Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Прикладна лінгвістика» icon

Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Прикладна лінгвістика»
Скачати 94.71 Kb.
НазваПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Прикладна лінгвістика»
Дата18.11.2012
Розмір94.71 Kb.
ТипДокументи


Перелік дисциплін, які виносяться

для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра

зі спеціальності «Прикладна лінгвістика»

(для студентів з вивченням першої іноземної мови – англійської, другої іноземної мови – японської)


Контрастивна граматика англійської та української мов

Контрастивна стилістика англійської та української мов

Контрастивна лексикологія англійської та української мов

Практика мовлення (англійська мова)

Практична граматика (англійська мова)

^ Практика мовлення та практична граматика японської мови

Теорія і практика перекладу (англійська мова)

Практика перекладу (японська мова)

^ Основи інформаційних технологій


Програми дисциплін


Контрастивна граматика англійської та української мов


Contrastive grammar as an academic discipline. Morphology. Parts of speech

Contrastive typology and contrastive linguistics: correlation of two linguistic disciplines. Contrastive grammar, its tasks and methods of investigation. Morphology. Parts of speech.

Noun and its Grammatical Categories in English and Ukrainian

Grammatical categories of number, case, gender, names of living beings and lifeless objects.

Adjective and Numeral and their grammatical categories in English and Ukrainian

Adjective: grammatical categories. Degrees of comparison of adjectives. Numeral and its characteristics. Grammatical categories of numeral.

Pronoun and its grammatical categories in English and Ukrainian

Pronoun as a part of speech. Classes of pronouns: personal and possessive pronouns, reflexive and strengthening pronouns, demonstrative, interrogative and relative pronouns, indefinite, negative and reciprocal pronouns, indefinite-personal pronouns.

Verb and its grammatical categories in English and Ukrainian

The verb and its grammatical categories. The category of person. The category of number and the category of gender. The category of aspect. The category of tense: the Present Tense, the Past Tense, the Future Tense, the tense form "Future-in-the-past" and sequence of tenses. The category of state: the Passive state, the Reflexive state. The category of mood: the Indicative and Imperative moods, the Conditional mood.

Non-finite forms of the verb in English and Ukrainian and their grammatical categories

The Infinitive. The English participle – Ukrainian ‘дієприкметник’ and ‘дієприслівник’. The Gerund.

Adverbs, statives, modal verbs and interjections as parts of speech.
Their grammatical categories in English and Ukrainian


Words of the category of state (or statives / adlinks). The adverb. Its degrees of comparison. Modal words. The interjection.

Semi-notional parts of speech (or functional parts of speech).
Their grammatical categories in English and Ukrainian


The preposition. The conjunction. The particle. The article.

Syntax. Basic syntactic notions. Sentence classification

Sentence as the basic unit of syntax. The expression of syntactic relations. Parts of the sentence (primary and secondary). One-member sentences/ Односкладні речення. Main syntactic sentence structures. Secondary predication constructions in English.

The simple sentence in English and Ukrainian. The subject types. The predicate types.

Compound sentence in English and Ukrainian. The composite sentence. The compound sentence with conjunctions. The copulative compound sentence (єднальне). The disjunctive compound sentence (розділове сурядне речення). The adversative compound sentence (протиставне сурядне речення). The causative-consecutive compound sentences (причино-наслідкові речення). Compound sentences with the meaning of suddenness (речення із значенням раптовості). Compound sentences with asyndetically ajoined clauses (складносурядні речення без сполучників).

Complex sentence in English and Ukrainian. Subject subordinate clause / Підметове підрядне речення. Predicative subordinate clause / Присудкове підрядне речення. Attributive subordinate clauses / Підрядне означальне речення. The object subordinate clause / Підрядне додаткове речення. Adverbial subordinate clauses / Підрядні обставинні речення.


Література

1. Жлуктенко Ю.О. Порівняльна граматика англійської та української мов: посіб. – К.: Радян. шк., 1960. – 160 с.

2. Карамишева І.Д. Контрастивна граматика англійської та української мов: навч. посіб. – Львів: вид-во НУ «Львівська політехніка», 2008. – 300 с.

3. Корунець І.В. Порівняльна типологія англійської та української мов: навч. посіб. – Вінниця: Нова книга, 2003. – 464 с.

4. Кочерган М.П. Основи зіставного мовознавства: підруч. – К.: Академія, 2006. – 424 с.

5. Левицький А.Е. Порівняльна граматика англійської та української мов: підруч. – К.: Вид.-полігр. центр «Київський університет», 2008. – 264 с.

6. Порівняльні дослідження з граматики англійської, української, російської мов / відп. ред. Ю.О. Жлуктенко. – К.: Наук. думка, 1981. – 353 с.


Контрастивна стилістика англійської та української мов


General Problems of Stylistics

Stylistics as a branch of linguistics. Main categories of stylistics. Expressive means and stylistic devices. Methods of stylistic analysis.

Phonetical Expressive Means and Stylistic Devices of English and Ukrainian

Phonetical expressive means and stylistic devices: rhyme, rhythm and graphical imagery.

Expressive Means and Stylistic Devices on Morphological Level in English and Ukrainian.
Stylistic Resources of English and Ukrainian Word-building


The notion of stylistic device on morphological level. Stylistic resources of word-building. Stylistic devices based on the transposition of grammatical categories of Noun. Stylistic devices based on the transposition of grammatical categories on Adjective & Pronoun. Stylistic function of the category of definiteness / indefiniteness (the article). Stylistic devices based on the transposition of grammatical categories of Verb.

Lexical Stylistics

Word and its meaning from stylistic point of view. Stylistic differentiation of English and Ukrainian vocabulary. Stylistically coloured words and context.

Stylistic Semasiology

The notion of lexical-semantic and lexical-syntactic expressive means and stylistic devices. Tropes and figures of speech. Figures of substitution. Figures of combination.

Stylistic Syntax

Stylistic potential of syntax. Classification of syntactic stylistic devices. Syntactic devices based on the reduction of the basic syntactic model. Syntactic devices based on the extension of the basic syntactic model. Syntactic devices based on the change of word-order. Syntactic devices based on special types of formal and semantic correlation of syntactic structures within a text. Syntactic devices based on the transposition of sentence meaning.

Text as an object of stylistic analysis

The notion of Text in stylistics. Text vs. Discourse. Main categories of text. The problem of text typology. Methods and techniques of stylistic analysis of text in modern Ukrainian and European linguistics. Communicative and cognitive approaches to the text analysis.

Functional Styles of Language

The notion of functional style, substyle, genre, literary language vs. the language of literature, artistic and expressive speech, oral and written types of language. The problem of functional styles classification in modern linguistics. Main functional styles of English and Ukrainian. Statistic and computer methods of functional style analysis.

Література

1. Арнольд Н.Д. Стилистика современного английского языка. – Л., 1973.

2. Дубенко О.Ю. Порівняльна стилістика англійської та української мов. – Вінниця, 2005.

3. Дудик П.С. Стилістика української мови. – К., 2005.

4. Єфімов Л.П. Стилістика англійської мови. – Вінниця, 2004.

5. Косоножкіна Л.В. Практическая стилистика английского языка. – М., 2004.

6. Кухаренко В.А. Практикум зі стилістики англійської мови. – Вінниця, 2000.

7. Мацько Л.І. Стилістика української мови. – К., 2003.

8. Мороховский М.А. Стилистика английского языка. – К., 1991.

9. Galperin I.R. Stylistics. – Moscow: Vyssaja Skola, 1981.


Контрастивна лексикологія англійської та української мов


The subject-matter of the contrastive lexicology of English and Ukrainian

Fundamentals: Object of lexicology, subdivisions of lexicology. Tasks of contrastive lexicology.

Interfaces: contrastive lexicology and other subdivisions of linguistics

Lexicology and phonology. Lexicology and morphology. Lexicology and syntax. Lexicology and semantics. Lexicology and stylistics. Lexicology and psycholinguistics. Lexicology and sociolinguistics.

Methods and рrocedures of сontrastive аnalysis

Stages of linguistic investigation. Methods of contrastive analysis.

Morphemic structure of English and Ukrainian words

The word as a fundamental unit of the language: general problems of the theory of the word, criteria of the definition. Morphemes, free and bound forms. Aims and principles of morphemic analysis. Contrasive analysis of the morphemic structure of English and Ukrainian word.

Categories and types of present-day English and Ukrainian word-formation

Definition of the field of word-formation. The classification of the principal types of word-formation. Word-formation rules. Productivity. Contrastive analysis of affixation. Compounding: formal characteristics, contrastive analysis of noun compounds in English and Ukrainian. Abbreviations. Conversion.

Semantic structure of English and Ukrainian Words

The lexical meaning of the word and its semantic structure: denotative and connotative meaning; grammatical meaning. The elements of the semantic structure.

Contrastive studies of the semantic classes of English and Ukrainian words

Systemic organization of lexicon. Semantic change: polysemy, metaphor, metonymy, other types of semantic change. Semantic groups of words.

Contrastive analysis of English and Ukrainian phraseology

Phraseology. Different classifications of phraseological units.

The stylistic layers of English and Ukrainian vocabulary

Types of varieties of a language: varieties according to region, social varieties, varieties according to the field of discourse, varieties according to medium, varieties according to attitude.


Література

1. Арбекова Т.И. Лексикология английского язика. – М.: Высш. шк., 1977.

2. Бацевич Ф.С., Космеда Т.А. Очерки по функциональной лексикологии. – Львов: Світ, 1997. – 392 с.

3. Горпинич В.О. Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір. Морфонологія: навч. посіб. – К.: Вища шк., 1999. – 207 с.

4. Коваленко Г.М. Lexicology of the English Language. – К.: Освіта України, 2011. – 256 с.

5. Корунець І.В. Contrastive Typology of the English Language. – Вінниця : Нова Книга, 2004. – 460 с.

6. Манакин В.Н. Сопоставительная лексикология. – К.: Знання, 2004. – 326 с.

7. Мостовий М.І. Лексикологія англійської мови. – Харків: Основа, 1993. – 256 с.

8. Arnold I.V. The English Word. – M.: Высш. шк., 1973. – 303 с.

9. Kuznetsova V. Notes on English Lexicology. – К.: Радян. шк., 1966. – 134 с.

10. Rayevska N.M. English Lexicology. – К.: Вища шк., 1979. – 303 с.


Практика мовлення (англійська мова)


Language Focus Unit «Celebrations. Career success»

Ambition, success, achievement. Expressing happiness and satisfaction. Collocations, idioms, fixed phrases with ‘on’. Communication: giving and responding to news.

Language Focus Unit «Pastimes and hobbies. Leisure activities»

Travel and entertainment. Leisure and relaxing. Collocations, idioms, fixed phrases with ‘at’. Communication: making and responding to suggestions; interrupting.

Language Focus Unit «People power»

People, families, appearances. Collocations, idioms, fixed phrases with ‘of’. Communication: apologizing.

Language Focus Unit «Growing concerns. Crime and the law. Charity and social issues»

Social problems. Civil liberties. Unemployment. Poverty. International social issues. Environmental problems. Collocations, idioms, fixed phrases with ‘against’. Communication: problems and solutions.

Language Focus Unit «Our changing world»

Science and technology. Computers . Space travel. Technology in everyday life. Collocations, idioms, fixed phrases with ‘in’. Communication: sharing opinion.

Language Focus Unit «Job issues. A job well done»

People on the job. In the workplace. Working environments. Redundancy and the law. Collocations with ‘work’ and ‘job’. Fixed phrases with ‘on’. Phrasal verbs (work, get). Communication: making polite requests.

Language Focus Unit «Fit for life»

The human body. Health problems. Medicine in action. Sporting equipment. Fixed phrases with ‘under’. Phrasal verbs (clear, hold). Communication: making appointments.

Language Focus Unit «Live and learn»

School days. Study methods. Learning for life. Fixed phrases with ‘by’. Phrasal verbs (keep, drag). Communication: describing similarities and differences.

Language Focus Unit «The image business»

Clothes. Beauty tools. Judging by appearance. Body language. Films. The visual image. Fixed phrases with ‘down’. Phrasal verbs (go, pick). Communication: expressing surprise.

Language Focus Unit «Shop around»

The cost of convenience. Shopping therapy. The myth of secure e-shopping. Customer complaints. Advertising. Fixed phrases with ‘carry’. Phrasal verbs (call, draw). Communication: placing, confirming an order and making, answering a complaint.


Література

1. Evans V., Edwards L. Upstream Advanced: Student’s book. – Express Publishing, 2003.

2. Evans V., Edwards L. Upstream Advanced: Workbook. – Express Publishing, 2003.

3. Vince M. Advanced Language Practice. – Macmillan Heinemann, 2004.

4. Longman Dictionary of Contemporary English. – Longman, 2004.


Практична граматика (англійська мова)


Verb Tense Forms

Present Verb Tense Forms. Past Verb Tense Forms. Future Verb Tense Forms. English in use: idioms and phrasals with ‘be’ and ‘break’.

Non-finite forms of the Verb: the Infinitive, the Gerund, the Participle

Forms and functions of the Infinitive. Forms and functions of the Gerund. Forms and functions of the Participle. Verbs taking to-infinitive or – ing form with or without a change in meaning. English in use: prepositions, idioms, phrasals with ‘bring’ and ‘call’, word formation.

Modal Verbs

Functions of Modal Verbs and Synonymous Expressions. Continuous and Simple Forms with Modal Verbs. Expressions similar to Modal Verbs. English in use: word formation, prepositions, phrasals with ‘carry’ and ‘come’.

Adjectives, Adverbs, Comparisons

Use, formation and order of Adjectives. Formation and word order of Adverbs. Regular and Irregular Comparative and Superlative Forms. Adverbs of Degree and Types of Comparisons. English in use: prepositions, similes, phrasals with ‘do’ and ‘cut’, word formation.

Clauses, Linking Words

Time Clauses and Clauses of Purpose. Clauses of Result and Reason. Clauses of Concession and Manner. Relative Clauses. Defining and Non-defining Relative Clauses. Linking Words. English in use: word formation, prepositions, phrasals with ‘draw’, ‘fall’ and ‘get’.

Passive Voice. Causative Form

Changing from Active into Passive. The rules of using Causative Form. English in use: prepositions, idioms, phrasals with ‘give’, ‘go’ and ‘hold’.

Reported Speech

Reported Statements, Questions, Commands, Requests and Suggestions. Modals in Reported Speech. Punctuation in Direct Speech. English in use: prepositions, idioms, phrasals with ‘keep’, ‘let’ and ‘look’.

Conditionals,Wishes and Unreal Past

Types of Conditionals, Mixed Conditionals, Implied Conditionals. Structures with ‘I wish’. Structures of Unreal Past. English in use: prepositions, idioms, phrasals with ‘make’ and ‘pay’.

Nouns, Word Formation, Articles

Countables, Uncountables and the Plural of Nouns. Noun, Adjective, Verb and Adverb – forming prefixes and suffixes. The use of Indefinite and Definite Articles. English in use: prepositions, idioms, phrasals with ‘put’ and ‘run’.

Emphatic Structures and Inversion

The use of Emphatic Structures. Structures of Inversion. English in use: prepositions, idioms, phrasals ‘see’ and ‘set’.

Pronouns and Determiners

Personal, Possessive and Reflexive-Emphatic Pronouns. Articles, Demonstratives, Possessive Adjectives, Quantifiers and Numbers as Determiners. English in use: prepositions, idioms, phrasals with ‘stand’ and ‘take’.


Література

1. Thompson A.J., Martinet A.V. Practical English Grammar. – Oxford University Press, 1986.

2. Alexander L. G. Longman English Grammar Practice.

3. Hewings M. Advanced Grammar in Use. – Oxford University Press, 1986.

4. Side R., Wellman G. Grammar and Vocabulary for Cambridge Advanced and Proficiency. – Pearson Education Limited, 2000.

5. Evans V. Round Up–5,6. English Grammar Practice. – Pearson Education Limited, 2003.

6. Vince M. Advanced Language Practice. – Pearson Education Limited, 2000.

7. Walker E., Elsworth S. Grammar Practice for Upper– Intermediate Students. – Pearson Education Limited, 2003.


Практика мовлення та практична граматика японської мови


Основи японської системи письма

Японська абетка хіраґана. Японська абетка катакана. Основи ієрогліфічного письма кандзі.

Основи японської лексики

Слова класу яматокотоба. Слова класу канґо. Слова класу ґайрайґо.

Основи граматики японської мови. Актуальне членування речення

Морфологічні ознаки частин мови. Ґаоніми, службові слова (ґа, о, ні, е, то, де, кара, маде, йорі, нульовий), що маркують члени речення, вказуючи на їх синтаксичні значення. Часово-видові форми присудка.


Література:

1. 日本語初歩 (Ніхонґо сьохо: почат. курс яп. мови). – Tokyo: the Japan Foundation Japanese Language Institute, 1994.

2. Федоришин М.С. Українська транскрипція японської мови: метод. посіб. з основ яп. письма: фонетична транскрипція. – Львів, 1994.

3. Практикум з основ японської мови: зошити 1-8. – Львів: вид-во НУ «Львівська політехніка», 2002, 2005.

4. Minna no Nihongo. みんなの日本語。初級I, II (Японська мова для всіх: почат. курс : у 2 ч.). – Tokyo: 3A Corporation, 2000.

5. 日本語かな入門. An Introduction to the Japanese Syllabary. – Tokyo: Bonjinsha, 1995.

6. 日本語はつおん. The pronunciation of Japanese. Tokyo: Bonjinsha, 1995.

7. Modern Japanese for University Students. Parts 1-3. – Tokyo: Japanese Department, International Christian University, 1988.


Теорія і практика перекладу (англійська мова)


Fundamental principles of translation.

Translation as a communicative process. The nature of translation: the theory of equivalence, Deep & Surface structure in language & translation, the theory of transformation. Cultural insights into the translation practice. The theory of Realia.

Translation as cross-cultural communication. Multiplicity in translation. Polysemy in translation

Translation as an interdisciplinary area. Background knowledge & subject knowledge as a pre-requisite for quality translation.

Editing in translation. Style & register. Proofreading techniques. Implementing computer-assisted applications to the translation process.

Gender issues in language & translation. Ways of avoiding sexism in language.

Principles of socio-political materials translation.

Law language translation.

Scientific & technical matter translation.

Mass Media materials translation.


Література

1. Карабан В.І. Посібник-довідник з перекладу англійської наукової і технічної літератури на українську мову : у 2 ч. – К: Політична думка, 1999.

2. Комиссаров В.Н. Теория перевода. – М: Высш. шк., 1990.

3. Корунець І.В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад). – Вінниця: Нова книга, 2001.

4. Черноватий Л.М., Карабан В.І. Переклад англомовної юридичної літератури [Dictum Factum. Translation Course. Law]. – Вінниця: Поділля-2000, 2002.

5. Швачко С.О. Проблеми синхронного перекладу. – Вінниця: Фоліант, 2004.

6. Baker M. In Other Words. A Coursebook on Translation. – London and New York: Routledge, 1992.

7. Baker M. (ed.) The Routledge Encyclopedia of Translation Studies. – London and New York: Routledge, 1997.

8. Duff A. Translation. – Oxford University Press, 1989.

9. Gentzler E. Contemporary Translation Theories. – London: Routledge, 1993.

10. Hatim B., Mason I. The Translator as Communicator. – London and New York: Routledge, 1997.

11. Basic Translation / G. Miram, V. Daineko [et al.]. – Kyiv : Elga. Nika-Center, 2003.

12. Newmark P.A. Textbook of Translation. – Hemel Hempstead: Prentice Hall International, 1988.


Практика перекладу (японська мова)


Переклад синтаксичних конструкцій, що виражають часові відношення

Засоби вираження послідовності подій. Засоби вираження одночасності подій. Засоби вираження моменту дії. Засоби вираження повторюваності подій. Висловлювання про наявність досвіду у неконкретизованому час.

Переклад порівняльних конструкцій

Вищий ступінь порівняння. Найвищий ступінь порівняння. Протиставлення.

Переклад синтаксичних конструкцій з обставинами причини

Переклад синтаксичних конструкцій з обставинами мети та суб’єктивних сподівань

Переклад конструкцій з різними видами модальності

Конструкції з потенційними дієсловами. Конструкції, що виражають ступінь важкості-легкості виконання дії. Конструкції прохання. Наказові конструкції. Конструкції запрошення та пропозиції виконати дію. Конструкції дозволу, заборони. Конструкції зміни стану. Конструкції посилання на джерело інформації. Конструкції наміру виконання дії.

Переклад конструкцій, що виражають гіпотетичність та припущення

Гіпотетичність дій та явищ. Припущення про дії та явища.

Переклад умовних речень

Переклад конструкцій, що виражають особову направленість дії (надавання-отримування послуги)

Конструкції надавання дії. Конструкції отримування дії.

Переклад конструкцій, що виражають спонукання до дії

Спонукальні конструкції. Пасивні конструкції. Пасивно-спонукальні конструкції.

Переклад конструкцій, що виражають категорії ввічливості, шанобливості

Вираження дій першої особи. Вираження дій другої та третьої особи.


Література

1. Modern Japanese for University Students, part 2. – Tokyo: Japanese Department, International Christian University, 1988.

2. Saito E., Silberstein H. Grundkurs der modernen japanischen Sprache.– Leipzig: VEBVerlag Enzyklopädie, 1986.

3. どんあときどう使う日本語表現文型200. Tomomatsu E., Miyamoto J., Wakuri M. 200 Essential Japanese Expressions: a Guide to Correct Usage of Key Sentence Patterns. – Tokyo, 2004.


Основи інформаційних технологій


Предмет та основні поняття інформатики

Предмет інформатики як науки. Основні напрямки інформатики. Кодування даних.

Системи числення

Алгоритми переведення з однієї системи в іншу. Непозиційна та позиційні системи числення. Десяткова, двійкова, вісімкова та шістнадцяткова системи числення. Переведення чисел з однієї позиційної системи числення в іншу.

Архітектура обчислювальної системи

Класифікація комп’ютерів. Блоки комп’ютера. Принципи сучасної архітектури комп’ютера. Логічна структура комп’ютера. Багатопроцесорна архітектура. Методи класифікації комп’ютерів.

Персональний комп’ютер

Базова конфігурація персонального комп’ютера. Основні параметри процесорів. Кеш-пам’ять. Шини. Внутрішня пам’ять. Оперативна пам’ять RAM. Постійна пам’ять ROM. Енергонезалежна пам’ять CMOS.

Персональний комп’ютер: зовнішня пам’ять

Персональний комп’ютер: стандартні пристрої введення-виведення

Персональний комп’ютер: периферійні пристрої введення-виведення

Персональний комп’ютер: мультимедійні пристрої введення-виведення

Програмне забезпечення персональних комп’ютерів

Базовий рівень. Системний рівень. Службовий рівень. Прикладний рівень.

Комп’ютерні мережі. Класифікація

Локальні мережі. Глобальна комп’ютерна мережа Internet.

Комп’ютерні віруси

Основні джерела вірусів. Ознаки зараження. Класифікація вірусів. Засоби, що допомагають запобігти зараженню. Типи антивірусних програм.


Література

1. Мураховский В.И., Евсеев Г.А., Симонович С.В. Информатика. Базовый курс: учеб. для студентов техн. спец. и преп. вузов /под ред. С.В. Симонович : изд. 2-е. – СПб.: Питер, 2008. – 640 с.

2. Симонович С. В. Общая информатика. – СПб.: Питер, 2008. – 432 с.Схожі:

Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Прикладна лінгвістика» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Прикладна лінгвістика»
Односкладні речення. Main syntactic sentence structures. Secondary predication constructions in English
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Прикладна лінгвістика» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Прикладна фізика»
Незгасаючі та згасаючі гармонічні коливання з одним та багатьма ступенями вільності
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Прикладна лінгвістика» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Промислове і цивільне будівництво»
move to 0-21563264
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Прикладна лінгвістика» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Мости і транспортні тунелі»
move to 0-21563268
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Прикладна лінгвістика» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Автомобільні дороги і аеродроми»
move to 0-21563267
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Прикладна лінгвістика» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Міське будівництво та господарство»
move to 0-21563265
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Прикладна лінгвістика» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів»
move to 0-21563266
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Прикладна лінгвістика» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Cоціологія»
Соціологія в системі наук про суспільство. Предмет та об’єкт соціології. Система соціологічних знань та її елементи
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Прикладна лінгвістика» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Cоціологія»
Соціологія в системі наук про суспільство. Предмет та об’єкт соціології. Система соціологічних знань та її елементи
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Прикладна лінгвістика» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення»
Основи теорії І розрахунку гзз без врахування інерційності активних елементів (АЕ)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи