Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека профілізація навчання в загальноосвітній та вищій школі: стратегічно-якісний напрямок розвитку освіти сучасного суспільства Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми icon

Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека профілізація навчання в загальноосвітній та вищій школі: стратегічно-якісний напрямок розвитку освіти сучасного суспільства Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми
НазваСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека профілізація навчання в загальноосвітній та вищій школі: стратегічно-якісний напрямок розвитку освіти сучасного суспільства Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми
Сторінка5/6
Дата25.06.2013
Розмір1.15 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6

Інформаційні технології в профільній освіті


Жук Ю.О. Розв'язування дослідницьких задач з фізики з застосуванням нових інформаційних технологій: Автореферат. – К., 1995. – 24 с.


Зайцева Т.В. Розвиток розумової діяльності старшокласників у процесі вивчення алгебри та початків аналізу з використанням інформаційних технологій: Автореферат. – К., 2001. – 20 с.


Козлакова Г.О. Теоретичні i методичні основи застосування інформаційних технологій у вищій технічній освіті: Монографія. – К.: ІЗМН, 1997. – 180 с.


Лукінова Н.М. Вивчення елементів аналітичної геометрії засобами нових інформаційних технологій: Магістерська робота. – Суми: СумДПУ
ім. А.С.Макаренка, 2006. – 60 с.


Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: Учебник. – М.: Академия, 1999. – 223 с.


Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: Учебное пособие для студентов педагогических вузов и системы повышения квалификации педагогических кадров. – М.: Академия, 2001. – 271 с. – (Высшее образование).


Чернишов Д.О. Педагогічні умови формування інженерного стилю мислення учнів технічного ліцею засобами інформатики: Автореферат дис... канд. пед. наук. – Луганск, 2002. – 20 с.


Беженар Г. Нові інформаційні технології у навчальному процесі сучасної школи / Г.Беженар, О.Волинко // Директор школи. – 2005. – № 37, жовтень. – С. 13-15.


Вдовенко В. Інформаційні технології на уроках алгебри та початків аналізу // Математика. – 2005. – № 41, листопад. – С. 19-21.


Гребенюк Л. Профільне навчання – веління часу...: [Курс "Основи інформаційних технологій"] // Світ виховання. – 2006. – № 5. – С. 38-40.


Давиденко Ю.С. Використання інформаційно-комунікативних технологій для мовної освіти: [Викладання іноземних мов] // Іноземні мови. – 2005. – № 3. – С. 40-41.


Зязюн І. Освітній простір культури в умовах сучасних інформаційних технологій // Рідна школа. – 2006. – № 5. – С. 3-6.


Информатика в профильной школе / А.А.Кузнецов, Л.О.Филатова // Информатика и образование. – 2003. – № 6. – С. 14-18.

Іванова О. Нові інформаційні технології: процесуальні педагогічні умови реалізації особистісно-орієнтованої освіти в ліцеї // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2005. – № 2. – С. 21-23.


Капітонова П.В. Використання нових інформаційних технологій у середній школі в процесі навчання // Англійська мова та література. – 2005. – № 31, листопад. – С. 4-5.


Касьян В.А. Інформаційні технології навчання у професійно-технічних закладах / В.А.Касьян, О.І.Яковлєв // Безпека життєдіяльності. – 2006. – № 1. – С. 38-41.


Кіньков Ю. Профільне навчання з інформаційно-технологічного профілю, організаційно-педагогічні умови та навчально-методичне забезпечення // Інформатика. – 2005. – № 31/32. – С. 9-11.


Кіньков Ю. Профільне навчання з інформаційно-технологічного профілю, організаційно-педагогічні умови та навчально-методичне забезпечення // Інформатика. – 2005. – № 31/32. – С. 9-11.


Могилев А.В. Авторская программа профильного курса по информатике и информационным технологиям // Информатика и образование. – 2006. – № 8. – С. 22-28.


Мылова И.Б. Использование задач в процессе профессиональной информационно-технологической подготовки студентов // Информатика и образование. – 2006. – № 2. – С. 82-88.


Набочук Ю.К. Розв'язування розрахункових хімічних задач з використанням сучасних інформаційних технологій / Ю.К.Набочук, М.Г.Семещук // Комп'ютер у школі та сім'ї. – 2005. – № 3. – С. 19-22.


Нечитайлова Е.В. Информационные технологии на уроках химии // Химия в школе. – 2005. – № 3. – С. 13-15.


Пахомова Т.Г. Використання новітніх технологій закордонного досвіду в освітніх закладах області: [Під час викладання іноземних мов] // Англійська мова та література. – 2005. – № 35, грудень. – С. 12-13.


Поляничко І.О. Досвід використання інформаційних технологій у вивченні іноземних мов / І.О.Поляничко, А.М.Голік // Комп'ютер у школі та сім'ї. – 2006. – № 8. – С. 36-38.


Свістельник І.Р. Інформаційне забезпечення спортивної освіти: наукові засади // Теорія та методика фізичного виховання. – 2003. – № 2. –
С. С. 2-4.


Сєдова С.І. Використання інформаційних технологій на уроках географії / С.І.Сєдова, Л.М.Сидельник, С.О.Сидельник // Географія. – 2005. – № 23, грудень. – С. 23-27.


Сиваченко Т.С. Нові інформаційні технології у вивченні хімії // Хімія. – 2005. – № 7. – С. 2-4.


Скуратівський Л. Інформаційні технології як засіб мовленнєвого розвитку учнів у процесі навчання української мови в основній школі // Українська мова і література в школі. – 2005. – № 4. – С. 7-9.


Шаповал В.О. Досвід викладання інформатики в класах математичного профілю // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2006. – № 7. –
С. 33-34.


Шутикова М.И. Информационное моделирование – основа построения курсов информатики экономического профиля / М.И.Шутикова, В.В.Мозолин // Информатика и образование. – 2005. – № 7. – С. 127-128.


Психологічний супровід профільного навчання


Пихтіна Н.П. Формування професійно-педагогічної готовності майбутнього вчителя до профілактики адиктивної поведінки учнів: Автореферат дис... доктора пед. наук. – К., 1999. – 20 с.


Щотка О.П. Формування психологічної готовності студентів педагогічних університетів до професійно-управлінського самовизначення: Автореферат дис... канд. психологічних наук. – К., 2003. – 21 с.


Балл Г.О. Психолого-педагогічні засади професійної орієнтації школярів // Психолог. – 2004. – № 8. – С. 2-11.


Барановська Л. Управління процесом навчання студентів професійного вербального спілкування: [Проблеми підготовки кадрів] // Освіта і управління. – 2002. – Т. 5, № 1. – С. 139-143.


Бондар В. Дидактико-психологічна концепція реалізації освітньо-професійних програм підготовки вчителя // Вища освіта України. – 2004. –
№ 1. – С. 66-68.


Бондарчук Т.В., Орєхов Е.Ф. Использование прямого преднамеренного внушения в бодрствующем состоянии в методике воспитания физических качеств // Теория и практика физической культуры. – 1997. – № 10. – С. 43-48.


Бородавка М.І. Профільне навчання як умова самореалізації особистості // Управління школою. – 2005. – № 33, листопад. – С. 23-24.


Васильков В.М. Соціально-психологічні питання професійного самовизначення старшокласників у сучасних умовах // Педагогіка і психологія. – 1999. – № 3. – С. 59-66.


Зеня Л.Я. Урахування особистісних характеристик студентів у процесі їх профільної підготовки у мовному вищому навчальному закладі // Іноземні мови. – 2004. – № 4. – С. 29-33.


Кондаков І. Діагностика професійних установок підлітків // Психолог. – 2004. – № 38, жовтень. – С. 20-24.


Крюкова Д.Ф. Психолого-педагогічні передумови організації політехнічного навчання в школі // Педагогіка і психологія. – 1995. – № 1. – С. 93-100.


Максименко С. Психологічний супровід профільного навчання: [Теоретичні основи] // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2005. – № 5/6. –
С. 27-33.


Моргун В.Ф. Багатовимірна психодіагностика досягнень учнів як перший крок профільної освіти // Практична психологія та соціальна робота. – 2006. – № 1. – С. 1-6.


Мочалова Д. Роль шкільного психолога в орієнтації та виборі професійного навчання учнів 11 класів // Інформатика. – 2005. – № 31/32. –
С. 27-28.


Николаева Н. Применение психофизических методов в процессе подготовки специалистов по физической культуре / Н.Николаева, М.Полевщиков, В.Роженцев // Теория и практика физической культуры. – 2005. – № 12. – С. 13-15.


Осухова Н. Поверить в себя: Особенности личностно-профессионального самоопределения старшекласников // Школьний психолог. – 2003. – № 4, январь. – С. 6-7. – (Первое сентября).


Пастух Л.В. Психологічний супровід профільного навчання // Психологічна газета. – 2006. – № 15, серпень. – С. 21-28.


Пасько С.Є. Організація науково-методичної роботи в гімназії „Здоров’я”: [Психологічний аспект; м. Полтава] // Управління школою. – 2003. – № 36. – С. 14-17.


Психолого-педагогическое и медико-биологическое обеспечение профильного обучения / О.А.Никифорова, Н.А.Заруба, В.И.Навалихина, Н.И.Морозова // Валеология. – 2004. – № 4. – С. 45-48.


Рачевський Е.Л. Профилизация – это обретение личностного смысла: [Интервью с членом рабочей группы по реализации Концепции профильного обучения] / Рачевський // Директор школы. – 2003. – № 6. – С. 59-61.


Репнова Т. Психологічне дослідження в системі профільного навчання // Психолог. – 2006. – № 1, січень. – С. 5-11.


Сабадаш Ж. Психологічний супровід профільного навчання // Завуч. – 2005. – № 17/18, червень. – С. 42-44.


Світлична Н.А. Вибір майбутньої професії та роль сім'ї у цьому процесі: [Психологічний супровід] // Психологічна газета. – 2006. – № 16, серпень. – С. 27-29.


Сироватко О.Психологічне забезпечення профільної освіти. – 2006. – № 40, жовтень. – С. 3-11.


Сухоставська М.А. Модель психологічного супроводу профільного навчання // Психологічна газета. – 2006. – № 16, серпень. – С. 22-23.


Чернявська Л.Н. Психологічна підтримка творчості учнів: [Український гуманітарний ліцей] // Обдарована дитина. – 1999. – № 4. –
С. 17-23.


Щоб хотіти вчитися: Профорієнтаційний посібник для молодших школярів // Психолог. – 2006. – № 17, травень. – (Вкладка).


Яворська О.О. Розумова та фізична працездатність підлітків як основа професійної орієнтації // Довкілля та здоров’я. – 1998. – № 4. – С. 36-40.


Ящишин О.О. Дослідження рівня розвитку оперативної пам’яті старшокласників з метою профконсультації // Психологія: Республіканський науково-методичний збірник. – К.: Радянська школа, 1979. – Вип. 18. –
С. 85-95.


Профільне навчання в зарубіжних країнах


Актуальные проблемы организации подготовки физкультурных кадров за рубежом / Под ред. С.И.Змеева. – М.: Малаховка, 1989. – 84 с.


Бойчук Р.Л. Реформування змісту трудового навчання в об’єднаній школі Великої Британії в 70–90-ті роки ХХ ст.: Автореферат дис... доктора пед. наук. – К., 2004. – 43 с.


Морітз Я. Система професійної підготовки вчителя і шляхи її оптимізації в умовах розвитку сучасної освіти в Польщі: Автореферат дис... доктора пед. наук. – К., 2004. – 43 с.


Яцишин Н.П. Професійно-педагогічна підготовка вчителів у Великій Британії: (90-ті роки ХХ століття): Автореферат дис... канд. пед. наук. – К., 1998. – 18 с.


Андрощук Г. Система освіти в Австрії / Г.Андрощук, А.Андрощук // Рідна школа. – 2000. – № 10. – С. 75-79.


Антонюк Л. Австрійська школа: приклад еволюційного осучаснення // Рідна школа. – 2002. – № 12. – С. 70-73.


Антонюк Л. Освіта Австрії – стан і тенденції розвитку / Л.Антонюк, К.Корсак // Освіта і управління. – 2002. – № 3. – С. 188-196.


Артемова Л. Профиль обучения диктует региональный рынок труда: [Готова ли российская школа стать профильной] // Народное образование. – 2003. – № 4. – С. 84-88.


Балацька Н. Особливості та основні моделі реалізації професійно орієнтованої системи в школах Англії // Рідна школа. – 2006. – № 9. –
С. 71-73.


Балацька Н. Порівняльний аналіз англійської та української систем професійної орієнтації учнів // Рідна школа. – 2005. – № 11. – С. 76-77.


Бойцова В.В., Бойцова Л.В. Европейский образовательный процесс и Россия: [Европейское юридическое образование] // Общественные науки и современность. – 2000. – № 6. – С. 75-82.


Болотов В.А. Актуальное интервью «Образование на старшей ступени во всех странах является профильным»: [Интервью с первым заместителем министра образования России В.А.Болотовым] // Математика в школе. – 2003. – № 9. – С. 4-8.


Болотов В.А. Профильная школа: вопросы и ответы: [Интервью с первым заместителем министра образования России В.А.Болотовым] // Биология в школе. – 2003. – № 8. – С. 3-8.


Вєтров І. США – реформа середньої освіти // Директор школи. – 2004. – № 9, березень. – С. 25-30.


Волинець Л. Загальна мистецька освіта у школах Швеції: [Особливості шведської педагогіки мистецтва] // Мистецтво та освіта. – 2004. – № 3. – С. 10-14.


Волинець Л. Мистецька освіта у Франції на різних ступенях навчання // Директор школи. – 2003. – № 41, листопад. – С. 10-12; Мистецтво та освіта. – 2003. – № 1. – С. 61-63.


Волинець Л. Художньо-естетична освіта в Японії // Мистецтво та освіта. – 2002. – № 1. – С. 28-38.


Волощук І. Організаційні форми надання додаткових освітніх послуг обдарованим школярам: зарубіжний та вітчизняний досвід // Освіта і управління. – 2002. – № 3. – С. 158-168.


Воронка Г. Додипломна і післядипломна освіта в Канаді та Великій Британії: плюралізм навчально-освітнього процесу // Вища школа. – 2005. – № 4. – С. 56-71.


Гриншпун С.С. Организация профориентации школьников в Великобритании // Педагогика. – 2005. – № 7. – С. 100-105.


Загорулько Л. Генетична автеника: Організація профільного навчання в основній школі Австрії // Шлях освіти. – 2006. – № 3. – С. 22-25.


Исмаилов Э.Э. Довузовская подготовка в Швеции // Педагогика. – 2003. – № 4. – С. 94-100.


Іванюк І.В. Великобританія: система освіти та реформи 80–90-х років ХХ століття // Педагогіка толерантності. – 2002. – № 3. – С. 107-110.


Карандашев В.Н. Преподавание психологи: опыт международного исследования и сотрудничества // Психологический журнал. – 2001. – № 2. – Т. 22. – С. 86-90.


Келли Дж. Образование в Канаде: современное состояние и тенденции развития / Дж. Келли, Р.Данко, Е.Корзинский // Педагогика. – 2000. – № 1. – С. 93-100.


Кеспиков В. Желание добывать знания зависит от права выбора: [Беседа с начальником управления по образованию администрации г. Челябинска В.Кеспиковым о профильном образовании] // Підручник для директора. – 2003. – № 11/12. – С. 139-143.


Концепция профильного обучения: [Образование в России] // Біологія в школе. – 2003. – № 7. – С. 27-31.


Корсак К. Європа профілює свою старшу середню школу // Завуч. – 2004. – № 16, червень. – С. 25-33.


Крайко Б.Н. Вариативное образование в 12-летней школе Беларуси / Б.Н.Крайко, О.Е.Лисейчиков // Педагогика. – 2002. – № 5. – С. 86-91.


Ленський П. Освіта в Китайській Народній Республіці: стан і перспективи розвитку // Освіта і управління. – 2003. – № 2. – С. 143-148.


Лернер П. Профільна освіта старшокласників: якою їй бути: [Досвід РФ] // Завуч. – 2003. – № 14, травень. – С. 6-7.


Лещинський О. Розвиток інтегрованих курсів природознавства у Великобританії: [Історія та теоретичні засади побудови змісту інтегрованих курсів природознавства для профільного навчання середніх та старших класів] // Шлях освіти. – 2003. – № 3. – С. 22-26.


Лещинський О.П. Сучасні тенденції вдосконалення змісту навчання фізики у Великобританії: [Аналіз змін у змісті курсів фізики для середньої школи. Курс фізики загальноосвітнього та поглибленого рівнів] // Педагогіка і психологія. – 2002. – № 4. – С. 127-133.


Локшина О. Зарубіжна старша профільна школа: структурна організація, зміст освіти, підходи до оцінювання // Рідна школа. – 2004. –
№ 4. – С. 65-67.


Локшина О. Профільна школа в зарубіжжі: стан і тенденції розвитку // Управління освітою – 2004. – № 1, січень. – С. 8-11.


Локшина О.І. Про розвиток шкільної освіти Англії на сучасному етапі // Педагогіка і психологія. – 2001. – № 2. – С. 119-127.


Локшина О.І. Формування й структурування змісту шкільної освіти в зарубіжжі: [Історія і сучасний погляд на формування змісту освіти: Досвід Франції, Німеччини, США, Великої Британії, Австрії, Бельгії, Нідерландів, Люксембургу] // Педагогіка і психологія. – 1999. – № 4. – С. 58-65.


Луговская И. Готовить молодежь к современной жизни: Что показывает анализ школьных учебных планов северноевропейских стран: [Исландии и Норвегии] // Учитель. – 2002. – № 6. – С. 83-86.


Нагорна О. Індивідуально керовані роботи як інноваційний напрям особистісно орієнтованого навчання ліцеїстів у Франції // Рідна школа. – 2004. – № 11. – С. 70-72.


Никало Н.Г. Югославська школа: здобутки і творчий пошук / Н.Г.Ничкало, М.П.Легкий // Радянська школа. – 1991. – № 9. – С. 83-85.


Никитюк Т. Великобританія: [Система освіти] / Т.Никитюк, С.Андріяш // Директор школи. – 2002. – № 35, вересень. – (Вкладка).


О подготовке к переходу на профильное образование: [Проект базисного учебного плана и пример учебного плана для среднего (полного) образования. Образование в России] // Физика. – 2003. – № 44, 23–30 ноября. – С. 1-5. – (Первое сентября).


О проведении эксперимента по введению профильного обучения учащихся в общеобразовательных учреждениях, реализующих программы среднего (полного) общего образования: Постановление Правительства РФ от 09.06.03 г., № 334 // Народное образование. – 2004. – № 1. – С. 249-250.


Об утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования: Приказ Министерства образования РФ от 18.07.02 г., № 2783 // Народное образование. – 2002. – № 9. – С. 29-40.


Программа совместных мероприятий Министерства образования России и Российской академии образования по введению профильного обучения обучающихся на третьей ступени общего образования; Утверждена приказом Министерства образования России и Российской академии образования от 15.12.03 № 4509/49 // Народное образование. – 2004. – № 2. – С. 261-264.


Пустоваченко Н.Н. Как обстоит дело с профильним образованием в Мурманське? // Підручник для директора. – 2003. – № 11/12. – С. 125.


Слєпкань З. Структурування змісту в сучасних австрійських підручниках з математики для середньої школи / З.Слєпкань, Б.Фуртак // Математика в школі. – 1999. – № 4. – С. 46-50.


Слухай Н. Американська школа очима українця // Київська старовина. – 2002. – № 6. – С. 159-165.


Степанова С. На распутье: [К истории вопроса профориентации в России] // Школьный психолог. – 2003. – № 4, январь. – С. 2-3. – (Первое сентября).


Федотова Е.Е. Допрофессиональная подготовка молодежи в Дании // Педагогика. – 2001. – № 7. – С. 93-96.


Элективные курсы в профильном обучении: Письмо Департамента общего и дошкольного образования РФ от 13.11.2003 г., № 14-51-277/13 // Народное образование. – 2004. – № 2. – С. 265-266.


Досвід організації та впровадження профільного навчання на Сумщині


Бабенко О.М. Викладання спецкурсу "Біохімія" в 11 класі хіміко-біологічного профілю: Методичний посібник. Ч. 1. – Суми: СумДПУ
ім. А.С.Макаренка, 2006. – 192 с.

Науково-теоретичні, теоретико-прикладні, професійно-орієнтовані спецкурси й спецсемінари з української мови: Навчально-методичний посібник. – Суми: СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2006. – 144 с.


Програма навчального спецкурсу "Права дитини-права людини": Для 9–11 класів багатопрофільного ліцею СДПУ ім. А.С.Макаренка: Методичні рекомендації. – Суми: СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2002. – 32 с.


Теорія та практика диференційованого навчання: програма спецкурсу: Для студ. пед. ун-тів. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2002. – 24 с.


Чайченко Н.Н. Зошит для практичних робіт з хімії: [Для спеціалізованих класів хіміко-біологічного профілю: 10 клас] / Н.Н.Чайченко, Г.Ф.Сударева, В.М.Депутат; За ред. проф. Н.Н.Чайченко. – Суми: Нота Бене, 2003. – 52 с.

Чайченко Н.Н. Зошит для практичних робіт з хімії: [Для спеціалізованих класів хіміко-біологічного профілю: 8 клас] / Н.Н.Чайченко, Г.Ф.Сударева, В.М.Депутат; За ред. проф. Н.Н.Чайченко. – 2-ге видання, перероб.– Суми: Нота Бене, 2003. – 48 с.

Чайченко Н.Н. Зошит для практичних робіт з хімії: [Для спеціалізованих класів хіміко-біологічного профілю: 11 клас] / Н.Н.Чайченко, Г.Ф.Сударева, В.М.Депутат; За ред. проф. Н.Н.Чайченко. – Суми: Нота Бене, 2004. – 40 с.


Алексеева Г.В. Из истории музыкальных специализаций педагогического института // Проблеми освіти: Науково-методичний збірник. – К.: ІЗМН, 1999. – Ч. 2. – С. 159-164.

Артюшкiна Л.М., Гуппал I.О. Iнтегрований курс "Свiт людини" як основа формування культури життєвого самовизначення лiцеїста // Педагогічні науки: Збірник наукових праць. – Суми, 1999. – С. 227-234.

Артюшкiна Л.М., Петренко С.В. Лiцей як iнновацiйний заклад освiти: реалiї, iдеї, перспективи // Педагогічні науки: Збірник наукових праць. – Суми, 1999. – С. 234-241.

Артюшкiна Л.М., Петренко С.В. Лiцей як тип школи: минуле та майбутнє // Третя Сумська наукова iсторико-краєзнавча конференція, 7–8 грудня 1999 р.: Збірник статей . – Суми, 1999. – С. 132-134.

Артюшкіна Л.М. Концептуально-організаційні аспекти діяльності ліцею як структурного підрозділу педагогічного університету / Л.М.Артюшкіна, С.В.Петренко // Педагогічні науки: Збірник наукових праць / Сумський державний педагогічний університет ім. А.С.Макаренка. – Суми, 2000. – С. 3-9.

Артюшкіна Л.М. Про основні положення діяльності обласного багато профільного ліцею, як інноваційного закладу освіти / Л.М.Артюшкіна, С.В.Петренко // Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи: Збірник наукових праць / АПН України. Інститут педагогіки. – К., 2000. – С. 78-81.


Белозер В. Созвездие по имени лицей [При СумДПУ
им. А.С.Макаренко] // Ваш шанс. – 2000. – № 8, февраль. – С. 32.

Бондарева К. Талантам слід допомогати і для цього відкриваємо спеціальну школу: [Про гімназію № 1 м. Суми] // Площа незалежності, 2. – 2002. – № 9/10. – С. 21.

Боровик Г., Стецько Я., Шаповал Л. З комплексної програми економічної школи „Сталкер”: [Профільна освіта на Сумщині] // Позакласний час. – 1999. – № 1. – С. 48-50.

Варваніна Т. Крок у майбутнє навчального закладу: [Ліцей № 10
м. Суми] // Сумська новина. – 2001. – № 45, 1 листопада. – С. 1.

Гоман І. Модель школи з пріоритетами естетичного виховання: [Шкільний комплекс естетичного виховання № 29 м. Суми] // Мистецтво та освіта. – 1999. – № 3. – С. 19-20.

Кизенко В. Профільне навчання в обласному багатопрофільному ліцеї Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка: [З досвіду організації] / В.Кизенко, С.Петренко // Освіта і управління. – 2004. – № 1. – С. 158-164.

Коваленко Д.В. Проблемы детской баянной педагогики на Сумщине: (Формирование интереса как основная задача начинающего музыканта) // Музичний ландшафт України (регіони, школи індивідуальності): Збірник наукових праць / Ред кол.: О.Г.Стахевич та ін. – Суми, 2000. – С. 123-129.

Кузикова С.Б. Психолого-педагогічне забезпечення фахової підготовки студентів-психологів до психокорекційної діяльності // Педагогічні науки: Збірник наукових праць / Сумський державний педагогічний університет
ім. А.С.Макаренка. – Суми, 2002. – С. 293-298.

Купрєєва Н.М. Концепція розвитку природничо-математичного ліцею ЗНВК № 10 м. Сум // Педагогічна Сумщина. – 1998. – № 1. – С. 27-29.

Лазарєв М. Школа має вижити достойно: [Школа-комплекс естетичного виховання № 29 м. Суми] // Мистецтво та освіта. – 1999. – № 3. – С. 21-22.

Ліцман Ю.В. Узагальнення і систематизація знань з хімії учнями профільних класів під час практичних робіт // Педагогічні науки: Збірник наукових праць / Сумський державний педагогічний університет
ім. А.С.Макаренка. – Суми, 2001. – С. 363-368.


Петренко С. Профільна освіта – вимога сучасності: [Про багатопрофільний ліцей при СумДПУ ім. А.С.Макаренка, який має три напрямки профілізації – природничо-математичний, соціально-гуманітарний та спортивний] / С.Петренко, Н.Барсук // Завуч. – 2004. – № 16, червень. –
С. 34-35.

Петренко С., Барсук Н. Профільна освіта – вимога сучасності // Завуч. – 2004. – №16, червень. – С. 34-35. – (Профільне навчання: Спецвипуск).

Петренко С.В. Лiцей народився в рiк ювiлею //Актуальнi проблеми фiзики, iнформатики: Збірник наукових праць /О.Д.Стадник. – Суми, 1999. – С. 73-75.

Петренко С.В. Модульно-рейтингова система організації навчання математики в профільній школі / С.В.Петренко, О.В.Мартиненко // Педагогічні науки: Збірник наукових праць / Сумський державний педагогічний університет ім. А.С.Макаренка. – Суми, 2004. – С. 259-266.


Раєвська М. Вперше на Україні: [На базі 1-ої школи функціонує державно-комунальний заклад – загальноосвітня школа-комплекс І – ІІІ ступенів – військово-юридичний ліцей № 1 м. Суми] // Сумська новина. – 1994. – 9 липня. – С. 2.


Торяник Л.О. Розвиток навичок науково-пізнавальної діяльності учнів на факультативних заняттях з математики: [На прикладі вивчення теми „Числа Фібоначчі”] // Педагогіка та методика навчання і виховання: Збірник наукових праць / Сумський державний педагогічний університет
ім. А.С.Макаренка. – Суми, 2002. – Ч. 2. – С. 61-63.

Чашечникова Л. Спецкурс „Елементи векторної алгебри”: [Програма спецкурсу] // Математика в школі. – 2000. – № 3. – С. 40-45.

Чашечникова О.С. До питання створення концепції математичної освіти 12-річної школи // Педагогічні науки: Збірник наукових праць / Сумський державний педагогічний університет ім. А.С.Макаренка. – Суми, 2001. – С. 73-80.

Чашечникова О.С. Про деякi проблеми органiзацiї роботи в профiльних та лiцейних класах // Педагогічні технологiї органiзацiї навчально-виховного процесу в закладах нового типу: Матерiали науково-методичної конференції / Ред. кол.: Л.М.Артюшкiна, Н.М.Радько. – Суми, 2000. – С. 35-39.


ШевченкоТ.С. До питання формування інтелектуальних вмінь в умовах профільних класів: [На прикладі викладання біології в гімназійних класах на Сумщині] // Педагогічні науки: Збірник наукових праць / Сумський державний педагогічний університет ім. А.С.Макаренка. – Суми, 2000. –
С. 470-476.

ШевченкоТ.С. Особливості методів навчання біології в профільних класах // Педагогічні науки: Збірник наукових праць / Сумський державний педагогічний університет ім. А.С.Макаренка. – Суми, 2001. – С. 433-440.

Шиян Н.І. Профільність навчання як основний принцип реформування сільської школи // Педагогічні науки: Збірник наукових праць / Сумський державний педагогічний університет ім. А.С.Макаренка. – Суми, 2004. –
С. 311-319.

1   2   3   4   5   6

Схожі:

Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека профілізація навчання в загальноосвітній та вищій школі: стратегічно-якісний напрямок розвитку освіти сучасного суспільства Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека громадянське виховання: нові виклики сучасних реалій в умовах трансформації суспільства Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми
Науково-допоміжний бібліографічний покажчик / уклад.: З. М. Горова, В. В. Косенко; передмова В. В. Косенко. – Суми : Сумдпу ім. А....
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека профілізація навчання в загальноосвітній та вищій школі: стратегічно-якісний напрямок розвитку освіти сучасного суспільства Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека організаційно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу в закладах освіти Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми
Науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Уклад.: З. М. Горова, В. В. Косенко, Н. А. Чайка. – Суми : Сумдпу ім. А. С. Макаренка,...
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека профілізація навчання в загальноосвітній та вищій школі: стратегічно-якісний напрямок розвитку освіти сучасного суспільства Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека організація управлінської діяльності в школі та вищому навчальному закладі науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми
Відповідальний за випуск проректор з наукової роботи, кандидат хімічних наук, доцент В. В. Бугаєнко
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека профілізація навчання в загальноосвітній та вищій школі: стратегічно-якісний напрямок розвитку освіти сучасного суспільства Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека правове виховання як невід’ємна складова формування особистості громадянського суспільства науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми
Відповідальний за випуск проректор з наукової роботи, кандидат хімічних наук, доцент В. В. Бугаєнко
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека профілізація навчання в загальноосвітній та вищій школі: стратегічно-якісний напрямок розвитку освіти сучасного суспільства Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека гендерні дослідження: актуальні проблеми та перспективи розвитку Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми
Відповідальний за випуск проректор з наукової роботи, кандидат хімічних наук, доцент В. В. Бугаєнко
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека профілізація навчання в загальноосвітній та вищій школі: стратегічно-якісний напрямок розвитку освіти сучасного суспільства Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека екскурсійно-туристична та краєзнавча робота з молоддю: навчально-пізнавальна й оздоровча цінність
Науково-допоміжний бібліографічний покажчик / уклад.: З. М. Горова, В. В. Косенко. – Суми : Сумдпу ім. А. С. Макаренка, 2012. – 236...
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека профілізація навчання в загальноосвітній та вищій школі: стратегічно-якісний напрямок розвитку освіти сучасного суспільства Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека європейський вектор розвитку: стратегія інтеграційної політики України Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми
Відповідальний за випуск проректор з наукової роботи, доктор педагогічних наук, професор А. А. Сбруєва
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека профілізація навчання в загальноосвітній та вищій школі: стратегічно-якісний напрямок розвитку освіти сучасного суспільства Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми iconНауково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми 2012 Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека
Формування системи управління вищим навчальним закладом інноваційного типу в сучасних умовах євроінтеграції
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека профілізація навчання в загальноосвітній та вищій школі: стратегічно-якісний напрямок розвитку освіти сучасного суспільства Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека педагогічні технології у практичній роботі вчителя та класного керівника Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми
П24 Педагогічні технології у практичній роботі вчителя та класного керівника: Науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Укладачі:...
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека профілізація навчання в загальноосвітній та вищій школі: стратегічно-якісний напрямок розвитку освіти сучасного суспільства Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека лікувально-відновлювальна та реабілітаційна діяльність Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми
Відповідальний за випуск проректор з наукової роботи, доктор педагогічних наук, професор А. А. Сбруєва
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи