Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, магістра зі спеціальності «Промислове і цивільне будівництво» icon

Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, магістра зі спеціальності «Промислове і цивільне будівництво»
НазваПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, магістра зі спеціальності «Промислове і цивільне будівництво»
Дата13.05.2013
Розмір88.2 Kb.
ТипРозрахунок

Перелік дисциплін, які виносяться

для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, магістра

зі спеціальності «Промислове і цивільне будівництво»


Будівельна механіка

Залізобетонні та кам’яні конструкції

Металеві конструкції

Механіка ґрунтів, основи та фундаменти

Технологія будівельного виробництва


Програми дисциплін


Будівельна механіка


Основні положення будівельної механіки

Вступ у будівельну механіку. Кінематичний аналіз. Утворення і аналітичний розв’язок багатопрогінних шарнірних балок. Теорія лінії впливу. Побудова ліній впливу в балках. Визначення зусиль за лініями впливу. Аналітичний розрахунок тришарнірних арок. Розрахунок тришарнірних арок на рухоме навантаження. Визначення напружень в перетинах арки.

Основи розрахунку стержневих систем

Розрахунок тришарнірних рам. Розрахунок ферм на стале навантаження. Розрахунок ферм на рухоме навантаження. Визначення переміщень і основні енергетичні теореми та варіаційні принципи будівельної механіки.

Розрахунок статично невизначених систем методом сил

Статично невизначені системи. Основні властивості та методи розрахунку. Розрахунок статично невизначених рам методом сил. Розрахунок складних рам методом сил. Врахування симетрії. Розрахунок статично невизначених арок і ферм методом сил. Розрахунок нерозрізних балок за допомогою рівнянь трьох моментів і методом фокусних відношень. Побудова ліній впливу у нерозрізних балках і рамах.

Розрахунок статично невизначених систем

методом переміщень і змішаним методом.

Наближені методи розрахунку.

Розрахунок статично невизначених рам методом переміщень. Розрахунок симетричних рам методом переміщень. Врахування симетрії. Змішаний метод розрахунку. Наближені розрахунки статично невизначених рам. Основи методу скінчених елементів.

Динаміка та стійкість споруд

Основні поняття динамічного розрахунку. Динаміка систем з одним ступенем свободи. Динаміка систем з багатьма ступенями свободи. Коливання систем із безмежною кількістю ступенів свободи. Основні поняття теорії стійкості. Стійкість прямих стиснутих стержнів. Стійкість плоских рам.


Література

1. Баженов В.А. Будівельна механіка : комп’ютерний курс / В.А. Баженов, С.Я. Гранат, О.В. Шишов. – К.: Вища шк., 1999. – 540 с.

2. Киселев В.А. Строительная механика : общий курс / В.А. Киселев. – М.: Стройиздат, 1986. – 520 с.

3. Ржаницын А.С. Строительная механика : учеб. пособие для строит, спец. вузов / А.С. Ржаницын. – 2-е изд., перераб. – М.: Высш. шк., 1991. – 439 с.


Залізобетонні та кам’яні конструкції


Основні фізико-механічні властивості бетону,

арматури і залізобетону

Бетон для з/б конструкцій. Характеристики міцності та деформативності бетону. Призначення, види, фізико-механічні властивості арматури. Залізобетон та його види. Корозія залізобетону і способи захисту від неї.

Експериментальні основи теорії опору залізобетону

та методи розрахунку з/б конструкцій

Стадії напружено-деформованого стану згинаних залізобетонних елементів. Розрахунок з/б конструкцій за допустимими напруженнями та руйнівними зусиллями. Розрахунки з/б конструкцій за граничними станами. Попередньо напружені з/б конструкції.

Розрахунок міцності та деформативності

стержневих елементів

Елементи, що працюють на згин. Елементи, що працюють на стиск. Елементи, що працюють на розтягування. Міцність елементів під час їх локального завантаження. Тріщиностійкість і переміщення залізобетонних елементів. Кривина осі, жорсткість і прогин з/б елементів.

Загальні принципи проектування

залізобетонних конструкцій

Уніфікація розмірів та конструктивних схем. Принцип проектування збірних конструкцій. Конструктивні схеми багатоповерхових будівель. Основні відомості про розрахунок будівель.

Плоскі залізобетонні перекриття.

Конструктивні схеми перекрить в монолітному та збірному залізобетоні. Ребристі монолітні перекриття з балковими плитами. Компонування конструктивних схем. Ребристі монолітні перекриття з плитами опертими по контуру. Конструктивні схеми перекрить. Збірні балкові перекриття. Компонування конструктивних схем. Безбалкові монолітні перекриття. Конструктивні схеми та особливості розрахунку. Безбалкові збірні перекриття. Конструктивні схеми та особливості розрахунку. Конструкції збірно-монолітних балкових перекрить. Безбалкові збірно-монолітні перекриття. Кесонні перекриття.

Залізобетонні фундаменти неглибокого закладання

Класифікація фундаментів. Окремі фундаменти колон. Конструкція та розрахунок. Стрічкові фундаменти. Конструкція та розрахунок.

Одноповерхові каркасні виробничі будинки

Конструктивні схеми одноповерхових каркасних виробничих будинків. Колони. Конструкція та принцип розрахунку. Ригелі збірних рам: балки, ферми, арки. Підкров’яні конструкції. Огороджувальні конструкції покриття. Конструкція та принципи розрахунку підкранових балок.

Кам’яні та армокам’яні конструкції

Загальні відомості. Неармована кам’яна кладка. Розрахунок елементів кам’яних конструкцій. Армована кладка і її розрахунок. Проектування кам’яних конструкцій та окремих елементів будівель.


Література

1. ДСТУ Б В.2.6-156:2010 Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції з важкого бетону. Правила проектування. – К.: Мінрегіонбуд, 2011. – 118 с.

2. ДБН В.2.6-98:2009 Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення. – К.: Мінрегіонбуд, 2010. – 71 с.

3. Байков В.Н. Железобетонные конструкции : общий курс / В.Н. Байков, Э.Е. Сигалов. – М.: Стройиздат, 1985. – 728 с.

4. Залізобетонні конструкції: підруч. / П.Ф. Вахненко, А.М. Павліков, О.В. Хорик, В.П. Вахненко; за ред. П.Ф. Вахненка. – К.: Вища шк., І999. – 508 с.


Металеві конструкції


Основні властивості металевих конструкцій

і напрям їх розвитку

Загальні відомості про галузі та перспективи застосування металевих конструкцій. Матеріали для металевих конструкцій. Робота сталі та алюмінієвих сплавів у конструкціях. Сортамент профілів зі сталі та алюмінієвих сплавів. Корозія сталі та захист від неї.


Основи розрахунку конструкцій за методом граничних станів

Групи граничних станів. Навантаження і впливи. Нормативні і розрахункові опори. Коефіцієнт надійності щодо матеріалу. Коефіцієнти умов роботи та надійності конструкцій. Основні залежності розрахунку за методом граничних станів. Центрово-розтягнені елементи. Центрово-стиснені елементи. Міцність і стійкість. Елементи, що згинаються. Елементи на які діють осьові сили та згинальні моменти. Особливості роботи і розрахунку елементів з алюмінієвих сплавів.

З’єднання металевих конструкцій

Загальні відомості. Зварні з’єднання. З’єднання на болтах і заклепках.

Конструкції балкових кліток

Загальна характеристика балок і балкових кліток. Настили. Прокатні, гнуті та пресовані балки. Балки складеного перерізу. Стійкість елементів перерізу балок. Конструювання поперечних ребер жорсткості. Стики балок. Ефективні конструкції балок. Центрово-стиснені колони та стояки.

Конструкції одноповерхових виробничих будівель

Загальна характеристика каркасів будівель. Компонування конструктивної схеми сталевого каркаса. В’язі покрівель. Конструкції покрівель. Кроквяні ферми. Розрахунок ферм. Розрахунок поперечної рами. Колони каркаса. Підкранові конструкції.


Література

1. ДБН В.2.6-163:2010 Конструкції будівель і споруд. Сталеві конструкції. Норми проектування, виготовлення і монтажу. – К.: Мінрегіонбуд, 2010. – 202 с.

2. Клименко Ф.Є. Металеві конструкції : навч. підруч. / Ф.Є. Клименко, В.М. Барабаш, Л.I.Стороженко. – Львів: Світ, 2002. – 315 с.

3. Металеві конструкції : підруч. / В.О. Пермяков, О.О. Нілов, О.В. Шимановський та ін.; за заг. ред. В.О. Пермякова та О.В. Шимановського. – К.: Сталь, 2008. – 812 с.


Механіка ґрунтів, основи та фундаменти


Основні положення геології та ґрунтознавства ґрунтів

Природні геологічні процеси і будова основ споруд. Основи гідрології. Гідрологічні явища. Класифікація та характеристики ґрунтів.

Механічні властивості ґрунтів

Визначення характеристик стисливості ґрунтів. Опір ґрунту зрушенню. Граничний опір зрушенню піщаних та незв’язних ґрунтів.

Застосування теорії лінійного деформування

для розв’язання задач механіки ґрунтів

Визначення напруг у масиві ґрунту при дії зовнішніх навантажень. Розподіл напруг під підошвою фундаментів. Види деформацій ґрунтів. Розрахунок осідань фундаментів. Теорія фільтраційної консолідації ґрунтів.

Теорія граничного напруженого стану ґрунтів

Стійкість укосів ґрунту. Визначення тиску ґрунту на огорожу.

Принципи проектування основ та фундаментів

Фундаменти у відкритих котлованах на природній основі. Пальові фундаменти. Конструкції та розрахунки підпірних і підземних споруд. Покращення механічних властивостей ґрунтів конструктивними методами. Розрахунок основ за граничними станами у відповідності з вимогами ДБН. Основні положення проектування жорстких і відносно жорстких фундаментів за граничними станами. Принципи проектування фундаментів на штучних основах. Проектування основ та фундаментів на структурно-нестійких ґрунтах


Література

1. ДБН В.2.1-10-2009 Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування. – К.: Мінрегіонбуд, 2010. – 78 с.

2. Корнієнко М.В. Основи і фундаменти. навч. посіб. / М.В. Корнієнко. – К.: КНУБА, 2009. – 150 с.

3. Далматов Б.И. Механика грунтов, основания и фундаменты / Б.И. Далматов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л.: Стройиздат, 1988. – 415 с.


Технологія будівельного виробництва


Основні положення будівельного виробництва

Будівельна продукція. Будівельні процеси, їх склад і структура. Технічне нормування: суть і склад. Будівельні роботи. Індустріалізація будівельного виробництва. Нормативна документація будівельного виробництва. Основи системи управління якістю будівельно-монтажних робіт. Будівельні вантажі та їх транспортування. Технологічне проектування будівельних процесів.

Технологічні процеси переробки ґрунту і влаштування паль

Основні положення з технології процесів переробки ґрунту. Розробка ґрунту механічним методом. Основні положення методу. Переробка ґрунту гідромеханічним методом. Розробка ґрунту буруванням. Вибуховий метод розробки ґрунту. Розробка ґрунту безтраншейним методом. Особливості технології процесів переробки ґрунту в екстремальних умовах. Технологія процесів занурення і влаштування набивних паль.

Технологія процесів монолітного бетону та залізобетону

Основні положення з технології процесів монолітного бетону та залізобетону. Процес опалублення. Армування конструкцій. Бетонування конструкцій. Витримка бетону і розопалубка конструкцій. Особливості технології в екстремальних умовах.

Технологія процесів мурування

Основні положення по технології процесів мурування. Процеси і способи мурування. Особливості технології мурування в екстремальних умовах.

Технологія процесів монтажу будівельних конструкцій

Загальні положення по технології процесів монтажу будівельних конструкцій. Транспортні та підготовчі процеси. Технологія процесів монтажного циклу. Особливості монтажу залізобетонних елементів. Особливості монтажу елементів металевих конструкцій. Особливості монтажу дерев’яних конструкцій і виробів. Особливості монтажу конструкцій в екстремальних умовах.

Технологія процесів влаштування захисних,

ізоляційних та опоряджувальних покрить

Технологія процесів влаштування захисних покрить. Протикорозійні покриття неметалевих конструкцій. Види покрить, умови їх застосування. Технологія процесів влаштування ізоляційних покрить. Технологія процесів влаштування оздоблювальних покрить.


Література

1. Технология строительного производства : учеб. для вузов / Л.Д. Акимова, Н.Г. Амосов, Г.М. Бадьин и др.; под ред. Г.М. Бадьина, А.В. Мещанинова. – 4-е изд., перераб. и доп. – Л.: Стройиздат, 1987. – 606 с.

2. Атаев С.С. Технология индустриального строительства из монолитного бетона / С.С. Атаев. – М.: Стройиздат, 1989. – 366 с.

3. Технология строительного производства : учеб. / О.О. Литвинов, Ю.И. Беляков, Г.М. Батура и др.; под ред. О.О. Литвинова и Ю.И. Белякова. − К. : Вища шк., 1984. – 479 с.

Схожі:

Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, магістра зі спеціальності «Промислове і цивільне будівництво» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Промислове і цивільне будівництво»
move to 0-21563264
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, магістра зі спеціальності «Промислове і цивільне будівництво» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Міське будівництво та господарство»
move to 0-21563265
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, магістра зі спеціальності «Промислове і цивільне будівництво» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Промислове І цивільне будівництво»
Утворення І аналітичний розв’язок багатопрогінних шарнірних балок. Теорія лінії впливу. Побудова ліній впливу в балках. Визначення...
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, магістра зі спеціальності «Промислове і цивільне будівництво» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Мости і транспортні тунелі»
move to 0-21563268
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, магістра зі спеціальності «Промислове і цивільне будівництво» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Автомобільні дороги і аеродроми»
move to 0-21563267
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, магістра зі спеціальності «Промислове і цивільне будівництво» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, магістра зі спеціальності «Інформаційні управляючі системи та технології»
ДО. Основні поняття до: операція, оперувальна сторона, стратегія, стан, діючі фактори операції, критерії ефективності
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, магістра зі спеціальності «Промислове і цивільне будівництво» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, магістра зі спеціальності «Фотограмметрія та дистанційне зондування»
Знімок – як центральна проекція. Горизонтальний, плановий, перспективний знімки. Геометричні зміщення на знімку. Елементи внутрішнього...
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, магістра зі спеціальності «Промислове і цивільне будівництво» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів»
move to 0-21563266
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, магістра зі спеціальності «Промислове і цивільне будівництво» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, магістра зі спеціальності «Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої»
Зародження квантової механіки. Методи квантової механіки. Співвідношення невизначеностей Гейзенберга
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, магістра зі спеціальності «Промислове і цивільне будівництво» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Прикладна фізика»
Незгасаючі та згасаючі гармонічні коливання з одним та багатьма ступенями вільності
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи