Програма вступного випробування для абітурієнтів спеціальності \"Хімія\" icon

Програма вступного випробування для абітурієнтів спеціальності "Хімія"
Скачати 98.73 Kb.
НазваПрограма вступного випробування для абітурієнтів спеціальності "Хімія"
Дата24.06.2013
Розмір98.73 Kb.
ТипПрограма

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки


затверджую

Ректор

Східноєвропейського національного

університету імені Лесі Українки

________________ проф. Коцан І. Я.

“____”_____________ 2013 р.


ПРОГРАМА

вступного випробування

для абітурієнтів спеціальності “Хімія”

(магістри та спеціалісти)


Луцьк – 2013 р.

Зміст матеріалу

 1. Предмет хімічної термодинаміки. Нульовий та перший закони термодинаміки.

 2. Заповніть схему наступних перетворень: бензен + HNO3 + H2SO4 (100C)  A; A + Na2S (100C)  Б; Б + NaNO2 + 2HCl  B; B (нагр.)  Г.

 3. Періодичний закон. Основні типи Періодичних систем. Закономірності у Періодичній системі. Внутрішня та вторинна періодичність. Причини цих явищ.

 4. Аніони 3-ої аналітичної групи. Характерні реакції.

 5. Термохімія. Теплові ефекти хімічних реакцій. Закон Гесса. Формула Кірхгоффа.

 6. Заповніть схему наступних перетворень: толуен + H2SO4 (100C)  A; A + PCl5  Б; Б + 2 NH3  B; B + Cl2 + NaOH  Г.

 7. Гідроген. Положення в Періодичній системі, знаходження в природі, добування, фізичні та хімічні властивості, застосування.

 8. Аніони 2-ої аналітичної групи. Дія групового регента. Характерні реакції.

 9. Другий закон термодинаміки. Ентропія. Зміна ентропії при різних процесах.

 10. Заповніть схему наступних перетворень: бензен + Cl2 (AlCl3)  А; А + KOH (нагр.) Б; Б + 4Br2  В.

 11. Загальна характеристика елементів підгрупи галогенів. Флуор, знаходження в природі, фізичні та хімічні властивості Флуору.

 12. Аніони 1-ої аналітичної групи. Дія групового регента. Характерні реакції.

 13. Характеристичні функції.

 14. Заповніть схему наступних перетворень: етанова кислота + Cl2 (УФ)  А; А + 2NH3  Б; Б + NaOH  В; В + 2HCl  Г.

 15. Гідрогенхлорид. Соляна кислота, її добування, властивості, застосування. Порівняння властивостей фторидної та хлоридної кислот.

 16. Катіони 1-ої аналітичної групи. Характерні реакції.

 17. Третій закон термодинаміки. Тепловий закон Нернста. Постулат Планка.

 18. Заповніть схему наступних перетворень: 2CH4 (1000 o C)  А; A + CH3COOH Б; Б (УФ)  В; В + NaOH (H2O, нагр.)  Г.

 19. Оксигенвмісні сполуки Хлору. Властивості оксигевмісних кислот та їх солей з різними ступенями окиснення Хлору.

 20. Катіони 2-ої аналітичної групи. Дія групового регента. Характерні реакції.

 21. Загальна характеристика розчинів. Ідеальні, гранично розведені і реальні розчини.

 22. Заповніть схему наступних перетворень: етанол + CuO (нагр.)  А; А + 2[Ag(NH3)2]OH (нагр.)  Б; Б + NaHCO3  В; В + NaOH (250C)  Г.

 23. Хімічні властивості Сульфуру. Сполуки Сульфуру у від’ємних ступенях окиснення, їх властивості.

 24. Катіони 3-ої аналітичної групи. Дія групового регента. Характерні реакції.

 25. Хімічні потенціали і парціальні мольні величини. Рівняння Ґіббса-Дюгема.

 26. Заповніть схему наступних перетворень: 2CH4 (1000 o C)  А; 3А (C, 450-500 o C)  Б; Б + Cl2 (AlCl3)  В; В + H2SO4 (100C)  Г.

 27. Фізичні та хімічні властивості концентрованої та розведеної сульфатної кислоти на холоді та при нагріванні.

 28. Катіони 4-ої аналітичної групи. Дія групового регента. Характерні реакції.

 29. Колігативні властивості ідеальних розчинів.

 30. Заповніть схему наступних перетворень: ацетилен + H2O (HgSO4, H2SO4)  А; А + CuO (нагр.)  Б; 2Б + Ca(OH)2 В; В (нагр.) Г.

 31. Загальна характеристика елементів підгрупи Карбону.Дія нітратної кислоти на прості речовини 4-а підгрупи.

 32. Катіони 5-ої аналітичної групи. Дія групового регента. Характерні реакції.

 33. Хімічна рівновага. Способи вираження константи хімічної рівноваги. Гетерогенна хімічна рівновага.

 34. Заповніть схему наступних перетворень: пропен + HCl  А; А + NaOH (H2O, нагр.)  Б; Б + CH3COOH  В; 2В + RONa (нагр.) Г.

 35. Нітроген. Знаходження в природі, добування, фізичні та хімічні властивості. Амоніак, солі амонію.

 36. Катіони 6-ої аналітичної групи. Дія групового регента. Характерні реакції.

 37. Наближені способи розрахунку константи хімічної рівноваги та складу рівноважної суміші.

 38. Заповніть схему наступних перетворень: етилен + H2O  А; 2А (Al2O3, ZnO, 425 o C)  Б; Б + HBr  В + Г.

 39. Добування та властивості нітратної кислоти. Солі нітратної кислоти, їх розклад.

 40. Ваговий аналіз. Теоретичні основи та практичне застосування.

 41. Хiмiчна кiнетика. Основні поняття. Порядок реакцiї та молекулярнiсть. Простi та складнi реакцiї.

 42. Заповніть схему наступних перетворень: нітробензен + Fe + HCl  A; A + NaNO2 + 2HCl  Б; Б + CuCN (50C)  B; B + H2O + HCl  Г.

 43. Фосфорний ангідрид. Фосфатні кислоти, способи їх одержання, хімічні властивості, застосування. Фосфорні добрива.

 44. Кислотно-основне титрування. Теоретичні основи та практичне застосування.

 45. Кiнетика одностороннiх реакцiй нульового, першого другого та третього порядку/

 46. Заповніть схему наступних перетворень: бензен + H2SO4 (100C)  A; A + Cl2 + FeCl3  Б; Б + NaOH B; B + NaOH (250C)  Г.

 47. Карбон. Положення в Періодичній системі, знаходження в природі, фізичні та хімічні властивості, застосування.

 48. Йодометрія. Теоретичні основи та практичне застосування.

 49. Iнтегральнi та диференцiйнi методи визначення кiнетичного порядку реакції.

 50. Заповніть схему наступних перетворень: 2CH4 (1000oC)  А; А + HBr  Б; Б + HBr В; В + 2NaOH (H2O, нагр.)  Г.

 51. Сполуки Карбону. Оксиди Карбону, їх властивості. Карбонатна кислота, карбонати, їх властивості та застосування.

 52. Перманганатометрія. Теоретичні основи та практичне застосування.

 53. Характеристика складних реакцiй та їх класифiкацiя. Метод стаціонарних концентрацій.

 54. Заповніть схему наступних перетворень: пропанол-2 + Na  А; А + H2O  Б; Б + HBr  В; В + Na Г.

 55. Силіцій у природі. Силіцій диоксид. Силікатні кислоти, силікати, їх властивості. Силікатна промисловість.

 56. Комплексонометрія. Теоретичні основи та практичне застосування.

 57. Правило фаз Ґіббса, його виведення та характеристика.

 58. Заповніть схему наступних перетворень: 2CH4 (1000oC)  А; А + HBr  Б; Б + HBr В; В + 2NaOH (H2O, нагр.)  Г.

 59. Елементи підгрупи Германію. Фізичні та хімічні властивості простих речовин, оксидів, гідроксидів. Застосування сполук Германію, Стануму та Плюмбуму.

 60. Біхроматометрія. Теоретичні основи та практичне застосування.

 61. Фазові переходи першого роду. Рівняння Клаузіуса-Клапейрона.

 62. Заповніть схему наступних перетворень: етанол + CuO (нагр.) А; А + Cu(OH) 2 (нагр.)  Б; 2Б + Ba  B; B (нагр.) Г .

 63. Алюміній. Знаходження в природі, фізичні та хімічні властивості, застосування Алюмінію.

 64. Методи осаджувального титрування. Теоретичні основи та практичне застосування.

 65. Фазові рівноваги в однокомпонентних системах. Приклади діаграм стану.

 66. Заповніть схему наступних перетворень:етилен + HCl  А; А + NaOH (H2O, нагр.)  Б; Б + CH3COOH  В; В + NH3 (нагр.) Г.

 67. Загальна характеристики р-елементів Періодичної системи. Будова атома, зміна атомних радіусів, електронегативностей по періодах, підгрупах. Найважливіші валентності, ступеня окиснення, кординаційні числа.

 68. Фотометрія. Теоретичні основи та практичне застосування.

 69. Діаграми стану двохкомпонентних конденсованих систем.

 70. Заповніть схему наступних перетворень: нафтален + H2SO4 (160C)  A; A + NaOH  Б; Б + NaOH (250C)  B; B + NaNO2 + 2HCl  Г.

 71. Метали в Періодичній системі. Особливості будови їх атомів. Металічний зв’язок, металічна кристалічна гратка. Сплави, евтектичні суміші, тверді розчини, інтерметалічні сполуки.

 72. Потенціометрія. Теоретичні основи та практичне застосування.

 73. Адсорбція і абсорбція. Рівняння адсорбції. Теорії адсорбції.

 74. Заповніть схему наступних перетворень: толуен + H2SO4 (100C)  A;

 75. A + HNO3 + H2SO4 (100C)  Б; Б + Cl2 (УФ)  B; B + H2O (пара)  Г.

 76. Загальна характеристика d-елементів Періодичної системи. Будова атома, зміна атомних радіусів, електронегативностей по підгрупах. Найважливіші валентні стани, ступеня окиснення, кординаційні числа.

 77. Вольт-амперометрія. Теоретичні основи та практичне застосування.

 78. Поверхневий натяг. Характеристики поверхневого шару.

 79. Заповніть схему наступних перетворень: альдопентоза + H2SO4 (нагр.)  A; A + Cu(OH)2 (нагр.)  Б; Б + NaOH  B; B + NaOH (200C)  Г.

 80. Ферум. Знаходження в природі, добування, фізичні та хімічні властивості, застосування Феруму. Стійкість сполук Феруму у різних ступенях окиснення.

 81. Люмінесцентний аналіз. Теоретичні основи та практичне застосування.

 82. Каталіз. Загальнi закономiрностi та механiзми каталiзу.

 83. Заповніть схему наступних перетворень: етилбензен + 2Cl2 (УФ)  A; A + 2H2O + NaOH  Б; Б + H2NOH  B; B + HCl (нагр.)  Г.

 84. Елементи підгрупи Хрому. Знаходження у природі, найважливіші валентні стани, ступені окиснення, координаційні числа Хрому, Молібдену, Вольфраму. Відношення простих речовин до води, кислот, лугів.

 85. Атомно-абсорбційний аналіз. Теоретичні основи та практичне застосування.

 86. Гетерогенний каталiз. Областi протiкання гетерогенно-каталiтичних реакцiй.

 87. Заповніть схему наступних перетворень: нафтален + H2SO4 (80C)  A; A + NaOH  Б; Б + NaOH (300С)  В; В + CH3COCl + NaOH  Г.

 88. Оксиди та гідроксиди Хрому, їх відношення до кислот і лугів. Хромати, ізополіхромати, їх будова та властивості. Рівновага хромат-іон↔дихромат-іон.

 89. Пробовідбір та пробопідготовка при проведенні аналізу.

 90. Класифiкацiя електродiв.

 91. Заповніть схему наступних перетворень: бензен + CH3COCl + AlCl3  A; A + H2O + HCl  Б; Б + Br2 + AlBr3  В; В + H2NOH  Г.

 92. Лужноземельні метали. Будова атомів, фізичні та хімічні властивості. Оксиди та гідроксиди цих металів. Твердість води та способи її усунення.

 93. Газова хроматографія. Теоретичні основи та практичне застосування.

 94. Предмет i змiст електрохiмiї. Електрохiмiчна система та її складовi.

 95. Заповніть схему наступних перетворень: бензен + H2SO4 конц. (нагр.) 

  1. А; А + NaOH  Б; Б + NaOH (сплавл.)  В; В + NaOH + C2H5I  Г.

 96. Елементи підгрупи Купруму. Знаходження у природі, добування, фізичні та хімічні воастивості, застосування Купруму, Аргентуму, Ауруму. Будова їх атомів, найважливіші валентні стани, ступені окиснення, координаційні числа.

 97. Тонкошарова хроматографія. Теоретичні основи та практичне застосування.

 98. Класифікація електрохімічних елементів.

 99. Заповніть схему наступних перетворень: п-нітротолуен + Fe + HCl  A; A + HCl + NaNO2  Б; Б + CuCN  В; В + H2O + H2SO4  Г.

 100. Загальна характеристика d-елементів ІІІ групи. Будова атома, валентність, ступінь окиснення. Найвадживіші хімічні властивості Скандію, Ітрію, Лантану, Актинію, найважливіші сполуки цих елементів. Зміна властивостей оксидів, гідроксидів по підгрупі.

 101. Методи розділення та концентрування в аналізі.^ Критерії оцінювання знань


Результати фіксуються предметною комісією в екзаменаційній відомості записом визначеної кількості балів:

100 –123 бали,

124–151 балів,

152– 176 балів,

177–200 балів.

200 - 177 балів виставляється абітурієнтам, які в повному обсязі виконали тестові завдання, продемонстрували обізнаність з усіма поняттями, фактами, термінами; адекватно оперують ними при розв'язанні завдань.

176 - 152 бал виставляється за умови достатньо повного виконання тестових завдань. Розв'язання завдання має бути правильним, логічно обґрунтованим, демонструвати знання теоретичного матеріалу, творчо-пізнавальні уміння. Разом з тим у роботі може бути допущено декілька несуттєвих помилок.

151 - 124 балів виставляється за знання, які продемонстровані в неповному обсязі. Вони, як правило, носять фрагментарний характер. Теоретичні і фактичні знання відтворюються репродуктивно, без глибокого осмислення, аналізу, порівняння, узагальнення. Відчувається, що абітурієнт недостатньо обізнаний з літературними джерелами з навчальної дисципліни і не може критично оцінити хімічні факти, явища, ідеї.

123 - 100 балів виставляється за неправильну або неповну відповідь, яка свідчить про неусвідомленість і нерозуміння поставленого завдання. Літературу з навчальної дисципліни та її понятійно-категоріального апарату абітурієнт зовсім не знає. Відповідь вказує, що програмовим матеріалом абітурієнт не володіє.


Голова атестаційної комісії Парасюк О.В.

Відповідальний секретар приймальної комісії Федосов С. А.

Схожі:

Програма вступного випробування для абітурієнтів спеціальності \"Хімія\" iconПрограма вступного фахового випробування Інститут управління та економіки освіти с пеціальніст ь: 18010020 “Управління навчальним закладом”, освітньо-кваліфікаційн ий рів ень “магістр” Київ – 2014 програма вступного фахового випробування для абітурієнтів,
Програма призначена для підготовки абітурієнтів до складання вступного фахового випробування в Інститут управління та економіки освіти...
Програма вступного випробування для абітурієнтів спеціальності \"Хімія\" iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»
Комплексна програма фахового вступного випробування на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю 18010013...
Програма вступного випробування для абітурієнтів спеціальності \"Хімія\" iconПрограма вступного випробування за профілем навчання для вступників індустріально-педагогічного факультету спеціальності "Професійна освіта"
Програма визначає зміст теоретичної та практичної підготовки абітурієнтів спеціальності 010104 «Професійна освіта». Програму розроблено...
Програма вступного випробування для абітурієнтів спеціальності \"Хімія\" iconПрограма вступного випробування з математики для вступу на перший курс навчання
Мета вступного випробування з математики оцінити ступінь пiдготовленостi абітурієнтів з математики з метою конкурсного відбору для...
Програма вступного випробування для абітурієнтів спеціальності \"Хімія\" iconПрограма вступного випробування з математики для абітурієнтів напрямів підготовки
Програму вступного випробування з математики розроблено з урахуванням вимог чинної програми з математики для 5–11 класів, затвердженої...
Програма вступного випробування для абітурієнтів спеціальності \"Хімія\" iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Програма вступного фахового випробування з української мови та літератури для абітурієнтів, які вступають до пнпу імені В. Г. Короленка...
Програма вступного випробування для абітурієнтів спеціальності \"Хімія\" iconТ. Г. Шевченка Програма вступного випробування з англійської мови для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" Пояснювальна записка
Вступні випробування з англійської мови для абітурієнтів проводяться у формі письмового тесту
Програма вступного випробування для абітурієнтів спеціальності \"Хімія\" iconПрограма вступного фахового випробування Інститут управління та економіки освіти с пеціальніст ь: “Менеджмент організацій”
Програма призначена для підготовки абітурієнтів до складання вступного фахового випробування в Інститут управління та економіки освіти...
Програма вступного випробування для абітурієнтів спеціальності \"Хімія\" iconПрограма вступного випробування з «Психології» та «Практичної психології» для вступників на спеціальності
Програма вступного випробування розроблена для студентів-вступників, які бажають здобути освітньо-кваліфікаційний рівень “спеціаліст”...
Програма вступного випробування для абітурієнтів спеціальності \"Хімія\" iconПрограма вступного випробування для вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем
Програма вступного випробування з соціології для вступників спеціальності “Соціологія” освітньо-кваліфікаційних рівнів “спеціаліст”,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи