоенергетических технологий в Украине. // Інтегровані технології та енергозбереження. – 2005. - №2. – С. 22-29.

 • Маляренко В.А, Соловей В.В., Яковлев А.И. Возобновляемые энергоресурсы – альтернативное топливо ХХІ века. // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2005.- №11. – С. 18-22.

 • Маляренко В.А, Яковлев А.И. Биодизель – альтернатива диверсификации моторных топлив. // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2006.- №3. – С. 64-74

 • Дж. Твайделл, А. Уэйр. Возобновляемые источники энергии. М.: Энергоатомиздат, 1990.

 • В.А.Маляренко, О.І.Малєєв, Є.О.Шкіль. Вибір джерела теплопостачання населеного пункту / Методичні вказівки до виконання курсової роботи (для студентів усіх форм навчання спец. 6.09.06.03 – „Електротехнічні системи електроспоживання”) – Харків: ХНАМГ, 2007.- 37с.

 • Енергетичний менеджмент. Основні курси. Інститут Енергозбереження та Енергоменеджменту Національного технічного університету України, К., 1999.

 • Дубровін В.О. Біопалива (технології, машини і обладнання) / В.О.Дубровін та ін. - ЦТІ «Енергія та електрифікація», 2004, - 256с.

 • Поновлювані джерела енергії. Посібник для слухачів навчальних курсів з енергетичного менеджменту /Укладач М.О. Медиковський.— Львів: Регіональний центр з перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів у сфері енергозбереження та енергоменеджменту Національного університету “Львівська політехніка”, 2001.— 68 с. (Бібліліотека енергоменеджера, випуск 13)

 • Давайте изучать электроэнергию: практическое пособие для преподавателя. /Люксембург: Офис официальных изданий Европейского сообщества 1997 года — 60 стр. — 21,0х29,7. ISSBN 92-828-1967-1.

 • Евтюкова И.П. и др. Электротехнологические прмышленные установки. –М: Энергоатомиздат, 1982. –400 с.

 • Электротехнический справочник.Т.З.кн.2. /Под. ред. Герасимова В.Г. и др. –М.: Энергоатомиз. , 1988. –616с.

 • Інструкції та методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. Видання Державний університет “Львівська політехніка”.

 1. Форма та методи навчання: лекції, лабораторні заняття, самостійна робота

 2. Форма, методи та критерії оцінювання знань: поточний контроль (ПК), екзаменаційний контроль (ЕК):

 • поточний контроль - 20%, у т.ч. письмові звіти з лабораторних робіт - 14%, комплексні розрахункові роботи – 6%

 • екзаменаційний контроль - 80%.

 1. Мова навчання: українська

Схожі:

Назва модуля: Нетрадиційні джерела енергозабезпечення iconМетодичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „Нетрадиційні автономні джерела електроенергії Для студентів спеціальності 070501 «Електротехнічні системи електроспоживання» всіх форм навчання
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „Нетрадиційні автономні джерела електроенергії”
Назва модуля: Нетрадиційні джерела енергозабезпечення iconМетодичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „Нетрадиційні автономні джерела електроенергії Для студентів спеціальності 070501 «Електротехнічні системи електроспоживання» всіх форм навчання
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни „Нетрадиційні автономні джерела електроенергії”
Назва модуля: Нетрадиційні джерела енергозабезпечення iconТип модуля: обов‘язковий Семестр: ІІ обсяг модуля
...
Назва модуля: Нетрадиційні джерела енергозабезпечення iconОпис модуля назва модуля
Назва модуля: Функціональні властивості елементів електроенергетичних систем (курсова робота)
Назва модуля: Нетрадиційні джерела енергозабезпечення iconНазва модуля: Електротехніка Код модуля
Основні закони електротехніки (Ома, Кірхгофа), елементи (ерс, струм, напруга, енергія, потужність). Джерела електричної енергії та...
Назва модуля: Нетрадиційні джерела енергозабезпечення iconПитання на модуль 2 з дисципліни «нетрадиційні та поновлювані джерела енергії»
move to 1108-13902
Назва модуля: Нетрадиційні джерела енергозабезпечення iconПитання на модуль 1 з дисципліни «нетрадиційні та поновлювані джерела енергії»
move to 1108-13900
Назва модуля: Нетрадиційні джерела енергозабезпечення iconПитання до екзамену з дисципліни «нетрадиційні та поновлювані джерела енергії»
move to 1108-13904
Назва модуля: Нетрадиційні джерела енергозабезпечення icon1. Назва модуля: Філософія освіти Код модуля: фс 8 03 1 1 3 Тип модуля
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 54 (кредитів єктс – 1,5) аудиторні години – 18 (лекцій – 10, семінарів –8)
Назва модуля: Нетрадиційні джерела енергозабезпечення icon1. Назва модуля: Соціологія освіти Код модуля: фс 8 2 5 Тип модуля
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 54 (кредитів єктс – 1,5); аудиторні години – 18 (лекцій – 10, семінарів – 8)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи