Заявка на участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції icon

Заявка на участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції
Скачати 60.29 Kb.
НазваЗаявка на участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції
Дата24.10.2012
Розмір60.29 Kb.
ТипДокументи
ЗАЯВКА

на участь у Всеукраїнській

науково-практичній конференції

"Науково-практичні аспекти оптимізації

управлінської діяльності органів державної

влади та місцевого самоврядування"

Прізвище_ Ім'я

По-батькові

Науковий ступінь_

Вчене звання

Посада

Організація (установа)_

Адреса для листування, індекс_

Телефони: службовий_ мобільний_ Е-mail

Назва доповіді

Назва напряму (секції)

Планую (необхідне позначити)

виступити з доповіддю (10 хв.) виступити з інформацією (до 5 хв.) взяти участь як слухач заочна участь Підпис

Дата_

^ Оргкомітет конференцій

Голова оргкомітету: Огаренко В.М., ректор КПУ

д.держ.упр., професор

Заступники Голови:

Фролов М.О., перший проректор КПУ, к.і.н., професор

^ Монаєнко А.О., проректор з наукової роботи КПУ,

д.ю.н., професор

Мордвінов О.Г., проректор-директор Інституту

державного та муніципального управління КПУ,

д.держ.упр., професор

^ Члени оргкомітету:

Болдуєв М.В., завідувач кафедри обліку і аудиту КПУ,

д.держ.упр., професор

Ільяшенко В.А., д.держ.упр., професор кафедри

державного управління та адміністративного менеджменту

КПУ

^ Надюк З.О., заступник директора Мелітопольського

інституту державного та муніципального управління КПУ.

д.держ.упр., професор

Мерзляк А.В., директор Інституту управління КПУ,

д.держ.упр., професор

^ Кравченко Т.А., заступник завідувача кафедри

державного управління та адміністративного менеджменту

КПУ, к.держ.упр., доцент

Педак І.С., к.е.н., доцент кафедри державного управління

та адміністративного менеджменту КПУ

^ АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ:

Класичний приватний університет Інститут державного та муніципального управління вул. Жуковського, 70-6, каб. 705

м. Запоріжжя, 69002 з поміткою „В оргкомітет конференції"

Питання з приводу конференції Ви можете з'ясувати

по телефону: (061) 220-47-29 (Говоруха Наталія Олександрівна)

^ Е-mail: MDS_KPU@ukr.net

КЛАСИЧНИЙ ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Інститут державного та муніципального управління

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Всеукраїнська науково-практична конференція

"НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ

АСПЕКТИ ОПТИМІЗАЦІЇ

УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ"03 грудня 2010 року

М.Запоріжжя

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Інститут державного та муніципального

управління Класичного приватного

університету запрошує докторантів,

аспірантів, професорсько-викладацький

склад та магістрів взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній

конференції

"Науково-практичні аспекти оптимізації

управлінської діяльності органів

державної влади та місцевого

самоврядування", що відбудеться 03 грудня 2010 року.

^ Мета конференції:

Сприяння розкриттю наукового і творчого
потенціалу докторантів, аспірантів,

професорсько-викладацького складу та магістрантів.

Обговорення актуальних теоретичних і практичних проблем, пов'язаних з визначенням раціональних форм і механізмів управлінської діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування.

^ Напрями роботи конференції (секції):

 1. Проблеми удосконалення державного
  управління соціально-економічним розвитком
  України.

 2. Стратегія розвитку місцевого самоврядування в умовах здійснення політичної
  реформи.

 3. Пріоритетні напрями оптимізації управлінської діяльності на вітчизняних
  підприємствах

^ Робочі мови конференції: українська, російська.

Збірник матеріалів конференції планується видати до початку конференції.

Учасникам, що планують заочну участь, збірники будуть розіслані за вказаною поштовою адресою авторів у разі сплати відповідного

організаційного внеску. На одну публікацію буде надісланий один примірник збірника матеріалів конференції.

Умови участі у конференції:

1. Для участі у конференції необхідно до 10 листопада 2010 р. на адресу оргкомітету надіслати:

 • заявку (зразок додається);

 • текст тез доповіді у паперовому та в електронному
  варіанті на СВ диску;

 • копію документу про сплату оргвнеску.

2. Витрати на проїзд, харчування та проживання учасники конференції несуть самостійно.

Вимоги до оформлення тез доповідей

Приймаються до друку тези обсягом до 2-х сторінок формату А-4, надруковані в текстовому редакторі Microsoft Word версії 6.0 або 7.0.

Тези мають бути оформленні відповідно до вимог:

І.Поля: верхнє, нижнє, ліве, праве - 2; міжрядковий інтервал - 1; шрифт – Times New Roman; кегль - 14; стиль - звичайний; абзацний відступ - 1,25.

2.У правому верхньому куті - прізвище, ім'я, по-батькові автора, нижче - науковий ступінь, вчене звання, посада, нижче - організація. Назву тез друкувати великими літерами симетрично до тексту.

3.Посилання та літературні джерела оформляти згідно з чинними вимогами ВАК України.

4.Назва файлу повинна відповідати номеру секції та прізвищу автора або першого співавтора (наприклад 1_Petrov.doc; 2_Іvanenko.dос).

5.Тези підписуються авторами на першій сторінці роздрукованого варіанту.

6.Рукопис тез потрібно ретельно відредагувати. За мовностилістичний рівень написання тез відповідальність несе автор.

7.Оргкомітет залишає за собою право редагування тез.

8. Матеріали, що не відповідатимуть вищевказаним вимогам та тематиці конференції публікуватися не будуть.

Організація роботи конференції:

1. Організаційний внесок за участь у роботі
конференції (редагування, видання збірника
матеріалів конференції, канцелярські витрати
тощо) складає:

• 80 грн. - з наданням збірника тез

доповідей;

• 20 грн. - без надання збірника тез

доповідей.

2. Грошову суму організаційного внеску
перерахувати:

р/р 26002310022201, ОКПО 19278502,

МФО313753

Класичний приватний університет, Філія АБ

"Південний", м. Запоріжжя.

^ Вид платежу: "За участь у конференції (дата конференції, прізвище, ім'я, по батькові учасника)".

3. Пленарне засідання конференції
відбудеться в ауд. 222 головного корпусу
Класичного приватного університету (вул.
Жуковського, 70-6, 2 поверх).

4. Реєстрація учасників конференції -03 грудня 2010 р. у фойє головного корпусу КПУ з 8.30 до 9.50. Початок роботи конференції - о 10.00.

Зразок оформлення тез

Петров Олександр Юрійович,

к. держ. упр., доцент кафедри державного

управління та адміністративного

менеджменту Класичного приватного

університету

СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ ЯК ОБ'ЄКТ

УПРАВЛІННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО

САМОВРЯДУВАННЯ

Текст...

Література

1. Кушніров Г.П. Особливості професійної компетентності посадових осіб місцевого самоврядування / Г.П. Кушніров // Статистика України. - 2007. - №4. - С. 105-109.

Схожі:

Заявка на участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції iconЗаявка на участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції

Заявка на участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції iconЗаявка на участь у ІІІ всеукраїнській студентській науково-практичній конференції «Наука. Студентство. Сучасність» Доповідач

Заявка на участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції iconЗаявка на участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції “Проблеми відтворення та охорони біорізноманіття України”
Всеукраїнській науково-практичній конференції “Проблеми відтворення та охорони біорізноманіття України”
Заявка на участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції iconЗаявка на участь у всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених та студентів „
Проблеми підвищення якості систем обліку, аналізу і аудиту в сучасних умовах господарювання”
Заявка на участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції iconЗаявка (надсилається в електронному вигляді) на участь у роботі Всеукраїнській науково-практичній конференції „Економіка І маркетинг в умовах всесвітньої інтеграції: проблеми, досвід, передова думка”
Всеукраїнській науково-практичній конференції „Економіка І маркетинг в умовах всесвітньої інтеграції: проблеми, досвід, передова...
Заявка на участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції icon­ заявка на участь у ІV всеукраїнській науково-практичній конференції
Для студентів – науковий керівник (піб (повністю), науковий ступінь, вчене звання)
Заявка на участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції iconЗаявка на участь у Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції „Актуальні проблеми ефективного соціально-економічного розвитку України: пошук молодих ”
Прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання наукового керівника
Заявка на участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції iconЗаявка на участь у Четвертій Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції „Економіка І управління: погляд молоді”
Всі матеріали, оформлені згідно з ви-могами, повинні надійти до оргкомітету не пізніше 1 січня 2012 року
Заявка на участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у ХІІІ всеукраїнській науково-практичній конференції “Статистична оцінка соціально-економічного розвитку”
Запрошуємо Вас взяти участь у ХІІІ всеукраїнській науково-практичній конференції “Статистична оцінка соціально-економічного розвитку”,...
Заявка на участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції iconЗапрошуємо вас взяти участь у ІV всеукраїнській науково-практичній конференції «формула творчості: теорія І методика мистецької освіти»
Запрошуємо вас взяти участь у ІV всеукраїнській науково-практичній конференції «формула творчості: теорія І методика мистецької освіти»,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи