Положення про юридичний відділ icon

Положення про юридичний відділ
Скачати 51.85 Kb.
НазваПоложення про юридичний відділ
Дата29.07.2012
Розмір51.85 Kb.
ТипДокументиПоложення про юридичний відділ

Національного університету “Львівська політехніка»


Загальне положення

1. Юридичний відділ університету створений у відповідності із Загальним положенням про юридичну службу міністерства, іншого центрального органу державної виконавчої влади, державного підприємства, установи, організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 1995 року за №690. В склад юридичного відділу у відповідності із штатним розкладом введена посада начальника юридичного відділу, провідних юристів, юрисконсультів юридичного відділу. Начальник юридичного відділу підпорядковується безпосередньо ректору університету. Провідні юристи і юрисконсульти підпорядковуються начальнику юридичного відділу.

2. Основним завданням юридичного віддлу є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодовства, інших нормативних документів університетом, а також співробітниками університету під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків.


3. У своїй діяльності юридична служба керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Президента України, декретами, постановами, розпорядженнями Кабінету Міністрів України, цим положенням та іншими нормативними актами. З питань ведення правової роботи юридична служба керується рекомендаціями Мінюсту.

Юридичний відділ університету:

1. Організує та забезпечує правильне виконання актів законодавства, інших нормативних актів і документів, подає керівництву пропозиції щодо вирішення правових питань виробничої, економічної та соціальної діяльності університету;

2. Координує роботу і бере безпосередню участь у підготовці наказів та інших актів університету, що регулює відносини структурних підрозділів, їх майнову відповідальність;

3. Перевіряє відповідність законодавству проектів наказів, інших актів, що подаються на підпис ректора, та візує їх за наявності і погодження цих проектів відповідними підрозділами. Прийняття актів правового характеру без попередньої перевірки юридичною службою не допускається;

4. Готує і вносить у встановленому порядку пропозиції про зміну чи скасування відомчих нормативних актів та актів університету, що фактично втратили чинність, не відповідають умовам діяльності або видані з порушенням вимог законодавства;

5. Здійснює контроль за відповідністю законодавству актів, прийнятих керівниками структурних підрозділів, доповідає ректору для вживання заходів до їх зміни чи скасування;

6. Бере участь у підготовці, укладанні та контролі за виконанням господарських договорів ( контрактів ) з іншими підприємствами, установами, органіцзаціями, дає правову оцінку їх проектам;

7. Організує претензійну та веде позовну роботу: представляє у встановленому законом порядку інтереси університету в судах, інших органах під час розгляду правових питань і спорів, дає правову оцінку претензіям, що пред'явлені університету чи університетом у зв'язку із порушенням її майнових прав і законних інтересів; контролює додержання структурними підрозділами встановленого в університеті порядку пред'явлення і розгляду претензій;

8. Аналізує наслідки розгляду претензій, позовів і судових справ, практику укладання та виконання договорів ( контрактів ); вносить керівнику підприємства пропозиції щодо удосконалення правового забезпечення господарської діяльності;

9. Дає висновки стосовно правомірності списання матеріальних цінностей, дебіторської заборгованості, непродуктивних витрат та правову оцінку фактам нестач, крадіжок, безгосподарності, псування майна; розглядає матеріали про відшкодування за рахунок винних осіб матеріальної шкоди, що готуються відповідними підрозділами на основі економіко-правового аналізу даних бухгалтерського обліку і статистичної звітності, інших документів фінансово-господарської діяльності підприємства та матеріалів перевірок, проведених правоохоронними і контролюючими органами;

10. Сприяє додержанню законності у реалізації прав трудового колективу під час вирішення ним питань виробничого характеру і соціального розвитку; бере участь у підготовці і укладанні колективного договору, консультує виборні органи трудового колективу з питань законодавства, що стосуються їх повноважень;

11. разом з відповідними підрозділами підприємства бере участь у підготовці заходів щодо зміцнення трудової дисципліни, забезпечення охорони праці на робочому місці; надає правову допомогу працівникам університету, які потребують соціального захисту;

12. Забезпечує правильне застосування норм трудового, житлового, пенсійного, іншого законодавства, що зачіпають права і законні інтереси працівників, вносить пропозиції ректорові про поновлення порушених прав; в разі невиконання вимог законодавства при звільненні працівника з роботи, переведенні на іншу роботу, притягненні до дисциплінарної чи матеріальної відповідальності, дає письмовий висновок з пропозиціями щодо усунення порушень;

13. Сприяє своєчасному вживанню заходів за протестами та поданнями прокуратури, окремими ухвалами суду, рішеннями, постановами, ухвалами господарського суду, відповідними документами інших правоохоронних і контролюючих органів;

14. Організує і проводить роботу, пов'язану із підвищенням рівня правових знань працівників університету, інформує про законодавство, роз'яснює існуючу практику його застосування, дає консультації з правових питань.

Юридичний відділ університету має право:

1. Перевіряти додержання законності в університеті та його структурних підрозділах;

2. Одержувати у встановленому порядку від посадових осіб університету і його структурних підрозділів документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

3. Інформувати ректора університету у разі покладання на нього ( юридичний відділ ) виконання роботи, що не належить до функцій юридичного відділу чи виходить за його межі, а також у випадках, коли відповідні підрозділи або посадові особи не надають документи, інші матеріали, необхідні для вирішення порушених питань;

4. Залучати за згодою керівника структурного підрозділу університету відповідних спеціалістів для підготовки проектів нормативних актів та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводяться юридичним відділом відповідно до покладених на нього обов'язків;

5. Брати участь у засіданнях дорадчих і колегіальних органів, нарадах, які проводяться в університеті у разі розгляду на них питань щодо практики застосування законодавства;

6. Пропозиції юридичного відділу щодо приведення у відповідність із законодавством проектів рішень, наказів, інших правових актів установи, що суперечить закону, є обов'язковими для розгляду керівництвом університету та керівниками структурних підрозділів.

Університет зобов'язується створювати умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників юридичної служби, забезпечувати їх певним приміщенням, телефонним зв'язком, сучасними засобами оргтехніки, транспортом для виконання службових обов'язків, законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами, іншими посібниками та літературою з правових питань.

Схожі:

Положення про юридичний відділ iconПоложення про юридичний відділ Національного університету Львівська політехніка Загальне положення 1
Начальник юридичного відділу підпорядковується безпосередньо ректору університету. Провідні юристи і юрисконсульти підпорядковуються...
Положення про юридичний відділ iconПоложення про юридичний відділ Національного університету Львівська політехніка Загальн е положення 1
Начальник юридичного відділу підпорядковується безпосередньо ректору університету. Провідні юристи і юрисконсульти підпорядковуються...
Положення про юридичний відділ iconПоложення про юридичний відділ
Начальник юридичного відділу підпорядковується безпосередньо ректору університету. Провідні юристи І юрисконсульти підпорядковуються...
Положення про юридичний відділ iconПоложення про відділ заочної освіти з метою належної роботи відділу заочної освіти наказую: Затвердити Положення про відділ заочної освіти (додається)
Канцелярії до 30 грудня 2011 року розмножити це положення у кількості 30 примірників
Положення про юридичний відділ iconПоложення про відділ охорони праці І техніки безпеки Х ерсонського державного університету
Відповідно до цілей, зазначених у п даного Положення, відділ охорони праці вирішує завдання
Положення про юридичний відділ iconПоложення про відділ моніторингу якості освіти погоджено без зауважень: Н. Тюхтенко г олова нмр хду проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи Херсон 2013 положення
Це Положення встановлює загальні засади роботи відділу моніторингу якості освіти (далі – відділ), його структуру, завдання, функції,...
Положення про юридичний відділ iconПоложення про методичний відділ хду методичний відділ є
Методичний відділ знаходиться в оперативному підпорядкуванні першого проректора (за дорученням ректора). Керівництво роботою методичного...
Положення про юридичний відділ iconПоложення про патентно ліцензійний відділ науково-дослідної частини університету 1 загальні положення
move to 0-383017
Положення про юридичний відділ iconПоложення про відділ студентських програм Центру молодіжної політики І корпоративної культури п всп 2012 загальні положення
Відділ студентських програм (надалі – Відділ) є структурним підрозділом Національного університету харчових технологій (надалі –...
Положення про юридичний відділ iconПоложення про відділ студентських програм Центру молодіжної політики І корпоративної культури п всп 2012 загальні положення
Відділ студентських програм (надалі – Відділ) є структурним підрозділом Національного університету харчових технологій (надалі –...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи