Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Консолідована інформація» icon

Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Консолідована інформація»
Скачати 52.81 Kb.
НазваПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Консолідована інформація»
Дата29.07.2012
Розмір52.81 Kb.
ТипДокументи

Перелік дисциплін, які виносяться

для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра

зі спеціальності «Консолідована інформація»


Основи інформаційних технологій

Основи консолідованої інформації

Математичні основи представлення даних та знань

Організація баз даних

Теорія прийняття рішень


Програми дисциплін


Основи інформаційних технологій


Поняття інформації та комп’ютера

Поняття інформації. Принципи роботи з інформацією. Персональний комп’ютер. Характеристики та можливості персональних комп’ютерів. Комп’ютерні мережі. Типи та властивості комп’ютерних мереж.

Операційні системи

Основи операційних систем. Різновидності операційних систем. Операційна система Windows. Загальний огляд. Організація роботи з елементами ОС. Стандартні програми. Встановлення та видалення програмного забезпечення. Налаштування ОС Windows.

Вільні операційні системи

Принципи відкритого програмного забезпечення. Дистрибутиви операційної системи Linux. Загальний огляд ОС Ubuntu. Організація роботи з елементами ОС. Стандартні програми. Встановлення та видалення програмного забезпечення. Налаштування Ubuntu.

Доступність інформації

Нормативно-правове забезпечення суспільних інформаційних відносин. Державна інформаційна інфраструктура. Властивості інформації. Документ як джерело інформації. Властивості документних джерел інформації.


Література

1. Басюк Т.М. Основи інформаційних технологій / Т.М. Басюк, Н.О. Думанський, О.В. Пасічник. – Львів: Новий світ-2000, 2010. – 390 с.

2. Морзе Н.В. Основи інформаційно-комунікаційних технологій. – К.: Видавнича група BHV, 2006. – 298 с.


Основи консолідованої інформації


Інформаційне забезпечення управління

Управлінська діяльність та інформаційне забезпечення управління. Види інформаційно-аналітичної діяльності. Підготовка інформації для прийняття управлінських рішень. Комунікативна політика організації. Обмін інформацією між структурними підрозділами організації.

Управління інформаційними ресурсами

Інформаційна система як засіб вдосконалення управління інформаційними ресурсами. Управління інформаційними ресурсами. Інформаційні продукти і послуги. Структура інформаційного ринку. Формування баз даних інформаційних ресурсів.

Збір та обробка інформації

Методи збору інформації. Пошук та відбір джерел інформації. Обробка неструктурованих інформаційних ресурсів. Підготовка інформації до наповнення бази даних. Формування консолідованого ресурсу.

Література

1. Пелещишин А.М. Інтернет-технології опрацювання консолідованих інформаційних ресурсів / за заг. ред. В.В. Пасічника. – Львів: вид-во НУ «Львівська політехніка», 2010. – 248 с.

2. Жежнич П.І. Консолідовані інформаційні ресурси баз даних та знань. – Львів: вид-во НУ «Львівська політехніка», 2010. – 212 с.


Математичні основи представлення даних та знань


Математичні основи представлення даних

Теорія множин. Операції над множинами. Діаграми Віна. Декартовий добуток множин. Поняття відношення. Основні означення теорії графів. Методи задавання графів. Двійкові дерева. Збалансовані двійкові дерева. Характеристики двійкових дерев. Корінь двійкового дерева. Довжина гілки двійкового дерева.

Методи статистичного аналізу

Поняття булевої функції. Таблиці істинності. Обчислення значень булевих функцій за таблицями істинності. Операції алгебри Буля. Диз’юнктивна та кон’юнктивна нормальні форми. Поняття кореляції та коефіцієнта кореляції. Обчислення коефіцієнта кореляції. Регресійний аналіз. Коефіцієнти лінійної регресії. Побудова рівняння прямої регресії.

Засоби представлення даних та знань

Використання аналітично-синтетечної обробки інформації. Підготовка даних для збереження. Структуризація даних. Відбір атрибутів. Формування таблиць даних та знань. Правила представлення даних у базах знань.


Література

1. Жежнич П.І. Технології інформаційного менеджменту. – Львів: вид-во НУ «Львівська політехніка», 2010. – 260 с.

2. Хома В.В. Основи збору, передачі та оброблення інформації. – Львів: вид-во НУ «Львівська політехніка», 2007. – 312 с.

3. Литвин В.В. Бази знань інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень. – Львів: вид-во НУ «Львівська політехніка», 2011. – 240 с.


Організація баз даних


Основи комп’ютерного опрацювання даних

Інформаційні системи та інформаційні технології. Інформація і дані. Архітектура баз даних. Фізичні моделі даних. Концептуальна модель бази даних. Метод «сутність – зв’язок». Даталогічна концептуальна модель бази даних. Логічні одиниці даних.

Основи реляційних баз даних

Логічні моделі баз даних. Види логічних моделей даних. Реляційна модель бази даних. Проектування реляційних баз даних. Функціональні залежності в реляційних базах даних. Ключі у відношеннях реляційних баз даних. Нормалізація відношень. Подальша нормалізація відношень. Нормальні форми вищих порядків.

Реляційна алгебра. Операції над відношеннями

Поняття реляційної алгебри. Теоретико-множинні операції. Спеціальні реляційні операції. Операції над станами відношень. Операції над схемами відношень. Реляційне числення зі змінними-кортежами. Відповідність формул реляційного числення зі змінними-кортежами та операцій реляційної алгебри. Реляційне числення зі змінними на доменах.


Література

1. Шаховська Н.Б., Пасічник В.В. Сховища та простори даних. – Львів: вид-во НУ «Львівська політехніка», 2009. – 244 с.

2. Литвин В. В. Бази знань інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень. – Львів: вид-во НУ «Львівська політехніка», 2011. – 240 с.

3. Жежнич П.І. Часові бази даних: моделі та методи реалізації. – Львів: вид-во НУ «Львівська політехніка», 2007. – 260 с.


Теорія прийняття рішень


Загальні аспекти прийняття рішень

Послідовність та зміст основних етапів процесу прийняття рішень. Структура задачі та види моделей прийняття рішень. Способи перетворення та дії над бінарними відношеннями. Властивості та основні типи бінарних відношень. Агрегування відношень. Поняття фактор-відношення. Структури «домінування – байдужість».

Функції та механізми вибору та експертних оцінок

Представлення переваг децидента за допомогою функцій вибору. Поняття механізму вибору. Основні задачі дослідження та використання механізмів вибору. Основні види шкал вимірювання. Поняття та основні види метризованих відношень. Міри близькості на бінарних відношеннях.

Методи розв’язання багатокритерійних задач прийняття рішень

Багатокритерійність. Поняття множини Парето – оптимальних розв’язків. Умови оптимальності за Парето. Принципи прийняття раціональних рішень в багатокритерійних задачах. Методи глобального критерію. Методи переведення критеріїв в обмеження та послідовних поступок. Методи ELECTRE. Діалогові методи.

Узгодження переваг та механізми багатоособового прийняття рішень

Проблема агрегації переваг в багатоособовому прийнятті рішень. Основні методи узгодження групових переваг. Вибір кращої більшістю голосів. Принцип Кондорсе. Принцип Парето. Побудова медіана Кемені.


Література

2. Катренко А.В. Теорія прийняття рішень: підруч. з грифом МОН / А.В. Катренко, В.В. Пасічник, В.П. Пасько. – К.: Видавнича група BHV, 2009. – 448 с.

3. Гнатієнко Г.М. Експертні технології прийняття рішень / Г.М. Гнатієнко, В.Є. Снитюк. – К.: ТОВ «Маклаут», 2008. – 444 с.

Схожі:

Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Консолідована інформація» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Консолідована інформація»
Поняття інформації. Принципи роботи з інформацією. Персональний комп’ютер. Характеристики та можливості персональних комп’ютерів....
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Консолідована інформація» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Промислове і цивільне будівництво»
move to 0-21563264
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Консолідована інформація» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Автомобільні дороги і аеродроми»
move to 0-21563267
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Консолідована інформація» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Мости і транспортні тунелі»
move to 0-21563268
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Консолідована інформація» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Міське будівництво та господарство»
move to 0-21563265
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Консолідована інформація» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів»
move to 0-21563266
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Консолідована інформація» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Прикладна фізика»
Незгасаючі та згасаючі гармонічні коливання з одним та багатьма ступенями вільності
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Консолідована інформація» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Прикладна лінгвістика»
Односкладні речення. Main syntactic sentence structures. Secondary predication constructions in English
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Консолідована інформація» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Прикладна лінгвістика»
Односкладні речення. Main syntactic sentence structures. Secondary predication constructions in English
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Консолідована інформація» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Cоціологія»
Соціологія в системі наук про суспільство. Предмет та об’єкт соціології. Система соціологічних знань та її елементи
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи