Земельне право ● Основи кадастру ● Основи ґрунтознавства та рекультивації земель icon

Земельне право ● Основи кадастру ● Основи ґрунтознавства та рекультивації земель
Скачати 91.89 Kb.
НазваЗемельне право ● Основи кадастру ● Основи ґрунтознавства та рекультивації земель
Дата28.07.2012
Розмір91.89 Kb.
ТипДокументи

Перелік дисциплін, які виносяться

для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра

зі спеціальності «Землеустрій та кадастр»


Основи землеустрою

Земельне право

Основи кадастру

Основи ґрунтознавства та рекультивації земель

Основи оцінки нерухомості


Програми дисциплін


Основи землеустрою


Теоретичні основи землеустрою

Мета, характер і завдання землеустрою. Зміст та принципи землеустрою. Основні поняття і визначення системи землеустрою. Суть, складові та функції системи землеустрою.

Організація і регулювання землеустрою. Документація із землеустрою та її зміст

Виробнича необхідність землеустрою. Підстави проведення землеустрою. Класифікація документації із землеустрою. Учасники процесу обслуговування документації із землеустрою. Замовники документації із землеустрою, їх склад, права і обов’язки. Розробники документації із землеустрою, їх склад, права і обов’язки. Особливості обслуговування документації із землеустрою. Консалтингові послуги з питань землеустрою. Стадії робіт у землеустрої. Підготовчі роботи при землеустрої. Складання проекту землеустрою Перенесення проекту в натуру. Оформлення і видача документації із землеустрою. Здійснення проектів землеустрою.

Виробнича діяльність при землеустрої

Топографо-геодезичні та картографічні роботи. Інвентаризація земель. Природно-виробничі обстеження земельних ресурсів. Природно-сільськогосподарське районування земель. Зонування території Технічне та технологічне забезпечення землеустрою.

Організація проведення землеустрою

Землевпорядні роботи на загальнодержавному та регіональному рівнях. Землевпорядні роботи на місцевому рівні. Класифікація проектів землеустрою. Територіальний землеустрій. Внутрішньогосподарський землеустрій. Зокремлений землеустрій.

Управління системою землеустрою

Державне управління землеустроєм.. Упорядкування відносин між учасниками землеустрою. Формування джерел фінансування проведення землеустрою. Науково-технічний прогрес у землеустрої. Правове забезпечення землеустрою. Державний контроль за проведенням землеустрою. Державна експертиза у галузі землеустрою Кадрове забезпечення землеустрою.


Література

1. Перович Л. М. Геодезія, ч.ІІ : навч. посіб. / Л. М.Перович, М. П.Лісевич. – Львів : «Новий Світ-2000», 2005. – 208 с.

2. Перович Л. М. Кадастр нерухомості: Монографія / Л. М.Перович, Л. Л. Перович, Ю. П. Губар. – Львів : вид-во НУ «Львівська політехніка», 2003. – 120 с.

3. Перович Л. М. Основи кадастру: навч. посіб. / Л. М. Перович, Б. І. Волосецький. – Львів : Львівське астрономо-геодезичне товариство, 2000. – 128 с.


Земельне право


Предмет, принципи і система земельного права. Джерела земельного права

Поняття і предмет земельного права. Методи регулювання в земельному праві. Функції земельного права. Принципи земельного права. Співвідношення земельного права з суміжними галузями права. Поняття і види джерел земельного права. Конституція України як джерело земельного права. Закони як джерела земельного права України. Підзаконні нормативно-правові акти як джерела земельного права. Міжнародні договори як джерела земельного права України.

Земельні правовідносини. Право власності на землю

Поняття, зміст і види земельних правовідносин. Земельно-правові норми. Суб’єкти і об’єкти земельних правовідносин. Виникнення, зміна та припинення земельних правовідносин. Поняття та зміст права власності на землю. Земля як об’єкт права власності. Суб’єкти права власності на землю. Форми власності на землю в Україні. Права та обов’язки власників земельних ділянок. Набуття та припинення права власності на землю.

Право землекористування та його види. Право оренди землі

Поняття і зміст права землекористування. Суб’єкти та об’єкти права землекористування. Види права землекористування. Особливості права постійного користування. Набуття та припинення права землекористування. Права та обов’язки землекористувачів. Поняття та юридичні ознаки оренди землі. Правове регулювання оренди земель с/г та іншого призначення. Договір оренди земельної ділянки.

Право земельного сервітуту. Право добросусідства. Гарантії прав на землю

Поняття права земельного сервітуту. Види земельних сервітутів. Підстави та порядок виникнення права земельного сервітуту. Підстави та порядок припинення права земельного сервітуту. Поняття, зміст та способи забезпечення права добросусідства. Поняття та особливості гарантій прав на землю. Відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам. Вирішення земельних спорів.

Державне управління у сфері використання та охорони земельних ресурсів. Правовий режим
земель сільськогосподарського призначення. Правовий режим земель у межах населених пунктів.


Поняття та функції державного управління у сфері використання та охорони земель. Моніторинг земель. Встановлення цільового призначення земельних ділянок.Поняття, цільове призначення та склад земель сільськогосподарського призначення.Поняття і склад земель житлової та громадської забудови. Використання земель громадянами у межах населених пунктів. Особливості права власності на землю та права землекористування у межах населених пунктів.

Основи реєстрації нерухомості та прав на неї

Характеристика сучасних земельно-реєстраційних систем за кордоном. Роль державної реєстрації нерухомості та прав на неї в регулюванні земельних відносин та реалізації земельної реформи. Державна реєстрація прав та їх обмежень. Єдина система кадастрових номерів земельних ділянок та порядок їх присвоєння. Кадастрова структуризація території України. Структура і зміст державного реєстру прав на нерухоме майно. Призначення, зміст та формування реєстраційної кадастрової справи. Порядок обліку заяв і запитів до державного реєстру прав. Зміст і призначення картографічних даних державного реєстру прав. Система органів державної реєстрації речових прав та їх компетенція. Інформаційне забезпечення Державного реєстру прав. База даних обліку земельних ділянок та іншого нерухомого майна. Проведення державної реєстрації прав. Державна реєстрація прав у разі поділу або об’єднання об’єктів нерухомого майна. Державна реєстрація обмежень речових прав на нерухоме майно. Плата за державну реєстрацію прав. Надання інформації про державну реєстрацію речових прав. Відповідальність за порушення процедури державної реєстрації прав.


Література

1. Земельний кодекс України: Науково-практичний коментар / За заг. ред. В. І. Семчика.-.3-є вид., перероб. і доп. – К.: Вид.Дім „Ін Юре”, 2007.- 896с.

2. Третяк А. М. Управління земельними ресурсами та реєстрація землі в Україні / А. М. Третяк. – К. : 1998. – 224 с.

3. Теоретичні основи державного земельного кадастру: навч. посібн. / За ред. М. Г.Ступеня. – Львів : “Новий світ-2000”, 2003. – 336с.


Основи кадастру


Основи земельного кадастру

Типи кадастрових систем. Земельно-кадастрові роботи за рубежем. Значення, організація та завдання земельного кадастру. Структура земельно-кадастрової служби в Україні. Об’єкт земельного кадастру і його основні категорії. Класифікація угідь в земельному кадастрі. Реєстрація землеволодінь і землекористування та державний облік земель. Облік кількості іякості земель. Автоматизовані методи геодезичних вимірів при створенні земельного кадастру. Прилади і інструменти які використовують для автоматизації процесу крупномасштабного картографування. Кутові далекомірні комплекси і електронні тахеометри. Автоматизація вимірів площ контурів на топографічних планах. Автономне визначення координат пунктів з допомогою супутникових систем. Цифрові карти і плани. Зміст і властивості цифрових карт і планів та вимоги до них. Технологія створення цифрових карт і планів. Автоматизовані кадастрові інформаційні системи.

Основи міського кадастру

Структура і призначення системи міського кадастру. Класифікація населених пунктів. Основні положення по кадастровому забезпеченню міста. Структура, задачі і функції кадастрових служб. Паспортизація земельних ділянок, будівель таспоруд. Структура даних про земельні ділянки, інженерно-технічні мережі, транспортну мережу. Генеральний план міста. Функціональне зонування територій міста. Реєстрація землеволодінь та облік міських земель. Планово-картографічні матеріали, їх використання у міському кадастрі. Кадастрове знімання міських територій. Технологія створення кадастрових карт і планів. Інформаційне забезпечення управління земельними ресурсами міста. Функції та призначення земельно-інформаційних систем. Інформаційно-аналітичне забезпечення оцінки міських земель. Бази даних містобудівного кадастру. Наповнення баз даних.

Основи кадастру природних ресурсів

Суть і зміст водного кадастру. Нормативна база і принципова схема формування водного кадастру. Інформаційно-методичне забезпечення водного к4адастру. Класифікація водних ресурсів і їх виробничо-господарська оцінка. Суть і призначення лісового кадастру. Лісова типологія і бонітування лісових насаджень.Інформаційно-методичне забезпечення та порядок проведення лісового кадастру. Суть і призначення кадастру природно-рослинних ресурсів. Загальні передумови створення кадастру природно-рослинних ресурсів. Інформаційно-методичне забезпечення кадастру природно-рослинних ресурсів. Практичне використання кадастру природно-рослинних ресурсів. Суть і призначення кадастру мінерально-сировинних ресурсів. Нормативно-правові основи ведення кадастру мінерально-сировинних ресурсів. Інформаційно-методичне забезпечення кадастру мінерально-сировинних ресурсів. Практичне викори-стання кадастру мінерально-сировинних ресурсів. Суть і призначення кадастру вторинних ресурсів. Інформаційно-методичне забезпечення кадастру вторинних ресурсів. Особливості кадастру природно-заповідного фонду. Державний кадастр природних лікувальних ресурсів. Кадастр радіоактивних відходів.


Література

1. Перович Л. М. Геодезія, ч.ІІ : навч. посіб. / Л. М. Перович, М. П. Лісевич. – Львів : «Новий Світ-2000», 2005. – 208 с

2. Перович Л. М. Кадастр нерухомості: Монографія / Л. М. Перович, Л. Л. Перович, Ю. П. Губар. – Львів: вид-во НУ «Львівська політехніка», 2003. – 120 с.

3. Перович Л. М. Основи кадастру : навч. посіб. / Л. М. Перович, Б. І. Волосецький. – Львів : Львівське астрономо-геодезичне товариство, 2000. – 128 с.

4. Л. М. Перович Оцінка нерухомості: навч. посіб. / Л. М. Перович, Ю. П. Губар. – Львів : вид-во Львівська політехніка, 2010. – 296 с.


Основи ґрунтознавства та рекультивації земель


Основи ґрунтознавства земель

Предмет і зміст ґрунтознавства, зв’язок його з іншими науками. Ґрунт та його функції. Чинники і умови ґрунтоутворення. Типи ґрунтотворних процесів. Фазова і генетико-морфологічна будова ґрунту. Мінералогічний, гранулометричний і хімічний склад ґрунту. Органічна частина ґрунту. Властивості ґрунту: фізичні, фізико-механічні, водні повітряні, теплові. Ґрунти Українського Полісся. Їх розповсюдження, генетико-морфологічна будова і використання. Грунти Лісостепу. Їх розповсюдження, генетико-морфологічна будова і використання. Ґрунти Степу І Сухого Степу. Їх розповсюдження, генетико-морфологічна будова і використання. Ґрунти Українських Карпат. Їх розповсюдження, генетико-морфологічна будова і використання. Ґрунти Гірського Криму. Їх розповсюдження, генетико-морфологічна будова і використання. Науково–теоретичні основи рекультивації земель.

Основи рекультивації земель

Суть і зміст рекультивації земель. Етапи і напрями рекультивації земель. Види рекультивації земель і основні принципи їх застосування. Основи розробки робочих проектів з рекультивації порушених земель.


Література

1. Панас Р. М. Картування ґрунтів: Польовий практикум : навч. посіб. / Р.М.Панас. – Львів : «Новий Світ-2000», 2011. – 212 с.

2. Панас Р. М. Основи ґрунтознавства : навч. посіб. / Р. М. Панас. – Львів : «Новий Світ-2000», 2011. – 245(3) с.

3. Панас Р. М. Рекультивація земель : навч. посіб. Вид., 2-ге стереотипн / Р.М. Панас. – Львів: «Новий Світ-2000», 2007. – 224 с.


Основи оцінки нерухомості

Загальні положення з оцінки нерухомості

Поняття нерухома власність. Бази оцінки. Загальні принципи оцінки. Організація процесу оцінки нерухомого майна. Теоретичні основи грошової оцінки нерухомості. Земельна ділянка, як об’єкт оцінки. Основні принципи оцінки нерухомості, різновиди оцінки. Бази оцінки та особливості їх застосування. Принцип найкращого та найбільш ефективного використання земельної ділянки. Загальна процедура оцінки нерухомості та вимоги до викладення її результатів.

Основи нормативної грошової оцінки нерухомості

Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення. Нормативна грошова оцінка земель населених пунктів. Нормативна грошова оцінка земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів.

Основи експертної грошової оцінки нерухомості

Методичний підхід, що ґрунтується на врахуванні витрат на спорудження об’єктів нерухомого майна. Методичний підхід, що ґрунтується на зіставлення цін аналогічних продаж. Методичний підхід, що ґрунтується на капіталізації чистого доходу. Поєднання методів оцінки нерухомості. Прикінцеві положення представлення результатів експертної оцінки. Узгодження результатів оцінки. Організація системи оцінки землі. Формування і зміст звіту про експертну оцінку. Норми професійної оціночної діяльності.


Література

1. Перович Л. М. Оцінка нерухомості: навч. посіб. / Л. М. Перович, Ю. П. Губар. – Львів : вид-во Львівська політехніка, 2010. – 296 с.

2. Методичні основи грошової оцінки земель в Україні / Ю.Дехтяренко, М. Лихогруд, Ю. Манцевич, Ю. Палеха. – К. : НВЦ "Профі", 2006.

3. Перович Л.М. Кадастр нерухомості: Монографія / Л. М. Перович, Л. Л. Перович, Ю. П. Губар. – Львів: вид-во НУ «Львівська політехніка», 2003. – 120 с.

Схожі:

Земельне право ● Основи кадастру ● Основи ґрунтознавства та рекультивації земель iconЗемельне право ● Основи кадастру ● Основи ґрунтознавства та рекультивації земель
Перелік дисциплін, з яких проводяться вступні випробування для вступу на навчання за опп підготовки спеціалістів, магістрів
Земельне право ● Основи кадастру ● Основи ґрунтознавства та рекультивації земель iconСписок екзаменаційних запитань з курсу "Основи землевпорядкування І кадастру"
Становлення І розвиток обліково-кадастрових робіт у східній Європі: основні системи перепису земель
Земельне право ● Основи кадастру ● Основи ґрунтознавства та рекультивації земель iconСписок екзаменаційних запитань з курсу "Основи землевпорядкування І кадастру"
Становлення І розвиток обліково-кадастрових робіт у східній Європі: основні системи перепису земель
Земельне право ● Основи кадастру ● Основи ґрунтознавства та рекультивації земель iconРозклад лекційних І практичних занять з курсу «Земельне право України» на ІІ семестр 2013-2014 н р. для юрд 41-44 (І потік)
...
Земельне право ● Основи кадастру ● Основи ґрунтознавства та рекультивації земель iconРозклад лекційних І практичних занять з курсу «Земельне право України» на ІІ семестр 2013-2014 н р. для юрд 4В-4Д (ІV потік)
...
Земельне право ● Основи кадастру ● Основи ґрунтознавства та рекультивації земель iconРозклад лекційних І практичних занять з курсу «Земельне право України» на ІІ семестр 2013-2014 н р. для юрд 45-47 (ІІ потік)
...
Земельне право ● Основи кадастру ● Основи ґрунтознавства та рекультивації земель iconРозклад лекційних І практичних занять з курсу «Земельне право України» на ІІ семестр 2013-2014 н р. для юрд 48-4Б (ІІІ потік)
...
Земельне право ● Основи кадастру ● Основи ґрунтознавства та рекультивації земель iconОснови ведення сільського господарства І охорона земель Мета курсу
Мета курсу вивчити основи сільського господарства, зокрема землеробства й рослинництва, І основні шляхи захисту земель від негативних...
Земельне право ● Основи кадастру ● Основи ґрунтознавства та рекультивації земель iconРозклад екзаменів
Основи землевпорядкування і кадастру, корп. 3, ауд. 7-2, Хлиповка Є. Г., Екзамен
Земельне право ● Основи кадастру ● Основи ґрунтознавства та рекультивації земель iconПерелік питань для вступного іспиту в аспірантуру зі спеціальності 12. 00. 06 – аграрне право; земельне право; екологічне право; природоресурсове право Аграрне право
Форми й методи регулятивної діяльності державних органів у сільському господарстві
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи