Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України “затверджую” ректор національного університету icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України “затверджую” ректор національного університету
Скачати 119.53 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України “затверджую” ректор національного університету
Дата13.11.2012
Розмір119.53 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України


ЗАТВЕРДЖУЮ


РЕКТОР

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”


______________ проф. Ю. Бобало


“ 1 ” березня 2012 року


П Р О Г Р А М И

ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ з фахових дисциплін

ДЛЯ ВСТУПУ НА НАВЧАННЯ

За освітньо-професійними програмами підготовки магістрів спеціальностей інституту архітектури

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

Львів – 2012

^ ПРОГРАМА ТВОРЧОГО КОНКУРСУ

З фахових дисциплін

спеціальностей 8.06010201 «Архітектура будівель і споруд»,

8.06010202 «Містобудування»,

8.06010203 «Дизайн архітектурного середовища»


Вступне випробовування (творчий конкурс) – клаузура на задану тему, яка виконується на двох аркушах формату А-2. Техніка виконання – руча графіка з використанням різноманітних матеріалів і засобів: графітного олівця, туші, кольорових олівців, акварелі і т. п. Тривалість іспиту – 6 астрономічних годин.

Вступне випробування має за мету розкриття і перевірки творчих та проектних вмінь та навиків випускників освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму «Архітектура» у процесі виконання самостійного конкретно поставленого завдання.

Клаузура скерована на створення концепції образного вирішення проектованого об’єкту і простору в межах запропонованої ситуації та представлення проектного об’ємно-просторового й архітектурно-розпланувального вирішення.

Теми творчих завдань оголошуються в день їх проведення. При цьому зазначається обсяг і перелік завдання.

Результати творчих завдань оцінюються за 100-бальною шкалою й оголошуються в день проведення або на наступний день після їх проведення.

^ Розподіл балів за 100 бальною шкалоюз/п

Критерій оцінювання

(складові

оцінки)

Умови оцінки

Критерії оцінювання

1

2

3

4


1


Відповідність поставленому завданню


Оцінюється ступінь відповідності запроектованої будівлі типології і призначенню об’єкта за завданням і якість проекту за формальними ознаками (переліком і повнотою виконаних креслень).20 балів – без похибок

19-15 балів – 1-2 похибки

14-10 балів – 3-4

9-5 балів – 5-6

4-0 бали – 7 і більше похибок

1

2

3

4


2


Графічна мова проекту


Оцінюється графічне виконання проекту.

Вміння творчої інтерпретації власної концепції.10 балів – без похибок

9-7 балів – 1-2 похибки

6-4 балів – 3-4

3-2 бали – 5-6

1-0 бал – 7 і більше похибок


3


Відповідність заданій ситуації і довкіллю


Вирішення розділу генплану: оцінюється грамотність розміщення будівлі на ділянці з врахуванням усіх планувальних обмежень і розривів. Гармонійність «вписання» об’єкту в структуру вибраного простору (нюанс, контраст, комбінований). Концепція образного вирішення просторового середовища: узгодженість образу проектованого об’єкту з прилеглою забудовою та оточенням.20 балів – без похибок

19-15 балів – 1-2 похибки

14-10 балів – 3-4

9-5 балів – 5-6

4-0 бали – 7 і більше похибок


4


Архітектурно-розпланувальне вирішення, відповідність функціонально-нормативним вимогам


Оцінюється правильність вирішення функціонально-планувальної структури об’єкту.

Оцінюється вміння поєднання основних функціональних зв’язків, врахування нормативних вимог.


30 балів – без похибок

29-22 балів – 1-2 похибки

21-14 балів – 3-4

13-6 балів – 5-6

5-0 балів – 7 і більше похибок

5

8.06010201 – АБС

АБС


*Архітектурно-образне вирішення будівлі


Оцінюється відповідність архітектурного образу будівлі її призначенню. Пластика і композиція фасадів, масштабність, силует. Кольористичне вирішення (при наявності) фасадів. Поєднання будівельних матеріалів. Нестандартність, новаторство форм.

20 балів – без похибок

19-15 балів – 1-2 похибки

14-10 балів – 3-4

9-5 балів – 5-6

4-0 бали – 7 і більше похибок

РРАК

*Архітектурно-просторове вирішення будівлі

Оцінюється наявність аналізу містобудівної ситуації та обґрунтованість концепції архітектурно-просторового вирішення проектованого об’єкту.


8.06010202 – МБД


*Містобудівна концепція


Оцінюється архітектурний образ, вміння використовувати архітектурно-містобудівні теорії. Врахування композиційних закономірностей. Нестандартність, новаторство.

8.06010203 – ДАС


*Архітектурно-просторове вирішення інтер’єрів будівліОцінюється якість побудови простору, його організації. Естетичне оформлення інтер’єрів проектованої будівлі.^ ПРОГРАМА ТВОРЧОГО КОНКУРСУ

З фахових дисциплін

спеціальності 8.02020701 «Дизайн»,

спеціалізацій 8.02020701(0100) «Іртер’єр та обладнання»,

^ 8.02020701(0700) «Графічний дизайн»


Вступне випробовування (творчий конкурс) – клаузура на задану тему, яка виконується на двох аркушах формату А-2. Техніка виконання – руча графіка з використанням різноманітних матеріалів і засобів: графітного олівця, туші, кольорових олівців, акварелі, гуаші і т. п. Тривалість іспиту – 6 астрономічних годин.

Вступне випробування має за мету розкриття і перевірки творчих вмінь та навиків випускників освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму «Дизайн» у процесі виконання самостійного конкретно поставленого завдання.

Теми творчих завдань оголошуються в день їх проведення. При цьому зазначається обсяг і перелік завдання.

Результати творчих завдань оцінюються за 100-бальною шкалою й оголошуються в день проведення або на наступний день після їх проведення.


^ Розподіл балів за 100 бальною шкалою

для спеціалізації 8.02020701(0100) «Іртер’єр та обладнання»з/п

Критерій оцінювання

(складові

оцінки)

Умови оцінки

Критерії оцінювання

1

2

3

4


1


Відповідність поставленому проектному завданню


Оцінюється:

 • відповідність соціокультурному середовищу;

 • довершеність графічної мови проекту;

 • відповідність функціональних просторів, доцільність функціональних зон;

 • відповідність об’ємно-просторового характеру основних елементів проекту поставленому завданню;

 • зв’язок між функціональними просторами.


20 балів – без похибок

19-15 балів – 1-2 похибки

14-10 балів – 3-4

9-5 балів – 5-6

4-0 бали – 7 і більше похибок

1

2

3

4


2


Художньо-композиційне та об’ємно-просторове вирішення предметних комплексів та окремих елементів середовища


Оцінюється:

 1. ідейна оригінальність: новизна естетичної організації об'ємно-просторової структури, своєрідність використання принципів, прийомів і методів формоутворення, своєрідність декоративних і кольоро-графічних елементів вибору, адекватність прийомів досягнення ансамблевого вирішення;

 1. цілісність композиційно-пластичного вирішення;

 1. цілісність ансамблевого вирішення;

 1. досконалість і якість графічного подачі;

 1. відповідність моді.

40 балів – без похибок

39-30 балів – 1-2 похибки

29-20 балів – 3-4

19-10 балів – 5-6

9-0 балів – 7 і більше похибок


3


Функціонально-технічні характеристики проекту, вирішення функціональних зон приміщень, окремих елементів інтер’єрного обладнання


Оцінюється:

 1. досконалість виконання основної функції;

 1. відповідність вимогам уніфікації і стандартизації;

 1. універсальність використання;

 2. досконалість виконання допоміжних операцій.

20 балів – без похибок

19-15 балів – 1-2 похибки

14-10 балів – 3-4

9-5 балів – 5-6

4-0 бали – 7 і більше похибок


4


Ергономіка функціональних просторів та інтер’єрного обладнання


Оцінюється:

 1. дотримання головних норм транзитних, робочих, відпочинкових зон, окремих елементів інтер’єрного обладнання;

 1. зручність та економічність щодо затрат мускульної або розумової енергії;

 1. ефективність функціонування;

 1. безпечність і комфортність експлуатації;

 1. психологічний клімат.

10 балів – без похибок

9-7 балів – 1-2 похибки

6-4 балів – 3-4

3-2 бали – 5-6

1-0 бал – 7 і більше похибок


5


Технологічно-конструкторське вирішення елементів предметно-просторового середовища


Оцінюється:

 1. конструктивний тип обладнання, вузли з’єднання;

 1. предмети обладнання і декору;

 1. наявність основних та допоміжних будівельних та оздоблювальних матеріалів;

 1. технологічний маршрут виготовлення типових взірців, декору, тощо;

 2. економічна ефективність.

10 балів – без похибок

9-7 балів – 1-2 похибки

6-4 балів – 3-4

3-2 бали – 5-6

1-0 бал – 7 і більше похибок


^ Розподіл балів за 100 бальною шкалою

для спеціалізації 8.02020701(0700) «Графічний дизайн»з/п

Критерій оцінювання

(складові

оцінки)

Умови оцінки

Критерії оцінювання

1

2

3

4


1


Відповідність поставленому проектному завданню


Оцінюється:

 • довершеність графічної мови проекту;

 • комунікативно-рекламна функція, стиль та форма рекламного повідомлення;

 • семантичний (змістовий аспект), прагматичний (аспект відношення до людини); синтаксичний (внутрішня побудова), наявність знаків, символів та образів використаних у повідомленні;

 • відповідність медіа каналів і трансформації форми візуального повідомлення;

 • механізм стимулювання попиту.


20 балів – без похибок

19-15 балів – 1-2 похибки

14-10 балів – 3-4

9-5 балів – 5-6

4-0 бали – 7 і більше похибок


2


Художньо-композиційне та об’ємно-просторове вирішення


Оцінюється:

 • композиційно-образна виразність, асоціативність, метафора, гіпербола;

 • ідейна оригінальність: новизна композиційного вирішення графічних, шрифтових, фотографічних елементів, своєрідність використання принципів, прийомів і методів формоутворення, своєрідність обраних декоративних і кольоро-графічних елементів, адекватність прийомів досягнення оригінальності комплексного вирішення виробу;

 • цілісність композиційно-пластичного вирішення окремого виробу;

 • композиційна цілісність вирішення серії, комплекту (ансамблевість);

 • відповідність моді.


40 балів – без похибок

39-30 балів – 1-2 похибки

29-20 балів – 3-4

19-10 балів – 5-6

9-0 балів – 7 і більше похибок


3


Техніко-функціональні показники


Оцінюється:

 • раціональність і доцільність конструкції та форми;

 1. досконалість виконання основної функції продукту;

 2. можливість виконання допоміжних функцій;

 3. відповідність вимогам уніфікації і стандартизації;

20 балів – без похибок

19-15 балів – 1-2 похибки

14-10 балів – 3-4

9-5 балів – 5-6

4-0 бали – 7 і більше похибок

1

2

3

4


4


Ергономіка поліграфічного виробу, рекламного носія


Оцінюється:

 1. зручність та економічність щодо затрат розумової енергії;

 1. зручність сприйняття і запам’ятовування інформації;

 1. безпечність і комфортність експлуатації;

 2. мультисенсорність;

 3. психологічний клімат.

10 балів – без похибок

9-7 балів – 1-2 похибки

6-4 балів – 3-4

3-2 бали – 5-6

1-0 бал – 7 і більше похибок


5


Технологічна частина. Специфіка конструкторського вирішення друкованого виробу, рекламного носія


Оцінюється:

 1. доцільність конструктивного типу виробу;

 1. перелік предметів комплекту;

 1. перелік основних та допоміжних матеріалів;

 2. специфіка виготовлення виробу, технологічний маршрут виготовлення;

 1. економічна ефективність.

10 балів – без похибок

9-7 балів – 1-2 похибки

6-4 балів – 3-4

3-2 бали – 5-6

1-0 бал – 7 і більше похибокПрограми розроблені професорсько-викладацьким складом Інституту архітектури.

Програми розглянуті і схвалені на засіданнях фахової атестаційної комісії Інституту архітектури

(Протокол № 1 від « 01 » березня 2012 р.);


Програми розглянуті та схвалені на засіданні приймальної комісії Університету

(Протокол № 2 від « 01 » березня 2012 р.)


Голова фахової атестаційної комісії,

директор Інституту архітектури Б.С. Черкес


Заступник відповідального секретаря

Приймальної комісії І.П. Вознюк

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України “затверджую” ректор національного університету iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України “затверджую” ректор національного університету
Обсяг знань географічної номенклатури, термінів і понять визначається в межах діючої програми чинних підручників
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України “затверджую” ректор національного університету iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України “затверджую” ректор національного університету
«по пам’яті», «по уяві», «від себе», вільно і швидко орієнтуватись і оперувати пошуковими начерками і ескізами
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України “затверджую” ректор національного університету iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України “затверджую” ректор національного університету
Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (рівень В1)...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України “затверджую” ректор національного університету iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту України
Ректор Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України “затверджую” ректор національного університету iconЗатверджую ректор А. В. Васильєв
Експертна комісія Сумського державного університету Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України “затверджую” ректор національного університету iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
«погоджено» «затверджую» Декан факультету Д. О. Козубовський Ректор   С. В. Мельничук
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України “затверджую” ректор національного університету iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України “затверджую” ректор національного університету iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «львівська політехніка» затверджую ректор Національного університету «Львівська політехніка»
Програму з української мови розроблено на основі Закону "Про загальну середню освіту", Державного стандарту базової І повної середньої...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України “затверджую” ректор національного університету iconМіністерство Освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко «––––.»
move to 0-3614225
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України “затверджую” ректор національного університету iconМіністерство Освіти І науки, молоді та спорту україни вінницький національний технічний університет затверджую ректор В. В. Грабко «––––.»
move to 0-3614227
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи