Заявка на участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Капіталізація підприємств І фінансових організацій: теорія І практика» icon

Заявка на участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Капіталізація підприємств І фінансових організацій: теорія І практика»
Скачати 55.93 Kb.
НазваЗаявка на участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Капіталізація підприємств І фінансових організацій: теорія І практика»
Дата22.10.2012
Розмір55.93 Kb.
ТипДокументи

ЗАЯВКА

на участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Капіталізація підприємств і фінансових

організацій: теорія і практика»

Прізвище

Ім'я

По батькові

Назва організації Посада

Науковий ступінь

Вчене звання

Поштова адреса (з індексом)

Мобільний телефон

Е-mail

Назва доповіді та номер тематичного напряму

Потрібні технічні засоби:

Кількість необх. прим, матеріалів конф.

(збірників, журналів)

Потреба в житлі

Планую (потрібне підкреслити): виступити

з доповіддю (до 10 хв.), з інформацією (до 5 хв.), взяти участь як слухач, заочна участь


^ Дата Підпис


Надсилається на електронну адресу оргкомітету разом з тезами (доповіддю) до 20 березня 2011р.


АДРЕСА

організаційного комітету

Міжнародної науково-практичної конференції «Капіталізація підприємств і фінансових організацій: теорія і практика»

Інститут економіки промисловості НАН України, 83048, м. Донецьк, вул. Університетська, 77

Телефони для довідок:

Лобкіна Раїса Петрівна: (062) 311-57-90

Чорна Олександра Анатоліївна:(062) 303-94-05

Поляков Євген Вікторович - (062) 303-94-31

^ Електронна адреса оргкомітету конференції:

konfer_iep@ukr.net

Проїзд:

Від залізничного вокзалу:

 • Тролейбус, автобус № 2 до зупинки «Школа»
  Від автовокзалу «Південний»:

 • Тролейбуси № 9, 10; автобус № 73а, маршрутне таксі № 25, 73а до зупинки «Універсам Україна»
  Від автовокзалу «Путіловський»:

 • Тролейбуси № 9, 10; автобус № 73а, маршрутне таксі № 83, 73а до зупинки «Універсам Україна»
  ^ Від автовокзалу «Критий ринок»:

Автобуси № 19, 23, 83, 70 до зупинки «Універсам Україна»

Увага!

Проїзд, проживання та харчування учасники

конференції сплачують самостійно.

Прохання потурбуватися про придбання

квитків заздалегідь

^ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ

ПРОМИСЛОВОСТІ НАН УКРАЇНИ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ, НАН УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА

^ ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

АКАДЕМІЯ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

БІЛОРУСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

АЗЕРБАЙДЖАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
^ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ


КАПІТАЛІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ ТА

ФІНАНСОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ:

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА


27 травня 2011 року


м.Донецьк
^ Шановні колеги!

Запрошуємо вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції: «Капіталізація підприємств та фінансових організацій: теорія і практика», яка відбудеться 27 травня 2011р. у м. Донецьк.

Конференція проводиться за підтримки ЗАТ «НКМЗ», АТ «НОРД», ВАТ «Донецький металургійний завод», ВАТ «Азовмаш».

Тематичні напрями конференції:

1.Теоретичні аспекти капіталізації в трансформаційній економіці.

 1. Капіталізація підприємств реального сектора економіки.

 2. Капіталізація в результаті злиття та поглинань: стратегії та фінанси.

^ 4. Капіталізація фінансових і не фінансових суб'єктів ринкових відносин, інституцій.

 1. Капіталізація інтелектуального, людського та соціального капіталу підприємств.

 2. Інституціональні умови забезпечення росту капіталізації.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.


Для участі у конференції необхідно до 20 березня 2011 р. надіслати на електронну адресу оргкомітету заявку, текст статті (тез), зовнішню рецензію доктора економічних наук (для аспірантів, авторів без науко­вого ступеня) у форматі *doc, а також відскановану копію квитанції про сплату публікації.

^ Організаційний комітет конференції:

Амоша О.І. - директор Інституту економіки промисловості НАН України, академік НАН України — голова оргкомітету


Булєєв І.П. - заст. директора ІЕП НАН Украї­ни, д.е.н., професор, заступник голови оргкомітету


^ Дергунов С.Г. - перший заст. голови Донецької облдержадміністрації, к.е.н


Лук'янченко О.О. – Донецький міський голова, д.е.н., професор


Брюховецька Н.Ю. - головний науковий співробітник ІЕП НАН України, д.е.н., професор


^ Зємлянкін А.І. — заступник директора ІЕП НАН України, к.е.н.


Мартякова О.В. - зав. відцілом ІЕП НАН України, д.е.н., професор


Гринчуцький В.І. - зав. кафедрою економіки підпри­ємств і корпорацій Тернопільського національного економічного університету, д.е.н., професор


Іванов Ю.Б. - заст. директора НДЦ ІПР НАН Украйни, зав. кафедрою оподаткування ХНЕУ МОН УкраиньІ, д.е.н., професор


^ Павлов К.В. - Бєлгородський державний універ­ситет - Росія, д.е.н., професор


Лемещенко С.П. - зав. кафедрою теоретичної і ін-ституціональної економіки - Біло­руського державного університе­ту, д.е.н., професор


^ Садигов Е.М. - головний вчений секретар Азер­байджанського державного еко­номічного університету, д.е.н., професор


Адамов В.Й - Господарська академія ім. Д.А. Ценова - Болгарія, д.е.н., професор


^ Тези учасників будуть опубліковані у збірнику до початку конференції. Обсяг - 2 стор. формату А-4. Вар­тість видання —140 грн.

Статті (обсяг - 6-8 сторінок формату А-4) будуть опубліковані у фахових виданнях - наукових журналах і збірниках ІЕП НАН України і Донецького університету економіки та права. Вартість видання - 290 грн.

Планується видання колективної монографії, до якої увійдуть найбільш актуальні доповіді провідних науковців - учасників конференції.

Зміст статей повинен відповідати вимогам ВАК України.

Вимоги до оформлення статей (тез): формат А4 через 1,5 інтервали; всі поля - 2 см; абзац - 5 знаків; шрифт - Times New Roman, 14 пт. Прізвище, ініціали, наукова ступінь та наукове звання автора розміщуються зверху праворуч. Під прізвищем - наукова установа, місто. Ниж­че через інтервал - прописними літерами назва доповіді (тез), ще через інтервал - текст доповіді. Далі - анотація мовою статті. Текст повинен бути виконаний у редакторі Word for Windows версії 6.0 і вище. Для набору формул, графіків і таблиць використовуються вбудовані до Word програми.

Оргкомітет залишає за собою право на додаткове ре­цензування і відбір доповідей.

Учасники конференції під час реєстрації сплачу­ють організаційний внесок у сумі 50 грн. для частково­го покриття витрат, пов'язаних з організацією конферен­ції.

Оплату за публікацію тез доповідей та статей здійс­нювати поштовим переказом на ім'я Бриль Ірини Васи­лівни за адресою: Інститут економіки промисловості, вул. Університетська, 77, м. Донецьк, 83048 (або спла­тити особисто). Призначення платежу - «внесок за участь у конференції» (обов'язково вказати своє прізвище та ініціали).

Схожі:

Заявка на участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Капіталізація підприємств І фінансових організацій: теорія І практика» iconЗаявка на участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Капіталізація підприємств І фінансових організацій: теорія І практика»
Міжнародної науково-практичної конференції «Капіталізація підприємств І фінансових організацій: теорія І практика»
Заявка на участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Капіталізація підприємств І фінансових організацій: теорія І практика» iconЗаявка на участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Менеджмент у ХХІ сторіччі: методологія І практика»
Міжнародної науково-практичної конференції «Менеджмент у ХХІ сторіччі: методологія І практика»
Заявка на участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Капіталізація підприємств І фінансових організацій: теорія І практика» iconЗаявка на участь у конференції
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції
Заявка на участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Капіталізація підприємств І фінансових організацій: теорія І практика» iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІ міжнародної Інтернет конференції: «Економічна теорія та практика»
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІ міжнародної Інтернет конференції: «Економічна теорія та практика», яка відбудеться 12 березня...
Заявка на участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Капіталізація підприємств І фінансових організацій: теорія І практика» iconЗаявка на участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції „Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи”

Заявка на участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Капіталізація підприємств І фінансових організацій: теорія І практика» iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі х-ої Міжнародної науково-практичної конференції
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі х-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів...
Заявка на участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Капіталізація підприємств І фінансових організацій: теорія І практика» iconЗаявка на участь у роботі І міжнародної науково-практичної конференції
Співпраця між університетами та підприємствами в галузі іт-аутсорсингу (iccubito 2013)
Заявка на участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Капіталізація підприємств І фінансових організацій: теорія І практика» iconКафедра готельно-ресторанної справи та туризму
Маємо честь запросити Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми та перспективи розвитку...
Заявка на участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Капіталізація підприємств І фінансових організацій: теорія І практика» iconІнформаційний лист шановні студенти!
Запрошуємо Вас узяти участь у роботі ІV міжнародної студентської науково-практичної конференції “Пріоритети сучасної філології: теорія...
Заявка на участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Капіталізація підприємств І фінансових організацій: теорія І практика» iconІнформаційний лист шановні студенти!
Запрошуємо Вас узяти участь у роботі V міжнародної студентської науково-практичної конференції “Пріоритети сучасної філології: теорія...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи