Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів icon

Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
НазваПрограма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Сторінка1/4
Дата21.06.2013
Розмір0.62 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4
1. /Программы профильных классов для 10-11кл/Конструирование и моделирование одежды.doc
2. /Программы профильных классов для 10-11кл/Кулинария.doc
3. /Программы профильных классов для 10-11кл/Легкая промышленность.doc
4. /Программы профильных классов для 10-11кл/Материаловедение и технология конструкционных материалов.doc
5. /Программы профильных классов для 10-11кл/Металлообработка.doc
6. /Программы профильных классов для 10-11кл/Программа деревообработка.doc
7. /Программы профильных классов для 10-11кл/Пчеловодство.doc
8. /Программы профильных классов для 10-11кл/Строительство.doc
9. /Программы профильных классов для 10-11кл/Техническое проектирование.doc
10. /Программы профильных классов для 10-11кл/Украинская народная вышивка.doc
11. /Программы профильных классов для 10-11кл/Художественная обработка материалов.doc
12. /Программы профильных классов для 10-11кл/Швейное дело.doc
13. /Программы профильных классов для 10-11кл/Энергетика.doc
14. /Программы профильных классов для 10-11кл/программа агропроизводство.doc
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма профільного навчання для загальноосвітніх навчальних закладів з трудового навчання у 10-11 класах «кулінарія»
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх

Міністерство освіти і науки України


ТЕХНОЛОГІЇ

10-11 класи


Програма для профільного навчання учнів
загальноосвітніх навчальних закладів


ТЕХНОЛОГІЧНИЙ НАПРЯМ


ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОФІЛЬ


Спеціалізація
„КОНСТРУЮВАННЯ ТА МОДЕЛЮВАННЯ ОДЯГУ“


Пояснювальна записка


Вступ


Метою профільного навчання за спеціалізацією „Конструювання та моделювання швейних виробів» є підвищення рівня компетентностей учнів 10-11 класів з конструювання та моделювання швейних виробів внаслідок оновлення, поглиблення і розширення спеціальних знань і вмінь, та створення оптимальних умов для свідомого професійного самовизначення старшокласників.

Реалізація змісту цієї програми має забезпечувати вирішення наступних завдань:

 • формування в учнів знань про:

• особливості та вимоги до професії конструктора-модельєра, закрійника, їх можливостями у сучасному суспільстві ;

• новітні інформаційні технології у даній галузі;

• формоутворення конструкцій одягу;

• моделювання швейних виробів;

 • формування в учнів технічного світогляду, закріплення на практиці знань з конструювання та моделювання;

 • Формування в учнів культури праці;

 • формування в учнів умінь і навичок:

   • конструювання та моделювання швейних виробів;

   • виготовлення лекал швейних виробів;

   • використання сучасних засобів праці для конструювання швейних виробів;

   • розробки моделей одягу та лекал до них;

   • підбору матеріалів для виготовлення виробу;

 • ознайомлення біосоціальною характеристикою споживача одягу;

 • використання під час навчання учнів сучасних педагогічних та інформаційних технологій;

 • створення оптимальних умов для розвитку творчості, самостійності, відповідальності, ініціативності, кмітливості, економності;

 • формування компетентностей проектно-технологічної діяльності та вміння презентувати власні розробки;

 • виховання в учнів підприємливості та готовності до конкурентної боротьби на ринку праці та загальної трудової культури;

 • здійснення допрофесійної підготовки та формування стійких інтересів до професій конструктора та закрійника.


Характеристика структури навчальної програми

Програма спеціалізації „Конструювання та моделювання швейних виробів» складена згідно з дидактичними принципами трудового навчання та методичними вимогами до трудової підготовки старшокласників.

Відповідно із типовим навчальним планом для старшої школи для вивчення трудового навчання (освітня галузь „Технологія”) у 10 – 11 класах відводиться по 6 академічних годин на тиждень.

Програма спеціалізації „Конструювання та моделювання швейних виробів» розрахована на 2 роки навчання. Вона складається з інваріантної (стабільної) та варіативної частин(резерв часу).

Із загальної кількості годин інваріантної складової програми виділених для вивчення курсу, у кожному з класів на теоретичні заняття відводиться орієнтовно одна третя навчального часу. Структура програми для кожного з класів передбачає виконання та захист проекту.

Літня навчальна практика учнів 10 класів передбачає: екскурсії на швейні підприємства, фабрики та фірми, відвідування виставкових центрів; виробничу практику на швейних підприємствах, організаціях, фірмах; пошуково-дослідницьку роботу; виконання творчих проектів тощо.

За даною програмою у змісті цих розділів розглядаються основні конструкції швейних виробів. Програмою передбачено вивчення конструювання та моделювання як на папері так і в графічній програмі. Кількість часу, що буде відводитись на роботу в комп’ютерній програмі, залежить від умов кожної окремої школи, тому вчитель визначає їх самостійно.

Останнім часом особливою популярністю користуються різноманітні аксесуари, а також головні убори. Тому у даній програмі розглядаються варіанти конструювання та моделювання аксесуарів.

Закінчуються розділи з конструювання та моделювання швейних виробів виконанням учнями творчих проектів та їх захистом. Проект у даному випадку має включати в себе вибір об’єкту проектування (швейний виріб), виготовлення ескізу, розробку конструкції, моделювання, підбір всіх необхідних для його виготовлення матеріалів (тканина, фурнітура, прикладні матеріали) та виготовлення його макету з використанням на вибір таких матеріалів, як папір, пластилін, глина, тканина, пап’є-маше.

Проекти учні можуть розробляти як індивідуально, так і групами. Виконання учнями проектів сприяє розвитку творчого та критичного мислення, умінню працювати з інформаційними джерелами, різними видами проектно-технологічної діяльності, формування в учнів навичок проектної діяльності.

Уразі формування змішаних класів з хлопців та дівчаток, варто розглядати у розділах з конструювання та моделювання не тільки жіночий одяг, а й чоловічий (сорочки, теніски, брюки)


Організація профільного навчання за спеціалізацією
„Конструювання та моделювання швейних виробів”Програма спеціалізації „ Конструювання та моделювання швейних виробів” є логічним продовженням і поглибленим вивченням цього розділу у 5-9 класах.

Вивчення даного курсу спеціалізації допоможе учням 10-11 класів поглибити знання про основні принципи конструювання та моделювання швейних виробів, більш детально ознайомитись із роботою конструкторів та закрійників; отримати базові знання про швейні виробництва; розширити політехнічний світогляд, свідомо обрати професію. На практичних заняттях учні зможуть удосконалити та поглибити свої вміння та навички з конструювання та моделювання швейних виробів не тільки на папері, а й з використанням комп’ютерних програм.

Під час навчання за спеціалізацією „ Конструювання та моделювання швейних виробів” старшокласники повинні оволодіти прийомами з використання сучасних інформаційних технологій під час виконання робіт.

Учні, які успішно завершили профільне навчання з даного профілю мають змогу продовжити навчання в тих професійно-техніч­них училищах, технікумах чи вищих навчальних закладах, де можуть застосувати набуті знання та вміння. Наприклад, учні можуть продовжити навчання за професіями: конструктор, конструктор-модельєр, закрійник.


Оцінювання навчальних досягнень учнівОцінювання навчальних досягнень учнів з трудового навчання здійснюється у двох аспектах: оцінюється рівень оволодіння теоретичними знаннями та якість практичних умінь і навичок, тобто здатність до застосування вивченого матеріалу під час виконання практичних робіт. Критерії, за якими здійснюється оцінювання навчальних досягнень учнів мають комплексний характер. До них належить: рівень застосування знань та умінь в практичній роботі; уміння користуватися різними видами конструкторсько-тех­нологічної документації та іншими джерелами інформації; дотримання технічних вимог у процесі виконання робіт (якість виробу); уміння організовувати робоче місце і підтримувати порядок на ньому в процесі роботи; рівень сформованості трудових прийомів і умінь виконувати технологічні операції; дотримання правил безпечної праці та санітарно-гігієнічних вимог; дотримання норм часу на виготовлення виробу; рівень самостійності у процесі організації і виконанні роботи (планування трудових процесів, самоконтроль і т.п.), виявлення елементів творчості.


Рекомендації щодо проведення занять


На основі орієнтовного тематичного плану учитель розробляє календарно-тематичний план, в якому конкретизує обсяг навчального матеріалу. При цьому слід враховувати, що орієнтовно одна третя навчального часу відводиться на теоретичне навчання , а решта – на виконання практичних робіт.

Вчитель має постійно пам’ятати, що ефективність окремих занять і виконання програми в цілому забезпечується високим рівнем підготовки кожного уроку, систематичним аналізом методичної літератури. Він повинен своєчасно проводити поточний, тематичний та підсумковий контроль навчальних досягнень.

Працюючи за програмою особливу увагу слід приділяти на трудове, економічне, естетичне та правове виховання учнів безпосередньо в процесі навчання та виробничої праці.

Під час навчальних занять та літньої практики необхідно дотримуватися вимог охорони праці учнів, організації робочого місця, здійснювати контроль за вивченням та виконанням ними правил безпеки праці, протипожежної безпеки, виробничої санітарії та гігієни праці.

Перед виконанням практичних робіт чи виробничої праці, проведенням екскурсії слід здійснювати вступний інструктаж.

Учень може підбирати тему творчої роботи (проекту) самостійно –виходячи із своїх успіхів у вивченні даної програми, віку, особистих уподобань та інтересів, а також за порадою учителя. Рекомендовано виконувати індивідуальні, парні та групові проекти.

Під проектом розуміється обґрунтована, спланована і усвідомлена діяльність, спрямована на формування в учнів певної системи творчо-інтелектуальних і предметно-перетворювальних знань і вмінь. Ця діяльність включає в себе вибір об’єкта проектування, пошук та вивчення аналога, розробку конструкції та технології, виготовлення і оцінку. Обов’язково здійснюється нескладний економічний і екологічний аналіз виконуваної роботи, проводяться маркетингові операції. У кожному класі проект повинен завершуватися захистом пояснювальної записки та виготовленого об’єкта.

Відведений на варіативну частину час програми можна використовувати:

 • окремими частинами для збільшення кількості годин на вивчення окремих розділів інваріантної складової програми;

 • як окремий додатковий розділ програми (наприклад, конструювання та моделювання дитячого або чоловічого одягу);

 • для виконання окремого творчого проекту.

При виконанні варіативної частини програми необхідно дотримуватися раніше запропонованого співвідношення часу на теоретичне і практичне навчання.

Зміст і спосіб реалізації варіативної частини програми вчитель враховує при складанні календарно-тематичного плану до початку навчального року.

Під час вивчення інваріантної та варіативної частин програми необхідно використовувати особистісно-орієнтовані технології навчання.

При організації літньої навчальної практики потрібно завчасно визначити місце її проведення, основні завдання. Слід планувати, відповідно до віку учня, тривалість щоденної практичної роботи. Літню навчальну практику можна проводити у навчально-виробничих майстернях освітнього закладу, на швейних підприємствах (цехах фабрик, фірмах).


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ з/п

Розділи, теми

Кількість годинВсього

Теорет.

Практ.


1.10 клас

Розділ 1

Вступ. Професії конструктор-модельєр і закрійник в ательє мод

1.1. Порівняльна характеристика масового та індивідуального виготовлення одягу. Сфера послуг.

1.2. Професійна діяльність конструктора-модельєра

1.3. Організація праці закрійників в ательє мод.3


1


1


121


2.


Розділ 2

Біосоціальна характеристика
споживача одягу


2.1. Людина – споживач одягу.

2.2. Анатомо-фізіологічні ознаки і психіка людини.

2.3. Методи досліджень розмірів і форми тіла людини.

2.4. Зовнішній образ індивідуального споживача одягу.


10


2

3


2


3


3


10


3.


Розділ 3

Композиційно-конструктивний
аналіз моделей одягу


3.1. Форми поверхні одягу. Взаємозв’язок форми поверхні одягу з фігурою.

3.2. Основні художньо-конструктивні показники моделей одягу.

3.3. Художньо-конструктивні засоби утворення різних форм поверхні одягу.

3.4. Принципи утворення поверхні одягу різних форм.

3.5. Залежність художньо-конструктивної будови моделі одягу від властивостей матеріалів.

3.6. Розробка інформаційної бази даних про модель.


10


2


1


2


2


2


1


4


6


4.Розділ 4

Технології підготовки та процесу розкроювання моделей одягу

4.1. Характеристика етапу підготовки виробництва одягу.

4.2. Характеристика процесу розкроювання швейних виробів.

4.3. Експериментальне виробництво.

4.4. Особливості підготовчо-розкрійного виробництва при виготовленні одягу за індивідуальними замовленнями.


5


1


1


1

2


2


3


5.Розділ 5

Способи і методи розробки конструкцій моделей одягу. Автоматизація процесу конструювання

5.1. Загальна характеристика і класифікація сучасних методів конструювання одягу.

5.2. Методи конструювання наближених кон­струкцій одягу.

5.3. Інженерні методи розрахунку розгорток деталей одягу.

5.4. Автоматизація процесу конструювання.


10


2


2


3


3


3


7


6.


Розділ 6

Комп’ютерне конструювання одягу

6.1. Основні відомості про програму «Дизайн».

6.2. Ознайомлення з функціями закладок, кнопок побудови елементів конструкції.


20

4

16


4


16


7.


Розділ 7

Конструювання і моделювання
поясних виробів


7.1. Види поясних виробів, їх спільність та відмінність. Конструювання спідниць.

7.2. Конструювання спідниць у програмі «Дизайн».

7.3. Моделювання спідниць.

7.4. Брючні вироби.

7.5. Конструювання брюк у програмі «Дизайн».

7.6. Моделювання брюк.


40


8


8


6

6

6


6


10


30


8.Розділ 8

Розробка проекту моделі поясного
виробу. Оцінка якості об’єкту
проектування


8.1. Розробка технічного завдання на проектування поясного виробу.

8.2. Розробка технічної пропозиції щодо проектування моделі поясного виробу.

8.3. Розробка ескізного проекту моделі.

8.4. Розробка технічного проекту моделі.

8.5. Розробка робочої конструкторської документації на проект.

8.6. Аналіз дефектів поясного виробу на різних етапах його проектування. Оцінка рівня якості моделі.


22


2


2


2

8

6


2


5179.Розділ 9

Конструювання і моделювання плечових виробів

9.1. Розмірна типологія населення і розмірні антропологічні стандарти.

9.2. Конструювання плечових виробів.

9.3. Загальні відомості про побудову формоутворюючих конструктивних елементів.

9.4. Манекени для одягу.

9.5 Конструювання плечових виробів у програмі «Дизайн».

9.6 Моделювання плечового виробу.

9.7. Недоліки в побудові конструкцій та способи їх усунення.


55


2


15

4


6

12


12

4


15


40
Разом:

175


Резерв часу:

35


Всього:

21011 клас
10.

Розділ 10

Проектування швейних виробів
з різних матеріалів


10.1. Види різних текстильних матеріалів для виготовлення одягу та їх властивості.

10.2. Зв”язок зовнішніх та внутрішніх розмірів одягу.

10.3. Поняття про викрійку та лекала швейних виробів.

10.4. Особливості конструювання плечових виробів з різних конструкційних матеріалів.


30


8


2


10


10


8


22


11.

Розділ 11

Розробка проекту моделі плечового
виробу. Оцінка якості об’єкту
проектування


11.1. Розробка технічного завдання на проектування моделі плечового виробу.

11.2. Розробка технічної пропозиції щодо проектування плечового виробу.

11.3. Розробка ескізного проекту моделі.

11.4. Розробка технічного проекту моделі.

11.5. Розробка робочої конструкторської документації на проект моделі плечового виробу.

11.6. Аналіз дефектів плечового виробу на різних етапах його проектування. Оцінка рівня якості моделі.


40


4


4


6

12

12


26


34


12.

Розділ 12

Розробка проекту моделі одягу. Оцінка якості об’єкту проектування

12.1. Розробка технічного завдання на проектування моделі виробу.

12.2. Розробка технічної пропозиції щодо проектування виробу.

12.3. Розробка ескізного проекту моделі.

12.4. Розробка технічного проекту моделі.

12.5. Розробка робочої конструкторської документації на проект моделі виробу.

12.6. Аналіз дефектів виробу на різних етапах його проектування. Оцінка рівня якості моделі.


40


4


4


6

12

12


2


10


25


13.


Розділ 13

Проектування головних уборів
та аксесуарів


13.1. Асортимент та класифікація головних уборів.

13.2. Композиційно-конструктивний аналіз головних уборів.

13.3. Методи розробки конструкцій головних уборів.

13.4. Проектування аксесуарів


30


2


8


10


10


10


20
Разом:

140


Резерв часу:

70


Всього:

210


Разом у 10 - 11 класах:

420


  1   2   3   4

Схожі:

Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів Гнеденко О. П., Денисенко Л.І., Закатнов Д. О
Технології. 10-11 класи. Навчальна програма для 11-річної школи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних...
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Креслення це один з ключів до успішного оперування сучасними видами інформаційних систем
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Програму підготували
«Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» у 2013/2014 навчальному році 5 класи загальноосвітніх...
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів iconДля загальноосвітніх навчальних закладів
Програма «Економіка» для учнів 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (знз) розроблена за формою, запропонованою Міністерством...
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів iconМетодичні рекомендації щодо оцінювання та оформлення в класному журналі результатів навчальних досягнень учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Методичні рекомендації щодо оцінювання та оформлення в класному журналі результатів навчальних досягнень учнів загальноосвітніх навчальних...
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів iconМетодичні рекомендації щодо оцінювання та оформлення в класному журналі результатів навчальних досягнень учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Методичні рекомендації щодо оцінювання та оформлення в класному журналі результатів навчальних досягнень учнів загальноосвітніх навчальних...
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів iconМоніторинг профільного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах області
При цьому розширюються можливості побудови для учнів індивідуальної освітньої траєкторії, забезпечується більш високий рівень їх...
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для 8 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Людина і світ професій: Програма для 8 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів //І. Д. Бех (науковий консультант), О. В....
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 7-11 класи. К.: Ірпінь: Перун, 2005
У 2012-2013 навчальному році навчання хімії у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів
Вступ. Програма з образотворчого мистецтва для 5–7 класів загальноосвітніх навчальних закладів розроблена відповідно до Державного...
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів iconЗвіт щодо проведення моніторингового дослідження якості філологічної (англійської) освіти учнів 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів м. Лебедин та
Сумського оіппо було проведено моніторингове дослідження якості філологічної (англійської) освіти учнів 9-х класів загальноосвітніх...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи