Заявка на участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції icon

Заявка на участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції
Скачати 53.86 Kb.
НазваЗаявка на участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції
Дата24.10.2012
Розмір53.86 Kb.
ТипДокументи

ЗАЯВКА

на участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції

" Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: якість аудиту та корпоративна безпека "

Прізвище

Ім'я

По батькові

Організація

Посада

Науковий ступінь Вчене звання

Службова адреса (з індексом)

Телефон

Домашня адреса (з індексом)

Телефон

Планую (потрібне підкреслити)

 • Виступити з доповіддю (до 10 хв.).

 • Виступити з інформацією (до 5 хв.).

 • Взяти участь як слухач.

Назва доповіді (тема інформації)

Необхідне технічне забезпечення Копія поштового переказу (платіжного дору чення) про перерахування організаційного вне ску додається.

(дата)

(підпис)

^ Адреса організаційного комітету Міжнародної науково-практичної

конференції

"Обліково-аналітичне і фінансове

забезпечення корпоративного

управління: якість аудиту та

корпоративна безпека "

Харківська національна академія міського гос­подарства.

Вул. Революції, буд. 12. 61002 м. Харків Україна.

Тел. для довідок: + 057707-31-71 Бурсікова Тетяна Євгенівна. + 050 401-42-06 Лелюк Наталія Євгенівна Факс

+ 38057706-15-54

E-mail: natalia.lelyuk@gmail.com

Календар конференції

Прийом заявок на участь

у конференції, тез доповідей

та організаційних внесків — до 20.03.2011 р.

21.04.2011р.

Реєстрація учасників конференції

Робота конференції — 21-23 квітня 2011 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА спОРТУ, УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАуки ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВИ АДМІНІСТРАЦІЇ

ХАРКІВСЬКИЙ МІСЬКВИКОНКОМ

ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФЕСІЙНИХ БУХГАЛТЕРІВ І АУДИТОРІВ УКРАЇНИ

^ АСОЦІАЦІЯ ПРОФЕСІЙНИХ БУХГАЛТЕРІВ І АУДИТОРІВ РЕСПУБЛІКИ МОЛДОВА

РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

^ УНІВЕРСИТЕТ НАЦІОНАЛЬНОГО І СВІТОВОГО ГОСПОДАР­СТВА, Софія, РЕСПУБЛІКА БОЛГАРІЯ

ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, м.Кошіце, СЛОВАЧЧИНА МОЛДАВСЬКА ЕКОНОМІЧНА АКАДЕМІЯ

^ БАРАНОВИЧСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, РЕСПУБЛІКА БЄЛАРУСЬ

DEPUL UNIVERSITY CHICAGO

ВИДАВНИЧО-КОНСАЛТИНГОВА КОРПОРАЦІЯ "ФАКТОР"

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

1.

^ II МІЖНАРОДНА

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА

КОНФЕРЕНЦІЯ

" Обліково-аналітичне і фінансове за­безпечення корпоративного управ­ління: якість аудиту та корпоративна безпека"


Харків – 2011

^ Шановні колеги!

Інформуємо Вас про проведення II Між­народної науково-практичної конференції "Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: якість аудиту та корпоративна безпека", яка відбудеться 21 -22 квітня 2011 року в Харківській національ­ній академії міського господарства.

Для участі у конференції запрошуються науковці, аспіранти, викладачі вузів, практич­ні працівники.^ Мета конференції:

Обговорення проблем обліково-аналі­тичного і фінансового забезпечення корпора­тивного управління.

Обмін досвідом науково-методичної ро­боти.

Тематичні напрями конференції:

 • Бухгалтерський облік, аналіз та оподаткування підприємств.

 • Фінанси, грошовий обіг та кредит.

 • Корпоративне управління.

 • Інформаційні технології бухгалтерського процесу.

 • Аудит та контроль якості аудиторських послуг

 • Корпоративна безпека.

Робочі мови конференції:

українська, російська, англійська.

Для участі в конференції необхідно:

Надіслати до 20 березня 2011 р. до Орг­комітету наступні документи:

 • заяву на участь (за доданою формою);

 • тези доповідей (1-2 стор. друк.) та елект­
  ронну версію на CD;
 • доповіді у вигляді статей (умови оформ­
  лення і подання додаються):

 • копію платіжного доручення про переказ
  організаційного внеску.

^ Організаційний внесок

Організаційний внесок складає 200 грн. за одну доповідь, що включає витрати на прове­дення конференції, друкування програми, тез доповідей. Видавництво докладів у вигляді статей у збірнику наукових праць - 25 грн за кожну повну (або неповну) сторінку. У разі відмови від участі організаційний внесок не повертається.

Витрати на харчування, проживання, тра­нспорт, культурну програму учасники конфе­ренції несуть самостійно.

^ Порядок оплати

Організаційний внесок перерахувати за адресою 61002, м .Харків до вимог Романова Яна Олександрівна з позначкою «Організа­ційний внесок за участь у конференції і П.І.Б. учасника»

Платіжне доручення або квитанцію обов'язково надсилають в Оргкомітет із заяв­кою на участь.

Персональне запрошення на конференцію буде надіслано після отримання Вашої заявки.

З повагою і надією на плідну співпрацю1.

Організаційний комітет


Вимоги щодо оформлення матеріалів конфе­ренції

Планується видання публікацій реко­мендованих організаційним комітетом до­повідей у вигляді статей в науково-технічному збірнику "Комунальне господарство міст", який включено до переліку видань ВАК Укра­їни з економічних наук.

Доповіді у вигляді статей подаються від­повідно до вимог ВАК України у двох примі­рниках і на СD обсягом 6-10 стор. формату А4.

Матеріали, що не відповідають пред'яв­леним вимогам, Оргкомітетом до друку не приймаються.

Вимоги до оформлення:

 • матеріали друкуються на одній з робочих мов;

 • текстовий редактор МS Word (без використання ар­
  хіватору), Time New Roman 14 р( через 1.5 інтер­
  вали;

 • поля: верхнє і нижнє — 20 мм; ліве — ЗО мм; праве
  — 15 мм;

 • УДК від поля;

 • через 2 інтервали — ініціали та прізвища авторів;

 • через 1 інтервал назва закладу (установи) та міста;

 • заголовок друкується великими літерами від поля;

 • анотація 12 рі на трьох мовах (українська, російська,
  англійська) через 1 інтервал;

 • через 2 інтервали — текст.

Зразок офрмлення матеріалів доповідей УДК 657.58;668.3

В.Г. Петров , канд. екон. наук

Харківська національна академія міського господарства ДО ПИТАННЯ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИ­СТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Анотація га трьох мовах Ключові слова:

Далі текст статті

Схожі:

Заявка на участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції iconЗаявка на участь у конференції
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції
Заявка на участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції iconЗаявка на участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Капіталізація підприємств І фінансових організацій: теорія І практика»
Міжнародної науково-практичної конференції Капіталізація підприємств І фінансових
Заявка на участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції iconЗаявка на участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції „Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи”

Заявка на участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі х-ої Міжнародної науково-практичної конференції
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі х-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів...
Заявка на участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції iconЗаявка на участь у роботі І міжнародної науково-практичної конференції
Співпраця між університетами та підприємствами в галузі іт-аутсорсингу (iccubito 2013)
Заявка на участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VIIІ міжнародної науково-практичної конференції
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VIIІ міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів...
Заявка на участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VIIІ міжнародної науково-практичної конференції
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VIIІ міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів...
Заявка на участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції iconНаціональний університет біоресурсів І природокористування україни (нубіп україни) Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції
Заявка на участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі I міжнародної науково-практичної заочної конференції „лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації”
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі I міжнародної науково-практичної заочної конференції
Заявка на участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі II міжнародної науково-практичної заочної конференції „лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації”
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі II міжнародної науково-практичної заочної конференції
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи