Національний університет «Львівська політехніка» icon

Національний університет «Львівська політехніка»
Скачати 45.47 Kb.
НазваНаціональний університет «Львівська політехніка»
Дата15.09.2012
Розмір45.47 Kb.
ТипДокументи

Національний університет

«Львівська політехніка»

Інститут

гуманітарних і соціальних наук

Кафедра політології

ЗАПРОШЕННЯ


на Всеукраїнську

науково-практичну конференцію

«Політико-правові аспекти державотворчого

процесу в Україні:

від теорії до практики»

9-10 листопада 2010 року


Львів-2010


ОРГКОМІТЕТ

Голова – Карий І. П. – директор Інституту гуманітарних і соціальних наук.

Заступники голови

Турчин Я. Б. – зав. кафедри політології;

Бучин М. А. – доцент кафедри політології.

^ Відповідальний секретар

Тишкун Ю. Я. – асистент кафедри політології.

Члени оргкомітету

Куньч З. Й. – заступник директора Інституту гуманітарних і соціальних наук;

Ільницька У. В. – доцент кафедри політології;

Кучма Л. О. – доцент кафедри політології;

Луцишин Г. І. – доцент кафедри політології;

Волинець О. О. – доцент кафедри політології;

Пасічний Р. Я. – старший викладач кафедри політології;

Кукарцев О. В. – асистент кафедри політології.


^ Шановні Колеги!

Організаційний комітет запрошує Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції: «Політико-правові аспекти державотворчого процесу в Україні: від теорії до практики», яка відбудеться 9-10 листопада 2010 року на кафедрі політології Національного університету «Львівська політехніка».

До участі у конференції запрошуються науково-педагогічні працівники ВНЗ, а також працівники науково-дослідних організацій, аспіранти.

На конференції планується діяльність таких секцій:

  1. Концептуальні засади українського державотворення у вітчизняній і світовій політичній думці.

  2. Особливості становлення і функціонування політичних інститутів в Україні.

  3. Етнополітичний вимір українського державотворення.

  4. Україна в системі міжнародних відносин: варіативність геополітичної стратегії.

Заявку слід подавати в Оргкомітет до 30 вересня 2010 р., в якій вказати повністю: П. І. П., науковий ступінь, вчене звання, посаду, місце праці (навчання), номери контактних телефонів (роб. і моб.), назву доповіді і текст статті (в електронній та друкованій формі). Заявку подавати за такою адресою: м. Львів, вул. С. Бандери, 12, кафедра політології і на ел. адресу: buchyn@ukr.net. Конт. тел.: роб. (0322) 58-21-89, моб. 067-72-09-227 (Бучин Микола Антонович).


^ Вимоги до написання статті:

Текст матеріалу (статті) композиційно має бути оформлений згідно із підвищеними вимогами до фахових видань, внесених до переліку ВАК України (див.: Бюлетень ВАК України. – 2003. – №1), а саме:

1) постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

2) аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присв’ячується означена стаття;

3) формулювання цілей статті (постановка завдання);

4) виклад основного матеріалу. Дослідження з повним обґрунтуванням отриманих раніше наукових результатів;

5) висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Сторінки нумерувати олівцем на звороті. Графіки та таблиці, формули вводяться до тексту статті за допомогою комп'ютерної техніки. Ілюстрації, графіки та таблиці, що супроводжують текст, слід нумерувати арабськими цифрами наскрізною нумерацією.

На першій сторінці зліва згори жирними літерами має бути поданий індекс УДК. В тому ж рядку малими жирними літерами подається прізвище, ініціали автора. Рядком нижче місце роботи.

Після пропуску одного рядка подається ЗАГОЛОВОК СТАТТІ (жирним шрифтом, великими літерами, вирівнювання по центру). Ще через рядок подається анотація (українською і англійською мовами) та ключові слова (не менше п’яти). Анотація кожною з мов (приблизно 500 знаків) входить до загального обсягу поданого матеріалу.


Після пропуску одного рядка друкується текст статті шрифт прямий – 14 рt., вирівнювання по ширині, інтервал 1,5. Абзаци починаються з наступного рядка (1 см).

Бібліографія згідно ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, зокрема:

Слово ЛІТЕРАТУРА розміщується за основним текстом статті – шрифт прямий, жирний – 14 рt., великими – літерами, вирівнювання по ширині.

Список літератури – за абеткою (спершу – кириличною, згодом – латинською).

Посилання на джерела літератури даються – у тексті статті після цитати в квадратних дужках. Перша цифра має означати порядкове число у списку літератури, далі – кома, а друга цифра – сторінка з літературного джерела. Напр.: [5, с. 16].

Якщо посилання у тексті оглядове, то у квадратних дужках його треба оформити так: [див.: порядкове число у списку літератури].

У разі відсутності місця видання, року чи видавництва позначати у списку літератури так: Б. м. – без місця; Б. р. – без року; Б. в. – без видавництва.

Посилання на архівні матеріали робити так: у списку літератури зазначається повна назва архіву, а всередині тексту статті (після цитати) – фонд (ф.), опис (оп.), справа (спр.), аркуш (арк.).

Оргкомітет залишає за собою право відхилення матеріалів, які не відповідають встановленим вимогам. Матеріали, які відповідають вимогам ВАК, будуть опубліковані у фаховому виданні з політології «Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку».


Текст статті, дві рецензії (внутрішню та зовнішню, лист-згоду на ім’я проректора з наукової роботи НУ «Львівська політехніка». Зразок листа-згоди знаходиться за адресою: http://politology-nulp.narod.ru/lyst-zgoda.doc) просимо надсилати на кафедру в друкованому вигляді та в електронній формі на електронному носії або електронною поштою. Організаційний внесок за участь у конференції – 50 грн., вартість публікації 20 грн./стор.

Поштовий переказ здійснюється за адресою:


Запрошуємо до участі


у Конференції!


З повагою,


Оргкомітет!

Схожі:

Національний університет «Львівська політехніка» iconНаціональний університет "Львівська політехніка"
...
Національний університет «Львівська політехніка» iconНаціональний університет "Львівська політехніка"
...
Національний університет «Львівська політехніка» iconНаціональний університет "Львівська політехніка"
...
Національний університет «Львівська політехніка» iconНаціональний університет “Львівська політехніка” Кафедра політології /назва кафедри/ «Затверджую»
...
Національний університет «Львівська політехніка» iconМіністерство освіти І науки україни Національний університет “Львівська політехніка”
Лабораторний практикум. Ч. ІІІ. Оптики та атомна фізика: Навчальний посібник. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська...
Національний університет «Львівська політехніка» iconУгода № на проведення практики студентів Національного університету «Львівська політехніка»
Ми, які нижче підписалися, з одної сторони, Національний університет «Львівська політехніка» (надалі внз), в особі проректора з навчальної...
Національний університет «Львівська політехніка» iconНаціональний університет “Львівська політехніка”
Робочу навчальну програму розроблено для напряму 000305 „Філологія”, фахове спрямування „Прикладна лінгвістика”, розглянуто та затверджено...
Національний університет «Львівська політехніка» iconОрганізатори конференції національний університет «Львівська політехніка» проблематика (секції)
З 20 по 22 листопада 2012 року в Національному університеті «Львівська політехніка» буде про­ведено іv-ту Науково-практичну конференцію...
Національний університет «Львівська політехніка» iconОрганізатори конференції національний університет «Львівська політехніка» проблематика (секції)
З 20 по 22 листопада 2012 року в Національному університеті «Львівська політехніка» буде про­ведено іv-ту Науково-практичну конференцію...
Національний університет «Львівська політехніка» iconМіністерство освіти І науки україни національний університет «львівська політехніка» інститут гуманітарних І соціальних наук зовнішня політика україни
«Міжнародна інформація» /Укл. Бучин М. А., Ільницька У. В., Кукарцев О. В., Кучма Л. О., Пасічний Р. Я., Тишкун Ю. Я., Турчин Я. Б....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи