Назва модуля: Психологія Код модуля: ппп 6010 С01 icon

Назва модуля: Психологія Код модуля: ппп 6010 С01
Скачати 19.58 Kb.
НазваНазва модуля: Психологія Код модуля: ппп 6010 С01
Дата03.01.2013
Розмір19.58 Kb.
ТипДокументи

ОПИС МОДУЛЯ

з дисципліни «Психологія»

Напрями – АВ, ТЕ, ЕТ, ЕМ

1. Назва модуля: Психологія

2. Код модуля: ППП_6010_С01

3. Тип модуля: обов'язковий

4. Семестр: I

5. Обсяг модуля: загальний обсяг годин - 54 (кредитів ЄКТС - 1.5)

аудиторні години – 16 (лекції - 8, практичні заняття - 8)

6. Лектор: к.псих.н., доцент Сазонова Олена Володимирівна

7. Результати навчання:

У результаті вивчення модуля студент повинен:

- знати основні категорії психології, суть та закономірності психічних процесів, функції психіки, структуру та характеристики особистості; мету, засоби, принципи, методи навчання та виховання; групові процеси: груповий тиск, диференціація ролей у групі, прийняття рішення; методи налагоджування оптимальних міжособистісних стосунків;

- уміти застосовувати дидактичні принципи та знання про психологічні закономірності у навчально-виховному та управлінському процесах; керувати міжособистісними стосунками в колективі, аналізувати характерологічні та мотиваційні аспекти підлеглих та колег.

8. Спосіб навчання: аудиторне

9. Необхідні обов'язкові попередні та супутні модулі:

- пререквізит: філософія,

- кореквізит: -

10. Зміст модуля:

Психолого-педагогічні аспекти професійної діяльності; об'єкт, предмет, основні поняття, методи дослідження у психології; психологія особистості, характеристики та структура особистості; професійна спрямованість особистості; психічні та фізичні закономірності розвитку особистості, вікові та індивідуальні особливості розвитку особистості; поведінка та діяльність особистості; психологія спілкування, типи та види міжособистісного спілкування; управління поведінкою індивіда, мотивація, її параметри та потреби; групова діяльність, характеристики групи та типи управління групами; конфлікти: структура, стадії, типи, функції та наслідки.

11. ^ Рекомендована література:

  • Ієвлєв О.М. Практикум з курсу "Психологія та педагогіка": навчально-методичний посібник для студентів всіх напрямків. - Львів: Видавничий відділ Інституту підприємництва та перспективних технологій при НУ "Львівська політехніка", 2006. – 142 с.

  • Максименко С.Д., Соловієнко В.О. Загальна психологія.: Навч. посібник.- К: МАУП, 2000. - 256с.

  • Нємов Р.С. Психологія: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. В 3 кн. Кн. 1. Загальні основи психології. - Рівне: “Вертекс”, 2002. - 576 с.

  • Палеха Ю.І., Герасимчук В.І., Шиян О.М. Основи психології і педагогіки: Навч. - метод. посібник. - 2-ге вид., доп. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003. – 164 с.

12. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота

13. Методи і критерії оцінювання:

Поточний контроль (35%): письмові звіти з практичних робіт, усне опитування

Підсумковий контроль (65%, диференційований залік): тестування

14. Мова навчання: українська

Схожі:

Назва модуля: Психологія Код модуля: ппп 6010 С01 iconНапрями – пі назва модуля: Психологія Код модуля: ппп 6037 С01
О. М. Практикум з курсу "Психологія та педагогіка": навчально-методичний посібник для студентів всіх напрямків. Львів: Видавничий...
Назва модуля: Психологія Код модуля: ппп 6010 С01 iconНазва модуля: Фізика. Ч код модуля: кзф -6010- с01. Тип модуля
У результаті вивчення модуля студент повинен знати: основні фізичні явища та закони фізики, які необхідні для наступного вивчення...
Назва модуля: Психологія Код модуля: ппп 6010 С01 iconНазва модуля: Вступ до фаху Код модуля: ерат 6041 С01 Тип модуля
Обсяг модуля: загальна кількість годин 60 (кредитів єктс   2) аудиторні години   16 (лекції   16)
Назва модуля: Психологія Код модуля: ппп 6010 С01 iconКод модуля: вм 6010 С01 Тип модуля: обов‘язковий Семестр
Матриці та визначники. Системи лінійних рівнянь. Вектори. Рівняння прямої на площині. Криві другого порядку. Диференціальне числення...
Назва модуля: Психологія Код модуля: ппп 6010 С01 iconНапрями ек назва модуля: Міжнародне економічне право Код модуля: ппп 6021 С01
Організація статистичних економічних функцій у міжнародних організаціях. Європейський Союз та принципи європейської інтеграції. Транснаціональні...
Назва модуля: Психологія Код модуля: ппп 6010 С01 iconКод модуля: зі 6095 С01 Тип модуля: обов’язковий Семестр
Назва модуля: Комплексні системи захисту інформації: проектування, впровадження, супровід
Назва модуля: Психологія Код модуля: ппп 6010 С01 iconОпис модуля Назва модуля: Ділова комунікація. Код модуля: ітпк 6020 С01
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90; аудиторних – 32 год. (16 год. – лекції, 16 год – семінарські заняття)
Назва модуля: Психологія Код модуля: ппп 6010 С01 iconКод модуля: ерат 6045 С01 Тип модуля: обов’язковий. Семестр: VIII
Назва модуля: Використання експлуатаційних матеріалів та економія паливно-енергетичних ресурсів
Назва модуля: Психологія Код модуля: ппп 6010 С01 iconКод модуля: зі 6092 С01 Тип модуля: обов’язковий Семестр
Назва модуля: “Організація та проведення робіт, пов’язаних з захистом інформації з обмеженим доступом”
Назва модуля: Психологія Код модуля: ппп 6010 С01 iconНапрями – ав; те; ет назва модуля: Політологія код модуля: кп 6007 С01 тип модуля
Вивчення дисципліни спрямоване на формування та виховання громадян демократичної держави з високим рівнем політичної свідомості і...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи