28 березня 2011 р направити на адресу органі­заційного комітету тези доповіді або статтю І заявку учасника Зразок оформлення тез доповіді проблеми та перспективи розвитку сільських територій полісся icon

28 березня 2011 р направити на адресу органі­заційного комітету тези доповіді або статтю І заявку учасника Зразок оформлення тез доповіді проблеми та перспективи розвитку сільських територій полісся
Скачати 55.61 Kb.
Назва28 березня 2011 р направити на адресу органі­заційного комітету тези доповіді або статтю І заявку учасника Зразок оформлення тез доповіді проблеми та перспективи розвитку сільських територій полісся
Дата24.10.2012
Розмір55.61 Kb.
ТипДокументи

ЗАЯВКА

на участь у Міжнародній науково-практичній конференції "Сучасні екологічні проблеми Українського Полісся та суміжних територій (до 25-річчя аварії на ЧАЕС)"

Прізвище, ім'я, по-батькові (повністю)

Організація, посада

Поштова адреса, телефон, Е-mail

Назва доповіді і напрямок

Форма участі (доповідь, стендове повідомлен­ня, заочна участь)

Технічне обладнання, необхідне для доповіді

Необхідність бронювання готелю (гуртожитку) і кількість місць

Дата й орієнтовний час приїзду

^ Для участі у роботі конференції необхідно до 28 березня 2011 р. направити на адресу органі­заційного комітету тези доповіді або статтю і заявку учасника

Зразок оформлення тез доповіді

^ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ПОЛІССЯ

М.О.Барановський

Ніжинський державний університет

імені Миколи Гоголя,

м. Ніжин, Україна,

Е-mail:

Текст тез

Зразок оформлення статті

УДК

МИКОЛА БАРАНОВСЬКИЙ

^ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ПОЛІССЯ

Анотація Ключові слова

Текст статті

Література MYKOLA BARANOVSKY

PROBLEMS AND PROSPECTS OF THE RURAL TERRITORIES’ DEVELOPMENT OF POLISSYA

Summary

Key words

НИКОЛАЙ БАРАНОВСКИЙ

^ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ПОЛЕСЬЯ

Аннотация Ключевые слова

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ,НАУКИ, МОЛОДІ І СПОРТУ УКРАЇНИ

НІЖИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИКОЛИ ГОГОЛЯ

ЧЕРНІГІВСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО

СЕРЕДОВИЩА ГОМЕЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ФРАНЦИСКА СКОРИНИ

ІНСТИТУТ БІООРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ ТА НАФТОХІМІЇ

НАН УКРАЇНИ

^ СУЧАСНІ ЕКОЛОГІЧНІ

ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОГО

ПОЛІССЯ ТА СУМІЖНИХ

ТЕРИТОРІЙ

(до 25-річчя аварії на ЧАЕС)

Міжнародна науково-практична конференція

26-28 квітня 2011 року

Інформаційне повідомлення № 1


Ніжин -2011

Міністерство освіти, науки, молоді і спорту Укра­їни, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, Чернігівське державне обласне управління охорони навколишнього природного середовища, Гомельський державний універси­тет імені Франциска Скорини, Інститут біоорга­нічної хімії та нафтохімії НАН України 26-28 квітня 2011 р. проводять Міжнародну науково-практичну конференцію "Сучасні екологічні про­блеми Українського Полісся та суміжних тери­торій (до 25-річчя аварії на ЧАЕС)".

Оргкомітет запрошує вчених і практиків взяти участь у роботі конференції.

Конференція буде проводитися у Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя на базі природничо-географічного факультету (м. Ніжин, вул. Кропив'янського, 2)

Основні напрямки роботи конференції:

  • суспільно-географічні та еколого-
    економічні наслідки аварії на ЧАЕС;


  • екологічний стан ландшафтів Полісся пост чорнобильського періоду;

  • хімія і хімічна екологія;

  • екологічний стан рослинного і тва­
    ринного світу Полісся у постчорно-
    бильський період.


Детальна інформація про конференцію розмі­
щена на сайті Ніжинського державного універ­
ситету імені Миколи Гоголя: http://www.ndu.edu.ua
Довідки за телефонами:

+3804631 -71983 - Сенченко Галина Григорівна; +38097-1937888 - Смаль Ігор Вікторович;

З питань роботи секції хімії та хімічної екології: (050)-44-75-941; (068)237-84-22 - Суховєєв Володимир Володимирович Е-mail: SykhoveevVV@bigmir.net

^ НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

БАРАНОВСЬКИЙ М. О., докг. геогр. наук, проф.,

(Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, Україна, Ніжин);

БОРОДІНА Т. Л., канд. геогр. наук, старший

науковий співробітник (Інститут географії РАН,

Росія, Москва);

ВОВКА. І., докт. хім. наук, член-кор. НАН України, проф. (Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України, Україна, Київ);

ДАДАШЕВАТ. Г, нач. відділу Чернігівського

державного обласного управління охорони

навколишнього природного середовища (Україна, Чернігів);

ДРОЗДОВА Н. І., канд. хім. наук, доц. (Гомельський державний університет імені Франциска Скорини, Білорусь, Гомель);

МАРИСОВА І. В., канд.біол.наук, проф. (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя Україна, Ніжин);

ПЕЛЕШЕНКО В. І., докт. геогр. наук, проф.

(Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, Україна, Ніжин);

^ СЕНЧЕНКО Г. Г, канд. хім. наук, доц., - голова оргкомітету (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя Україна, Ніжин);

СКРИЖЕВСЬКА Є. В., Рп. О., проф. (Університет Маямі, США, Оксфорд);

^ СМАЛЬ І. В., канд. геогр. наук, доц. -

відповідальний секретар (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, Україна, Ніжин);

СУХОВЄЄВ В. В., докт. хім. наук, проф.,

(Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, Україна, Ніжин);

ХРАМЧЕНКОВАО. М., канд. біол. наук, доц.

(Гомельський державний університет імені

Франциска Скорини, Білорусь, Гомель)

Адреса оргкомітету:

Україна, 16 600, Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Кропи­в'янського, 2, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

Е-mail: konf.nizhyn@gmail.com

igorsmal@mail.ru

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ Тези доповіді і статті надаються в електронній формі і надсилаються електронною поштою на адресу оргкомітету.

Назва файлу - похідна від прізвища авто­ра/співавтора.

Обсяг тез доповіді - 1-3 повні сторінки; обсяг статті - від 5 до 12 повних сторінок. Вартість друку тез - ЗО грн.; статті - 15 грн. сторін­ка (з хімії - 20 грн./стор. у фаховому збірнику)

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Комп'ютерний набір тез слід проводити у редакторі Microsoft Word у форматі А5 (14,8 X 21 см), розміри всіх полів - 1,5 см. Текст набирається шрифтом гарнітури АгіаІ, розмір- 10, міжрядковий інтервал -одинарний, абзац-0,5.

Стаття має бути структурованою і відповідати фо­рмальним вимогам. Хімічна стаття - згідно вимог фахового збірника, що додаються окремим файлом. Мова. До друку приймаються матеріали написані українською, російською або англійською мовами. Анотація. За обсягом анотація не повинна пере­вищувати 50 слів. Вона має містити інформацію про тематику і головні положення статті. Ключові слова. Обсяг 4-8 слів. Анотацію разом із назвою статті, іменем і прізви­щем автора/авторів та ключовими словами слід перекласти англійською та російською мовами. Текст статті. Цитати і посилання повинні позна­чатися у тексті у квадратних дужках. Наприклад, [4] або [4, с. 150], де перша цифра - номер, під яким джерело знаходиться у переліку бібліографі­чних посилань чи приміток, друга - номер сторінки, на якій знаходиться цитата. Перелік посилань оформляється згідно останніх бібліографічних вимог у кінці статті під рубрикою "Література", "Бі­бліографія", "Примітки" (у тому разі, коли частина інформації виноситься за межі головного тексту і подається в примітках) або "Використані джерела", якщо крім друкованих джерел використані й елект­ронні носії інформації та ресурси Інтернет-мережі. Текст може включати таблиці, карти, рисунки, фор­мули й інші графічні елементи, виконані у чорно-білих або сірих тонах.

Схожі:

28 березня 2011 р направити на адресу органі­заційного комітету тези доповіді або статтю І заявку учасника Зразок оформлення тез доповіді проблеми та перспективи розвитку сільських територій полісся icon«Управління в сучасних умовах: новітні підходи та проблеми практики»
Для участі в роботі конференції необхідно до 1 березня 2014 року надіслати на адресу оргкомітету заявку на участь (зразок додається),...
28 березня 2011 р направити на адресу органі­заційного комітету тези доповіді або статтю І заявку учасника Зразок оформлення тез доповіді проблеми та перспективи розвитку сільських територій полісся iconНаукове товариство Інституту політології та права інформує
Для участі в роботі конференції необхідно направити на адресу університету до 30 квітня 2008 р заявку (зразок додається), тези або...
28 березня 2011 р направити на адресу органі­заційного комітету тези доповіді або статтю І заявку учасника Зразок оформлення тез доповіді проблеми та перспективи розвитку сільських територій полісся iconТелефони для довідок
Заявку, роздруковані тези доповіді, електронний варіант на дискеті чи сd-r, копію квитанції про сплату організаційного внеску та...
28 березня 2011 р направити на адресу органі­заційного комітету тези доповіді або статтю І заявку учасника Зразок оформлення тез доповіді проблеми та перспективи розвитку сільських територій полісся icon«Управління в сучасних умовах: новітні підходи та проблеми практики»
Для участі в роботі конференції необхідно до 15 лютого 2012 року надіслати на адресу оргкомітету заявку на участь (зразок додається),...
28 березня 2011 р направити на адресу органі­заційного комітету тези доповіді або статтю І заявку учасника Зразок оформлення тез доповіді проблеми та перспективи розвитку сільських територій полісся iconДодаток 2 Зразок оформлення тез доповіді назва доповіді

28 березня 2011 р направити на адресу органі­заційного комітету тези доповіді або статтю І заявку учасника Зразок оформлення тез доповіді проблеми та перспективи розвитку сільських територій полісся iconВимоги до оформлення препринту тез доповіді на конференцію
Тези доповіді набираються у редакторі ms world із використанням шрифту Times New Roman, розмір – 14, міжрядковий інтервал 1 Абзацний...
28 березня 2011 р направити на адресу органі­заційного комітету тези доповіді або статтю І заявку учасника Зразок оформлення тез доповіді проблеми та перспективи розвитку сільських територій полісся iconВимоги до оформлення тез доповідей: Тези доповіді подають у вигляді файлу на дискеті 3,5, або на електронну адресу
Планую (потрібне визначити ) : виступити з доповіддю (до 15 хвилин) виступити з інформацією (до 5 хвилин) взяти участь як слухач
28 березня 2011 р направити на адресу органі­заційного комітету тези доповіді або статтю І заявку учасника Зразок оформлення тез доповіді проблеми та перспективи розвитку сільських територій полісся iconВимоги до оформлення публікацій у збірнику матеріалів конференції та у монографії колективу авторів до збірника матеріалів конференції приймаються доповіді або тези доповідей обсягом
Назва доповіді/тез українською/російською та англійською мовами (шрифт напівжирний, літери великі, вирівнювання по центру)
28 березня 2011 р направити на адресу органі­заційного комітету тези доповіді або статтю І заявку учасника Зразок оформлення тез доповіді проблеми та перспективи розвитку сільських територій полісся iconРішення про внесення доповіді до програми конференції до комітету конференції необхідно надіслати: Заявку на участь від кожного учасника конференції; Підтвердження оплати оргвнеску (копії п / п або квитанції)
Для прийняття рішення про внесення доповіді до програми конференції до комітету конференції необхідно надіслати
28 березня 2011 р направити на адресу органі­заційного комітету тези доповіді або статтю І заявку учасника Зразок оформлення тез доповіді проблеми та перспективи розвитку сільських територій полісся iconФорма заявки учасника конференції «Сталий розвиток сільських територій»
Зазначте тему вашої доповіді на конференцію (Перелік можливих тем наведено нижче)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи