Диплом доктора наук дд №005895 icon

Диплом доктора наук дд №005895
Скачати 137.61 Kb.
НазваДиплом доктора наук дд №005895
Дата04.01.2013
Розмір137.61 Kb.
ТипДиплом


IV. Наукові й навчально-методичні роботи, опубліковані після захисту докторської дисертації (26.01.2007) Диплом доктора наук ДД № 005895


п/п

Назва та характер роботи

Спосіб друку

Вихідні дані

Обсяг (друк. арк.)

Співавтори

1.

Державно-територіальний статус західноукраїнських земель у період Другої світової війни (1939 – 1945 рр.). історико-правове дослідження (монографія)

друк.


– К.: Атіка, 2007. – 368 с.


21,39

д. а.
2.

Римське приватне право: Навчальний посібник

друк.


Вид. 3-є доп.– К.: Атіка, 2007. – 256 с.

13,44

д. а.
3.

Загальна історія держави і права зарубіжних країн: навчальний посібник.

друк.

Вид. 6-те доп. – К.: Атіка, 2007. – 624 с.

36, 27 д. а.
4.

Зміна суспільної формації: аспекти екології та права (на матеріалах західних областей України кін. 30-х – 50– х рр. ХХ ст.) (матеріали м/н конференції)

друк.


Природа, право і держава: історико-юридичні аспекти. Матеріали XVI історико-правової конференції 15 – 18 вересня 2006 року, м. Ялта. – Сімферополь: Издательство «Доля», 2007. – С. 182 – 188

0,4 д. а.
5.

Легітимність Народних Зборів Західної України як юридичний факт міжнародного права (фахове видання)

друк.


Вибори і демократія – 2007 – № 1 (11). – С. 40 – 47


0,6

д. а.
6.

Історія держави і права зарубіжних країн: Програма навчальної дисципліни

друк

– Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2007. – 10 с.

0,6

д. а
7.

Народні Збори Західної України як легітимний вияв волі місцевого населення до возз’єднання з Україною

(матеріали конференції)

друк.


Державотворення та право-творення в Україні: проблеми та перспективи. Матеріали Першої звітної наукової конференції ФЕБ ЛьвДУВС. 2 березня 2007 р. – Львів, 2007. – 300 с., - С. 17 – 24.

0,6

д. а.
8.

Концепція окремої «русинської» нації: Qui prodest?

(матеріали м/н конференції)

друк.

Регіональні аспекти історико-правових досліджень. Матеріали XVII міжнародної історико-правової конференції. 31 травня – 3 червня 2007 року. – Донецьк: Відділ організації наукової роботи и Донецького юридичного інституту ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2008. – С. 70 – 79.

0,6

д. а.

Адамчук І. Г.

9.

Правові підстави та шляхи набуття громадянства Риму та Європейського співтовариства: спроба історико-правового порівняльного аналізу (матеріали м/н конференції)

друк.


Римське право та правова культура Європи. – Люблін: Видавництво Люблінського католицького університету, 2008. – С. 111 – 116.

0,5

д. а.
10.

Організація і тактика розкриття злочинів минулих років (вбивств). Посібник
– Львів: Львівський ДУВС, 2008. – 157 с.
Грищук В. К., Захаров В. П., Щур Б. В., Гула Л. Ф.

11.

«Записки жандарма» А. Спиридовича як посібник з ОРД (фахове видання)

друк.


Науковий вісник № 1, 2008. Львівський державний університет внутрішніх справ. Спеціальний випуск. – Львів: ЛьвДУВС, 2008. – 216 с., сс. 12 – 20.

0,6

д. а.

Грищук В. К., Щур Б. В.

12.

Історія України: зовнішнє тестування (на допомогу абітурієнтові) / За заг. ред. д.ю.н. Макарчука В. С.

друк.

– Київ: Атіка, 2008. – 196 с.

11, 39 д. а.

Вдовичин І. Я., Терлюк І. Я.

13.

Правове закріплення соборності УРСР на завершальному етапі Другої світової війни

(матеріали конференції)

друк.

Сучасне державотворення в Україні: проблеми теорії та історії. Матеріали круглого столу. 2 листопада 2007 р. – Львів: ЛьвДУВС, 2008. – 352 с., сс. 161– 165

0,2

д. а.
14.

Концепція окремої «русинської» нації в сучасних умовах

(матеріали конференції)

друк.

Матеріали звітної наукової конференції факультету з підготовки слідчих. 22 лютого 2008 року. – Львів: ЛьвДУВС, 2008. – 144 c., сс. 82 – 86.

0,3

д. а.
15.

Маловідомі сторінки дипломатії Богдана Хмельницького

(фахове видання)

друк.

Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Збірник наукових праць. Серія юридична. Випуск 2. – Львів: Видавництво ЛьвДУВС, 2008. – сс. 8 – 17.

0,8

д. а.

Герасимович А. М.

16.

Замість передмови

друк

Ситар І. М., Чорнобай О. Л. Романо-германська правова сім’я: гносеологічні та теоретичні аспекти: навч. посібник / Ігор Михайлович Ситар, Олена Леонідівна Чорнобай. – Львів: ЛьвДУВС, 2009. – 168 с., С. 3.

0,1

д. а
17.

Вступне слово

друк.

Ситар І. М., Чорнобай О. Л. Порівняльне правознавство: основні категорії: навчально-методичний посібник / Ігор Михайлович Ситар, Олена Леонідівна Чорнобай. – Львів: ЛьвДУВС, 2009. – 176 с., С. 3 – 5.

0,2

д. а.
18.

Передмова до:

друк

Ситар І. М. Правові системи сучасності (західна традиція права): навч. посібник / Ігор Михайлович Ситар. – Львів: ЛьвДУВС, 2009. – 408 с., С. 3 – 4.

0,2

д. а.
19.

Правове становище товариств з обмеженою відповідальністю в австро-угорський період (1867 – 1918 рр.) (фахове видання)

друк.

Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. Збірник наукових праць / Гол. редактор В. Л. Ортинський. – Львів: ЛьвДУВС, 2009. – Вип.. 1. – сс. 43 – 49.

0,6

д. а.

Коритко Л. Я.

20.

Інститут смертної кари в східних деспотіях та у класичному рабо-власницькому суспільстві – спроба порівняльного аналізу (фахове видання)

друк.

Порівняльно-правові дослідження (Фахове видання). – 2008, № 2. – сс. 220 – 226.

0,6

д. а.

Гривняк Л. Ю.

21.

Феодальна власність на землю та межі компетенції сеньйоральної юстиції (на матеріалах Західної Європи)

(матеріали м/н конференції)

друк.

Земля і земельні відносини в історії права, держави і юридичної думки. Матеріали ХХ Міжнародної історико-правової конференції 25 – 28 вересня 2008 р. м. Судак. – Сімферополь: ДІАЙПІ, 2009. – 492 с., сс. 72 – 78.

0,8
д. а.

Гривняк Л. Ю.

22.

Проблема острова Зміїного у радянсько-румунських та українсько-румунських відносинах (1948–2009 рр.). (матеріали конференції)

друк.

Матеріали звітної наукової конференції факультету з підготовки слідчих 20 лютого 2009 р. – Львів: ЛьвДУВС, 2009. – С. 155 – 158.

0,3

д. а.

Адамчук І. Г.

23.

Вплив міжнародного фактора на відміну смертної кари в Україні

(матеріали конференції)

друк.

Матеріали звітної наукової конференції факультету з підготовки слідчих 20 лютого 2009 р. – Львів: ЛьвДУВС, 2009. – С. 163 – 167.

0,3

д. а.

Гривняк Л. Ю.

24

Проблема границ Второй Речи Посполитой в международных отношениях 1918 – 1939 гг. (розділ монографії)

друк.

Партитура Второй мировой. Кто и когда начал войну? – Москва: «Вече», 2009 – 416 с.

2,0

д. а.

Демурин М.В., Дрожжин С.Н., Дульян А.Г., Квицинский Ю.А., Марьина В.В., Мельтюхов М.И., Нарочницкая Н.А., Фалин В.М.

25.

Вища міра покарання в східнослов’янському правовому просторі (фахове видання)

друк.

Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Збірник наукових праць. Серія юридична. Випуск 3. – Львів: Видавництво ЛьвДУВС, 2009. – сс. 64 – 77

0,7

д. а.

Гривняк Л. Ю.

26.

Сучасна практика призначення покарання міжнародними судами для суду над військовими злочинцями (матеріали конференції)

друк.

Проблеми державотворення та правотворення в Україні: матеріали учасників Всеукраїнського круглого столу (Львів, 5 березня 2010 р.). – Львів, ЛьвДУВС, 2010. – 340 с., сс. 9 – 13.

0,3

д. а.

Гривняк Л. Ю.

27.

Захист зовнішньополітичних інтересів України в міжнародних угодах П. Орлика

(матеріали м/н конференції)

друк.

300 років Конституції Гетьмана України Пилипа Орлика: проблеми становлення і розвитку українського державотворення. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 14 травня 2010 р. – Львів: ЛьвДУВС, 2010. сс. 97–101

0,4

д. а.
28.

Правові оцінки радянсько-чехословацького співпробітництва з питань цесії Карпатської України в роки Другої світової війни (матеріали конференції)

друк.

Матеріали звітної наукової конференції факультету з підготовки слідчих. – Львів: ЛьвДУВС, 2010. – 208 с., сс. 157–161


0,3 д.а.

Адамчук І.Г.


29.

Міжнародні трибунали по колишній Югославії, Руанді, Сьєра-Леоне та ін. – практика призначення покарань військовим злочинцям (матеріали конференції)

друк.

Матеріали звітної наукової конференції факультету з підготовки слідчих. – Львів: ЛьвДУВС, 2010. –208 с., сс. 162–165

0,3 д.а.

Гривняк Л.Ю.

30.

Проблема границ Второй Речи Посполитой: аспекты международного права и европейской безопастности (зарубіжне фахове видання)

друк.

Журнал российских и восточноевропейских исторических исследований (РФ)

№ 1, апрель – май 2010 г., сс. 33–46

1 д.а.
31.

Государственно-территориальный статус западно-украинских земель в период Второй мировой войны. Историко-правовое исследование / Пер с. укр. Образец В.С. Фонд «Историческая память» (монография)

друк.

– М.: ООО Мосполиграф, 2010. – 520 с.


22 д.а.
32.


Проблема опікунства в "Працях комісії для виучування звичаєвого права України" та "Працях для виучування історії західноруського та українського права" за редакцією М.П. Василенка, О.О. Малиновського, А.Е. Кристера (тези м/н конференції)

друк.

Наукова спадщина академіка О.О. Малиновського і сучасність: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (4-6 грудня 2008 р., м. Рівне)  / Ред. колегія: І. Б. Усенко (голова), Т. І. Бондарук (відповідальний секретар), Д. М. Диновський, Л. О. Зайцев, В. Є. Кириченко та ін. – К.: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН, 2010.  – 232 с., сс. 48 –52.

0,4

д. а.
33.

Відміна смертної кари в Україні як крок до євроінтеграції (фахове видання)

друк.

Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку. Зб. статтей. За ред. Ю.С. Шемшученка, І.С. Гриценка та М.Б.Бучка. Упорядник О.В. Кресін. – К.: Логос, 2010. – 520 с., сс. 441 – 444.

0,4.

д. а.
34.

Великий Терор: спроба раціонального осмислення

(фахове видання)

друк.

Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. – Львів: ЛьвДУВС, 2010. – Вип. 4. – сс. 88–96

. 0,6

д. а.
35.

Наука на службі беззаконню: євгеніка в нацистській Німеччині на сталінському Союзі РСР

(фахове видання)

друк.

Форум права [електронне видання, ХНУВС]. – 2010. – № 4. – сс. 605 – 610

0,6

д. а.
36.

До питання тлумачення терміна «сфери впливу»

(матеріали м/н конференції)

друк.

Категорії, поняття і терміни історико-юридичної науки, 23–26 квітня 2009 р., м. Миколаїв. – Миколаїв: ЧДУ ім. П. Могили, 2011. – сс. 84–96.

0,7

д. а.
37.

Dogodki septembra 1939 v luci doctrine ter temporalne pravice in pravice do “samopomoci” (розділ колективної монографії словенською мовою)

друк.

Narocnicka N., Falin V. in ostali. Partitura Druge svetovne vojne. Kdo in kdaj je zacel vojna? – Ljublijana: UMco, 2010 – 493 s., ss. 270 – 306.

1,6

д. а.
Схожі:

Диплом доктора наук дд №005895 iconСписок диссертантов кафедры внутренней медицины им. А. Я. Губергрица Доннму за 2011-2012 гг. Моногарова Надежда Егоровна. Диплом доктора медицинских наук дд №000533
Моногарова Надежда Егоровна. Диплом доктора медицинских наук дд №000533 (рішення Атестаційної колегії 19. 01. 2012 р.). Научный консультант...
Диплом доктора наук дд №005895 iconНаказ Вищої атестаційної комісії України
Клопотання організації, в якій працює вчений, про переатестацію доктора (кандидата) наук або нострифікацію диплома доктора (кандидата)...
Диплом доктора наук дд №005895 icon28 вересня 2012
«Концепції, стратегії та напрями розвитку Української держави: економіка, фінанси, право», присвячена 80-річчю від дня народження...
Диплом доктора наук дд №005895 iconДипломи й свідоцтва А.І. Шевченка Диплом про присвоєння кваліфікації техніка-механіка. Диплом про присвоєння кваліфікації радіофізика
Диплом Президії Національної академії наук про присудження премії імені С. О. Лебедєва
Диплом доктора наук дд №005895 iconВимоги до опублікованої монографії, що подається на здобуття наукового ступеня доктора наук
Опублікована монографія, що подається на здобуття наукового ступеня доктора наук, повинна
Диплом доктора наук дд №005895 iconДиплом кандидата наук ит №012955 от 28 сентября 1988 г
Наукові й навчально-методичні роботи, опубліковані після захисту кандидатської дисертації 02. 1988 р. Диплом кандидата наук ит №012955...
Диплом доктора наук дд №005895 iconСписок диссертантов кафедры внутренней медицины им. А. Я. Губергрица Доннму за 2009-2010 гг. Бородий Ксения Николаевна. Диплом кандидата медицинских наук дк №057934
Бородий Ксения Николаевна. Диплом кандидата медицинских наук дк №057934 решение президиума вак 14. 04. 2010 г., протокол
Диплом доктора наук дд №005895 iconСписок диссертантов кафедры внутренней медицины им. А. Я. Губергрица Доннму за 2010-2011 гг. Якименко Єлізавета Юріївна. Диплом кандидата медицинских наук дк №063125
Якименко Єлізавета Юріївна. Диплом кандидата медицинских наук дк №063125 решение президиума вак 26. 01. 2011 г., протокол
Диплом доктора наук дд №005895 iconРішення про присудження наукового ступеня та видачу диплома: доктора технічних наук Маршалок Галині Олексіївні, доценту кафедри аналітичної хімії, науковий консультант д Х. н., проф. Ятчишин Й. Й. (Іххт); доктора технічних наук
Президія Вищої атестаційної комісії України ухвалила рішення про присудження наукового ступеня та видачу диплома
Диплом доктора наук дд №005895 iconМіносвіти затвердило вимоги до монографій кандидатів наук
Профільним відомством внесено зміни до наказу "Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи