Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Фотограмметрія та дистанційне зондування» icon

Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Фотограмметрія та дистанційне зондування»
Скачати 65.16 Kb.
НазваПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Фотограмметрія та дистанційне зондування»
Дата28.07.2012
Розмір65.16 Kb.
ТипДокументи

Перелік дисциплін, які виносяться

для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра

зі спеціальності «Фотограмметрія та дистанційне зондування»


Основи фотограмметрії

Основи картографії

Основи геоінформаційних систем і баз даних (Основи ГІС і технологій)

Аерокосмічні знімальні системи

Фотограмметричні технології в геодезії, картографії та землеустрої

(Фотограмметрія)

Основи аналітичної та цифрової фотограмметрії

(Аналітична і цифрова фотограмметрія)

Основи комп’ютерної картографії (Цифрове картографування)


Програми дисциплін


Основи фотограмметрії


Геометричний аналіз одиночного знімка

Знімок – як центральна проекція. Горизонтальний, плановий, перспективний знімки. Геометричні зміщення на знімку. Елементи внутрішнього та зовнішнього орієнтування.

Теоретичні основи стереофотограмметрії

Поздовжні та поперечні паралакси. Елементи внутрішнього, зовнішнього та взаємного орієнтування пари знімків (геометричної моделі). Формули для обчислення просторових координат точок об’єкта. Визначення перевищень між точками місцевості за ідеальною стереопарою.

Література

1. Дорожинський О. Л. Основи фотограмметрії / О. Л. Дорожинський. – Львів : вид-во НУ «Львівська політехніка» 2003.-214 с.

2. Бобир Н. Я. Фотограмметрия / Н. Я. Бобир, А. Н. Лобанов, Г. Д. Федорук. – М.: Недра, 1974. - 471 с.

3. Дорожинський О. Л. Аналітична та цифрова фотограмметрія / О. Л. Дорожинський. – Львів :. вид-во НУ

"Львівська політехніка", 2002. - 163с.


Основи картографії


Загальна теорія картографічних проекцій

Масштаби довжин ліній (в довільному напрямку, вздовж меридіанів і паралелей). Зв’язок між азимутом на еліпсоїді та його зображенням на площині. Зближення меридіанів, дирекційний кут, нахил паралелі. Кут між меридіаном і паралеллю в проекції. Умова ортогональності сітки. Екстремальні масштаби довжин, еліпс спотворень. Зв’язок між екстремальними масштабами і масштабами вздовж меридіанів і паралелей. Максимальне спотворення кутів. Умови рівнокутового та рівновеликого відображення поверхні еліпсоїда (кулі) на площині.

Класифікація картографічних проекцій

Класифікація картографічних проекцій за властивостями зображення (за характером
спотворень) та за видом нормальної сітки меридіанів і паралелей. Перехід координат від
нормальної до скісної та поперечної систем координат. Вибір полюсів цих систем. Циліндричні проекції, загальна їх теорія. Рівнокутні, рівновеликі, рівнопроміжні циліндричні проекції, їх форма та застосування. Проекція Меркатора. Локсодромія та ортодромія в проекції Меркатора. Поняття про перспективно-циліндричні проекції та їх застосування. Азимутальні і перспективні проекції. Загальна їх теорія. Рівнокутні, рівновеликі і рівнопроміжні азимутальні проекції. Загальна теорія перспективних проекцій. Гномонічні, стереографічні і ортографічні проекції. Зовнішні проекції і їх застосування в якості математичної основи космічних знімків.


Література

1. Бугаевский Л. М. Математическая картография / Л. М. Бугаевский.– М.: Златоуст.-1998.-400 с.

2. Вахрамеева Л.А. Картография / Л. А. Вахрамеева. – М.: Недра.-1981.-224 с.

3. Вахрамеева Л. А. Математическая картография / Л. А. Вахрамеева, Л. М. Бугаевский, З. Л. Казакова.– М.: Недра.-1986.-286 с.


Основи геоінформаційних систем і баз даних (Основи ГІС і технологій)


Поняття про геоінформатику та геоінформаційні системи

Визначення геоінформаційної системи, класифікація та історія розвитку ГІС.

Функціональне призначення та структура геоінформаційних систем

Функції та компоненти ГІС.

Формалізація опису просторових даних. Моделі та формати даних в ГІС

Векторне та растрове представлення просторових даних. Атрибутивна модель даних. Процес проектування атрибутивної БД.

Аналітичні можливості геоінформаційних систем

Класифікація функції просторового аналізу. Оверлейні операції: типи оверлейних операцій, структура вхідних та вихідних даних, способи накладання полігонів. Аналіз мереж. Методи і методика статистичного аналізу. Приклади реалізації в інструментальних ГІС.

Програмне забезпечення геоінформаційних систем і проектів

Структура програмного забезпечення геоінформаційних систем. Класифікація та основні характеристики інструментальних ГІС.


Література

1. Суховірський Б. І. Географічні інформаційні системи / Б. І. Суховірський. – Чернігів : Державний інститут економіки і управління, 2000.– 196 с.

2. Цветков В.Я. Геоинформационные системы и технологии / В. Я. Цветков. – М. : ”Финанси и статистика”, 1998.

3. Порєв В.М. Комп’ютерна графіка / В. М. Порєв. – К. : ”Корнійчук”, 2000. – 256 с.


Аерокосмічні знімальні системи


Види знімальних систем

Загальні положення. Огляд видів знімальних систем, їх можливості, класифікація знімальних систем.

Фотографічні, телевізійні, оптико-механічні знімальні системи

Класифікація космічних фотографічних, телевізійних, оптико-механічних знімальних систем.

Знімальні системи на приладах з зарядовим зв’язком

Електронно-оптичні знімальні системи.

Космічні літальні апарати

Супутники Iconos, Quick Bird, знімальна апаратура.

Сучасні технології топографічного аерофотознімання

Аерофотоапарати. Аерофотоматеріали. Роздільна здатність аерофотосистеми.

Сканувальні системи

Радіолокаційне знімання. Інфрачервоне знімання. Лазерні сканувальні системи.


Література

1. Бурштинська Х. В. Аерофотографія: Підручник / Х. В. Бурштинська. –Львів : вид-во ЛАГТ, 1999, - 356 с.

2. Бурштинська Х. В. Аерокосмічні знімальні системи: навч. посіб. / Х. В. Бурштинська, С. А. Станкевич. – вид-во НУ ”Львівська політехніка”, 2010.-273 с.

3. Лаврова Н. П. Аэрофотосъемка. Аэрофотосъемочное оборудование / Н. П. Лаврова, А. Ф. Стеценко. – М. : Недра, 1981.


Фотограмметричні технології в геодезії, картографії та землеустрої (Фотограмметрія)


Наземне фототеодолітне знімання

Основні визначення і формули наземного фототеодолітного знімання. Польові та камеральні роботи при наземному фототеодолітному зніманні. Точність наземного фототеодолітного знімання. Застосування наземного фототеодолітного знімання для розв’язування нетопографічних задач.

Аналітична просторова аерофототріангуляція

Способи аналітичної просторової аерофототріангуляції. Точність просторової аерофототріангуляції.


Література

1. Дорожинський О. Л. Аналітична та цифрова фотограмметрія: навч. посіб. / О. Л Дорожинський. – Львів : вид-во НУ”Львівська політехніка”, 2002.-164 с.

2. Дорожинський О. Л. Основи фотограмметрії: Підручник / О. Л Дорожинський. – Львів : вид-во НУ ”Львівська політехніка”, 2003.-214 с.

3. Дорожинський О. Л. Фотограмметрія: Підручник / О. Л Дорожинський, Р. Тукай. – Львів: вид-во НУ «ЛП», 2008. – 332с.


Основи аналітичної та цифрової фотограмметрії
(Аналітична і цифрова фотограмметрія)Основи аналітичної фотограмметрії

Геометричні перетворення простору. Елементи взаємного орієнтування пари знімків. Елементи зовнішнього орієнтування пари знімків.

Розв’язок задач аналітичної фотограмметрії

Визначення координат точки знімка при відомих координат точки об’єкта. Залежність між координатами точок горизонтального та нахиленого знімків. Пряма фотограмметрична зачіска. Створення та опрацювання фотограмметричної моделі об’єкта.

Теоретичні основи фотограмметрії

Вимірювання цифрових зображень. Основи кореляції відеосигналів.

Технології опрацювання даних лазерної локації

Властивості лазерно-локаційних даних.


Література

1. Дорожинський О. Л. Аналітична та цифрова фотограмметрія:навч. посіб. / О. Л. Дорожинський. – Львів: вид-во НУ”Львівська політехніка”, 2002.-164 с.

2. Дорожинський О.Л. Основи фотограмметрії: Підручник / О. Л. Дорожинський. – Львів: вид-во НУ ”Львівська політехніка”, 2003.-214 с.

3. Лобанов А. Н. Аналитическая фотограмметрия / А. Н. Лобанов – М. : Недра,1972.-224 с.


Основи комп’ютерної картографії (Цифрове картографування)


Предмет цифрової картографії

Основні визначення та поняття. Цифрова картографічна інформація.

Технології цифрового картографування

Побудова класифікаторів картографічної інформації. Цифровий опис картографічної інформації
Структури даних

Основні поняття топології. Векторні та растрові моделі даних. Цифрові моделі поверхні. Сіткові структури даних.

Збір даних та попередня обробка

Способи перетворення картографічних даних у дискретну форму. Попередня обробка даних.

Генералізація. Класифікація та спрощення

Представлення розподілу картографічних об’єктів. Методи спрощення картографічних об’єктів.


Література

1. Иванов В. П. Трёхмерная компьютерная графика / В. П. Иванов, А. С. Братков. – М. : Радио и связь, 1995.

2. Цветков В. Я. Геоинформационные системы и технологии / В. Я. Цветков. – М. : ”Финанси и статистика”, 1998.

3. Порєв В. М. Комп’ютерна графіка / В. М. Порєв. – К. : ”Корнійчук”, 2000. – 256 с.

Схожі:

Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Фотограмметрія та дистанційне зондування» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, магістра зі спеціальності «Фотограмметрія та дистанційне зондування»
Знімок – як центральна проекція. Горизонтальний, плановий, перспективний знімки. Геометричні зміщення на знімку. Елементи внутрішнього...
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Фотограмметрія та дистанційне зондування» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Промислове і цивільне будівництво»
move to 0-21563264
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Фотограмметрія та дистанційне зондування» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Міське будівництво та господарство»
move to 0-21563265
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Фотограмметрія та дистанційне зондування» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Автомобільні дороги і аеродроми»
move to 0-21563267
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Фотограмметрія та дистанційне зондування» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Мости і транспортні тунелі»
move to 0-21563268
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Фотограмметрія та дистанційне зондування» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів»
move to 0-21563266
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Фотограмметрія та дистанційне зондування» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Прикладна фізика»
Незгасаючі та згасаючі гармонічні коливання з одним та багатьма ступенями вільності
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Фотограмметрія та дистанційне зондування» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Прикладна лінгвістика»
Односкладні речення. Main syntactic sentence structures. Secondary predication constructions in English
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Фотограмметрія та дистанційне зондування» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Прикладна лінгвістика»
Односкладні речення. Main syntactic sentence structures. Secondary predication constructions in English
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Фотограмметрія та дистанційне зондування» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Cоціологія»
Соціологія в системі наук про суспільство. Предмет та об’єкт соціології. Система соціологічних знань та її елементи
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи