Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» і вступають на напрям підготовки icon

Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» і вступають на напрям підготовки
Скачати 64.19 Kb.
НазваДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» і вступають на напрям підготовки
Дата29.10.2014
Розмір64.19 Kb.
ТипДиплом

Програма

Фахових вступних випробувань

Для осіб, які закінчили ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» і претендують на навчання за скороченою освітньо-професійною програмою підготовки «Бакалавр» за напрямом підготовки

6.070106 «Автомобільний транспорт»

 1. Вступ

Вступні випробовування проводяться фаховою атестаційною комісією для осіб, які закінчили ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації та отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» і вступають на напрям підготовки 6.070106 «Автомобільний транспорт» і бажають навчатися за скороченими термінами підготовки бакалаврів.

Сфера діяльності випускника пов’язана з технічною експлуатацією, діагностуванням технічного стану та ремонтом автомобільної техніки.

Вступне випробовування складається із тестових завдань першого та другого рівнів складності з дисциплін фахового спрямування.

Тест містить 15 завдань першого та 5 завдань другого рівнів складності. Кожне завдання містить п’ять варіантів відповідей, серед яких лише одна правильна. Варіант правильної відповіді вступник заносить в талон відповідей.

За результатами вступного випробовування виводиться сумарна кількість балів, на підставі якої фахова атестаційна комісія приймає рішення про участь у конкурсі та рекомендацію для зарахування до інституту. Кількість місць для зарахування на навчання визначається ліцензованим обсягом.

Зарахування вступників на навчання здійснює Приймальна комісія університету.


 1. Зміст програми вступних випробовувань

  1. Дисципліна: Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання

Розділ 1. Вступ

§1. Взаємозамінність, її суть та види.

§2. Стандартизація, як база взаємозамінність.

§3. Стандарт.

§4. Значення взаємозамінності, стандартизації та технічних вимірювань для сучасного розвитку машинобудування.

Розділ 2. Розміри та з’єднання в машинобудуванні

§1. Класифікація розмірів та вiдxилeнь ЄСДП.

§2. Допуск розмірів, посадки, їх класифікація та характеристика.

Розділ 3. Взаємозамінність, стандартизація, методи та засоби контролю гладких циліндричних з'єднань.

§1. Класифікація та взаємозамінність гладких циліндричних з'єднань.

§2. Єдина система допусків i посадок (ЕСДП), її ознаки та побудова: система отвору та система валу, одиниця допуску, квалітет точності, ряди основних відхилень.

§3. Посадки.

§4. Утворення посадок в системі основного отвору та в системі основного вала.

Розділ 4. Параметри точності виготовлення деталей. Нормування, методи і засоби контролю відхилень геометричних параметрів деталей.

§1. Хвилястість і шорсткість поверхонь та їх контроль.

§2. Хвилястість поверхні та її параметри.

§3. Шорсткість поверхонь .

§4. Параметри шорсткості i їх визначення.

§5. Нормування параметрів шорсткості, позначення їх на креслення.

§6. Методи та засоби контролю.

Розділ 5. Основні поняття про метрологію та технічні вимірювання.

§1. Метрологія, терміни, визначення та її задачі.

§2. Поняття про технічні вимірювання.

§3. Міжнародна система одиниць CI.

§4. Відтворення та зберігання одиниць вимірювання.

§5. Державні та poбочі еталони.

§6. Методи та засоби вимірювань.

§7. Забезпечення єдності вимірювань.

§8. Метрологічна служба України.

§9. Статистичний аналіз та оцінка похибки вимірювання.

§10. Універсальні вимірювальні засоби.

Література до теоретичного курсу:

 1. Базієвський С.Д., Дмитришин В.В. Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання. Підручник. – К.: Либідь, 2004. – 504 с.

 2. Бичківський Р.В., Гамула П.Р. Метрологія, стандартизація управління якістю і сертифікація. Навчальний посібник. – Львів Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004. – 536 с.

 3. Когут М.С. та ін. Основи взаємозамінності, стандартизації, акредитації та технічні вимірювання: Підручник / М.С. Когут, Н.М. Лебідь, О.В. Білоус, І.Є. Кравець/ – Львів: Світ, 2010. – 528 с.

 4. Кирилюк Ю.Є., Якимчук Г.С. Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання. – К.: Основа, 2003. – 218 с.


2.2. Дисципліна: Технічна механіка

Розділ 1. Статика

§1. Основні поняття статики. Аксіоми статики. В’язі та їх реакції. Найпростіші теореми статики. Послідовність розв’язування задач статики.

§^ 2. Система збіжних сил. Проекція вектора на вісь і площину. Знаходження рівнодійної системи збіжних сил.

§3. Момент сили. Момент сили відносно точки. Момент сили відносно осі.

§^ 4.Теорія пар сил. Пара сил. Еквівалентність пар сил на площині і в просторі. Додавання пар сил. Рівновага пар сил.

§5. Умови рівноваги довільної системи сил. Плоска система сил. Просторова система сил. Система паралельних сил. Умови рівноваги твердого тіла.

§^ 6. Тертя. Тертя ковзання. Закони тертя ковзання. Тертя кочення.

§7. Центр ваги. Система двох паралельних сил. Додавання паралельних сил. Центр паралельних сил. Центр ваги тіла, об’єму, площі, лінії. Метод знаходження центра ваги. Центр ваги деяких однорідних тіл.

Розділ 2. Кінематика

§1. Вступ до кінематики. Основні поняття кінематики. Кінематика точки. Три способи задавання руху точки. Зв'язок між способами задавання руху точки. Векторний спосіб вивчення руху точки. Координатний спосіб вивчення руху точки. Вивчення руху точки в полярній системі координат. Натуральний спосіб вивчення руху точки. Дотичне і нормальне пришвидшення при координатному способі задавання руху.

§^ 2. Кінематика твердого тіла. Поступальний рух твердого тіла. Швидкість і пришвидшення точок тіла при поступальному русі.

§3. Обертальний рух твердого тіла. Означення і властивості обертального руху тіла. Кінематичні характеристики обертального руху тіла. Рівномірний і рівнозмінний обертальний рух тіла. Кінематичні характеристики точок тіла в обертальному русі. Передача обертальних рухів. Передавальні механізми.

§4. Означення і властивості плоского руху тіла. Кінематичні характеристики точок плоскої фігури. Швидкість точки. Пришвидшення точки. Теорема про пришвидшення точок плоскої фігури.

Література до теоретичного курсу:

 1. Кузьо І. В., Ванькович Т.-Н. М., Зінько Я. А. Смерека І. П. Теоретична механіка. Статика. Львів, 2007.

 2. Смерека І. П., Барвінський А. Ф., Білоус Б. Д., Кузьо І. В., Зінько Я. А. Короткий довідник з теоретичної механіки. Навчальний посібник. Львів, 2001.

 3. Смерека І. П., Кузьо І. В., Придиба В. Т., Зінько Я. А. Теоретична механіка. Навчальний посібник для студентів дистанційної форми навчання. Львів, 2004.

 4. Божидарнік В. В., Величко Л. Д. Методи розв’язування і збірник задач з теоретичної механіки. Луцьк, 2003.


2.3. Дисципліна: Автомобілі

Розділ 1. Трансмісія.

§1. Зчеплення.

§2. Коробки передач.

§3. Карданні передачі.

§4. Механізми ведучих мостів.

§5. Гідромеханічні передачі.

Розділ 2. Ходова частина.

§^ 1. Рами, передній та задній мости

§2. Підвіска автомобіля.

Розділ 3. Кермове керування.

§1. Схема повороту автомобіля.

§2. Кермові механізми.

§3. Кермові приводи.

Розділ 4. Гальмівне керування.

§1. Гальмівні механізми.

§2. Гідравлічний привод гальм.

§3. Пневматичний привод гальм.

Розділ 5. Колесо і шина.

§1. Кочення, зчеплення — ковзання, привод — гальмування.

§2. Поперечні навантаження.

Розділ 6. Привод і гальмування.

§1. Опори руху.

§2. Привод, характеристика двигуна, передатні числа.

§3. Гальмування.

Розділ 7. Керованість і стійкість руху.

§1. Рух по колу.

§2. Надлишкова і недостатня поворотність.
Література до теоретичного курсу:

 1. Сирота В.І. Основи конструкції автомобілів: Навч. посібник. — К.: Арістей, 2005. — 280 с.

 2. Кисликов В.Ф., Лущик В.В. Будова й експлуатація автомобілів: Підручник. — К.: Либідь, 2009. — 400 с.

 3. Чабан С.Г., Колесніченко М.О. Теорія експлуатаційних властивостей автотранспортних засобів: Навч. посіб. − Одеса: АО БАХВА, 2003. — 220 с.

Схожі:

Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» і вступають на напрям підготовки iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» і вступають на напрям підготовки
Вступні випробовування проводяться фаховою атестаційною комісією для осіб, які закінчили внз І-ІІ рівнів акредитації та отримали...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» і вступають на напрям підготовки iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» і вступають на напрям підготовки 030504 «Економіка підприємства»
Вступні випробовування проводяться фаховою атестаційною комісією для осіб, які закінчили внз II рівнів акредитації та отримали диплом...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» і вступають на напрям підготовки iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст" і вступають на напрям підготовки 030509 " Облік і аудит "
Вступні випробування проводяться фаховою атестаційною комісією для осіб, які закінчили внз І-ІІ рівнів акредитації та отримали диплом...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» і вступають на напрям підготовки iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» і вступають на напрям підготовки 020105 «Документознавство та інформаційна діяльність»
Вступні випробування проводяться фаховою атестаційною комісією для осіб, які закінчили внз I-II рівнів акредитації та отримали диплом...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» і вступають на напрям підготовки iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст
Внз І-ІІ рівнів акредитації та отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст" І вступають на напрям підготовки...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» і вступають на напрям підготовки iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»
Внз І-ІІ рівнів акредитації та отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» І вступають на напрям підготовки...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» і вступають на напрям підготовки iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»
Внз І-ІІ рівнів акредитації та отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» І вступають на напрям підготовки...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» і вступають на напрям підготовки iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»
Внз І-II рівнів акредитації та отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» І вступають на напрям підготовки...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» і вступають на напрям підготовки iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»
Внз І-ІІ рівнів акредитації та отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» І вступають на напрям підготовки...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» і вступають на напрям підготовки iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»
Внз II рівнів акредитації та отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» І вступають на напрям підготовки...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» і вступають на напрям підготовки iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» і вступають на напрям підготовки 140103«Туризм»
Внз І-ІІ рівнів акредитації та отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» І вступають на напрям підготовки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи