Опалення ● Вентиляція ● Теплопостачання icon

Опалення ● Вентиляція ● Теплопостачання
Скачати 100.39 Kb.
НазваОпалення ● Вентиляція ● Теплопостачання
Дата28.07.2012
Розмір100.39 Kb.
ТипДокументи

Перелік дисциплін, які виносяться

для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра

зі спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція»


Опалення

Вентиляція

Теплопостачання

Газопостачання

Кондиціонування повітря


Програми дисциплін


Опалення


Тепловий режим будинку

Підрахунок основних і додаткових тепловтрат будинку. Визначення витрати теплоти для нагрівання інфільтраційного повітря. Визначення тепловтрат за укрупненими показниками.

Системи опалення

Загальна характеристика систем опалення. Характеристика теплоносіїв, що використовують в системах опалення. Різновиди систем опалення.

Водяне опалення

Принципові схеми систем водяного опалення. Гравітаційний циркуляційний тиск у системах водяного опалення. Розрахунковий циркуляційний тиск у гравітаційних і в системах з механічним побудженням. Особливості гідравлічного розрахунку систем водяного опалення. Види і конструкція нагрівальних приладів. Розміщення і установка нагрівальних приладів. Розрахунок поверхні нагрівальних приладів. Приєднання нагрівальних приладів сходових кліток до теплових мереж. Способи приєднання систем водяного опалення до теплових мереж. Приєднання систем водяного опалення до теплових мереж через елеватор та з використанням циркуляційно-підмішувальних помп.

Пічне опалення

Класифікація опалювальних печей. Конструктивні особливості та розрахунок паливників теплоємних печей. Конструювання та розрахунок газоходів теплоємних печей. Димові труби для опалювальних печей. Проектування пічного опалення.

Електричне опалення

Класифікація електричного опалення. Класифікація та технічна характеристика електричних нагрівальних приладів. Розрахунок електричного опалення. Електричне акумуляційне опалення. Комбіновані системи опалення.

Газове опалення

Види, класифікація газового опалення. Газові пальники. Розрахунок газового опалення.


Література

1. Щербатюк Б.І. Енергоощадні системи опалення будинків : навч. посіб. / Б.І. Щербатюк. – Львів : вид-во НУ «Львівська політехніка», 2003. – 112 с.

2. Богословский В.Н. Отопление : учеб. для вузов / В.Н. Богословский, А.Н. Сканави. – М. : Стройиздат, 1991. – 735 с.

3. Дроздов В.Ф. Отопление и вентиляция. Отопление : учеб. для строит. вузов / В.Ф. Дроздов. – М. : Высш. шк., 1976. – 280 с.

4. Отопление и вентиляция жилых и гражданских зданий: Проектирование : справочник /Г.В. Русланов, М.Я. Розкин, Э.Л. Ямпольский. – К. : Будівельник, 1983. – 272 с.

5. Щекин И.Р. Воздушное отопление. Теория и техника на рубеже столетий : учеб. пособие / И.Р. Щекин. – Харьков: БУРУН и К, 2011. – 288 с.

6. Внутренние санитарно-технические устройства : справочник проектировщика. Ч. 1: Отопление / В.Н. Богословский, Б.А. Крупнов, А.Н. Сканави и др.; под ред. И.Г. Староверова и Ю.И. Шиллера. – М. : Стройиздат, 1990.


Вентиляція


Зальні відомості про вентилювання приміщень

Вимоги до вентилювання приміщень. Санітарно-гігієнічне нормування мікроклімату. Комфортні і допускні умови мікроклімату. Особливості повітряного середовища виробничих приміщень; промисловий порох (пил). Розрахункові параметри зовнішнього середовища. Розрахункові параметри внутрішнього повітря приміщень. Загальні вимоги до методів контролю стану повітря робочої зони (РЗ). Засоби нормалізування параметрів повітря РЗ. Властивості повітря і процеси зміни його стану. І-d діаграма вологого повітря. Приклади процесів оброблення повітря в І-d діаграмі.

Визначення кількості шкідливостей, що виділяються в приміщеннях і занечищують їх повітряне середовище

Тепловиділення від людей, електричного освітлення сонячного випромінювання, нагрітих поверхонь електродвигунів тощо. Волого-, газо- і пиловиділення. Визначення кількості шкідливих виділень за реальних умов функціонування приміщення. Рівняння балансів шкідливих виділень і повітрообміну.

Принципи вентилювання приміщень

Способи вентилювання (провітрювання, загальнообмінне тощо). Системи вентилювання, їх класифікація.

Природне вентилювання приміщень

Фізичні причини. Провітрювання. Неорганізований повітрообмін через нещільності огорож. Організований повітрообмін. Аерація. Вентилювання за спільної дії систем механічної і природної вентиляції.

Джерельне і зональне вентилювання приміщень

Джерельне вентилювання. Зональне вентилювання.

Місцеве вентилювання приміщень

Місцеві смоки. Розрахунок продуктивності місцевих смоків. Повітряні завіси. Повітряне душування робочих місць.

Розрахунок загальнообмінних повітрообмінів приміщень під час вентилювання

Параметри повітря у вентиляційному процесі. Розрахунок повітрообміну за усталеного режиму вентилювання. Розрахунок повітрообміну за неусталеного режиму вентилювання. Вибір розрахункового повітрообміну; кратність і норми (повітрообміну).


Системи пневмотранспорту та аспірації

Внутрішньоцехові системи. Міжцехові системи. Основне обладнання систем. Аеродинамічний розрахунок систем.

Аварійне вентилювання приміщень і будинків різного призначення

Аварійне протидимове вентилювання. Аварійне вентилювання за раптових значних виділень шкідливостей.

Вентиляційне повітроготувальне обладнання

Повітроготувальники і повітроохолодники. Електричні, газові і рідкопаливні повітропідігрівники. Вентилятори. Вентилятори. Форсункові камери і випарні повітроохолодники. Обладнання для озонування повітря. Зволожники повітря. Сорбційні осушувачі і обладнання для утилізації теплоти.

Системи автоматичного регулювання

Типи систем регулювання. Типи регулювальних дій. Вимірювальні елементи. Регулювальні елементи. Типи контролерів. Реєструвальні прилади. Регулювання витрат. Допоміжне обладнання систем автоматичного регулювання. Об’єкти регулювання. Регулювання систем притікальної вентиляції. Регулювання систем повітряного обігрівання. Регулювання калориферів першого підігрівання. Регулювання вологості. Регулювання охолодження. Регулювання осушення. Централізація контролю за роботою систем вентиляції.


Література

1. Вентилювання приміщень : навч. посіб. / С.С. Жуковський, О.Т. Возняк, О.М. Довбуш, З.С. Люльчак. – Львів : вид-во НУ «Львівська політехніка», 2007. – 476 с.

2. Внутренние санитарно-технические устройства : справочник проектировщика: в 2 ч. / под ред. И.Г. Староверова. – М. : Стройиздат, 1977. – Ч. 2 : Вентиляция и кондиционирование воздуха. – 502 с.

3. Дроздов В.Ф. Отопление и вентиляция : учеб. пособие для строит. вузов : в 2 ч. /В.Ф. Дроздов. – М. : Высш. шк., 1984. – Ч. 2 : Вентиляция. – 263 с.

4. Отопление и вентиляция жилых и гражданских зданий: Проектирование : справочник / Г.В. Русланов, М.Я. Розкин, Э.Л. Ямпольский. – К. : Будівельник, 1983. – 272 с.


Теплопостачання


Системи теплопостачання. Класифікація. Схеми

Принципові схеми теплопостачання електростанцій за конденсаційним та теплофікаційним режимах. Системи централізованого та децентралізованого теплопостачання. Схеми підключення систем опалення, вентиляції та гарячого водопостачання до теплових мереж (водяних та парових). Системи збору та повернення конденсату, підбір обладнання конденсатозбірних установок. Схеми приєднання систем гарячого водопостачання до водяних теплових мереж. Закриті і відкриті системи теплопостачання. Паралельна, двоступенева змішана та послідовна схеми приєднання водо-водяних підігрівників до теплових мереж. Схеми одно-, дво-, три- та багатотрубних відкритих водяних систем теплопостачання. Поєднання однотрубної транзитної магістралі з двотрубними міськими мережами. Схеми одно-, дво-, три- та багатотрубних закритих водяних систем теплопостачання.

Системи гарячого водопостачання.
Класифікація, схеми, проектування. Регулювання теплового навантаження


Гаряче водопостачання (ГВ). Класифікація систем (децентралізовані, місцеві). Будова систем ГВ. Необхідний та наявний напори для режиму водозабору.

Гідравлічний розрахунок теплових мереж (водяних, парових, конденсатних)

Будова систем ГВ. Необхідний та наявний напори для режиму водрозбору. Гідравлічний розрахунок теплових мереж. Гідравлічні режими роботи теплової мережі. П’єзометричні графіки і вибір схем приєднання систем опалення. Гідравлічний розрахунок теплових мереж. Гаряче водопостачання. Класифікація систем (децентралізовані, місцеві). Будова систем ГВ. Необхідний та наявний напори для режиму водорозбору. Визначення витрат води і теплоти на гаряче водопостачання. Гідравлічний розрахунок трубопроводів системи ГВ. Циркуляція в системах ГВ. Циркуляція в системах ГВ. Необхідний та наявний напори для режиму водозабору. Регулювання теплового навантаження. Задачі, види, методи регулювання. Рівняння безперервного регулювання. Регулювання закритих систем по опалювальному навантаженню. Регулювання відкритих систем.

Транспортування теплоти. Теплові мережі

Транспортування теплоти. Класифікація прокладок теплових мереж, конструкції прокладок. Труби, арматура, компенсатори, опори. Переходи через перешкоди.

Теплова ізоляція. Теплові та атомні ТЕЦ і котельні

Теплова ізоляція та теплові втрати. Конструкції теплової ізоляції. Розрахунок товщини ізоляції. Теплові схеми ТЕЦ і атомні котельні. Теплові схеми ТЕЦ з теплофікаційними турбінами. Коефіцієнт теплофікації. Атомні ТЕЦ і атомні котельні.


Література

1. Теплоснабжение : учеб. для вузов / А.А. Ионин, Б.М. Хлыбов и др. – М. : Стройиздат, 1982. – 336 с.

2. Пешехонов М.И. Проектирование теплоснабжения / М.И. Пешехонов. – К. : Будівельник, 1982.

3. Водяные тепловые сети : справочное пособие по проектированию / под ред. Н.К. Громова, Е.П. Шубина. – М. : Энергоатомиздат, 1988. – 376 с.


Газопостачання


Розподільні системи газопостачання

Класифікація газопроводів за тиском і призначенням. Принципові схеми розподільних систем. Труби, арматура і обладнання газопроводів. Конструктивні рішення під час прокладання газопроводів. Корозія газопроводів. Методи захисту.

Регулювання тиску газу

Фізична суть регулювання тиску газу. Типи регуляторів тиску. Конструктивні елементи регуляторів тиску. ГРП, ШРУ, ГРУ. Обладнання регуляторних пристроїв. Запобіжні пристрої ГРП.


Газопостачання житлових будинків і комунально-побутових об’єктів

Газові побутові прилади. Конструкції, характеристики. Газові пальники. Конструкції, характеристики. Газопостачання природнім газом. Особливості. Газопостачання зрідженим газом. Особливості. Умови прокладання зовнішніх і внутрішніх газопроводів.

Гідравлічний розрахунок газопроводів

Теоретичні основи гідравлічного розрахунку. Рівняння руху газу в газопроводах. Визначення розрахункових перепадів тиску. Визначення додаткового надлишкового тиску в газопроводах низького тиску.


Література

1. Ионин А.А. Газоснабжение / А.А. Ионин. – М. : Стройиздат, 1989.

2. Стаскевич Н.Л. Справочник по газоснабжению и использованию газа / Н.Л. Стаскевич, Г.Н. Северинец, Д.Я. Вигдорчик. – Л. : Недра, 1990.

3. ДБН В.2,5.-20-2010. Газопостачання. – К. : Держбуд України, 2010.


Кондиціонування повітря


Вступ

Санітарно-гігієнічні та технологічні основи кондиціонування повітря. Роль СКП у загальному комплексі кондиціонування мікроклімату приміщень різного призначення. Короткий історичний огляд та особливості розвитку техніки. Кондиціонування повітря – складова частина теплогазопостачання і вентиляції. Властивості вологого повітря та основні процеси зміни його стану. Джерела холодопостачання СКП. Кондиціонування повітря за останні роки. Задачі розвитку техніки кондиціонування повітря щодо здійснення науково-технічної революції, економії паливно-енергетичних ресурсів. Можливості покращення систем кондиціонування мікроклімату приміщень за використання нетрадиційних джерел енергії.

Санітарно-гігієнічні та технологічні основи кондиціонування повітря

Вимоги до СКП. Місце і роль СКП у загальній системі кондиціонування мікроклімату. Структурна схема і класифікація СКП. Характеристика і розрахункові параметри зовнішнього клімату для СКП. Відомості будівельних норм і правил (БНіП) з нормування розрахункових параметрів зовнішнього повітря для проектування СКП. Властивості вологого повітря. І-d-діаграма вологого повітря. Знаходження параметрів повітря за результатами замірів психрометром. Побудова на І-d-діаграмі процесів зміни стану вологого повітря. Процеси нагрівання і охолодження. Політропічні процеси охолодження та осушування повітря Процеси змішування. Фактори, які визначають мікроклімат (внутрішні умови) кондиційованих приміщень різного призначення. Основні норми, які використовуються для визначення розрахункових параметрів внутрішнього повітря. Вимоги до проведення технологічних виробничих процесів. Можливі межі зміни внутрішніх параметрів повітря.

Джерела холодопостачання СКП

Класифікація джерел холоду для СКП. Природні джерела холоду. Пряме, непряме і комбіноване охолодження повітря. Холодна вода рік та озер. Артезіанська вода. Лід. Штучні джерела холоду. Парокомпресорні холодильні машини (ХМ). Схема і принцип роботи. Холодильні агенти, які застосовуються в ХМ СКП. Обладнання парокомпресорних холодильних машин. Поршневі ХМ, конструкція і принцип роботи. Конструкція та методика розрахунку конденсаторів і випарників парокомпресорних ХМ. Схема і принцип дії капілярної трубки та терморегулювального вентиля парокомпресорних ХМ

Р-і-діаграма холодильних агентів та її застосування для розрахунку ХМ

Будова р-і-діаграми для холодильних агентів (ХА). Температурний режим роботи парокомпресорної ХМ. Побудова процесу роботи ХМ на р-і-діаграмі. Тепловий розрахунок обладнання парокомпресорної ХМ з допомогою р-і-діаграми. Холодопродуктивність парокомпресорної ХМ. Перерахунок стандартної холодопродуктивності на робочу.

Місцеві автономні установки кондиціонування повітря. Конструкції і методика розрахунку

Комплектно агрегатовані місцеві автономні установки кондиціонування повітря (УКП). Принципова схема і робота віконних УКП. Зображення процесів обробки повітря на І-d-діаграмі у віконних УКП за повної і часткової рециркуляції та їх розрахунок. Конструктивний ряд комплектно агрегатованих УКП. Місцеві автономні УКП з окремим розташуванням випарно-регулювального та компресорно-конденсаторного агрегатів (блоків) типу «split». Принципова схема, розташування агрегатів щодо кондиційованого приміщення. Зображення процесів обробки повітря на І-d-діаграмі. Конструктивний ряд УКП даного типу. Методика розрахунку та вибору місцевих автономних УКП, які обслуговують приміщення різного призначення.


Література


1. ?

2. ?

Схожі:

Опалення ● Вентиляція ● Теплопостачання iconОпалення ● Вентиляція ● Теплопостачання
Перелік дисциплін, з яких проводяться вступні випробування для вступу на навчання за опп підготовки спеціалістів, магістрів
Опалення ● Вентиляція ● Теплопостачання iconМетодичні вказівки
Теплогазопостачання та вентиляція . Розділ І. Опалення. Розділ ІІ. Вентиляція (для студентів 4 курсу денної та заочної форм...
Опалення ● Вентиляція ● Теплопостачання iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Опалення"
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліні "Опалення" (для студентів 3-4 курсів усіх форм навчання із спец. 092108...
Опалення ● Вентиляція ● Теплопостачання iconМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни «теплопостачання»
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Теплопостачання» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання за...
Опалення ● Вентиляція ● Теплопостачання iconПрограма та робоча програма навчальної дисципліни «опалення»
«Будівництво» спеціальності 092108 06010107 Теплогазопостачання і вентиляція»
Опалення ● Вентиляція ● Теплопостачання iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства програма та робоча програма навчальної дисципліни «теплопостачання»
«Будівництво» спеціальності 092108 06010107 Теплогазопостачання І вентиляція»
Опалення ● Вентиляція ● Теплопостачання iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Опалення (для студентів 3-4 курсів усіх форм навчання напряму 060101 – «Будивніцтво» спеціальності «Теплогазопостачання І вентиляція»)...
Опалення ● Вентиляція ● Теплопостачання iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Харківська національна академія міського господарства
«Будівництво» спеціальності “Теплопостачання та вентиляція”. Частина перша «Нарисна геометрія» / Харк. Нац акад міськ госп-ва; укл.:...
Опалення ● Вентиляція ● Теплопостачання iconМетодичні рекомендації
Методичні рекомендації та завдання до контрольної роботи "Економічна ефективність капіталовкладень" з курсу "Економіка виробництва"...
Опалення ● Вентиляція ● Теплопостачання iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Опалення" (для студентів 3-4 курсів усіх форм навчання із спец. 092108...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи