Вказівки до підведення підсумків ндр за 2012 рік icon

Вказівки до підведення підсумків ндр за 2012 рік
Скачати 39.43 Kb.
НазваВказівки до підведення підсумків ндр за 2012 рік
Дата24.06.2013
Розмір39.43 Kb.
ТипДокументи
1. /Вказивки 2012.doc
2. /Додаток 1.doc
3. /Додаток 10.doc
4. /Додаток 11.doc
5. /Додаток 12.doc
6. /Додаток 13.doc
7. /Додаток 14 Обх_дний лист.doc
8. /Додаток 1а.doc
9. /Додаток 2.doc
10. /Додаток 3.doc
11. /Додаток 4.doc
12. /Додаток 5.doc
13. /Додаток 5а.doc
14. /Додаток 6.doc
15. /Додаток 7.doc
16. /Додаток 8.doc
17. /Додаток 9.doc
18. /наказ з НДР (ун_верситет).doc
Вказівки до підведення підсумків ндр за 2012 рік
Назва розробки
Додаток №10 Кафедра
Додаток №11 тематичний план ндр кафедри
Додаток 12 Кафедра Потреба в унікальних наукових приладах та обладнанні іноземного виробництва вартістю понад 100 тис грн
Додаток №13
Обхідний лист Назва кафедри
Додаток 1а Кафедра Розробки, які впроваджено у 2012 р за межами внз
Перелік об'єктів інтелектуальної власності, створених працівниками Сумдпу ім. А. С. Макаренка
Інформація щодо трансферу та/або комерціалізації (впровадження) прикладних науково-технічних розробок/технологій
Додаток 4 Кафедра Співробітництво з закордонними організаціями
Додаток №5 Кафедра
Список викладачів, які не мають публікацій за 2012 рік по кафедрі
Додаток 6 Кафедра Список наукових праць, опублікованих та прийнятих до друку в 2012 р у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор
Додаток 7 Публікації періодичних наукових видань, що ввійшли до бази даних scopus та інших біометричних баз даних України та світу по кафедрі за 2012 р
Інформація кафедри про індекс цитування викладачів у електронних базах даних України та світу за 2012 рік № з/п піб назва статті
Додаток 9 Кафедра Статистичні дані про молодих учених
Наказ №155 Про підготовку до складання звіту з науково-дослідної роботи за 2012 рік


Зав. кафедрою ____________________

Вказівки до підведення підсумків НДР за 2012 рікУ зв’язку з плановим підведенням підсумків НДР викладачів та студентів університету за 2012 рік на Вченій раді, підготовкою “Інформації про науково-дослідну роботу університету за 2012 рік” до МОНмолодьспорту України і необхідністю подання даних про НДР до управління статистики, просимо підвести підсумки виконання НДР на засіданні кафедри і подати інформацію про виконання НДР за 2012 рік з 17 до 21 грудня поточного року в одному примірнику українською мовою (у друкованому та електронному форматах).

Інформацію про НДР за 2012 рік подати за розділами

Розділ 1.

 1. Опис найбільш ефективних розробок, винаходів за 2012 р. із значним економічним та соціальним ефектом та інформацією щодо впровадження їх результатів, підтвердженою відповідними актами впровадження у виробництво та навчальний процес (акти додаються), даними щодо одержання економічного ефекту тощо (додаток № 1).

 2. Розробки, які впроваджено у 2012 році за межами ВНЗ або НУ(акти додаються), (додаток № 1а)

 3. Інформацію про заходи, що здійснювалися спільно з науковими установами НАН України, АПН України, ВНЗ та з підприємствами (в межах однієї сторінки).

 4. Інформацію про заходи з наукової та науково-технічної діяльності, здійснені спільно з облдержадміністрацією (в межах однієї сторінки).

Відповідальний: Мартиненко Д.В. (кабінет 225, телефон 68-59-39)

Розділ 2.

 1. Наукові підрозділи, їх напрями діяльності, робота з замовниками (центри колективного користування, центри трансферу технологій, тощо), (зазначити назву підрозділу,стисло описати його діяльність та результативність роботи);

 2. Перелік об’єктів інтелектуальної власності (додаток № 2).

 3. Інформацію щодо трансферу та/або комерціалізації (впровадження прикладних науково-технічних розробок/технологій. (додаток № 3)

Відповідальний: Сбруєв М.Г. (кабінет 248, телефон 68-59-06)

Розділ 3.

 1. Відомості про наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями (надати загальну інформацію про стан міжнародного наукового співробітництва кафедри: характеристику основних напрямів міжнародного наукового і науково-технічного співробітництва, приклади їх успішної реалізації та перспективи розвитку)

  • угоди з питань міжнародного науково-технічного співробітництва (МНТС) (назва, термін, закордонні партнери, короткий зміст);

  • участь у міжнародних програмах, проектах з питань МНТС (назва, термін, закордонні партнери, джерела фінансування, короткий зміст);

  • пропозиції щодо розширення МНТС (пріоритети, інформаційне забезпечення, тощо);

  • перелік міжнародних конференцій, у яких взяли участь члени кафедри (ПІБ);

  • перелік співробітників кафедри, які отримують наукові стипендії/гранти за рахунок іноземних фондів. (додаток №4)

Відповідальний: Скляр Л.А. (кабінет 238, телефон 68-59-20)

Розділ 4.

 1. Кількість і перелік наукових праць, опублікованих у 2012 році (додатки № 5, 5а, 6,7,8). Звіти про публікації подаються з представленням оригіналів або ксерокопій виданих праць.

 2. Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів (додатки № 9, 10).

 3. Перелік вузівських, обласних та всеукраїнських та міжнародних конференцій, проведених на базі кафедри.

Відповідальний: Демченко В.В. (кабінет 225, телефон 68-59-39)


Розділ 5.

 1. Тематичний план НДР кафедри на 2013 рік, погоджений проректором з наукової роботи, (додаток № 11).

 2. Дані про потреби в наукових приладах та обладнанні іноземного виробництва, вартістю понад 100 тис. грн. (додаток № 12)

Відповідальний: Лебідь Н.О. (кабінет 225, телефон 68-59-39)

Розділ 6.


 1. Анотовані звіти з науково-дослідних тем, що виконуються за замовленням Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

 2. Анотовані звіти з колективних науково-дослідних робіт, що виконувалися на кафедрах у межах робочого часу викладачів (додаток 13).

Відповідальний: Чередник І.М. (кабінет 419, телефон 68-59-44)


Інформацію про НДР подати у друкованому та електронному варіанті (електронний варіант приймається лише за наявності всіх підписів в обхідному листі(додаток 14)) , папка з нумерованими додатками за назвою кафедри.

Інформація кафедри за 2012 рік подається особисто завідувачем кафедри.


Графік звітування:

17 грудня – фізико-математичний факультет з 1000 до 1300 год.,

природничо-географічний факультет з 1400 до 1600 год.;

18 грудня – історичний факультет з 1000 до 1300 год.,

факультет мистецтв з 1400 до 1600 год.;

19 грудня – Інститут філології з 1000 до 1300 год., з 1400 до 1600 год.;

20 грудня – Інститут педагогіки і психології з 1000 до 1300 год.,

з 1400 до 1600 год.;

21 грудня ­– Інститут фізичної культури з 1000 до 1300 год., з 1400 до 1600 год.


Для упорядкування та опублікування матеріалів наукової конференції за підсумками НДР викладачів у 2012 році подати до 20 грудня таку інформацію :

 • назва секції;

 • тема доповіді;

 • прізвище, ім’я, по батькові викладача;

 • тези доповідей – одна повна сторінка машинописного тексту, видрукуваного через 1,5 інтервалу, шрифт № 14, поля 2 см;


Інформацію подати у друкованому та електронному варіанті, кожна теза названа прізвищем викладача.

Відповідальний: Кугуєнко В.О. (редакційно-видавничий відділ, телефон 68-59-70)


Проректор з наукової роботи А.А. СбруєваСхожі:

Вказівки до підведення підсумків ндр за 2012 рік iconНаказ №317 Щодо підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності за 2012 рік
З метою підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності структурних підрозділів університету за 2012 рік, та на підставі...
Вказівки до підведення підсумків ндр за 2012 рік iconРозпорядження " 26 " січня 2012 р м. Львів №2 Про підведення підсумків науково-дослідної роботи студентів університету за 2011 рік
На виконання листа монмолодьспорт України від 19. 01. 2012 р за №14. 1/10-130 про підведення підсумків та з метою удосконалення науково-дослідної...
Вказівки до підведення підсумків ндр за 2012 рік iconНаказ №283 Щодо підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності за 2013 рік
З метою підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності структурних підрозділів університету за 2013 рік, та на підставі...
Вказівки до підведення підсумків ндр за 2012 рік iconНаказ №215 Про підведення підсумків навчально методичної роботи за 2010 рік Для підведення підсумків навчально-методичної роботи за 2010 рік наказую
Організувати комісію для прийому звітів у складі: голови першого проректора, професора О. М. Талалаєнко; членів комісії співробітники...
Вказівки до підведення підсумків ндр за 2012 рік iconРозпорядження "26" січня 2011 р м. Львів №7 ┌ ┐ Про підведення підсумків науково-дослідної роботи студентів університету за 2010 рік
На виконання листа мон україни від 18. 01. 2011 р за №1. 4/18-113 про підведення підсумків та з метою удосконалення науково-дослідної...
Вказівки до підведення підсумків ндр за 2012 рік iconРозпорядження "26" січня 2011 р м. Львів №7 ┌ ┐ Про підведення підсумків науково-дослідної роботи студентів університету за 2010 рік
На виконання листа мон україни від 18. 01. 2011 р за №1. 4/18-113 про підведення підсумків та з метою удосконалення науково-дослідної...
Вказівки до підведення підсумків ндр за 2012 рік iconНаказ №438 Про підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності за 2013 рік І формування Плану наукової та науково-технічної діяльності тнеу на 2014 рік
З метою підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності за 2013 рік і формування Плану наукової та науково-технічної...
Вказівки до підведення підсумків ндр за 2012 рік iconЩодо підсумків наукової та науково-технічної діяльності за 2011 рік
З метою підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації та наукових...
Вказівки до підведення підсумків ндр за 2012 рік iconНаказ №1685 Про підсумки наукової та науково технічної діяльності за 2013 рік
З метою підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації та наукових...
Вказівки до підведення підсумків ндр за 2012 рік iconНаказ №1685 Про підсумки наукової та науково технічної діяльності за 2013 рік
З метою підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації та наукових...
Вказівки до підведення підсумків ндр за 2012 рік iconЗвіт про діяльність психологічної служби системи освіти Чернівецької області із статистичними додатками
України за період з 2008 по 2012 р та з метою підведення підсумків роботи психологічної служби системи освіти за 2011/2012 навчальний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи