Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст icon

Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст
Скачати 43.23 Kb.
НазваДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст
Дата29.10.2014
Розмір43.23 Kb.
ТипДиплом
Програма

фахових вступних випробувань

для осіб, які закінчили ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації

за освітньо-кваліфікаційним рівнем "Молодший спеціаліст"

і претендують на навчання за скороченою освітньо-професійною програмою

підготовки "Бакалавр" за напрямом підготовки

6.050701 "Електротехніка та електротехнології"


 1. Вступ


Вступні випробування проводяться фаховою атестаційною комісією для осіб, які закінчили ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації та отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст" і вступають на напрям підготовки 6.050701 "Електротехніка та електротехнології" і бажають навчатися за скороченими термінами підготовки бакалаврів.

Бакалаври напряму підготовки "Електротехніка та електротехнології" отримують необхідні знання для виробничо-технічної, організаційно-управлінської, проектної, науково-дослідної та навчальної діяльності з виробництва пересилання, розподілу та перетворення параметрів електроенергії, з електропостачання промислових і цивільних об’єктів та використання електроенергії в усіх галузях економіки, з управління виробництвом та розподілом електроенергії, з ефективного використання всіх форм енергії та видів енергоносіїв. В процесі навчання студенти освоюють призначення, принцип дії та виконання сучасного силового електроустаткування, умови його роботи у складних енергетичних комплексах, а також вивчають техніку захисту, регулювання й автоматизації в електроенергетиці. Вони оволодівають сучасними програмними комплексами аналізу енергетичних об’єктів, їх дослідження та проектування.

Вступне випробування включає тестові завдання першого та другого рівнів складності з дисциплін фахового спрямування.

Тест містить 15 завдань першого та 5 завдань другого рівнів складності. Кожне завдання містить п’ять варіантів відповідей, серед яких лише одна правильна. Варіант правильної відповіді вступник заносить в талон відповідей.

За результатами вступного випробування виводиться сумарна кількість балів, не підставі якої фахова атестаційна комісія приймає рішення про участь у конкурсі та рекомендацію для зарахування до інституту. Кількість місць для зарахування на навчання визначається ліцензованим обсягом.

Зарахування вступників на навчання здійснює Приймальна комісія університету

 1. Зміст програми вступних випробувань

  1. Дисципліна : Теоретичні основи електротехніки

Розділ 1. Основні закони електричного кола.

§1.Фізичні елементи та величини електричного кола

§2. Закон Ома.

§3. Перший закон (правило) Кірхгофа.

§4. Другий закон (правило) Кірхгофа.

Розділ 2. Методи аналізу електричних кіл.

§1. Засади аналізу електричних кіл.

§2. Аналіз кіл постійного струму.

§3. Аналіз кіл змінного струму

Література до теоретичного курсу:

 1. Перхач В.С. Теоретична електротехніка: Підручник. Київ, "Вища школа", 1992. – 440 с.

 2. Коруд В.І., Гамола О.С., Малинівський С.М. Електротехніка: Навч.посібник. – Львів: "Магнолія плюс"; 2004. – 447 с.

 3. Электротехника: Учебник. Под редакцией А.Я.Шихина. М.: Высшая школа, 1991. -336 с.

 4. Общая электротехника: Учебник. Под редакцией А.Т.Блажкина Л.: Энергия. Ленингр. отд-ние, 1979. - 472 с.

2.2. Дисципліна : Електричні машини і апарати

Розділ 1. Трансформатори

§1. Призначення, принцип дії, конструкційне виконання, параметри і основні режими роботи силових трансформаторів і автотрансформаторів.

§2. Призначення, принцип дії трансформаторів струму і напруги.

Розділ 2. Асинхронні машини.

§1. Принцип дії, конструкційне виконання і параметри асинхронних двигунів

§2. Режими роботи асинхронних двигунів

Розділ 3. Синхронні машини.

§1. Принцип дії, конструкційне виконання і параметри синхронних машин.

§2. Робота синхронних машин в режимі генератора або двигуна.

Розділ 4. Електричні апарати.

§1. Високовольтні електричні апарати.

§2. Контактні і безконтактні електричні апарати низької напруги. Топкі запобіжники.

Література до теоретичного курсу:

 1. Яцун М.А. Електричні машини, ч. І, ч. ІІ: Посібник. Львів: Вид-во "Львівська політехніка", 2001. - 428 с.

 2. Кацман М.М. Электрические машины: Учебник для техникумов. М.: Высшая школа, 1990. – 463 с.

 3. Рожкова Л.Д., Козулин В.С. Электрооборудование станций и подстанций. Учебник для техникумов. М.: Энергия, 1980. – 600 с.

^ 2.3. Дисципліна : Основи електроенергетики та електропостачання

Розділ 1. Джерела електричної енергії

§1. Теплові та атомні електричні станції.

§2. Гідравлічні та гідроакумулюючі електричні станції.

Розділ 2. Електричні мережі та системи.

§1. Лінії електропересилання та їх режими.

§2. Електричні підстанції та їх режими.

Розділ 3. Електропостачання підприємств і цивільних споруд.

§1. Приймачі та споживачі електричної енергії

§2. Режими систем електроспоживання.

Література до теоретичного курсу:

 1. Рожкова Л.Д., Козулин В.С. Электрооборудование станций и подстанций. Учебник для техникумов. М.: Энергия, 1980. – 600 с.

 2. Сегеда М.С. Електричні мережі та системи: Підручник. – Львів. Вид-во "Львівська політехніка", 2009. – 448 с.

 3. Романюк Ю.Ф. Електричні системи та мережі: Навч. посібник. – Івано-Франківськ: Факел, 2004. – 272 с.

 4. Маліновський А.А., Хохулін Б.К. Основи електроенергетики та електропостачання: Підручник. – Львів: Вид-во "Львівська політехніка", 2009. – 436 с.

Схожі:

Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»
Внз І-ІІ рівнів акредитації та отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» І вступають на напрям підготовки...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»
Внз І-ІІ рівнів акредитації та отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» І вступають на напрям підготовки...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»
Внз І-ІІ рівнів акредитації та отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» І вступають на напрям підготовки...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»
Внз II рівнів акредитації та отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» І вступають на напрям підготовки...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»
Внз І-II рівнів акредитації та отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» І вступають на напрям підготовки...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»
Внз I-II рівнів акредитацій та отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» І вступають на напрям підготовки...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» і вступають на напрям підготовки
Вступні випробовування проводяться фаховою атестаційною комісією для осіб, які закінчили внз І-ІІ рівнів акредитації та отримали...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст" і вступають на напрям підготовки 030509 " Облік і аудит "
Вступні випробування проводяться фаховою атестаційною комісією для осіб, які закінчили внз І-ІІ рівнів акредитації та отримали диплом...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» і вступають на напрям підготовки 030504 «Економіка підприємства»
Вступні випробовування проводяться фаховою атестаційною комісією для осіб, які закінчили внз II рівнів акредитації та отримали диплом...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» і вступають на напрям підготовки 020105 «Документознавство та інформаційна діяльність»
Вступні випробування проводяться фаховою атестаційною комісією для осіб, які закінчили внз I-II рівнів акредитації та отримали диплом...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи