Лінії зв’язку ● Антенно – фідерні пристрої зв’язку icon

Лінії зв’язку ● Антенно – фідерні пристрої зв’язку
Скачати 104.56 Kb.
НазваЛінії зв’язку ● Антенно – фідерні пристрої зв’язку
Дата29.10.2014
Розмір104.56 Kb.
ТипДокументи

Перелік дисциплін, з яких проводяться вступні випробування для вступу на навчання за ОПП підготовки спеціалістів, магістрів

зі спеціальності «Інформаційні мережі зв’язку»
Лінії зв’язку

Антенно – фідерні пристрої зв’язку

Канали та системи передавання

Оптичні та радіоканали телекомунікацій

Основи комутації

Теоретичні основи телекомунікаційних мереж
Програми дисциплін
Лінії зв’язку
Конструкції та характеристики напрямних систем

Загальні відомості про лінії зв’язку. Напрямні системи передавання. Провідники. Ізоляція. Типи скруток у групи. Побудови осердя кабеля. Захисні оболонки. Захисні бронепокрови.

Електродинаміка напрямних систем

Режими передавання по напрямних системах. Електромагнітні процеси в провідниках і діелектриках. Типи та класи електромагнітних хвиль. Швидкість поширення електромагнітних хвиль. Електромагнітне поле у ближній і дальній зонах.

Теорія передавання по двопровідних лініях зв’язку

Первинні параметри двопровідних ліній зв’язку. Рівняння передавання. Вторинні параметри двопровідних ліній зв’язку. Хвильовий опір та коефіцієнт поширення для Т-хвиль. Швидкість поширення електромагнітних хвиль по двопровідних лініях зв’язку.

Властивості неоднорідних ліній

Лінії з непогодженими навантаженнями на кінцях. Лінії неоднорідні по довжині.

Теорія направляючих систем

Електричні процеси в коаксіальних колах. Оптимальні співвідношення діаметрів провідників коаксіальної ланки. Електричні процеси в симетричних колах. Кабелі зі штучною збільшеною індуктивністю. Надпровідники і діелектрики за кріогенних температур. Конструктивні й електричні характеристики надпровідних кабельних ліній. Фізичні процеси хвилеводів. Особливості хвиль Н01 у циліндричному хвилеводі. Суцільнометалеві і спіральні хвилеводи.

Теорія передавання електромагнітних хвиль волоконно-оптичними лініями

Фізичні процеси в волоконних світловодах. Променева теорія передавання по світловодах. Хвильова теорія передавання по світловодах. Затухання світловодів. Дисперсія та пропускна здатність світловодів. Розрахунок довжини регенераційної ділянки. Коефіцієнт фази, хвильовий опір і швидкість передавання по світловодах.

Взаємні впливи і захищеність ланок у лініях зв’язку

Проблема електромагнітної сумісності. Основні визначення і параметри взаємного впливу. Вторинні параметри впливу. Основні поняття про вплив між симетричними колами. Первинні параметри в однорідних симетричних лініях зв’язку.
Література

1. Гроднев В. Й. Линии связи / В.Й. Гроднев, С.М. Верник. – М. : Связь, 1988.

2. Ионов А.Д. Линии связи / А.Д. Ионов, Б.В. Попов. – М. : Радио связь, 1990. – 167 с.

3. Корнейчук В.И. Оптические системы передачи / В.И. Корнейчук, Т.В. Макаров, И.П. Панфилов.– К. : Техніка, 1994. – 388с.

Антенно-фідерні пристрої зв’язку
Основи теорії антен

Антена як система елементарних випромінювачів. Функції та діаграми спрямованості. Вхідний опір та опір випромінювання. Коефіцієнти (спрямованості, підсилення, корисної дії). Особливості параметрів передавальних та приймальних антен.

Вібраторні антени

Випромінювання вібраторів. Симетричний вібратор. Щілинний випромінювач. Принцип двоїстості. Система зв’язаних випромінювачів. Прямолінійні випромінювальні системи. Плоскі апертури і ґратки.

Основні типи антено-фідерних пристроїв

Симетричні вібратори і антени нерухомої хвилі. Несиметричні вібратори і антени нерухомої хвилі. Антени рухомої хвилі. Щілинні антени. Апертурні антени. Антени радіорелейних ліній зв’язку. Перископічні антени. Антени ретрансляторів. Друковані антени.

Електромагнітна сумісність

Електромагнітна сумісність антен. Розрахунок радіоліній зв’язку. Врахування рельєфу місцевості. Розрахунок антенно-фідерних пристроїв для радіоліній зв’язку.
Література

1. Бова Н.Т. Антены и устройства СВЧ / Н.Т. Бова, Г.Б. Резников. – К.: Вища шк., 1982.

2 . Прудиус І.Н. Основи антенної техніки / І.Н. Прудиус. – Львів, 2000.

3. Кочержевский Г.Н. Антенно-фидерные устройства / Г.Н. Кочержевский. – М.: Радио и связь, 1981.

Канали та системи передавання
Основи багатоканальних систем передавання

Методи ущільнення каналів. Сигнали в системах багатоканального зв’язку. Призначення багатоканальних систем передавання (БКСП). Основні визначення: лінія, канал, система зв’язку. Канали і системи передавання. Характеристики каналів багатоканальних систем передавання (БСП). Основні типи каналів у системах передавання з частотним розділенням каналів (ЧРК) і їх характеристики. Принципи часового розподілу каналів. Принципи побудови систем передавання з часовим розподілом каналів. Система передавання з часовим розподілом каналів. Імпульсні методи модуляції.

Цифрові системи передавання

Принципи побудови цифрових систем передавання (ЦСП). Структура та ієрархія ЦСП. Аналогово-цифрове і цифро-аналогове перетворення сигналів: імпульсно-кодова модуляція (ІКМ); лінійне і нелінійне кодування; характеристики компресії; натуральний, симетричний і рефлексний (код Грея) коди. Принципи побудови кінцевих станцій ЦСП з ІКМ. Структурна схема кінцевої станції ЦСП з ІКМ і безпосереднім кодуванням, структурна схема кінцевої станції з ЦСП з ІКМ1 групоутворенням. Лінійний тракт кабельних ЦСП; формування лінійного цифрового сигналу, регенератор ЦСП, якість лінійного тракту, довжина ділянки регенерації. Особливості РРСП з ІКМ і ЦСП по волоконно-оптичних лініях зв’язку.

Основи SDH-систем

Принципи побудови синхронної цифрової ієрархії. Узагальнена схема мультиплексування потоків у SDH. Формування модулів STM. Структура фреймів STM.
Література

1. Баєва Н.Н. Многоканальная электросвязь и РРЛ / Н.Н. Баєва. – М. : Радио и связь, 1998. – 312 с.

2. Слепов Н.Н. Синхронные цифровые сети SDH / Н.Н. Слепов. – М. : Эко-Трендз, 1997. –148 с.

3. Курс лекцій та матеріали для самостійної підготовки і контролю знань студентів з дисципліни «Канали та системи передавання інформації». – Режим доступу : http://vns.lp.edu.ua/moodle/.

^ Оптичні та радіоканали телекомунікацій
Побудова волоконно-оптичних систем передавання інформації (ВОСПІ)

Принципи побудови ВОСПІ. Структурні схеми і основні елементи тракту. Пристрої вводу і виводу випромінювання. Направлені відгалужувачі. Фільтри. Енергетичні співвідношення і показники якості ВОСПІ.

Цифрові ВОСПІ

Основні параметри цифрових ВОСПІ. Системи першого покоління. Системи другого покоління. Коефіцієнт помилок і регенерація імпульсів. Коди передавання у ВОСПІ і критерії їх вибору для систем з різної швидкістю передавання. Приймачі цифрових ВОСПІ. Загальна схема. Дисперсія шуму. Розрахунок відношення сигнал/шум. Співвідношення між оптичною потужністю і коефіцієнтом помилок.

Основи проектування ВОСПІ

Послідовність проектування ВОСПІ. Вибір топології ВОСПІ. Методика інженерного розрахунку ВОСПІ. Оцінка довжини регенераційної ділянки. Вибір сигналів цифрового лінійного тракту. Типові ВОСПІ.

ВОСПІ з спектральним ущільнення за довжинами хвилі

Принцип спектрального ущільнення. Вимоги до системи мультиплексор–демультиплексор. Оптичні мультиплексори–демультиплексори.

Когерентні ВОСПІ

Принцип когерентного передавання інформації. Гетеродинні і гомодинні системи. Перспективи розвитку когерентних ВОСПІ.

SDH-транспортні системи

Функціональна архітектура транспортних мереж. Принцип побудови мережної транспортної моделі. Мережна транспортна модель систем SDH. Функціональні модулі реальних систем SDH. Типи і завдання функціональних модулів систем SDH. Мультиплексори, регенератори та підсилювачі, концентратори, комутатори. Архітектура транспортних SDH мереж.

Радіорелейні лінії (РРЛ) прямої видимості

РРЛ прямої видимості, структурна схема, плани розподілу частот. Антени, фідери і фільтри, що використовуються в РРЛ. Рівень сигналу в місці прийому. Множник послаблення. Статистичний розподіл величини завмирань на інтервалі РРЛ. Методи зменшення завмирань сигналів на інтервалах РРЛ. Використання пасивних ретрансляторів на інтервалах РРЛ. Діаграма рівнів інтервалу. Вибір траси, висоти встановлення антени і визначення стійкості зв’язку. РРЛ прямої видимості з частотним ущільненням і частотною модуляцією. Структурні схеми РРЛ з часовим ущільненням. Основні особливості РРЛ з часовим ущільненням. Теплові шуми телефонних каналів РРЛ в ФІМ-АМ. Перехідні завади між каналами під час часового ущільнення. Проектування РРЛ з часовим ущільненням.

Цифрові радіорелейні лінії

Цифрові РРЛ (ЦРРЛ). Особливості ЦРРЛ. Методика проектування. Тропосферні РРЛ (ТРРЛ) і системи зв’язку через ШСЗ. Принципи побудови ТРРЛ. Основні особливості тропосферного поширення. Рознесений прийом і спроби комбінування сигналів. Розрахунок шумів у каналах і стійкість роботи ТРРЛ.
Література

1. Климаш М.М. Оптичні та радіоканали телекомунікацій : навч. посіб. / М.М. Климаш, О.А. Лаврів, Р.І. Бак. – Львів, 2010. – 424 с.

2. Слепов Н.Н. Синхронные цифровые сети SDH / Н.Н. Слепов. – М. : Эко-Трендз, 1997. – 148 с.

Основи комутації
Основи теорії комутаційних систем

Повнодоступне і неповнодоступне включення і їх параметри. Схеми повнодоступних і неповнодоступних включень ліній. Розрахунок одноланкових повнодоступних комутаційних систем з втратами і очікуванням. Методи розрахунків одноланкових неповнодоступних комутаційних систем. Методи розрахунків дволанкових комутаційних систем. Структури багатоланкових комутаційних систем і їх побудова. Вузол комутації: структурна схема, класифікація. Способи комутації. Типи комутаційних приладів. Способи побудови і структурні параметри комутаційних блоків. Поняття внутрішнього блокування. Способи зменшення внутрішнього блокування. Реалізація просторових блоків комутації в цифрових комутаційних системах. Реалізація блоків часової комутації в цифрових комутаційних системах. Способи збільшення кількості внутрішньостанційних каналів. Принципи побудови комутаційних полів цифрових систем комутації. Просторові еквіваленти комутаційних полів ЦСК. Телефонна мережа загального користування. Абонентська та міжстанційна сигналізація.

Структури АТС

Структура інтегральної мережі з АТСЕ. Структурна схема концентратора. Структурна схема опорної цифрової АТСЕ. Алгоритм встановлення з’єднання на цифровій АТСЕ. Алгоритм скиду з’єднання на цифровій АТСЕ.
Література

1. Автоматическая коммутация : учеб. для вузов/ О.Н. Иванова, М.Ф. Копп, З.С. Коханова, Г.Б. Метельский; под ред. О.Н. Ивановой. – М. : Радио и связь, 1988. – 624 с.

2. Крылов В.В. Теория телетрафика / В.В. Крылов. – Нижний Новгород : Гос. техн. ун-т, 1998. – 242 с.

3. Ершов В.А. Мультисервисные телекоммуникационные сети / В.А. Ершов, Н.А. Кузнецов. – М. : МГТУ им. Н.Е. Баумана, 2003. – 432 с.

4. Беллами Дж. Цифровая телефония : пер. с англ. / Джон Беллами; под ред. А.Н. Берлина, Ю.Н. Чернышова. – М. : Еко-Трендз, 2004. – 640 с.

Теоретичні основи телекомунікаційних мереж
Основні відомості з теорії систем

Визначення системи. Визначення елемента системи. Телекомунікаційна мережа як складна система. Макро-, мікро-, мезапідхід до вивчення системи. Замкнуті (автономні) та розімкнуті системи. Динамічні і статичні системи. Побудова моделей складних систем.

Основи моделей телекомунікаційних систем

Концепція відкритих систем. Еталонна модель взаємодії відкритих систем ISO/OSI. Опис сервісу в еталонній моделі взаємодії відкритих систем. Примітиви сервісу й їх формалізація. Сервіс канального рівня. Сервіси мережного та транспортного рівнів. Сеансовий сервіс. Сервіс рівня представлення і основи прикладного сервісу.

Топологічні структури телекомунікаційних мереж

Визначення телекомунікаційної мережі. Складові частини мережі. Топологічне представлення телекомунікаційних мереж. Класифікація телекомунікаційних мереж. Методика розрахунку максимального потоку. Побудова дерева шляхів і рельєфу графа.

Маршрутизація в телекомунікаційних мережах

Визначення маршрутизації. Таблиці маршрутизації. Динамічні і статичні методи маршрутизації. Алгоритми маршрутизації.

Доступ до каналу передавання даних

Методи випадкового доступу. Доступ в мережах з шинною топологією. Доступ в мережах з кільцевою топологією.

Література

1. Теоретичні основи телекомунікаційних мереж : навч. посіб. /М.М. Климаш, Б.М.Стрихалюк, М.В.Кайдан. – Львів : вид-во УАД, 2011. – 496 с.

2. Теория сетей связи : учеб. для вузов связи / В.Н. Рогинский, А.Д. Харкевич, М.А. Шнепс и др.; под ред. В.Н. Рогинского. – М. : Радио и Связь, 1981.

Телекомунікаційні системи та мережі
Класифікація, архітектура та принципи функціонування мереж

Основні компоненти мережі. Класифікація мереж. Принципи зв’язку. Багаторівнева модель та протоколи. Модель TCP/IP. Порівняння моделей OSI та TCP/IP. Фізична та логічна адресація в мережі.

Активне та пасивне мережне обладнання.

Функції комутаторів. Широкомовна розсилка повідомлень. Протокол визначення адрес ARP. Функції маршрутизаторів. Кабелі та контакти. Стандарти прокладки кабелів.

Мережний рівень та ІР-адресація

Призначення мережного рівня. Протоколи мережного рівня. ІР-адреса та мережна маска. Типи ІР-адрес. Публічні та приватні ІР-адреси. Присвоєння статичної та динамічної ІР-адреси. Межі мережі та простір адрес. Планування структури адресації. ІР-адресація в LAN. Маска VLSM та безкласова міждоменна маршрутизація (CIDR).Технологія NAT і PAT.

Функції і протоколи транспортного та прикладного рівнів

Основні функції транспортного рівня. Транспортні протоколи TCP і UDP. Основні функції прикладного рівня. Протоколи прикладного рівня. Прикладні протоколи і сервіси.

Безпровідні технології

Безпровідні технології і пристрої. Типи безпровідних мереж та їх межі. Безпровідні локальні мережі. Стандарти безпровідних мереж. Безпровідні канали. Безпека безпровідної локальної мережі. Загрози в безпровідних локальних мережах. Аутентифікація та шифрування в мережі WLAN.

Основи безпеки

Мережні загрози. Методи атак. Віруси, хробаки, черв’яки та «троянські коні». Політика безпеки. Загальні заходи забезпечення безпеки. Антивірусне ПЗ. Використання міжмережних екранів.

Мережа Інтернет та Інтернет-провайдери

Інтернет та стандарти. Провайдери послуг Інтернет (ISP). Підключення до провайдера послуг Інтернет. Служба технічної підтримки. Протоколи для роботи служб ISP. Служба доменних імен. Функціональні обов’язки Інтернет-провайдера.
Література

1. Буров Є. Комп’ютерні мережі / Є.Буров. – Львів : БаК, 1999. – 468 с.

2. Олифер В.Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы / В.Г. Олифер, Н.А. Олифер. – С.Пб. : Питер, 2003. – 864 с.

3. Навчальні матеріали мережних академій Сisco за курсом CCNA сем 1-4 http://www.cisco.com/go/netacad.net

Схожі:

Лінії зв’язку ● Антенно – фідерні пристрої зв’язку iconЛінії зв’язку ● Антенно – фідерні пристрої зв’язку
Загальні відомості про лінії зв’язку. Напрямні системи передавання. Провідники. Ізоляція. Типи скруток у групи. Побудови осердя кабеля....
Лінії зв’язку ● Антенно – фідерні пристрої зв’язку iconО. С. Попова нестерук Сергій Володимирович удк 621. 396. 677 Багатоцільова антенна решітка з цифровим керуванням 05. 12. 07 антени та пристрої мікрохвильової техніки Автореферат
Робота виконана в Одеській національній академії зв’язку ім. О. С. Попова Міністерства транспорту та зв’язку України
Лінії зв’язку ● Антенно – фідерні пристрої зв’язку iconОцінка якості зображення в сучасних І перспективних телевізійних системах
Робота виконана в Одеській національній академії зв’язку ім. О. С. Попова Державної адміністрації зв’язку Міністерства транспорту...
Лінії зв’язку ● Антенно – фідерні пристрої зв’язку iconРадіовимірювальні пристрої та системи
Методичні вказівки І контрольні завдання для студентів Інституту заочного та дистанційного навчання спеціальностей 090702 „Радіоелектронні...
Лінії зв’язку ● Антенно – фідерні пристрої зв’язку iconОдеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова
Робота виконана в Одеській національній академії зв’язку ім. О. С. Попова Міністерства транспорту та зв’язку України
Лінії зв’язку ● Антенно – фідерні пристрої зв’язку iconОдеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова коваленко тетяна леонідівна
Робота виконана в Одеській національній академії зв’язку ім. О. С. Попова Міністерство транспорту та зв’язку України
Лінії зв’язку ● Антенно – фідерні пристрої зв’язку iconОдеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова іщенко Микола Олександрович
Робота виконана в Одеській національній академії зв’язку ім. О. С. Попова Міністерства транспорту та зв’язку України
Лінії зв’язку ● Антенно – фідерні пристрої зв’язку icon2. Код модуля: езікт 6010 С01 Тип модуля: обов’язковий Семестр
Сті плат. Комп’ютерний відеозв’язок. Веб-камери. Особливості радіоканалів мобільного зв’язку. Термінали для мобільного зв’язку. Блок-схема...
Лінії зв’язку ● Антенно – фідерні пристрої зв’язку iconОдеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова
Організація мережі поштового зв’язку України. Вплив структури мережі поштового зв’язку на її техніко-економічні показники
Лінії зв’язку ● Антенно – фідерні пристрої зв’язку iconОдеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова
Організація мережі поштового зв’язку України. Вплив структури мережі поштового зв’язку на її техніко-економічні показники
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи