План роботи науково-дослідної частини Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки на 2012/2013 н р icon

План роботи науково-дослідної частини Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки на 2012/2013 н р
Скачати 78.38 Kb.
НазваПлан роботи науково-дослідної частини Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки на 2012/2013 н р
Дата24.06.2013
Розмір78.38 Kb.
ТипПлан роботи

План роботи науково-дослідної частини

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

на 2012/2013 н.р.
Назва заходів

Термін виконання

Відповідальний за виконання

1

Організація та проведення всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій, наукових семінарів, інших наукових заходів на базі СНУ

Протягом року згідно з графіками деканатів

Проректор з наукової роботи Яцишин М.М., начальник НДЧ Дучимінська Т.І.

2

Проведення атестації наукової роботи стипендіатів Кабінету Міністрів України, подання звіту до МОН України

Вересень 2012 р., березень 2013 р.

Проректор з наукової роботи Яцишин М.М., начальник НДЧ Дучимінська Т.І., голова ради МВС СНУ Фідря Ю.О.

3

Підведення підсумків студентської наукової роботи у 2011/2012 н.р. (підготовка наказу)

Вересень 2012 р.

Начальник НДЧ Дучимінська Т.І., куратор НТАіС СНУ Тарнавська О.М., мол.наук.співроб. НДЧ Глова І.В.

4

Активізація роботи наукового товариства аспірантів і студентів університету (НТАіС), Ради молодих вчених і спеціалістів (МВС) університету (збори ради НТАіС, кураторів і голів НТАіС факультетів (інститутів), засідання Ради МВС)

Жовтень 2012 р.

Проректор з наукової ро-боти Яцишин М.М., начальник НДЧ Дучимінська Т.І. куратор НТАіС СНУ Тарнавська О.М., голова ради МВС СНУ Фідря Ю.О.

5

Збір матеріалів та підготовка загально-університетського звіту про наукову діяльність СНУ за 2012 рік

Жовтень-грудень 2012 р.

Начальник НДЧ Дучимінська Т.І., заст.нач. НДЧ Бодун О.І., куратор НТАіС СНУ Тарнавська О.М., голова ради МВС СНУ Фідря Ю.О., мол.наук.співроб. НДЧ Глова І.В.

6

Звіт керівників НДР про хід виконання наукових досліджень на засіданні професорської ради університету

Грудень

2012 р.

Начальник НДЧ Дучимінська Т.І., керівники держбюджетних тем

7

Затвердження на засіданні вченої ради університету звітів по держбюджетних темах за 2012 р. та тематичного плану науково-дослідної роботи СНУ на 2013 р.

Грудень

2012 р.

Проректор з наукової роботи Яцишин М.М., начальник НДЧ Дучимінська Т.І.

8

Організація та проведення І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальних дисциплін та спеціальностей по факультетах (інститутах)

Грудень

2012 р. – січень

2013 р.

Проректор з наукової ро-боти Яцишин М.М., куратор НТАіС СНУ Тарнавська О.М., декани і куратори НТАіС факультетів (інститутів)

9

Підготовка та подання щоквартальних звітів з науки до Волинського обласного управління статистики

Щоквар-талу протя-гом року

Начальник НДЧ Дучимінська Т.І., заст.нач. НДЧ Бодун О.І.

10

Формування та подання до Департаменту вищої освіти МОН України плану проведення наукових заходів на базі СНУ у 2013 р.

Грудень

2012 р.

Начальник НДЧ Дучимінська Т.І.

11

Затвердження на засіданні вченої ради СНУ звіту про наукову діяльність СНУ за 2012 р. і плану науково-дослідної роботи СНУ на 2013 р.

Січень

2013 р.

Проректор з наукової роботи Яцишин М.М.

12

Подання в УкрІНТЕІ реєстраційних (РК), облікових (ОК) та звітних документів (ІК НТП) з науково-дослідних робіт СНУ

Січень 2013 р.

Начальник НДЧ Дучимінська Т.І., заст.нач. НДЧ Бодун О.І.

13

Підготовка та подання до МОН України проектів науково-дослідних робіт для виконання за рахунок державного бюджету в 2014 р.

Згідно з оголоше-ним кон-курсом

Начальник НДЧ Дучимінська Т.І., керівники запитів

14

Підготовка та подання заявок до МОН України на виконання науково-дослідних робіт за рахунок грантів фонду фундаментальних досліджень

Протягом року згідно з оголоше-ним кон-курсом

Начальник НДЧ Дучимінська Т.І., керівники запитів

15

Підготовка та подання заявок до МОН України на виконання всеукраїнських та міжнародних науково-дослідних проектів

Протягом року згідно з оголоше-ним кон-курсом

Начальник НДЧ Дучимінська Т.І., голова ради МВС СНУ Фідря Ю.О.

16

Погодження у МОН України Тематичного плану науково-дослідних робіт СНУ на 2013 рік

Квітень 2013 р.

Проректор з наукової роботи Яцишин М.М., начальник НДЧ Дучимінська Т.І.

17

Підготовка та подання до МОН України бюджетних запитів на виконання НДР на 2014 рік

Червень-липень 2013 рік

Начальник НДЧ Дучимінська Т.І., заст.нач. НДЧ Бодун О.І.

18

Проведення патентно-ліцензійної роботи та здійснення інноваційної діяльності

Згідно з подачею запитів

Патентознавець Кужель Е.В., заст.нач. НДЧ Бодун О.І.

19

Проведення семінарів з питань охорони, захисту і комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності та трансферу технологій

Один раз у півріччя

Начальник НДЧ Дучимінська Т.І., патентознавець Кужель Е.В., заст.нач. НДЧ Бодун О.І.

20

Підготовка та подання матеріалів на здобуття стипендій КМУ для молодих вчених

Згідно з оголоше-ним кон-курсом

Начальник НДЧ Дучимінська Т.І., голова ради МВС СНУ Фідря Ю.О.

21

Підготовка і відрядження студентів-переможців І етапу Всеукраїнських студентських олімпіад для участі в ІІ етапі

Березень-травень 2013 р.

Декани і куратори НТАіС факультетів (інститутів), мол.наук.співроб. НДЧ Глова І.В.

22

Організація і проведення загальноуніверситетських конкурсів студентських наукових робіт з природни-чих, технічних і гуманітарних робіт, “Кращий сту-дент-науковець СНУ”, “Кращий молодий науко-вець СНУ”, “Кращий молодий програміст СНУ”

Березень – квітень 2013 р.

Начальник НДЧ Дучимінська Т.І., куратор НТАіС СНУ Тарнавська О.М., мол.наук.співроб. Глова І.В., інженер НДЧ Слабецька А.С., декани та куратори НТАіС факультетів (інститутів)

23

Забезпечення участі переможців загально-університетських конкурсів в обласному конкурсі “Інтелектуал Волині”

Травень-червень

2013 р.

Начальник НДЧ Дучимінська Т.І., куратор НТАіС СНУ Тарнавська О.М., голова ради МВС СНУ Фідря Ю.О.

24

Організація та проведення звітної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів і студентів СНУ “Фестиваль науки 2013”

Травень 2013 р.

Проректор з наукової ро-боти Яцишин М.М., начальник НДЧ Дучимінська Т.І., куратор НТАіС СНУ Тарнавська О.М., голова ради МВС СНУ Фідря Ю.О., декани і куратори НТАіС факультетів (інститутів)

25

Організація та проведення VІІ Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів і студентів “Молода наука Волині: пріоритети та перспективи” з виданням матеріалів конференції.

Травень 2013 р.

Проректор з наукової роботи Яцишин М.М., начальник НДЧ Дучимінська Т.І., куратор НТАіС СНУ Тарнавська О.М., мол.наук.співроб. НДЧ Глова І.В., інженер НДЧ Слабецька А.С., декани і куратори НТАіС факультетів (інститутів)

26

Забезпечення участі студентів у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних робіт, а також інших наукових всеукраїнських студентських конкурсах

Згідно з запрошен-нями базо-вих ВНЗ

Начальник НДЧ Дучимінська Т.І., куратор НТАіС СНУ Тарнавська О.М.

27

Організація та проведення студентських і аспірантських наукових заходів

Згідно з планами деканатів і ректорату

Проректор з наукової роботи Яцишин М.М., начальник НДЧ Дучимінська Т.І., начальник відділу аспірантури, докторан-тури і наукових стажу-вань Філіпович М.Б., куратор НТАіС СНУ Тарнавська О.М., декани і куратори НТАіС факультетів (інститутів)

28

Залучення студентів до виконання держбюджетних тем з оплатою праці

Протягом року згідно з подан-нями керів-ників тем

Начальник НДЧ Дучимінська Т.І., керівники держбюджетних тем

29

Поточна робота:

- листування з МОН України, НАН України, АПН України щодо спільної організації наукових заходів на базі СНУ;

- періодична звітність у Департамент вищої освіти МОНУ про проведені наукові заходи на базі СНУ;

- постійне інформування деканатів факультетів (інститутів) через мережу Інтернет про конкурси науково-дослідних розробок, проектів і грантів, які оголошуватимуться МОН України у 2013 році;

- надання інформаційної та методичної допомоги зацікавленим особам по підготовці потрібної документації для участі у конкурсах науково-дослідних робіт;

- інформування деканів факультетів (інститутів) і завідувачів кафедр про закордонне співробітництво для укладання двосторонніх договорів про подальшу наукову співпрацю;

- постійне висвітлення науково-дослідної діяльності СНУ на сторінках часопису „Наш університет” та на сайті університету.

Протягом року

Начальник НДЧ Дучимінська Т.І., заст.нач. НДЧ Бодун О.І., мол.наук.співроб. НДЧ Глова І.В., інженер НДЧ Слабецька А.С., декани факультетів та інститутів

Схожі:

План роботи науково-дослідної частини Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки на 2012/2013 н р iconПоложення про науково-дослідну частину Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
Науково-дослідну частину Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки створено з метою координації наукової...
План роботи науково-дослідної частини Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки на 2012/2013 н р iconПоложення про звання «Почесний доктор Нonoris causa Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки»
Вропейського національного університету імені Лесі Українки присвоюється визначним ученим, державним і громадським діячам, видатним...
План роботи науково-дослідної частини Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки на 2012/2013 н р icon«Затверджую» Голова приймальнї комісії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки І. Я. Коцан 2013р. Програма вступного випробування
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки І. Я. Коцан
План роботи науково-дослідної частини Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки на 2012/2013 н р iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Лесі Українки за результатами вступного випробування відповідно до "Правил прийому до Східноєвропейського національного університету...
План роботи науково-дослідної частини Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки на 2012/2013 н р iconПоложення про звання «Почесний професор Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки»
Звання почесного професора Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки присвоюється видатним ученим, державним...
План роботи науково-дослідної частини Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки на 2012/2013 н р iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Лесі Українки за результатами вступного випробування відповідно до "Правил прийому до Східноєвропейського національного університету...
План роботи науково-дослідної частини Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки на 2012/2013 н р iconІнформація про наукову та науково-технічну діяльність Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки у 2012 році
Волинський державний університет імені Лесі Українки. Ураховуючи визначний внесок навчального закладу в розвиток національної освіти...
План роботи науково-дослідної частини Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки на 2012/2013 н р iconЗатверджую” Проректор з наукової роботи Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
Проректор з наукової роботи Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
План роботи науково-дослідної частини Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки на 2012/2013 н р iconЗатверджую” Проректор з наукової роботи Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
Проректор з наукової роботи Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
План роботи науково-дослідної частини Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки на 2012/2013 н р iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України cхідноєвропейський національний університет імені лесі українки
Програма вступного випробування з англійської мови призначена для абітурієнтів – вступників до Східноєвропейського національного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи