Національний університет \"львівська політехніка\" оголошу є прийом до цільової аспірантури на 2012 рік за такими спеціальностями: з відривом від виробництва icon

Національний університет "львівська політехніка" оголошу є прийом до цільової аспірантури на 2012 рік за такими спеціальностями: з відривом від виробництва
Скачати 59.73 Kb.
НазваНаціональний університет "львівська політехніка" оголошу є прийом до цільової аспірантури на 2012 рік за такими спеціальностями: з відривом від виробництва
Дата28.07.2012
Розмір59.73 Kb.
ТипДокументи

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"

О Г О Л О Ш У Є

ПРИЙОМ ДО ЦІЛЬОВОЇ АСПІРАНТУРИ НА 2012 РІК

ЗА ТАКИМИ СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ:

З ВІДРИВОМ ВІД ВИРОБНИЦТВА:

Інститут економіки і менеджменту

08.00.02 Світове господарство і міжнародні економічні відносини

08.00.03 Економіка та управління національним господарством

08.00.04 Економіка та управління підприємствами

08.00.08 Гроші, фінанси і кредит

08.00.09 Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

Інститут енергетики та систем керування

05.09.03 Електротехнічні комплекси та системи

05.11.01 Прилади та методи вимірювання механічних величин

05.14.02 Електричні станції, мережі і системи

Інститут будівництва та інженерії довкілля

05.23.01 Будівельні конструкції, будівлі та споруди

05.23.05 Будівельні матеріали та вироби

05.23.17 Будівельна механіка

Інститут хімії та хімічних технологій

02.00.02 Аналітична хімія

02.00.04 Фізична хімія

02.00.06 Хімія високомолекулярних сполук

03.00.20 Біотехнологія

05.17.01 Технологія неорганічних речовин

05.17.03 Технічна електрохімія

05.17.04 Технологія продуктів органічного синтезу

05.17.06 Технологія полімерних і композиційних матеріалів

05.17.07 Хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів

05.17.11 Технологія тугоплавких неметалічних матеріалів

14.03.07 Фізіологічно активні сполуки

15.00.01 Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація

Інститут гуманітарних та соціальних наук

01.05.03 Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем

07.00.01 Історія України

09.00.02 Діалектика і методологія пізнання

10.02.21 Структурна, прикладна та математична лінгвістика

13.00.01 Загальна педагогіка та історія педагогіки

22.00.03 Соціальні структури та соціальні відносини

23.00.02 Політичні інститути та процеси

Інститут архітектури

18.00.01 Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури

18.00.02 Архітектура будівель та споруд

18.00.04 Містобудування та ландшафтна архітектура

Інститут екології, природоохоронної діяльності та туризму імені В’ячеслава Чорновола

01.05.02 Математичне моделювання та обчислювальні методи

08.00.04 Економіка та управління підприємствами

21.06.01 Екологічна безпека

Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки

05.12.02 Телекомунікаційні системи та мережі

05.12.13 Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій

05.12.17 Радіотехнічні та телевізійні системи

05.12.20 Оптоелектронні системи

05.27.01 Твердотільна електроніка

05.27.06 Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки

Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології

05.01.02 Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення

05.11.04 Прилади та методи вимірювання теплових величин

05.11.05 Прилади та методи вимірювання електричних та магнітних величин

05.13.05 Комп’ютерні системи та компоненти

05.13.21 Системи захисту інформації

Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій

01.05.01 Теоретичні основи інформатики та кібернетики

01.05.03 Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем

05.13.06 Інформаційні технології

05.13.12 Системи автоматизації проектувальних робіт

10.02.21 Структурна, прикладна та математична лінгвістика

Інститут прикладної математики та фундаментальних наук

01.01.07 Обчислювальна математика

01.04.10 Фізика напівпровідників і діелектриків

01.05.02 Математичне моделювання та обчислювальні методи
^

Інститут інженерної механіки та транспорту


05.02.02 Машинознавство

05.02.09 Динаміка та міцність машин

05.13.07 Автоматизація процесів керування

05.22.02 Автомобілі та трактори

05.22.20 Експлуатація та ремонт засобів транспорту

Інститут геодезії

05.24.01 Геодезія, фотограмметрія та картографія

05.24.04 Кадастр та моніторинг земель

^ БЕЗ ВІДРИВУ ВІД ВИРОБНИЦТВА:

Інститут гуманітарних та соціальних наук

13.00.01 Загальна педагогіка та історія педагогіки

20.02.22 Військова історія

Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології

05.13.05 Комп’ютерні системи та компоненти

Інститут енергетики та систем керування

05.14.06 Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика

Інститут гуманітарних та соціальних наук

13.00.01 Загальна педагогіка та історія педагогіки

20.02.22 Військова історія

Інститут економіки і менеджменту

08.00.02 Світове господарство і міжнародні економічні відносини

08.00.04 Економіка та управління підприємствами

08.00.08 Гроші, фінанси і кредит

Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій

01.05.03 Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем

05.13.06 Інформаційні технології

10.02.21 Структурна, прикладна та математична лінгвістика

Інститут права та психології

12.00.07 Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

Заява про прийом до аспірантури подається на ім'я ректора університету з додатком таких документів:

- особового листка з обліку кадрів з фотокарткою 4 х 6 та автобіографії;

- клопотання з місця роботи про скерування на навчання до цільової аспірантури з гарантією про відшкодування витрат за підготовку (включаючи виплату стипендії), за підписом керівника установи;

- переліку опублікованих наукових праць і винаходів, а також відбитки цих публікацій;особи, які не мають опублікованих наукових праць, подають реферат за обраною спеціальністю;

- витягу з протоколу засідання вченої ради інституту для осіб, рекомендованих на навчання в аспірантурі, безпосередньо після закінчення ВНЗ;

- копії дипломів про вищу освіту і кваліфікацію бакалавра, спеціаліста або магістра; копії додатків до дипломів;

- посвідчення про кандидатські іспити для осіб, які повністю або частково склали кандидатські іспити;

- медичної довідки (за формою № 86-у);

- паспорт та диплом про закінчення вищого навчального закладу подаються вступниками особисто.


Вступники до аспірантури проходять співбесіду на засіданні приймальної комісії інституту та з передбачуваним науковим керівником, який письмово повідомляє у приймальну комісію про свою згоду здійснювати наукове керівництво.

Вступники до аспірантури складають конкурсні вступні іспити зі спеціальної дисципліни, філософії та іноземної мови.

Особи, які склали повністю або частково кандидатські іспити, при вступі до аспірантури за рішенням приймальної комісії звільняються від відповідних вступних іспитів.

Особам, допущеним до складання вступних іспитів, надається за місцем роботи відпустка із збереженням заробітної плати із розрахунку 10 днів для підготовки та складання кожного іспиту.

Прийом документів з 20 серпня до 28 вересня.

Вступні іспити з 15 жовтня до 14 листопада.

Зарахування до аспірантури з 1 грудня 2012 р.

За довідками звертатись на адресу: 79013, вул.С.Бандери,12, головний корпус, кімн.207; тел.(032)258-24-84; 258-23-98; 258-27-12.

Інформацію для вступників подаватимемо на сайті: http://nauka.lp.edu.ua/.

Схожі:

Національний університет \"львівська політехніка\" оголошу є прийом до цільової аспірантури на 2012 рік за такими спеціальностями: з відривом від виробництва iconНаціональний університет "львівська політехніка" оголошу є прийом до цільової аспірантури на 2012 рік за такими спеціальностями: з відривом від виробництва

Національний університет \"львівська політехніка\" оголошу є прийом до цільової аспірантури на 2012 рік за такими спеціальностями: з відривом від виробництва iconНаціональний університет "львівська політехніка" оголошу є прийом до цільової аспірантури на 2012 рік за такими спеціальностями: з відривом від виробництва

Національний університет \"львівська політехніка\" оголошу є прийом до цільової аспірантури на 2012 рік за такими спеціальностями: з відривом від виробництва iconНаціональний університет "львівська політехніка" оголошу є прийом до цільової аспірантури на 2012 рік за такими спеціальностями: з відривом від виробництва
move to 342-7112
Національний університет \"львівська політехніка\" оголошу є прийом до цільової аспірантури на 2012 рік за такими спеціальностями: з відривом від виробництва iconНаціональний університет "львівська політехніка" оголошу є прийом до цільової аспірантури на 2011 рік за такими спеціальностями: з відривом від виробництва

Національний університет \"львівська політехніка\" оголошу є прийом до цільової аспірантури на 2012 рік за такими спеціальностями: з відривом від виробництва iconНаціональний університет "львівська політехніка" оголошу є прийом до цільової аспірантури на 2011 рік за такими спеціальностями: з відривом від виробництва

Національний університет \"львівська політехніка\" оголошу є прийом до цільової аспірантури на 2012 рік за такими спеціальностями: з відривом від виробництва iconНаціональний університет "львівська політехніка" оголошу є прийом до цільової докторантури за державним замовленням у 2009 році за такими спеціальностями
Паспорт та дипломи про вищу освіту та присудження наукового ступеня кандидата наук подаються вступником особисто
Національний університет \"львівська політехніка\" оголошу є прийом до цільової аспірантури на 2012 рік за такими спеціальностями: з відривом від виробництва iconКриворізький інститут двнз „Криворізький національний університет
Криворізький інститут просить замовити для підготовки науково-педагогічних кадрів через власну аспірантуру на 20 рік місць ( місць...
Національний університет \"львівська політехніка\" оголошу є прийом до цільової аспірантури на 2012 рік за такими спеціальностями: з відривом від виробництва icon08. 00. 01 – Економічна теорія та історія економічної думки 08. 00. 02
Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» оголошує набір до аспірантури...
Національний університет \"львівська політехніка\" оголошу є прийом до цільової аспірантури на 2012 рік за такими спеціальностями: з відривом від виробництва iconРекторові Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
...
Національний університет \"львівська політехніка\" оголошу є прийом до цільової аспірантури на 2012 рік за такими спеціальностями: з відривом від виробництва iconРішення приймальної комісії університету про зарахування до аспірантури від 20. 09. 2012 р. (протокол №2). Прийом до докторантури було оголошено на 13 спеціальностей, до аспірантури на 43 спеціальності.
України №786 від 05. 07. 2012 р. „Про державне замовлення на підготовку науково-педагогічних кадрів через аспірантуру та докторантуру...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи