Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека профілізація навчання в загальноосвітній та вищій школі: стратегічно-якісний напрямок розвитку освіти сучасного суспільства Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми icon

Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека профілізація навчання в загальноосвітній та вищій школі: стратегічно-якісний напрямок розвитку освіти сучасного суспільства Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми
НазваСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека профілізація навчання в загальноосвітній та вищій школі: стратегічно-якісний напрямок розвитку освіти сучасного суспільства Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми
Сторінка3/6
Дата25.06.2013
Розмір1.15 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6

Профільне навчання та його напрями


Артюхова И.С. Проблема выбора профиля обучения в старшей школе // Педагогика. – 2004. – № 2. – С. 28-33.


Болотов В. Перспективы перехода школы на профильное обучение // Воспитание школьников. – 2004. – № 1. – С. 2-7.


Бурда М. Особистісна орієнтація змісту профільного навчання // Педагогічна газета. – 2005. – № 11. – С. 1-2.


Медяник Л. „Вступ у науково-дослідницьку роботу”: Програма факультативного курсу 9–11 класів // Директор школи. – 2006. – № 46, грудень. – С. 29-32.


Окалєлов В. Розробка загальних критеріїв оцінювання навчальних досягнень студентів з дисциплін фундаментального циклу / В.Окалєлов, Є.Мочалін // Вища школа. – 2006. – № 3. – С. 57-62.


Основи вибору професії: Програма курсу для профільного навчання у 9 класі загальноосвітньої школи // Збірник наказів та інструкцій МО УРСР. – 1991. – № 2. – С. 15-26.


Поляков В.С. Профілізація навчання у старшій школі // Управління школою. – 2006. – № 32/33, листопад. – С. 30-35.


Профілі профільного навчання // Завуч. – 2004. – № 16, червень. –
С. 19-22.


Самсонов П. „Острые углы” профильного обучения: [Введение профильного обучения на третью ступень школы] // Директор школи. Україна. – 2004. – № 6/7. – С. 70-75.


Шестернинов Е. Профильна школа – это индивидуализация обучения и свобода выбора / Е.Шестернинов, М.Арцев // Директор школи. Україна. – 2003. – № 2. – С. 18-21.


Щербо И. На подступе к старым граблям: тревожные тенденции в реализации профильного обучения // Директор школи. Україна. – 2004. –
№ 2. – С. 15-18.

Фізико-математичний цикл


Гордієнко Т.П. Профільна диференціація навчання фізики в 10–11 класах середньої школи: Автореферат. – К., 1998. – 21 с.


Циганок О.Л. Вивчення комплексних чисел та елементів комбінаторики при профільному навчанні: Дипломна робота. – Суми: СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2006. – 91 с.


Алешкевич В. Элективные курсы в системе предпрофильной и профильной подготовки учащихся по физике / В.Алешкевич, Н.Пурышева // Физическое образование в вузах. – 2005. – Т. 11, № 4. – С. 77-84.


Башмаков М. Профили и уровни обучения математике // Математика. – 2006. – № 14, 16-31 июля. – С. 18-20.


Берман В.П. Розвиток творчих здібностей учнів на профільних заняттях з математики [З досвіду Академічного ліцею при Херсонському державному університеті] // Математика. – 2004. – № 20, травень. – С. 5-7.


Блинков А.Д. Курс по выбору для IX класса „Избранные вопросы математики”: [Предпрофильная подготовка: Тема «Решение алгеобраических задач с использованием геометрии»] / А.Д.Блинков, Т.М.Мищенко // Математика в школе. – 2004. – № 5. – С. 28-31.


Бражников М.А. Фізика, которую мы потеряли?!: [Профильное образование] // Физика. – 2002. – № 43, ноябрь. – С. 1-6. – (Первое сентября).


Віхрова О. Підготовка та проведення уроків з теми „Алгебраїчні структури та аксіоматична побудова математичних теорій”: [Профільне навчання: 10 клас] / О.Віхрова // Математика в школі – 2004. – № 4.–
С. 41-45.


Віхрова О.Формування поняття алгебраїчної операції при поглибленому вивченні алгебри: [Профільне навчання: 10 клас] / О.Віхрова // Математика в школі – 2004. – № 3.– С. 37-41.


Воронина Е.В. Вхождение в профильное обучение: [Построение модели „Ресурсний центр” (Центр непрерывного профильного образования)] // Физика. – 2004. – № 12, апрель. – С. 2-4. – (Первое сентября).


Гриб’юк О. Математичне моделювання екологічних процесів у профільних класах // Математика в школі. – 2004. – № 8. – С. 45-48.


Гришина Т. Фахова культура уроку в профільному навчанні // Математика в школі. – 2006. – № 9. – С. 43-48.


Гурина Р.В. Проблемы обучения в физико-математическом профиле: Профильное обучение // Физика в школе. – 2006. – № 6. – С. 28-33.


Дабіжа А. Програма спеціалізованого курсу з фізики для 10 класу „Теплові явища” // Завуч. – 2002. – № 26, вересень. – (Вкладка).


Дорофеев Г.В. Об учебнике „Алгебра и начало анализа” для профильного курса математики в Х классе / Г.В. Дорофеев, Л.В.Кузнецова, Е.А.Седова // Математика в школе. – 2003. – № 10. – С. 38-43.


Коновалова К. Про одну з можливих технологій навчання математики у старших класах профільної школи: [Прийом: „Попереднє ознайомлення учнів із навчальним матеріалом”] / К.Коновалова, В. Колесіді, Т.Букарєва // Математика в школі. – 2004. – № 1. – С. 46-48.


Концепція астрономічної освіти 12-річної загальної середньої школи України / В.Г.Каретніков // Фізика. – 2001. – № 7, березень. – С. 3.


Концепція математичної освіти 12-річної школи: Проект // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2004. – № 1. – С. 73-75; Математика в школі. –
2002. – № 2. – С. 12-17.

Концепція фізичної освіти 12-річної загальної середньої школи України / В.І.Тищук, М.Ю. Новоселець кий, Ю.М.Галатюк, О.М.Желюк // Фізика. – 2001. – № 7, березень. – С. 2-3.


Концепція фізичної освіти у 12-річній загальноосвітній школі: Проект // Фізика та астрономія в школі. – 2001. – №6. – С. 6-13.


Корсак К. Нова небезпека – "гуманітаризована фізика" для учнів і студентів: [Християнська етика на уроках фізики] / К.Корсак, О.Косенко // Науковий світ. – 2005. – № 10. – С. 18-19.


Курс по выбору для IX класса «Избранные вопросы математики»: [Предпрофильная подготовка по различным разделам школьной математики] // Математика в школе. – 2003. – № 10. – С. 2-36.


Максименко А.В. Самостоятельные практические работі: [11 клас профильной школы] // Физика. – 2003. – № 45, декабрь. – С. 9-10.


Орлов В.А. Элективные курсы по физике и их роль в организации профильного и предпрофильного обучения: [Элективные курсы – обязательные курсы, входящие в состав профиля обучения на старшей ступени школы] // Физика в школе. – 2003. – № 7. – С. 17-19.


Петракова В.В. Разработка программ элективных курсов в предпрофильной подготовке // Физика в школе. – 2006. – № 1. – С. 46-48.


Петренко С.В. Модульно-рейтингова система організації навчання математики в профільній школі / С.В.Петренко, О.В.Мартиненко // Педагогічні науки: Збірник наукових праць: Ч. 1 / Редкол.: М.О.Лазарєв (відп. ред.) та ін. – Суми: СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2004. – С. 259-266.


Петровський С. Застосування методу проектів у профільному навчанні інформатики // Інформатика. – 2005. – № 31/32. – С. 20-21.


Про навчальний комплект з алгебри і початків аналізу для профільних класів природничо-математичного напрямку / О.М.Афанасьєва, Я.С.Бродський, О.Л.Павлов, А.К.Сліпенко // Математика. – 2004. – № 33, вересень. – С. 3-7.


Проект Концепції освіти з фізики та астрономії 12-річної школи / Є.Коршак, М.Шут, Г.Грищенко // Фізика та астрономія в школі. – 2001. –
№ 3. – С. 24-26.


Рудніцкий В. Використання знань зі шкільного курсу фізики в профільній технологічній підготовці // Фізика та астрономія в школі. – 2006. – № 1. – С. 36-39.


Самсонов П.И. Тематические и итоговые контрольные работы по алгебре и началам анализа для классов естественно-научного профиля обучения: [Первое полугодие: 10–11 классы] // Математика в школе. – 2004. – № 5. – С. 18-27.


Семке А.И. В мире солнечного света: [Открытый урок физики и литературы в 11 классе: Гуманитарный профиль] // Физика. – 2004. – № 11. – март. – С. 27-32.


Смирнова И. Геометрия на профильном уровне обучения / И.Смирнова, В.Смирнов // Математика. – 2006. – № 20, 16-31 октября. –
С. 38-46.


Смирнова И. Геометрия на профильном уровне обучения: [Учебный план курса: Лекция № 3: Кривые как геометрические места точек] / И.Смирнова, В.Смирнов // Математика. – 2006. – № 19, 1-15 октября. –
С. 39-46.


Смирнова И. Геометрия на профильном уровне обучения: Лекция 8: Изображение пространственных фигур / И.Смирнова, В.Смирнов // Математика. – 2006. – №24, 16-31 ноября. – С. 38-48.


Смирнова И. Геометрия на профильном уровне обучения: Лекция 5 / И.Смирнова, В.Смирнов // Математика. – 2006. – № 21, 1–15 ноября. –
С. 37-46.


Смирнова И. Геометрия на профильном уровне обучения: Лекция 7: Сечения пространственных фигур / И.Смирнова, В.Смирнов // Математика. – 2006. – № 23, 1–15 декабря. – С. 37-46.


Смирнова И. Геометрия на профильном уровне обучения: Лекция 6 / И.Смирнова, В.Смирнов // Математика. – 2006. – № 22, 16–30 ноября. –
С. 38-46.


Такуш Е.В. Поурочное планирование для школьных курсов разных профилей: [Профильное обучение. Алгебра. Алгебра и начала анализа в 8 – 11 классах] // Математика в школе. – 2002. – №6. – С. 38-43.


Торяник Л.О. Розвиток навичок науково-пізнавальної діяльності учнів на факультативних заняттях з математики: [На прикладі вивчення теми „Числа Фібоначчі”] // Педагогічна та методика навчання і виховання: Збірник наукових праць / Сумський державний педагогічний університет А.С.Макаренка. – Суми, 2002. – Ч. 2. – С. 61-63.


Шаповал В.О. Досвід викладання інформатики в класах математичного профілю // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2006. – № 7. –
С. 33-34.


Шестаков А.П. Профильное обучение информатике в старших классах средней школы: [На основе курса «Компьютерное математическое моделирование» (КММ): Лекция 3. Моделирование в естественных науках. Несколько классических моделей физики: Для 10–11-х классов] // Информатика. – 2002. – № 38, октябрь. – С. 8-15. – (Первое сентября).


Програми з фізико-математичного циклу


Авторская программа среднего (полного) общего образования по информатике и информационным технологиям для информационно-технологического и физико-математического профилей / В.В.Белова., Р.А. Еннер., Е.Н.Ермакова, Т.В.Каплина, В.П. Колопатишина, П.С.Краснов, С.В. Кулаков, А.В.Озерова, Н.В.Петрова, Н.Н.Пустоваченко, А.А.Озерова, А.А.Савенков, Н.А.Терехов, В.В.Терновых // Информатика и образование. – 2006. – № 11. – С. 34-43.


Бродський Я.С. Факультативні заняття за програмою відкритого математичного коледжу: Для 6–11 класів / Я.С.Бродський, О.Л. Павлов // Математика в школах України. – 2003. – № 29. – С. 4-9.


Бурда М. Програма факультативного курсу з математики для 7–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів / М.Бурда, В.Бевз, Н.Прокопенко // Математика в школе. – 2003. – № 8. – С. 7-8.


Ельцов А.В. Оптические приборы: [Программа профильного элективного курса для ХІ класса] / А.В.Ельцов, В.А.Степанов, Н.Б.Федорова // Физика в школе. – 2006. – № 1. – С. 51-54.


Дабіжа А. Програма спеціалізованого курсу з фізики для 10 класу „Теплові явища” // Завуч. – 2002. – № 26, вересень. – (Вкладка).


Дерев'янкіна Н. Профільне навчання в однокомплектній школі // Директор школи. – 2006. – № 35, вересень. – С. 22-25.


Ельцов А.В. Оптические приборы: [Программа профильного элективного курса для ХІ класса] / А.В.Ельцов, В.А.Степанов, Н.Б.Федорова // Физика в школе. – 2006. – № 1. – С. 51-54.


Золотова Л.П. Програма факультативного курсу математики для 8-9 класів з поглибленим вивченням математики // Математика. – 2004. –
№ 31/32, серпень. – С. 6-8.


Крамаренко А.В. Проблеми творчого розвитку учнів: [Додається авторська програма факультативу для учнів 9 класів з математики] // Математика. – 2004. – № 27/28, липень. – С. 1-5.


Остапчук У.В. Функції та їх графіки: [Програма спецкурсу для 10–11 класів] // Математика. – 2004. – № 8, лютий. – С. 4-5.


Павлова О. Учебная программа: 10–11 классы: [Алгебра и начала анализа для профильных физико-математических классов] // Математика. – 2003. – № 37, октябрь. – С. 18-22.


Петракова В.В. Удивительна оптика: [Программа элективного курса для предпрофильной подготовки] // Физика в школе. – 2006. – № 1. –
С. 48-51.


Примерная програма среднего(полного) общего образования по физике: [Профильный уровень: Для 9–11-х классов] / В.А.Орлов, О.Ф.Кабардин, Н.С.Пурышева // Фізика в школе. – 2004. – № 8. – С. 19-27.


Програма для природничого профілю навчання: [Фізика в 10–11 класах] // Фізика та астрономія в школі. – 2004. – № 6. – (Вкладка).


Програма для фізико-математичного профілю навчання: [Фізика для 10–11 класів] // Фізика та астрономія в школі. – 2004. – № 5. – (Вкладка).


Програма з математики для 10–11 класів технічного та природничого профілів: Проект // Математика. – 2000. – № 48, грудень. – С. 6-16.


Програми для загальноосвітніх навчальних закладів фізико-математичного, природничого та технологічного профілів: [Інформатика для 10–11 класів] / М.І.Жалдак, Н.В.Морзе, О.І.Мостіпан, Г.Г.Науменко // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2003. – № 7. – С. 7-13.


Програма інтегрованого курсу „Фізика. Астрономія: 9–11 класи”: [Для загальноосвітніх навчальних закладів суспільно-гуманітарного, філологічного та художньоестетичного профілів] // Фізика в школах України. – 2004. – № 9, травень. – (Вкладка).


Програма інтегрованого курсу Фізика живої природи: [Біофізика] // Фізика в школах України. – 2004. – № 10, травень. – С. 2 – 8.


Програма факультативного курсу загальноосвітньої школи: [Фізика в 9–11 класах] // Фізика. – 2003. – № 25, вересень – (Вкладка).


Самсонов П.И. Алгебра и начала анализа для классов экономического и технического профилей: [Программа, планирование, контрольные работы для Х–ХI классов] // Математика в школе. – 2003. – № 5. – С. 31-35.


Стрельченко О. Програма з математики для класів економічного профілю: [10–11 класи] // Математика в школі. – 2003. – № 5. – С. 43-51.


Фізика 10–11 класи: Програми для профільних класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання // Фізика та астрономія в школі. – 2004. – № 4. – (Вкладка).


Фізика: [Програма для профільних класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання] / О.Бугайов, М.Головко, Л.Закота та ін. // Фізика та астрономія в школі. – 2004. – № 4. – (Вкладка).


Физика и астрономия с элементами техники: [Програма курса для 11 класса] // Физика. – 1996. – № 42. – С. 14-15. – (Приложение к газете «Первое сентября»).


Факультативи з фізико-математичного циклу


Бродський Я.С. Факультативні заняття за програмою відкритого математичного коледжу / Я.С.Бродський, О.Л.Павлов, А.К.Сліпенко // Математика в школах України. – 2006. – № 12, квітень. – С. 2-18.


Іванов О.М. Діофантові рівняння: [Заняття факультативу з математики для 8 класу] // Математика. – 2002. – № 8, лютий. – С. 6.


Коржуев А.В. Изучение физики звука и слуха на факультативних занятиях / А.В.Коржуев, Л.С.Коновалец, Л.Н.Седакова // Физика в школе. – 1998. – № 3. – С. 44-47.


Марач Г.К. Квадратура деяких криволінійних фігур, утворених дугами кіл: [Факультативне заняття] // Математика. – 2002. – № 13, квітень. – С. 12-15.


Програма з математики для проведення факультативних занять та курсів за вибором / О.М.Афанасьева, А.А.Амірщадян, Я.С.Бродський // Математика в школах України. – 2004. – № 5(53). – (Вкладка).


Рубан Е.А. Ціла та дробова частина: [Для факультативних занять] // Математика. – 2002. – № 17, травень. – С. 6-10.


Програма факультативного курсу з математики для 7–9 класів загальнооосвітніх навчальних закладів / М.Бурла., В.Бевз., Н.Прокопенко // Математика в школі. – 2003. – № 8. – С. 7-8.


Програма факультативного курсу математики для 8–9-х класів з поглибленним вивченням математики / Л.М.Золотова // Математика. – 2004. – № 31/32, серпень. – С. 6-8.


Программа факультативного курса физики для работы с одаренными детьми / С.А. Голубева // Обдарована дитина. – 2004. – № 10. – С. 34-39.


Природничо-географічний цикл


Гашенко І.О. Педагогічні умови гуманітаризації природничо-наукової освіти старшокласників у загальноосвітніх навчальних закладах України: Автореферат дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К., 2006. – 20 с.


Аршавский Е.Я. Актуальные проблемы методики обучения химии в школьном курсе: [Лекция № 3: Профильное обучение химии на старшей ступени общего образования] // Химия. – 2006. – № 19, 1–15 октября. –
С. 3-13.


Аршанский Е.Я. Как использовать ситуативные задания в педагогических классах // Химия в школе. – 2005. – № 6. – С. 43-47.


Аршанский Е.Я. Обучение химии в классах педагогического профиля // Химия. – 2006. – № 1, 1–15 января. – С. 37-39.


Аршанский Е.Я. Обучение химии в классах педагогического профиля: Тематическое планирование: 10 класс // Химия. – 2006. – № 21, 1–15 ноября. – С. 18-24. – (Поч. 2005. – № 12; № 13; № 16; № 18; № 20; 2006. – № 1; № 5; №7; № 14).


Барабаш С.Л. Методика проведення практичних робіт у спеціалізованих класах з поглибленим вивченням хімії // Хімія. – 2006. –
№ 22, листопад. – С. 6.


Березан О. Розв’язування задач у класах хімічного профілю // Біологія в школі. – 2003. – № 1. – С. 16-18.


Ведута В. Профільне навчання: Практичні роботи для класів хіміко-біологічного профілю / В.Ведута, А.Зільберман // Хімія. Біологія. – 2005. –
№ 19, квітень. – (Вкладка).


Воронина Г.А. Виды элективных курсов в профильном обучении // География в школе. – 2006. – № 7. – С. 37-38.


Галатюк Ю. Лабораторні роботи природничо-наукового профілю: [Фізика у класах природничо-наукового профілю] // Фізика. – 2004. –
№ 14, травень. – (Вкладка).


Екологічні проблеми міста: Факультативний курс для учнів 10–11-х класів загальноосвітньої школи // Хімія. Біологія. – 2002. – № 40/42, липень. – (Вкладка).


Жара Г.І. Методичні рекомендації до спецкурсу „Хімія в промисловості” для середніх навчальних закладів з поглибленим вивченням природничих дисциплін // Хімія. Біологія. – 2002. – № 59, жовтень. – (Вкладка).


Зільберман А. Задачі учнівських олімпіад: [9–11-ті класи] // Хімія. Біологія. – 2001. – № 67, грудень. – С. 4-5.


Іваненко О.В. Використання методу розв’язування розрахункових хімічних задач у профільній школі // Управління школою. – 2004. – № 25/26. – С. 44-46.


Касьянов В.А. Тетради для лабораторных работ: УМК для 10-го и 11-го классов общеобразовательной школы технического и естественнонаучного профилей // Фізика. – 2003. – № 5, февраль. – С. 13-16. – (Первое сентября).


Китайгородська Г.О. Контроль знань у курсі хімії у профільних класах // Хімія. – 2004. – № 31. – (Вкладка).


Китайгородська Г.О. Профільне навчання: спецкурс „Розв’язування якісних і кількісних задач” з хімії: 11 клас // Хімія. – 2004. – № 1. – С. 2-7;
С. 8-11, 14.


Концепція безперервної освіти з „Безпеки життєдіяльності людини” для 12-річної школи: Проект / І.Іванова // Директор школи. – 2001. – № 10, березень. – С. 7-8.


Концепція екологічної освіти України: Затверджена рішенням колегії МОН України від 20.12.01. р., № 13/6-19 // Директор школи. – 2002. – № 16, квітень. – С. 20-29; Інформаційний збірник МОН України. – 2002. – № 7. –
С. 3-22.


Концепція змісту географічної освіти в загальноосвітній школі України: // Географія та основи економіки в школі. – 2001. – № 3. – С. 4-9.


Концепція розвитку освітньої галузі „Безпека життєдіяльності для 12-річної школи”: Проект // Директор школи. – 2001. – № 10, березень. – С. 8-10.

Лернер П. Я садовником родился: [Профильное образование: взаимодействие противоположностей] // Підручник для директора. – 2003. – № 11/12. – С. 126-136.


Ліцман Ю. Уроки узагальнення і систематизації знань з органічної хімії в класах хіміко-біологічного профілю // Біологія і хімія в школі – 2003. – № 5. – С. 43-45.


Ліцман Ю.В. Узагальнення і систематизація знань з хімії учнями профільних класів під час практичних робіт // Педагогічні науки: Збірник наукових праць / Сумський державний педагогічний університет
ім. А.С.Макаренка. – Суми, 2001. – С. 363-368.


Марченко Г. Підготовка майбутніх учителів іноземної мови до екологічного виховання учнів // Рідна школа, – 2003. – № 5, травень. –
С. 33-35.


Матяш Н. Профорієнтаційні можливості рольової гри на уроках біології // Рідна школа. – 2006. – № 11. – С. 18-22.


Мельник О.М. Ідейно-організаційна модель допрофільного та профільного навчання хімії // Хімія. – 2006. – № 3, лютий. – С. 7-9; № 6, березень. – С. 13-20.


Методические рекомендации по организации профильного обучение географии в X классе // География в школе. – 2001. – № 7. – С. 53-58.


Мороз І.В., Гончар О.Д. Позаурочна й позакласна робота учнів із біології: [Позаурочна, позакласна та домашня робота] // Загальна методика навчання біології: Навчальний посібник / І.В.Мороз, А.В.Степанюк, О.Д.Гончар та ін.; За ред. І.В.Мороза. – К.: Либідь, 2006. –С. 406-457.


Петунин О.В. Элективные курсы: Их место и роль в биологическом образовании // Биология в школе. – 2004. – № 7. – С. 17-20.


Погоріла І. Проблеми природничої та екологічної освіти: [Досвід роботи коледжу ім. В.О.Сухомлинського] // Рідна школа. – 1998. – № 1. –
С. 66-67.


Проекти концепцій шкільної біологічної освіти // Біологія і хімія в школі. – 2001. – №3. – С. 36-45.


Проекти концепцій шкільної хімічної освіти // Біологія і хімія в школі. – 2001. – №3. – С. 45-55.


Савенко В.В. Профільне навчання географічного та економічного напряму в старших классах загальноосвітніх навчальних закладів // Управління школою. – 2005. – № 14/15, травень. – С. 38-41.


Сиротин В.И. К вопросу о профильном изучении георафии в старших класах 12-летней школы // География в школе. – 2002. – № 1. – С. 60-62.


Сиротин В.И. О введении профильного обучения на старшей ступени общего образования и месте географии в примерных учебных планах возможных профилей // География в школе. – 2002. – № 9. – С. 40-43.


Сиротин В.И. Профильное изучение географи в старших класах
12-летней школы // География. – 2001. – № 42, ноябрь. – С. 2-3.


Соколенко Л. Про необхідність створення системи прикладних задач природничого характеру: Профільне навчання математики // Математика. – 2006. – № 26, липень. – С. 10-13.


Сологуб А. Дидактичні засади профільного навчання у природничо-науковому ліцеї: [Про Саксаганський природничо-науковий ліцей, м. Кривий Ріг] // Рідна школа. – 2003. – № 3. – С. 8-10.


Солодка Г. Орієнтоване поурочне планування курсу хімії: [10–11 класи гуманітарного профілю] // Біологія і хімія в школі. – 2001. – № 5. –
С. 7-9.


Сотніченко І. Природнича освіта в системі профільного навчання: [Історія профільного навчання] // Біологія і хімія в школі. – 2005. – № 6. –
С. 48-50.


Степанюк А.В. Особливості вивчення біології в навчальних закладах різних типів: [Діяльність біологічної заочної та вечірньої середньої шкіл] // Загальна методика навчання біології: Навчальний посібник / І.В.Мороз, А.В.Степанюк, О.Д.Гончар та ін.; За ред. І.В.Мороза. – К.: Либідь, 2006. –
С. 528– 548.


Сударєва Г.Ф. Організація навчання в спеціалізованих класах хіміко-біологічного профілю // Біологія і хімія в школі. – 2001. – № 4. – С. 36-38.


Харитонов Н. Экологическая направленность профилизации обучения в школе // Народное образование. – 2005. – № 9. – С. 145-150.


Холина В.Н. Курс „География человеческой деятельности”: [Уроки по теме „География и познание мира”] // География в школе. – 2003. – № 8. – С. 55-58, 67.

Хрутьба В.О. Інтеграція знань із вищої математики у процесі викладання природничих дисциплин // Безпека життєдіяльності. – 2006. –
№ 10. – С. 27-29.


Черноус І. Вода як основна речовина живих організмів: Інтегрований урок біології, хімії та географії у 10 класі природничого профілю // Хімія. Біологія. – 2005. – № 50, вересень. – С. 3-7.


Шестаков А.П. Профильное обучение информатике в старших классах средней школы: [На основе курса «Компьютерное математическое моделирование» (КММ): Лекция 4. Моделирование в естественных науках. Несколько классических моделей экологии: Для 10–11-х классов] // Информатика. – 2002. – № 40, октябрь. – С. 9-15. – (Первое сентября).


Програми з природничо-географічного циклу


Біологія: [Програми для профільних класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання для 10–11 класів: Рекомендовано МОН України] // Біологія і хімія в школі. – 2004. – № 1. – (Вкладка).


Біологія: Програма для профільних класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання / Підготували О.Данилова, С.Данилов, О.Єресько та ін // Біологія і хімія в школі. – 2004. – № 1. – (Вкладка).


Бочкарьова О.М. Програма „Наукова організація навчальної праці „з елементами логіки та риторики” для профільних біологічних класів ліцеїв і гімназій // Біологія. – 2003. – № 16. – С. 8-11.


Габриелян О.С. Программа для профильного и углубленного изучения химии в старших класах общеобразовательных учебных заведений / О.С.Габриелян, И.Г. Остороумов // Химия в школе. – 2002. – № 8. – С. 51-63.


Крючок Л.М. Узагальнюючі уроки з хімії за програмами профільного навчання / Л.М.Крючок, С.М.Мища, В.Г.Кузнєцова // Хімія. – 2005. – № 17, вересень. – (Вкладка).


Лобжанидзе А.А. Программа профильного курса "Этногеография и этнокультурные регионы мира" / А.А.Лобжанидзе, Д.В.Заяц // География в школе. – 2006. – № 3. – С. 46-49.


Примерная программа по биологии среднего (полного) общего образования (профильный уровень) // Народное образование. – 2006. – № 5. – С. 261-266.


Програма для профільного навчання: [Біологія для 10–11 класів] // Хімія. Біологія. – 2004. – № 52, вересень. – (Вкладка).


Програма для спеціалізованих класів хіміко-технологічного профілю середньої загальноосвітньої школи: [Хімія в 8–11-х класах]: Затверджено МОН України: Лист МОН України від 22.10.02 р., № 1/11 – 3459 // Хімія. Біологія. – 2003. – № 39/40, липень. – (Вкладка).


Проект програми курсу за вибором "Зовнішнє озеленення": [Для 6–8 класів] // Біологія. – 2006. – № 33, листопад. – С. 2-4.


Розанов Л.Л. Программа курса „Геоэкология”: [Для профильного уровня общего образования по географии: 11 класс] // География в школе. – 2004. – № 2. – С. 48-52.


Савинкина Е.В. Программа курса химии для школ и классов гуманитарного профиля: [Третья ступень обучения] / Е.В.Савинкина, Г.П.Логинова // Химия. – 2003. – № 34,сентябрь. – С. 4-5, 16. – (Первое сентября).


Савинкина Е.В. Соответствие стандарту среднего общего образования по химии: [Программы курса химии для школ и классов гуманитарного профиля / Е.В.Савинкина, Г.П.Логинова // Химия. – 2004. – № 16, апрель. – С. 5-8. – (Первое сентября).


Факультативи з природничо-географічний циклу


Ахатов А.Г. О проведении факультативных занятий по географии // География в школе. – 1988. – № 4. – С. 59-60.


Бенедюк В. Ландшафти України. Загальне ландшафтознавство: [Програма факультативних занять] // Географія та основи економіки в школі. – 1999. – № 1. – С. 17-19; № 2. – С. 10-15.


Бойчук Ю., Максимова Ю. Шкільний факультатив з ентомології // Біологія і хімія в школі. – 1999. – № 5. – С. 14-15.


Дранишников В.В. Краэведческий факультатив: [Из опыта работы] // Преподавание истории в школе. – 1990. – № 6. – С. 106-108.


Кизенко В. Особливості застосування методів навчання на факультативних заняттях / В.Кизенко, Ю.Мальований // Біологія і хімія в школі. – 2002. – № 5. – С. 6-13.


Кизенко В.И. Дифференцированный подход к учащимся на факультативных занятиях по биологии // Методика викладання біології, хімії, географії: Республіканський науково-методичний збірник. – К.: Освіта, 1991. – Вип. 8. – С. 30-34.


Колонькова О. Факультативний курс „Екологія у старшій школі” // Шкільний світ. – 2005. – № 18/19, травень. – С. 26-45.


Коршевнюк Т. Факультатив „Молекулярні основи життя” як спосіб реалізації профільного навчання біології у старшій школі // Рідна школа. – 2005. – № 9/10. – С. 46-48.


Крушинская Т.М. О факультативных занятиях на базе вуза // Физика в школе. – 1995. – № 3. – С. 49-51.


Лавренчук Г. Програма факультативного курсу „Світ рослин” для учнів 6-го класу / Г.Лавренчук, Т.Матушенко // Хімія. Біологія. – 2005. –
№ 68, грудень. – С. 8-10.


Логвина-Бик Т. Міжшкільний факультатив з біології // Рідна школа. – 2001. – № 6. – С. 51-52.


Мороз І.В. Факультативні заняття з біології: [Диференційований підхід до учнів у навчальному процесі, завдання, зміст і структура факультативних курсів] // Загальна методика навчання біології: Навчальний посібник / І.В.Мороз, А.В.Степанюк, О.Д.Гончар та ін.; За ред. І.В.Мороза. – К.: Либідь, 2006. –С. 458 – 473.


Перешивана Л. Комплексні сполуки: [Матеріал для факультативного курсу] // Хімія. – 2006. – № 36, грудень. – С. 7-11.


Письменська В. У Країні вічної зелені: Гра-подорож: [Виховний захід під час Тижня біології та екології або заняття факультативу „Морфологія рослин”: Для 6 класу] // Хімія. Біологія. – 2005. – № 68, грудень. – (Вкладка).


Плешаков А.А. Программа факультативного курса „Экология для младших школьников”: [Для 3-го класса четырехлетней начальной школы] // Начальная школа. – 1993. – № 7. – С. 38-41.


Програма першого года обучения по факультативному курсу „Человек и природа в народной культуре” / М.Ю.Новицкая // Начальная школа. – 1993. – № 7. – С. 32-35.


Радіоекологія: [Факультативний курс для учнів 10–11-х класів загальноосвітніх шкіл] // Хімія. Біологія. – 2002. – № 40/42. – (Вкладка).


Разумова Н. Розвиток природознавства в контексті світової історії: [Навчальна програма факультативного курсу для 10–11 класів] // Завуч. – 2003. – № 34, грудень. – С. 9-11.


Родыгин М.Ю. Факультативный курс истории химии в общеобразовательной школе / М.Ю.Родыгин, И.В.Родыгина // Химия в школе. – 1996. – № 5. – С. 59-61.


Стебліна А.Н. Програми факультативного курсу з хімії: 10–11 класи: Авторська програма // Хімія. – 2005. – № 8, квітень. – С. 13-15.


Султанов С.Ф., Чурбанова Х.Х., Искандеров Х.И. Задачи на факультативних заняттях: [По биологии] // Біологія в школе. – 1991. – № 3. – С. 41-43.


Шевчук Т.А. Факультативний курс по химии для учащихся начальных классов: [Эксперимент] // Начальная школа. – 2002. – № 2. –
С. 48-53.


Явна І.Б. Розв’язування конкурсних задач з географії: [Програма факультативного курсу для учнів 10-х класів] // Все для вчителя. – 2002. –
№ 17, вересень. – С. 40-47.


Технологічний цикл


Мельник О.В. Підготовка старшокласників до самостійного вибору майбутньої професії в процесі профільного трудового навчання: Автореферат дис... кандидата педагогічних наук: 13.00.07 / Олександр Васильович Мельник; АПН України. Інститут проблем виховання. – К., 2003. – 20 с.


Рейда К.В. Виховання готовності учнів допоміжної школи до праці в системі професійно-трудового навчання: Автореферат дис... канд. пед. наук. – К., 2003. – 21 с.


Романчик В.П. Організаційно-педагогічні умови підготовки старшокласників до вибору професії у навчально-трудовій діяльності: Автореферат дис... канд. педагогічних наук: 13.00.07 / Василь Прокопович Романчук; АПН України. Інститут проблем виховання. – К., 2002. – 21 с.


Загребельний С. Профорієнтація старшокласників на виробничі спеціальності // Рідна школа. – 2003. – № 4. – С. 52-54.


Зубрилин А.А. Факультативные заняття по теме „История развития вычислительной техники” // Інформатика и образование. – 2006. – № 6. –
С. 27-35.


Касьянов В.А. Тетради для лабораторных работ: УМК для 10-го и 11-го классов общеобразовательной школы технического и естественнонаучного профилей // Фізика. – 2003. – № 5, февраль. – С. 13-16. – (Первое сентября).


Киричков Ю.В. Обдаровані діти – майбутня еліта суспільства: Політехнічний ліцей: [З досвіду роботи Політехнічного ліцею НТУУ „КПІ”] // Обдарована дитина. – 2003. – № 2. – С. 4-9.


Коньков Три роки досвіду профільного навчання: [Технологічний ліцей Дніпропетровського району м. Києва] // Інформатика. – 2003. – № 40, жовтень. – С. 1-2.


Литова З. Подготовка выпускников школ к труду в новых экономических условиях // Народное образование. – 1999. – № 10. –
С. 173-178.


Морозов С. Школа трудовой направленности: [Средняя школа № 2 г. Космодемьянска осуществляет экспериментальный проект «Профессиональное самоопределение как фактор социализации личности»] // Народное образование. – 2003. – № 6. – С. 153-158.


Нагорнова І. Орієнтуємо на професії технічного профілю: [Навчальні комплекси] // Рідна школа. – 1997. – № 11. – С. 57-58.


Неокз Г. Ідейно-організаційна модель розвитку допрофільного та профільного навчання: [З досвіду технічного ліцею № 172, м. Харків] // Завуч. – 2004. – № 16, червень. – С. 36-49.


Тхаржевський Д., Тешенко В., Борисов В. Готуємо студентів до педагогічної дослідницької діяльності в школі // Трудова підготовка в закладах освіти. – 1996. – № 2. – С. 47-49.

Шморгун Т. Основи машинопису та діловодства: [Профільний спецкурс для гуманітарного профілю] // Інформатика. – 2003. – № 18, травень. – С. 8-10.


Програми з технологічний циклу


Астістова Т. Авторські програми профільного навчання: [Програма курсу „Об’єктно-орієнтовані мови програмування, використання табличного процесора у сфері економіки та бізнесу”: Програма курсу „Технологія” для 7–9 класів] // Інформатика. – 2003. – № 41, листопад. – С. 8-14.


Вдовиченко В. Програма профільного навчання для загальноосвітніх навчальних закладів з трудового навчання у 10–11-х класах „Основи дизайну” / В.Вдовиченко, В.Тименко, С.Антонович // Освіта і управління. – 2005. – № 2. – С. 115-119.


Сандіровська О.М. Програма факультативу "Основи медичних знань": Для 9 класів: [Допрофільна підготовка] // Біологія. – 2006. –
№ 29, жовтень. – С. 2-3.


Юракова Н.М. Українське діловодство: [Програма профільного спецкурсу у 9-х суспільно-гуманітарних класах] // Все для вчителя. – 2002. – № 8, квітень. – С. 41-42.


Суспільно-гуманітарний цикл


Бабич І.В. Особливості вивчення української мови в умовах профільного навчання: Дипломна робота. – Суми: СумДПУ
ім. А.С.Макаренка, 2005. – 87 с.


Босенко М.І. Соціально-педагогічні особливості організації навчально-виховного процесу в гімназії гуманітарного спрямування: Автореферат дис... канд.. пед. наук: 13.00.05 / М.І.Босенко. – К., 1998. – 24 с.


Клочко А.М. Педагогічні умови формування професійних здібностей вихованців ліцеїв юридичного профілю: Автореферат дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / А.М.Клочко. – Кривий Ріг, 2001. – 20 с.


Профільне навчання з англійської мови / Укл. О.С.Любченко. – Х.: Основа, 2005. – 205 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література"; Вип. 11 (35).


Цимбал І.І. Соціальна адаптація старших підлітків в умовах спеціалізованої школи гуманітарного профілю: Автореферат дис... канд. пед. наук. – Луганск, 1999. – 19 с.


Алфімов Д. Бізнес-ліцей – інноваційна освітня система // Рідна школа. – 2000. – № 5. – С. 12-14.


Ананьян Е. Загальнолюдська й національна спрямованість гуманітарних предметів (література та історія) у навчально-виховному процесі вітчизняної гімназії: [Друга половина ХІХ–ХХ століття] // Рідна школа. – 2006. – № 11. – С. 30-32.


Битківська Г.В. Дбаючи про літературну освіту старшокласників: Вивчення літературознавчих понять на уроках зарубіжної літератури в класах філологічного профілю // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2003. – № 12. – С. 52-54.


Володіна Т., Черниш Т. Специфіка викладання зарубіжної літератури в гуманітарній школі-гімназії // Зарубіжна література. – 2006. – № 46, грудень. – С. 3-4.


Гусєва О.В. Лекційно-практична навчальна система: [Питання викладання зарубіжної літератури за новими педагогічними технологіями у профільному класі] // Відкритий урок. – 2003. – № 13/15. – С. 101-102.


Жукова О. Рання профорієнтація на психолого-педагогічну професію: [Макіївська міська загальноосвітня гімназія психолого-педагогічного профілю] // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2004. – № 2/3. – С. 201-210.


Задонський Д.В. Важлива складова вітчизняної гуманітарної освіти // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України // 2006. –
№ 11. – С. 2-3.


Істратов Ю.П. Деятельность коллектива кафедры по модернизации школьного и профессионального педагогического образования // Начальная школа. – 2003. – № 2. – С. 26 – 28.


Календарно-тематичне планування уроків зарубіжної літератури для профільних класів [За програмою 2001 р.] // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України.– 2003. – № 7/8. – С. 115-123.


Караман С. Спецкурс з української мови в гімназії гуманітарного профілю // Українська мова і література в школі. – 2000. – № 3.– С. 60-61.

Кишенькова О.В. Профильное образование в старшей школе: проблема построения курсов истории и обществознания // Преподавание истории в школе. – 2006. – № 10. – С. 5-10.


Коваленко О. Підвищуючи якість навчання: іноземні мови в системі профільної освіти // Іноземні мови в навчальних закладах. – 2003. – № 3.–
С. 44-51.


Ковбасенко Ю.І. Поглиблене і профільне викладання літератури: „за і проти” // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2003. – № 5. – С. 2-10.


Концепція вивчення української мови в 5–12 класах загальноосвітньої школи з російською мовою навчання / Н.Бондаренко, А.Ярмолюк // Українська мова і література в школі. – 2002. – № 5.– С. 43.


Концепція єдиного курсу історії в 12-річній середній школі / О.Вінниченко, М.Мудрий, Р.Пастушенко та ін. // Історія України. – 2003. –
№ 11, березень. – С. 7-17.


Концепція загальної історичної освіти в Україні: Проект // Історія України. – 1999. – № 44, листопад. – С. 2-5.


Концепція історичної освіти середньої загальної 12-річної школи: Проект // Освіта України. – 2001. – № 18/19, 8 травня. – С. 7.


Концепція літературної освіти в 12-річній загальноосвітній школі / Н.Й.Волошина, Л.А.Сімакова, А.М.Фасоля, З.О.Шевченко // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2004. – № 5. – С. 56-57.


Концепція навчання іноземних мов у середній загальноосвітній 12-річній школі // English. – 2004. – № 6. – С. 3-6.


Лазаренко Т.М. Профильно-ориентированное обучение в школе: [Курс «Обучение деловому общению на английском языке»] // Иностранные языки в школе. – 2001. – № 4. – С. 51-53.


Лазебник Н.І. Науково-методичне супроводження профільності навчання в умовах спеціалізованої школи з поглибленим вивченням іноземних мов // Управління школою. – 2006. – № 32/33, листопад. – С. 15-18.


Нижник О. Особливості викладання української мови у закладах негуманітарного профілю // Українська мова та література. – 2006 – № 46, грудень. – С. 3-4.


Педагогічні проблеми навчально-виховного процесу в гуманітарному ліцеї / Г.С.Сазоненко, Л.В.Галіцина, В.Й.Карпухіна, А.О.Осмоловский // Директор школи. – 1999. – № 14, квітень. – С. 1-4.


Петрова Т.О. Навчання учнів технологічного профілю підготовленого монологу-переконання англійською мовою з використанням ресурсів Інтернету / Т.О.Петрова, Н.К.Скляренко // Бібліотечка журналу "Іноземні мови. – 2006. – № 4. – С. 4-64.


Поляков О.Г. Профильно-ориентированное обучение английскому языку и лингвистические факторы, влияющие на проектирование курса // Иностранные языки в школе. – 2004. – № 2. – С. 6-11.


Пригодич Е.Г. Базовый курс истории в профильной школе // Преподавание истории в школе. – 2006. – № 10 – С. 16-18.


Прокопчено Л. „Школа духовності”: модель гуманітарного закладу // Директор школи. – 1998. – № 26, вересень. – С. 7.


Редченко Т.В. Проблеми й особливості організації профільного навчання з іноземної мови // Управління школою. – 2005. – № 14/15, травень. – С. 36-38.


Рекомендации по организации предпрофильной подготовки школьников с ориентацией на филологический профиль (иностранный язык): [Анкетирование учащихся с целью определения сферы их интересов в области филологии. Предметно-ориентированый курс «Иностранный язык». «Межпредметный (ориентированный) курс»] / И.Л.Бим, М.Л.Вайсбурд, Н.П.Грачева // Иностранные языки в школе. – 2003. – № 6. – С. 2-7.


Слободина Т.И. Предпрофильное обучение: [Курс „Основы переводческой деятельности”] // Иностранные языки в школе. – 2006. – № 7. – С. 2-6.


Стельченко О. П’ять уроків з теми: „Застосування похідної в задачах з економічним змістом”: [Профільне навчання] // Математика в школі. – 2004. – № 1. – С. 38-43.


Тимофєєва Н. Профільне навчання з іноземної мови: результати, технології, знахідки // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2006. – № 3. –
С. 64-66.


Україна. МОН. Про затвердження Типового навчального плану спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов: Наказ від 13.03.06 р., №182 // Директор школи. – 2006. – № 18, травень. – С. 27.

Химера Н.В. „Світова художня культура”: Елективний курс для суспільно-гуманітарних та художньо-естетичних профілів: 10 клас // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2004. –
№ 9. – С. 51-53.


Шевченко З. Вивчення літератури в профільних гуманітарних класах // Українська література в загальноосвітній школі. – 2001. – № 5. – С. 19-21.


Шевченко З. Організація профільної освіти у 12-річній школі: [Створення профільних гуманітарних класів] // Українська мова і література в школі. – 2003. – № 8. – С. 21-24.


Шерстюк О.М., Флякіна А.В. Навчання китайського діалогічного мовлення у профільних класах філологічного спрямування // Іноземні мови. – 2006. – № 4. – С. 6-13.


Шукевич Ю. Профілізація освіти у фінансовому ліцеї [м. Київ] // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2004. – № 6. – С. 69-70.


Програми з суспільно-гуманітарного циклу


Авторська програма комп’ютерних ігор із зарубіжної літератури / С.Панова // Зарубіжна література. – 2005. – № 16, квітень. – С. 3-43.


Баранова Н.П. Програма факультативного курсу „Особистість та її взаємовідносини в суспільстві”: [„Психологія особистості”: 10 клас.; „Психологія міжособистісних відносин”: 11 клас] // Психолог. – 2003. – № 44, листопад. – С. 20-23.


Бійчук Г. Програма спецкурсу „Українська постмодерна література”: 10–11 (11–12 класи) // Українська мова і література в школі. – 2006. – № 3. – С. 36-38.


Біологія: 10–11 класи: Програма для профільних класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання / О.Данилова, С.Данилов, О.Єресько та ін. // Біологія і хімія в школі. – 2004. – № 1. – (Вкладка).


Вишневецька Т.В. Релігієзнавство: [Програма спецкурсу для учнів 10–11 класів] // Географія. – 2006. – № 5, березень. – (Вкладка).


Всесвітня історія: 10–11 класи: Проект програми для класів гуманітарного напряму навчання загальноосвітніх навчальних закладів // Історія України. – 2002. – № 12. – С. 7-13.

Глодик Р.М. Теорія літератури: [Програма спецкурсу для учнів 10–11 класів гуманітарного профілю] / Р.М.Глодик, Т.Б.Турукало // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2006. – № 22/23, серпень. – С. 29-31.


Експериментальні авторські програми: Програма факультативного курсу „Пізнай себе”: [Для 8 класу] / С.Делідом // Директор школи. – 2004. – № 20, травень. – С. 28-32.


Єрмоленко С. Сучасна українська мова: синтаксис: Програма спецкурсу для 10–11-х класів // Українська мова та література. – 2006. –
№ 35/36, вересень. – С. 4-11.


Іванова І.В. Авторська програма факультативного курсу з психології для учнів 9–11 класів. „Основи самовдосконалення” // Виховна робота в школі. – 2005. – № 7, липень. – С. 27-36.


Історія України. Всесвітня історія. 10–11 класи: [Програми для класів фізико математичного, природничого, технологічного, спортивного профілів загальноосвітніх навчальних закладів] // Історія в школах України. – 2003. – № 5. – С. 2-7.


Клевчук А. Програма факультативного курсу українознавства для 10 класів вечірньої (змінної школи) // Рідна школа. – 1997. – № 3/4. – С. 24-25.


Кулікова Л.Б. Краса, здоров’я й досконалість по-давньогрецьки: [Програма курсу „Екологічна культура античності”: Профільне навчання] // Історія та правознавство. – 2004. – № 20. – С. 4-7.


Лозинський Е.П. Програма спецкурсу з основ правознавства „Основи кримінально-процесуального законодавства” // Історія та правознавство. – 2006. – № 19/21, липень. – С. 89-90.


Мамедова В.В. Культура української мови: Програма факультативного курсу у 10-х суспільно-гуманітарних класах // Все для вчителя. – 2002.– № 8, квітень. – С. 44.


Мамедова В.В. Практична стилістика: Програма факультативного курсу у 11-х суспільно-гуманітарних класах // Все для вчителя. – 2002.– № 8, квітень. – С. 42-43.


Мамедова В.В. Теорія літератури: Програма факультативного курсу у 10-х суспільно-гуманітарних класах // Все для вчителя. – 2002.– № 8, квітень. – С. 43-44.


Окушко Т. „Я як Я, Я та інші, Я та суспільство”: Комплексна освітня програма для творчого об’єднання старшокласників у позашкільному навчальному закладі „Університет юного психолога” / Т.Окушко, В.Мацулевич // Шкільний світ. – 2005. – № 44, листопад. – С. 11-22.


Оперчук О. Програма факультативного курсу „Українське ділове мовлення” для загальноосвітніх навчальних закладів: Для 10–11 класів // Дивослово. – 2003. – № 8. – С. 19-21.


Основи правознавства: [Програма для ліцеїв, гімназій, класів з поглибленим вивченням правознавства] / І.І.Котюк, О.І.Котюк // Історія України. – 2003. – № 12, березень. – (Вкладка).


Основи релігієзнавства: Програма факультативного курсу для 9–10 класів // Відродження. – 1994. – № 4. – С. 35-36.


Пометун О. Права людини: Програма курсу за вибором для профільних навчальних закладів / О.Пометун, Т.Ремех // Історія в школах України. – 2006. – № 4. – С. 11-14.


Програма для класів суспільно-гуманітарного профілю загальноосвітніх навчальних закладів: [Історія України в 10–11 класах] / Р.Даниленко, С. Євтушенко, Кульчіцькій // Історія в школах України. – 2003. – № 4. – С. 3-10.


Програма із зарубіжної літератури для 6 класу 12-річної загальноосвітньої школи // Зарубіжна література в школах України. – 2006. – № 7/8. – С. 51-53.


Програма інтегрованого курсу „Людина і суспільство” для 10–11-х класів суспільно-гуманітарного профілю // Історія в школах України. – 2003. – № 5. – С. 8-15.


Програма інтегрованого курсу „Фізика. Астрономія: 9–11 класи”: Для загальноосвітніх навчальних закладів суспільно-гуманітарного, філологічного та художньо-естетичного профілів // Фізика в школах України. – 2004. – № 9. – (Вкладка).


Програма курсу „Основи психологічних знань”: [Для 10–11 класів із поглибленим вивченням окремих предметів] / В.Онацький // Директор школи. – 2002. – № 44, листопад. – С. 10-11.


Програма спецкурсу „Українська постмодерна література”: [10–11 (11–12) класи] // Українська мова і література в школі. – 2006. – № 2. – С. 22-28.

Програми для класів філологічного, фізико-математичного, природничого, технологічного, спортивного профілів середніх навчальних закладів з українською мовою навчання: [Зарубіжна література для 8–11 класів] // Всесвітня література та культура. – 2003. – № 8. – С. 26-53.


Програми для профільних класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання: [Зарубіжна література: 10–11 класи: Проект] // Всесвітня література в навчальних закладах України. – 2003. –
№ 7/8. – С. 96-112.


Програми для середньої загальноосвітньої школи з поглибленим вивченням української літератури у 8–11 класах, для класів з гуманітарним профілем, гімназій, ліцеїв та коледжів / Г.Ф.Семенюк, В.І.Цимбалюк // Дивослово. – 2004. – № 1. – С. 51-80.


Програми для шкіл (класів) з поглибленим вивченням української мови, ліцеїв та гімназій гуманітарного профілю „Рідна мова”: 8–11 клас // Дивослово. – 2003. – № 9. – С. 67-80; Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2003. – № 3. – С. 178-201.


Рудницька І. Курс психологічних знань: Пограма для учнів 9-х класів // Шкільний психолог. – 2003. – № 7, лютий. – С. 21-24.


Семенюк Г.Ф. Програма для середньої загальноосвітньої школи з гуманітарним профілем: [Літературний процес в Україні] // Українська мова і література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2004. –
№ 4. – С. 99-106.


Скрипник Т.М. Навчальна програма із спецкурсу „” Література Англії та Америки: 10-й клас // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2000. – № 7. – С. 6-8.


Современная русская литература. Литературный процесс 1960-1990-х годов: [Программа спецкурса. Планирование материала к урокам] / И.Щербакова, А.Хадынская, Н.Майракова, О.Ткаченко // Литература. – 2003. – № 33, сентябрь. – С. 9-15. – (Первое сентября).


Стельмах Л.П. Культура ділового мовлення: Календарний план факультативу: 11 клас // Все для вчителя. – 2002. – № 8, квітень. – С. 45-46.


Україна. МОН. Програма з української мови для професійних ліцеїв // Освіта України. – 2004. – 25 серпня. – С. 4-6.


Федоренко В.Л. Фразеологія української мови: [Програма спецкурсу для 11 класу філологічного профілю] // Вивчаємо українську мову та літературу: Науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа ". – 2006. – № 22/23, серпень. – С. 21-28.


Філомончук А. Психологія спілкування: [Програма з курсу для 6-го класу] // Школа. – 2006. – № 10. – С. 81-84.


Філоненко В. Програма спеціалізованого курсу для 10–11 класів „Ділове мовлення” // Завуч. – 2002. – № 26, вересень. – (Вкладка).


Фролова Т.Я. О программе „Русский язык (курс по вибору)” для общеобразовательных учебных заведений с украинским языком обучения // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2005. – № 10. – С. 56-58.


Хлівна О.М. „Психологія здоров’я” для психологів: Програма нового спецкурсу // Практична психологія та соціальна робота. – 2004. – № 10. –
С. 12-16.


Художня культура: Програма для класів гуманітарного профілю загальноосвітніх навчальних закладів: [Для 10–11 класів] // Зарубіжна література. – 2001. – № 36, вересень. – С. 3-29.


Цимбалюк В. „У світі поезії”, „У світі прози та журналістики”, „Цікаве літературознавство”: Програми допрофільних спецкурсів для 8–9 класів // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2005. – № 7/8. – С. 83-87.


Шум якова Н. Програма факультативного курсу з історії другої світової війни: [Для 11 класу] // Директор школи. – 2002. – № 44, листопад. – С. 7-8.


Факультативи з суспільно-гуманітарного циклу


Бакіна Т.С. Програма факультативу „Зарубіжна література для дітей та юнацтва”: [Для учнів шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов: англійської, французької, німецької: 8 клас] // Зарубіжна література. – 2004. – № 11. – С. 59-64.


Билык Е.Н. Факультативний курс «Введение в славянские языки» как средство обеспечения базы лингвистических знаний учащегося // Відродження. – 1995. – № 4. – С. 24-25.


Выборнова В.Ю. Учим конспектировать: [Методика факультативных занятий со старшекласниками по предметам «Культура речи» и «Риторика» ] // Русский язык в школе. – 1991. – № 2. – С. 29-34.


Ільїн С. Ділові ігри до факультативного курсу „Людина і ринок” // Географія та основи економіки в школі. – 1999. – № 1. – С. 31-32.


Луценко С. Авторська програма факультативного курсу „Знайомство з історією”: [Для 5 класу] // Історія України. – 2005. – № 33/34, вересень. –
С. 25-27.


Любченко Л.В. Факультатив „Особистість в історії”: [Розробка систем уроків. Історія України в 7 класі] // Історія та правознавство. –
С. 19-23.


Машіка В. Методика розв’язання задач з правознавства на міжгалузеві зв’язки на уроках та факультативах // Історія України. – 2002. – № 17, травень. – (Вкладка).


Никитин А.Ф. Програма факультативного курса «Права человека // Преподавание историии вшколе. – 1992. – № 3/4. – С. 28-31.


Пеняв С. Громадянська освіта: Проект програми факультативного курсу „Основи сучасної цивілізації”: Для 11 класу // Історія в школі. – 2001. – № 9. – С. 6-11.


Програма факультативного курсу „Права дитини”: [Для 3–4-х класів] // Директор школи. – 2004. – № 19, травень. – С. 29-32.


Програма факультативного курсу з історії другогї світової війни: [Для 11-го класу. 34 години] // Директор школи. – 2002. – № 44, листопад. – С. 7-8.


Програми факультативного курсу „Українське ділове мовлення” для загальноосвітніх навчальних закладів / О.Оперчук // Дивослово. – 2003. –
№ 8. – С. 19-21.


Степанюк М. Авторська програма факультативу „У світі словників”: [Для учнів 9 класу] // Українська мова і література в школі. – 2005. – № 5. – С. 36-39.


Україна. МОН. Про вивчення у навчальних закладах факультативних курсів з етики та релігієзнавства: Наказ від 26.07.05 р., № 437 // Директор школи. – 2005. – № 36, вересень. – С. 31-32; Завуч. – 2005. – № 27, вересень. – С. 5-6.


Юрчук О.О. Програма факультативного курсу „Історія німецькомовної літератури ХХ століття” // Зарубіжна література. – 2004. –
№ 12. – С. 37-39.


Яхно Л. Програма для факультативних занять з української мови „Як ми говоримо” // Українська мова та література в школі. – 1993. – № 8. –
С. 56-57.


Спортивний цикл


Огністий А.В. Підготовка старшокласників і відбір до навчання на факультеті фізичного виховання: Автореферат. – Луцьк, 1999. – 18 с.


Волик Г. Ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою: [При Харківському військовому університеті] // Директор школи. – 2004. –
№ 27/28, липень. – С. 115-122.


Іванова Л. Особливості профільного навчання з фізичної культури // Фізичне виховання в школі – 2004. – № 1. – С. 5-6.


Іванова Л. Предмет „Основи здоров’я і фізична культура” та шкільний футбол у системі освіти України // Фізичне виховання в школі – 2003. – № 3. – С. 15-16.


Концепція фізичного виховання в системі освіти України: Затверджена рішенням колегії МОН України від 23.04.97 р., № 7/6-18 // Інформаційний збірник МОН України. – 1997. – № 13.– С. 4-16.


Операйло С. Фізична культура і спорт – реалії та перспективи в умовах розбудови національної освіти // Фізичне виховання в школі. – 2002. – № 4. – С. 8-11.


Пасько С.Є. Організація науково-методичної роботи в гімназії „Здоров’я”: [м. Полтава] // Управління школою. – 2003. – № 36. – С. 14-17.


Сухонос В.В. Гімназія гармонії, духовності, здоров’я: [Пріоритети в системі роботи гімназії „Здоров’я”, м. Полтава] // Управління школою. – 2003. – № 36. – С. 2-13.


Програми із спортивного циклу


Андрусяк О. Загальна фізична підготовка: Програма для учнів ліцею зі спеціальності: „Фізичне виховання та спорт”: [9–11 класи] // Завуч. – 2003. – № 4, лютий. – (Вкладка).


Легка атлетика: Програма та методичні рекомендації для учнів ліцею: [Спеціальність: „Фізичне виховання”] / О.Шалар // Завуч. – 2004. – № 17/18. – С. 38-41.


Примерная програма по физической культуре для учащихся средней (полной) школы: [Профильный уровень] / А.П.Матвеев // Физическая культура в школе. – 2002. – № 7. – С. 31-34.


Примерная программа основного общего образования по физической культуре: Пояснительная записка к программе, действующей в РФ // Народное образование. – 2006. – № 3. – С. 259-264.


Художньо-естетичний цикл


Зубань В. Щоб гончарському роду не було переводу: [Про спеціалізовану художню школу-інтернат (колегіум) в смт. Опішня Полтавської області] // Урядовий кур’єр. – 2004. – № 7, січень. – С. 16-17.


Концепція загальної мистецької освіти / Л.Масол // Мистецтво та освіта. – 2004. – № 1. – С. 2-5.


Любишко О. Кафедра природничих наук: досягнення і перспективи: [Школа-комплекс естетичного навчання і виховання № 9 м. Запоріжжя] // Рідна школа. – 2003. – № 11. – С. 36-37.


Марченко Л. „Дивосвіт” – зразок профільного навчання художньо-естетичного напряму // Освіта України. – 2004. – № 13, лютий. – С. 5.


Модель асоціаційне управління ліцеєм із загальною середньою і мистецькою освітою / А.Єрмола, Р.Савіних, Н.Лагутіна, Л.Ампілогова // Директор школи. – 2006. – № 41, листопад. – С. 1-32. – (Спецвипуск).


Мозковий В.Л. Розвиток творчого потенціалу учнів як пріоритетний напрямок профільного навчання: [З досвіду роботи експериментальної загальноосвітнього навчального закладу „Академія дитячої творчості”
м. Миколаєва] // Управління школою. – 2004. – № 9. – С. 26-28.


Овдієнко Л. Образ нової школи України: Мала гуманітарна академія: [Школа-комплекс естетичного навчання і виховання № 9 м. Запоріжжя] // Рідна школа. – 2003. – № 11. – С. 7-10.


Снова виховання – творчий пошук: [Центр естетичного виховання в Березнівській гімназії – Мала академія народних мистецтв і ремесел] // Директор школи. – 2004. – № 2, січень. – С. 15-20.


Тараканова А. З кожним роком – ширші кроки: [Про Кіровоградський обласний державний середній загальноосвітній комплекс хореографічних мистецтв] // Мистецтво та освіта – 1998. – № 1. – С. 39-41.


Химера Н.В. „Світова художня культура”: Елективний курс для суспільно-гуманітарних та художньо-естетичних профілів: 10 клас // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2004. –
№ 9. – С. 51-53.


Чинок О. Від гармонії в освіті до гармонії в житті: З досвіду роботи гуманітарної Київської гімназії „Гармонія” // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2000. – № 1. – С. 63-72.


Програми з художньо-естетичного циклу


Ботина Т.Н. "Мы и искусство. Профессии в искусстве": [Комплекс программ элективных курсов художественно-эстетического профиля для 9-го класса] / Т.Н.Ботина, И.В.Кошмина, О.В.Пискун // Музыка в школе. – 2006. – № 5. – С. 37-42.


Вдовченко В. Основи Дизайну: Програма занять для учнів 10–11 класів / В.Вдовченко, В.Тименко, Є.Антонович // Завуч. – 2005. – № 30, жовтень. – (Вкладка).


Вдовченко В. Програма профільного навчання для загальноосвітніх навчальних закладів з трудового навчання у 10–11-х класах "Основи дизайну" / В.Вдовченко, В.Тименко, Є.Антонович // Освіта і управління. – 2005. – № 2. – С. 115-149.


Вдовченко В. Програма профільного навчання для загальнооствітніх навчальних закладів з трудового навчання у 10–11-х класах "Дизайн середовища: художня обробка деревини (маркетрі)" / В.Вдовченко, А.Коноваленко, В.Тименко // Освіта і управління. – 2004. – № 3/4. –
С. 169-184.


Колесник О. Втілюючи програму естетичного виховання: [Гімназія мистецтв № 25 м. Запоріжжя] // Рідна школа. – 1997. – № 6. – С. 67-68.


Образотворче мистецтво і комп’ютерна графіка: Інтегрований курс: Програма курсу за вибором для 5–8-х класів з поглибленим вивченням дисциплін художньо-естетичного циклу для загальноосвітніх навчальних закладів // Інформатика. – 2005. – № 35, вересень. – С. 3-13.


Програма для філологічного, суспільно-гуманітарного, художньо-естетичного профілю навчання: Фізика: 10–11 класи // Фізика та астрономія в школі. – 2004. – № 5. – (Вкладка).


Програма інтегрованого курсу „Фізика. Астрономія: 9–11 класи”: Для загальноосвітніх навчальних закладів суспільно-гуманітарного, філологічного та художньо-естетичного профілів // Фізика в школах України. – 2004. – № 9. – (Вкладка).


Программа по истории искусства для учащихся 7–11 классов художественной школы: Пояснительная записка / Е.В.Бурденюк // Изобразительное искусство в школе. – 2003. – № 6. – С. 59-73.


Расіна Л. Основи театрального мистецтва: Програма факультативного курсу для 8–9 класів // Завуч. – 2004. – № 17/18, червень. – С. 32-34.


Шмалько Л. Курс світової художньої культури: Програма курсу за вибором для 8–11 класів / Л.Шмалько // Завуч. – 2004. – № 17/18,червень. – С. 17-18.


Факультативи з художньо-естетичного циклу


Кащей Г.Ф. Історія джазу і популярної музики: План-конспект заключного заняття факультативу // Шкільний світ. – 2001. – № 9, березень. – С. 6-7.


Егоров О.Г. Живопись и литература: [Факультативний курс] // Изобразительное искусство в школе. – 2006. – № 4. – С. 37-47.

1   2   3   4   5   6

Схожі:

Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека профілізація навчання в загальноосвітній та вищій школі: стратегічно-якісний напрямок розвитку освіти сучасного суспільства Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека громадянське виховання: нові виклики сучасних реалій в умовах трансформації суспільства Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми
Науково-допоміжний бібліографічний покажчик / уклад.: З. М. Горова, В. В. Косенко; передмова В. В. Косенко. – Суми : Сумдпу ім. А....
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека профілізація навчання в загальноосвітній та вищій школі: стратегічно-якісний напрямок розвитку освіти сучасного суспільства Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека організаційно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу в закладах освіти Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми
Науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Уклад.: З. М. Горова, В. В. Косенко, Н. А. Чайка. – Суми : Сумдпу ім. А. С. Макаренка,...
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека профілізація навчання в загальноосвітній та вищій школі: стратегічно-якісний напрямок розвитку освіти сучасного суспільства Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека організація управлінської діяльності в школі та вищому навчальному закладі науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми
Відповідальний за випуск проректор з наукової роботи, кандидат хімічних наук, доцент В. В. Бугаєнко
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека профілізація навчання в загальноосвітній та вищій школі: стратегічно-якісний напрямок розвитку освіти сучасного суспільства Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека правове виховання як невід’ємна складова формування особистості громадянського суспільства науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми
Відповідальний за випуск проректор з наукової роботи, кандидат хімічних наук, доцент В. В. Бугаєнко
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека профілізація навчання в загальноосвітній та вищій школі: стратегічно-якісний напрямок розвитку освіти сучасного суспільства Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека гендерні дослідження: актуальні проблеми та перспективи розвитку Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми
Відповідальний за випуск проректор з наукової роботи, кандидат хімічних наук, доцент В. В. Бугаєнко
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека профілізація навчання в загальноосвітній та вищій школі: стратегічно-якісний напрямок розвитку освіти сучасного суспільства Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека екскурсійно-туристична та краєзнавча робота з молоддю: навчально-пізнавальна й оздоровча цінність
Науково-допоміжний бібліографічний покажчик / уклад.: З. М. Горова, В. В. Косенко. – Суми : Сумдпу ім. А. С. Макаренка, 2012. – 236...
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека профілізація навчання в загальноосвітній та вищій школі: стратегічно-якісний напрямок розвитку освіти сучасного суспільства Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека європейський вектор розвитку: стратегія інтеграційної політики України Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми
Відповідальний за випуск проректор з наукової роботи, доктор педагогічних наук, професор А. А. Сбруєва
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека профілізація навчання в загальноосвітній та вищій школі: стратегічно-якісний напрямок розвитку освіти сучасного суспільства Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми iconНауково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми 2012 Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека
Формування системи управління вищим навчальним закладом інноваційного типу в сучасних умовах євроінтеграції
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека профілізація навчання в загальноосвітній та вищій школі: стратегічно-якісний напрямок розвитку освіти сучасного суспільства Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека педагогічні технології у практичній роботі вчителя та класного керівника Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми
П24 Педагогічні технології у практичній роботі вчителя та класного керівника: Науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Укладачі:...
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека профілізація навчання в загальноосвітній та вищій школі: стратегічно-якісний напрямок розвитку освіти сучасного суспільства Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека лікувально-відновлювальна та реабілітаційна діяльність Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми
Відповідальний за випуск проректор з наукової роботи, доктор педагогічних наук, професор А. А. Сбруєва
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи