Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Геоінформаційні системи І технології» icon

Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Геоінформаційні системи І технології»
Скачати 65.72 Kb.
НазваПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Геоінформаційні системи І технології»
Дата28.07.2012
Розмір65.72 Kb.
ТипДокументи

Перелік дисциплін, які виносяться

для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра

зі спеціальності «Геоінформаційні системи і технології»


Основи фотограмметрії та дистанційного зондування (Основи фотограмметрії)

Основи картографії

Основи геоінформаційних систем і баз даних (Основи ГІС і технологій)

Аерокосмічні знімальні системи

Інтерпретація та обробка цифрових аерокосмічних зображень

(Цифрова обробка зображень)

Основи аналітичної та цифрової фотограмметрії

(Аналітична і цифрова фотограмметрія)


Основи комп’ютерної картографії (Цифрове картографування)


Програми дисциплін


Основи фотограмметрії та дистанційного зондування
(Основи фотограмметрії)Геометричний аналіз одиночного знімка

Знімок – як центральна проекція. Горизонтальний, плановий, перспективний знімки. Геометричні зміщення на знімку. Елементи внутрішнього та зовнішнього орієнтування.

Теоретичні основи стереофотограмметрії

Поздовжні та поперечні паралакси. Елементи внутрішнього, зовнішнього та взаємного орієнтування пари знімків (геометричної моделі). Формули для обчислення просторових координат точок об’єкта. Визначення перевищень між точками місцевості за ідеальною стереопарою.


Література

1. Дорожинський О. Л. Основи фотограмметрії / О. Л. Дорожинський. – Львів : вид-во НУ «Львівська політехніка» 2003.-214 с.

2. Бобир Н. Я. Фотограмметрия / Н. Я. Бобир, А. Н. Лобанов, Г. Д. Федорук. – М. : Недра, 1974. - 471 с.

3. Дорожинський О. Л. Аналітична та цифрова фотограмметрія / О. Л. Дорожинський. – Львів : вид-во НУ "Львівська політехніка", 2002. - 163с.


Основи картографії


Загальна теорія картографічних проекцій

Масштаби довжин ліній (в довільному напрямку, вздовж меридіанів і паралелей). Зв’язок між азимутом на еліпсоїді та його зображенням на площині. Зближення меридіанів, дирекційний кут, нахил паралелі. Кут між меридіаном і паралеллю в проекції. Умова ортогональності сітки. Екстремальні масштаби довжин, еліпс спотворень. Зв’язок між екстремальними масштабами і масштабами вздовж меридіанів і параллелей. Максимальне спотворення кутів. Умови рівнокутового та рівновеликого відображення поверхні еліпсоїда (кулі) на площині.

Класифікація картографічних проекцій

Класифікація картографічних проекцій за властивостями зображення (за характером спотворень) та за видом нормальної сітки меридіанів і паралелей. Перехід координат від нормальної до скісної та поперечної систем координат. Вибір полюсів цих систем. Рівнокутні, рівновеликі, рівнопроміжні циліндричні проекції, їх форма та застосування. Проекція Меркатора. Локсодромія та ортодромія в проекції Меркатора. Поняття про перспективно-циліндричні проекції та їх застосування. Азимутальні і перспективні проекції. Загальна їх теорія. Рівнокутні, рівновеликі і рівнопроміжні азимутальні проекції. Загальна теорія перспективних проекцій. Гномонічні, стереографічні і ортографічні проекції. Зовнішні проекції і їх застосування в якості математичної основи космічних знімків.


Література

1. Бугаевский Л. М. Математическая картография / Л. М. Бугаевский. – М. : Златоуст.-1998.-400 с.

2. Вахрамеева Л. А. Картография / Л. А. Вахрамеева. –М. : Недра.-1981.-224 с.

3. Вахрамеева Л. А. Математическая картография / Л. А. Вахрамеева, Л. М. Бугаевский, З. Л. Казакова. – М. : Недра -1986.-286 с.


Основи геоінформаційних систем і баз даних (Основи ГІС і технологій)


Поняття про геоінформатику та геоінформаційні системи

Визначення геоінформаційної системи, класифікація та історія розвитку ГІС.

Функціональне призначення та структура геоінформаційних систем

Функції та компоненти ГІС.

Формалізація опису просторових даних. Моделі та формати даних в ГІС

Векторне та растрове представлення просторових даних. Атрибутивна модель даних. Процес проектування атрибутивної БД.

Аналітичні можливості геоінформаційних систем

Класифікація функції просторового аналізу. Оверлейні операції: типи оверлейних операцій, структура вхідних та вихідних даних, способи накладання полігонів. Аналіз мереж. Методи і методика статистичного аналізу. Приклади реалізації в інструментальних ГІС.

Програмне забезпечення геоінформаційних систем і проектів

Структура програмного забезпечення геоінформаційних систем. Класифікація та основні характеристики інструментальних ГІС.


Література

1. Суховірський Б. І. Географічні інформаційні системи / Б. І. Суховірський. – Чернігів : Держ. ін-т економіки і управління, 2000.– 196 с.

2. Цветков В.Я. Геоинформационные системы и технологии / В. Я Цветков. – М. : ”Финанси и статистика”, 1998.

3. Порєв В. М. Комп’ютерна графіка / В. М. Порєв. – К. :”Корнійчук”, 2000. – 256 с.


Аерокосмічні знімальні системи


Види знімальних систем

Загальні положення. Огляд видів знімальних систем, їх можливості, класифікація знімальних систем.

Фотографічні, телевізійні, оптико-механічні знімальні системи

Класифікація космічних фотографічних, телевізійних, оптико-механічних знімальних систем.

Знімальні системи на приладах з зарядовим зв’язком

Електронно-оптичні знімальні системи.

Космічні літальні апарати

Супутники Iconos, Quick Bird, знімальна апаратура.

Сучасні технології топографічного аерофотознімання

Аерофотоапарати. Аерофотоматеріали. Роздільна здатність аерофотосистеми.

Сканувальні системи

Радіолокаційне знімання. Інфрачервоне знімання. Лазерні сканувальні системи.


Література

1. Бурштинська Х. В. Аерофотографія: Підручник / Х. В. Бурштинська. –Львів : Вид. ЛАГТ, 1999. – 356 с.

2. Бурштинська Х. В. Аерокосмічні знімальні системи: навч. посіб. / Х. В. Бурштинська, С. А. Станкевич вид-во НУ ”Львівська політехніка”, 2010.-273 с.

3. Лаврова Н. П. Аэрофотосъемка. Аэрофотосъемочное оборудование / Н. П. Лаврова, А. Ф. Стеценко. – М. : Недра, 1981.


Інтерпретація та обробка цифрових аерокосмічних зображень (Цифрова обробка зображень)


Математична модель зображення

Модель цифрового зображення. Вимір відстаней на дискретній площині.

Перетворення зображень

Арифметичні та логічні операції над зображеннями. Дискретне перетворення Фур’є. Властивості двовимірного перетворення Фур’є. Згортка функцій та теорема вибірки.

Методи поліпшення зображень

Поліпшення зображення методом лінеаризації гістограми. Методи згладжування зображень. Методи підсилення різкості зображень.

Методи відновлення зображень

Геометричне трансформування зображень.

Сегментація зображень

Методи виявлення точок, ліній та країв на зображенні.


Література

1. Гонсалес Р. Цифровая обработка изображений / Р. Гонсалес, Р. Вудс.– М. : Изд-во “Техносфера”, 2005.– 1072 с.

2. Пpэтт Х. Цифровая обработка изображений / Х. Пpэтт. – М. : Мир, 1982. Кн.1 – 312 с; Кн.2 - 480с.

3. Ющик О. Основи цифрової обробки зображень / О. Ющик. – Укр. Акад. друк. 2005. – 184 с.


Основи аналітичної та цифрової фотограмметрії
(Аналітична і цифрова фотограмметрія)Основи аналітичної фотограмметрії

Геометричні перетворення простору. Елементи взаємного орієнтування пари знімків. Елементи зовнішнього орієнтування пари знімків.

Розв’язок задач аналітичної фотограмметрії

Визначення координат точки знімка при відомих координат точки об’єкта. Залежність між координатами точок горизонтального та нахиленого знімків. Пряма фотограмметрична зачіска. Створення та опрацювання фотограмметричної моделі об’єкта.

Теоретичні основи фотограмметрії

Вимірювання цифрових зображень. Основи кореляції відеосигналів.

Технології опрацювання даних лазерної локації

Властивості лазерно-локаційних даних.


Література

1. Дорожинський О. Л. Аналітична та цифрова фотограмметрія: навч. посіб. / О. Л. Дорожинський. –Львів : вид-во НУ”Львівська політехніка”, 2002.-164 с.

2. Дорожинський О. Л. Основи фотограмметрії: Підручник / О. Л. Дорожинський. – Львів : вид-во НУ ”Львівська політехніка”, 2003.-214 с.

3. Лобанов А.Н. Аналитическая фотограмметрия. – М.: Недра,1972.-224 с.


Основи комп’ютерної картографії (Цифрове картографування)


Предмет цифрової картографії

Основні визначення та поняття. Цифрова картографічна інформація.

Технології цифрового картографування

Побудова класифікаторів картографічної інформації. Цифровий опис картографічної інформації.

Структури даних

Основні поняття топології. Векторні та растрові моделі даних. Цифрові моделі поверхні. Сіткові структури даних.

Збір даних та попередня обробка

Способи перетворення картографічних даних у дискретну форму. Попередня обробка даних.

Генералізація. Класифікація та спрощення

Представлення розподілу картографічних об’єктів. Методи спрощення картографічних об’єктів.


Література

1. Иванов В. П. Трёхмерная компьютерная графика / В. П. Иванов, А. С. Братков. – М. : Радио и связь, 1995.

2. Цветков В. Я. Геоинформационные системы и технологии / В. Я. Цветков. – М. : ”Финанси и статистика”, 1998.

3. Порєв В.М. Комп’ютерна графіка / В. М. Порєв. – К. : ”Корнійчук”, 2000. – 256 с.

Схожі:

Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Геоінформаційні системи І технології» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Геоінформаційні системи І технології»
Знімок – як центральна проекція. Горизонтальний, плановий, перспективний знімки. Геометричні зміщення на знімку. Елементи внутрішнього...
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Геоінформаційні системи І технології» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Інформаційні управляючі системи та технології»
ДО. Основні поняття до: операція, оперувальна сторона, стратегія, стан, діючі фактори операції, критерії ефективності
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Геоінформаційні системи І технології» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, магістра зі спеціальності «Інформаційні управляючі системи та технології»
ДО. Основні поняття до: операція, оперувальна сторона, стратегія, стан, діючі фактори операції, критерії ефективності
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Геоінформаційні системи І технології» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Автомобільні дороги і аеродроми»
move to 0-21563267
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Геоінформаційні системи І технології» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Міське будівництво та господарство»
move to 0-21563265
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Геоінформаційні системи І технології» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Мости і транспортні тунелі»
move to 0-21563268
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Геоінформаційні системи І технології» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Промислове і цивільне будівництво»
move to 0-21563264
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Геоінформаційні системи І технології» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів»
move to 0-21563266
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Геоінформаційні системи І технології» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Хімічні технології органічних речовин»
Матеріальний баланс простих І складних хімічних реакцій. Безрозмірні характеристики матеріального балансу реакцій
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Геоінформаційні системи І технології» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Технічна електрохімія»
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи