Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка Бібліотека Навчально-виховний процес у вищій школі Інформаційний список літератури за 2 квартал Суми icon

Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка Бібліотека Навчально-виховний процес у вищій школі Інформаційний список літератури за 2 квартал Суми
Скачати 123.61 Kb.
НазваСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка Бібліотека Навчально-виховний процес у вищій школі Інформаційний список літератури за 2 квартал Суми
Дата25.06.2013
Розмір123.61 Kb.
ТипДокументи

Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка


Бібліотека


Навчально-виховний процес у вищій школі


Інформаційний список

літератури за 2 квартал


Суми


2009 рік

Вища школа на сучасному етапі


Буряк, В. Криворізький державний педагогічний університет: на шляху до оновлення змісту освіти [Текст] / В.Буряк // Вища школа. – 2008. – №12. – С. 11-19.


Вакарчук, І. Мета реформ у вищій школі – якість і доступність освіти [Текст] / І.Вакарчук // Вища школа. – 2009. – №4. – С. 3-30; Освіта і управління. – 2009. – №1. – С. 6-23.


Вакарчук, І. Принципи державно-громадського управління освітою [Текст] : тези виступу Міністра [освіти і науки України ] на засіданні Спілки ректорів України, 15 травня 2009 року / І.Вакарчук // Освіта. – 2009. – №19/20, 13-20 травня. – С. 4.


Вакарчук, І. Сучасна фізико-математична освіта і наука: тенденції та перспективи [Текст] : виступ на нараді, яка відбулася 30 жовтня 2008 року,
м. Київ / І.Вакарчук // Вища школа. – 2009. – №1. – С. 3-22.


Вакарчук, І. Університетська наука – гарант високоінтелектуального і високотехнологічного майбутнього України [Текст] : тези виступу Міністра освіти і науки України на Раді проректорів з наукової роботи, 15 травня 2009 року / І.Вакарчук // Освіта. – 2009. – №19/20, 13-20 травня. – С. 5.


Вакарчук, І. Якість освіти і вільна траєкторія студента [Текст] : запрошуємо до обговорення / І.Вакарчук // Освіта. – 2009. – №15/16, 8-15 квіт. – С. 3.


Винницький, М. Впровадження третього циклу вищої освіти – ключ до успіху Болонського процесу [Текст] / М.Винницький // Вища школа. – 2008. – №12. – С. 20-27.


Вієвська, М. Регіональна система економічної освіти в умовах інтеграційних перетворень [Текст] / М.Вієвська, Л.Красовська // Вища
школа. – 2009. – №3. – С. 63-73.


Вільський, Г. Особливості сучасного етапу розвитку вищої освіти України [Текст] / Г.Вільський // Вища школа. – 2009. – №3. – С. 57-62.


Голубенко, О. Національна рамка кваліфікацій у контексті європейських перетворень освітнього простору [Текст] / О.Голубенко // Вища школа. – 2009. – №3. – С. 44-56.


Гресь, Н. Організація зберігання та утилізації звітів про виробничу практику [Текст] / Н.Гресь, М.Левочко // Вища школа. – 2008. – №12. –
С. 79-89.


Держава не платитиме за підготовку філологів у політехніці чи юристів у педуніверситеті [Текст] // Голос України. – 2009. – №74,
24 квітня. – С. 12.


Добрянський, І. Феномен приватної вищої освіти [Текст] / І.Добрянський // Рідна школа. – 2009. – №2/3. – С. 15-20.


Зменшення держзамовлення передбачено лише на один рік [Текст] : прес-служба МОН // Освіта України. – 2009. – №35/36, 15 травня. – С. 1.


Івасишин, С. Про ефективне співробітництво університетського та академічного підрозділів [Текст] / С.Івасишин, І.Черевко // Освіта і управління. – 2009. – Т. 12№1. – С. 54-59.


Квіт, С. Університет як засіб порозуміння в добу глобалізації [Текст] / С.Квіт // Освіта і управління. – 2009. – Т. 12№1. – С. 68-70.


Кононенко, П. Концепція національної системи освіти [Текст] / П.Кононенко // Освіта і управління. – 2009. – Т. 12№1. – С. 24-32.


Левчишинена, О. Регуляторна політика держави в галузі вищої освіти [Текст] / О.Левчишинена // Освіта і управління. – 2009. – Т. 12№1. – С. 90-98.


Луговий, В. Системна модернізація педагогічної і науково-педагогічної освіти – необхідна умова забезпечення освітньої якості [Текст] / В.Луговий // Вища освіта України. – 2009. – №1. – С. 20-26.


Луговий, В.І. Реалізація принципів і пріоритетів Болонського процесу у вищій школі України: час дискусій і час дій [Текст] / В.І.Луговий // Педагогіка і психологія. – 2009. – №1. – С. 5-17.


Макеев, В. Легализация поборов в вузах – отменяеться! [Текст] : [затея правительства о расширении платных услуг в государственных вузах зарублена на корню] / В.Макеев // Ваш шанс. – 2009. – №19, 13 мая. – С. 22А.


Михальченко, М. Вища освіта України як фактор цивілізаційного визначення молоді в контексті політичних реалій [Текст] / М.Михальченко // Вища освіта України. – 2009. – №1. – С. 27-32.


Навчальні заклади передадуть у підпорядкування МОН [Текст] : [вища освіта в Україні] // Голос України. – 2009. – №74, 24 квітня. – С. 12.

Національний звіт України про впровадження положень Болонського процесу [Текст] : до VI міністерської конференції // Вища школа. – 2009. – №3. – С. 3-25.


Овдієнко, Н. Криза добралася й до освіти [Текст] : [студенти в очікуванні кабмінівських ініціатив] / Н.Овдієнко // Голос України. – 2009. – №86, 14 травня. – С. 4.


Салов, В. Уніфікація інформаційної бази і методології оцінювання потенціалу та результативності вищих навчальних закладів [Текст] / В.Салов // Вища школа. – 2009. – №2. – С. 51-64.


Січкаренко, Г. Початок структурних перетворень в системі вищої освіти незалежної України [Текст] / Г.Січкаренко // Освіта і управління. – 2009. – Т. 12№1. – С. 59-64.


Січкаренко, Г. Початок формування державної політики в галузі вищої освіти в Україні [Текст] : кінець 1980 – початок 1990 рр. / Г.Січкаренко // Історичний журнал. – 2009. – №1. – С. 19-30.


Смотрицький, Є. До питання про післядипломну освіту [Текст] / Є.Смотрицький // Директор школи. Україна. – 2009. – №5. – С. 3-4.


Спочатку – унормувати критерії [Текст] : закон про відтермінування оплати за навчання спричинить соціальну напругу в студентському середовищі / прес-служба МОн // Освіта. – 2009. – №15/16, 8-15 квіт. – С. 2.


Степко, М. Компетентністний підхід: його сутність. Що є прийнятним, а що проблемним для вищої освіти України? [Текст] / М.Степко // Вища освіта України. – 2009. – №1. – С. 43-52.


Степко, М.Ф. Проблеми реформування вищої освіти в контексті Болонського процесу [Текст] / М.Ф.Степко // Педагогіка і психологія. – 2009. – №1. – С. 34-39.


Сухарніков, Ю. Диверсифікація вищої освіти в контексті розробки Національної рамки кваліфікацій України [Текст] / Ю.Сухарніков // Вища школа. – 2009. – №3. – С. 26-43.


Схоже, студентам позаздрили боги...або Кілька штрихів до розвитку вищої освіти в Україні [Текст] : [про скорочення держзамовлення, платні послуги, академзаборгованості] // Профспілкові вісті. – 2009. – №23, 12 червня. – С. 1, 6-7.


Україна. МОН. Мета реформ у вищій школі – якість і доступність освіти [Текст] : рішення колегії від 02.04.09 р., № 4/1-4 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 2009. – №13, травень. –
С. 3-16.


Україна. МОН. Про затвердження плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)" у вищих навчальних закладах [Текст] : наказ від 17.04.09 р., № 341 // Освіта України. – 2009. – №32, 28 квітня. – С. 1.


Україна. МОН. Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)" у вищих навчальних закладах [Текст] : наказ від 17.04.09 р., № 341
// Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 2009. – №11/12, квітень. – С. 21.


Чепига, М. Фахово-педагогічна атестація у вищій школі України [Текст] / М.Чепига // Вища школа. – 2009. – №4. – С. 82-86.

Процес навчання


Абдуразаков, М. Развитие профессиональных умений учителя в условиях новой информационно-коммуникационной образовательной среды [Текст] / М.Абдуразаков, М.Сурхаев, М.Ниматулаев // Информатика и образование. – 2009. – №5. – С. 93-97.


Атанасян, С.Л. Проектирование структуры информационной образовательной среды педагогического вуза [Текст] / С.Л.Атанасян, С.Г.Григорьев, В.В.Гриншкун // Информатика и образование. – 2009. – №3. – С. 90-96.


Белоусов, Л.С. Как преподавать новую и новейшую историю в университете? [Текст] / Л.С.Белоусов // Новая и новейшая история. – 2009. – №1. – С. 144-150.


Богданов, І. Дидактичні засади фізико-технічної підготовки майбутніх учителів фізики [Текст] / І.Богданов, А.Касперський // Фізика та астрономія в школі. – 2009. – №2. – С. 17-21.


Бородачёв, С. Организация экспериментального исследования обучения коммуникационным технологиям будущих учителей информатики в электронном образовательном пространстве педагогического вуза [Текст]
/ С.Бородачёв // Информатика и образование. – 2009. – №4. – С. 124-126.


Ведерникова, Л.В. Система организации научно-исследовательской работы студентов педагогического вуза [Текст] / Л.В.Ведерникова
// Педагогическое образование и наука. – 2009. – №1. – С. 57-60.


Везиров, Т.Г. Комплексная модель формирования информационно-коммуникационной компетентности будущих учителей по безопасности жизнедеятельности в профессиональной деятельности [Текст] / Т.Г.Везиров, Л.В.Музаева // Информатика и образование. – 2009. – №3. – С. 123-125.


Везиров, Т.Т. Формирование профессиональных умений будущих учителей математики и информатики при изучении курса "Информационные и комуникационные технологии в физико-математическом образовании" [Текст] / Т.Т.Везиров // Информатика и образование. – 2009. – №3. –
С. 116-118.


Виткалов, В. Культурологічна освіта у системі гуманітарних знань [Текст] / В.Виткалов, О.Граб // Вища школа. – 2009. – №3. – С. 88-95.


Володарская, Е.А. Динамика имиджа науки в процессе развития исследовательских умений студентов [Текст] / Е.А.Володарская
// Психологический журнал. – 2009. – №1. – С. 14-31.


Воробьев, Н.Б. Педагогические условия формирования осознанного отношения к применяемому стилю руководства у будущих педагогов по физической культуре [Текст] / Н.Б.Воробьев // Физическая культура: воспитание, образоване, тренировка. – 2009. – №3. – С. 73-77.


Голубенко, О. Тест на стипендію чи перепустка до Європи? [Текст] : успішність навчання студентів: якість підготовки : [дискусія] / О.Голубенко, М.Смирний // Освіта. – 2009. – №13/14, 25 бер.-1 кв. – С. 4-5.


Гусак, Н. Суть компетентності як головного критерію якісної підготовки фахівця [Текст] / Н.Гусак // Завуч. – 2009. – №10, квітень. –
С. (Вкладка).


Деревлева, Е.Б. Технология преподавания аэробики студентам педагогических вузов [Текст] / Е.Б.Деревлева, Э.И.Михайлова // Теория и практика физической культуры. – 2009. – №6. – С. 74-76.


Долганова, Н. Основные дидактические принципы построения дисциплины "Элементы вычислительной геометрии" в условиях педагогического вуза [Текст] / Н.Долганова // Информатика и образование. – 2009. – №4. – С. 126-127.


Доманский, Е. Рефлексивное обучение в подготовке учителя [Текст]
/ Е.Доманский // Педагогика. – 2009. – №3. – С. 80-83.


Иванков, В.С. Особенности подготовки специалистов по физической культуре в стенах Педагогического института физической культуры МГПУ [Текст] / В.С.Иванков, И.В.Кулькова // Теория и практика физической культуры. – 2009. – №6. – С. 3-6.


Иванков, Ч.Т. Инновационный подход к физической подготовке студентов педагогичнеских вузов [Текст] / Ч.Т.Иванков, Б.М.Динаев, Б.И.Киселев // Теория и практика физической культуры. – 2009. – №6. –
С. 7-12.


Ивановский, Ю.А.Л. Педагогические условия прфессиональной социализации будущих преподавателей физической культуры на этапе вузовского обучения [Текст] / Ю.А.Л.Ивановский // Теория и практика физической культуры. – 2009. – №4. – С. 8-11.


Ильясова, Р.А. Пути формирования методического мастерства будущего учителя математики в использовании информационно-комуникационных технологий [Текст] / Р.А.Ильясова // Информатика и образование. – 2009. – №3. – С. 100-103.


Котляров, И.Д. Преподавание физики в нефизических вузах [Текст]
/ И.Д.Котляров // Физическое образование в вузах. – 2009. – Т.15№1. –
С. 84-99.


Кравцова, Л.М. Развитие готовности будущего учителя физической культуры к внеурочной деятельности со школьниками [Текст]
/ Л.М.Кравцова // Физическая культура: воспитание, образоване, тренировка. – 2009. – №3. – С. 70-72.


Краснова, В. Организация информационно-учебной деятельности на занятиях по информатике в вузе [Текст] / В.Краснова // Информатика и образование. – 2009. – №5. – С. 103-106.


Кропочева, Т.Б. Методика преподавания естествознания в педагогическом вузе [Текст] / Т.Б.Кропочева // Педагогическое образование и наука. – 2009. – №2. – С. 37-43.


Лазыкина, М. Практика реализации проектного обучения в курсе переподготовки учителей информатики [Текст] / М.Лазыкина // Информатика и образование. – 2009. – №5. – С. 98-101.


Лапытов, И.К. Программно-методическое обеспечение профильного обучения в области физической культуры [Текст] / И.К.Лапытов // Теория и практика физической культуры. – 2009. – №6. – С. 27-31.


Лейбовский, М.А. Подготовка учителя в рамках единого информационного образовательного пространства [Текст] / М.А.Лейбовский // Педагогическое образование и наука. – 2009. – №2. – С. 56-61.


Ломаско, П. Подготовка учителя информатики в области информационной безопасности [Текст] / П.Ломаско // Информатика и образование. – 2009. – №5. – С. 109-113.


Лутфуллин, Ю. Факторный подход в образовательном и воспитательном процессах будущих спортивных менеджеров [Текст]
/ Ю.Лутфуллин, Н.Хаернасова // Теория и практика физической культуры. – 2009. – №4. – С. 21-25.


Максимова, Н.А. Методические особенности изучения дисциплин "Аудиовизуальные технологии обучения информатике" [Текст]
/ Н.А.Максимова // Информатика и образование. – 2009. – №3. – С. 97-99.


Маныкин, А.С. Реформа высшей школы и преподавание истории международных отношений [Текст] / А.С.Маныкин, Е.В.Романова // Новая и новейшая история. – 2009. – №2. – С. 122-129.


Медведева, Е. К проблеме оптимизации базовой двигательной подготовки спортивных педагогов в вузах физической культуры [Текст]
/ Е.Медведева, О.Туманова // Теория и практика физической культуры. – 2009. – №4. – С. 64.


Методика проблемного обучения физики в техническом университете на основе информационных технологий [Текст] / Т.В.Котырло, Г.Г.Спирин, И.В.Белицын, А.В.Макаров // Физическое образование в вузах. – 2009. – Т.15№1. – С. 73-83.


Олексюк, О. Проблемне поле музично-педагогічного процесу у вищій школі [Текст] / О.Олексюк // Вища освіта України. – 2009. – №1. – С. 82-91.


Онкович, Г. Міждисциплінарна інтеграція в гуманітарних дослідженнях [Текст] / Г.Онкович // Вища освіта України. – 2009. – №1. –
С. 73-81.


Попелов, К.А. Формирование информационной культуры студента в учебном процессе [Текст] / К.А.Попелов // Педагогическое образование и наука. – 2009. – №2. – С. 62-65.

Про питання розподілу компетенцій з безпеки за освітньо-кваліфікаційним рівнем та напрямом освіти [Текст] : БЖД у навчальних закладах / В.В.Бэгун, С.І.Осипенко, О.В.Бикова, С.А.Єременко // Безпека життєдіяльності. – 2009. – №4. – С. 20-24.


Расулов, М.М. Примененние методики адаптивной физической культуры при обучении студентов высших учебных заведений [Текст]
/ М.М.Расулов // Теория и практика физической культуры. – 2009. – №6. –
С. 21-26.


Садыкова, Д. Самостоятельная творческая работа студентов по дистанционной технологии обучения [Текст] / Д.Садыкова // Педагогическое образование и наука. – 2008. – №12. – С. 38-43.


Сергієнко, Л.П. До проблеми планування вивчення навчальної дисципліни "Методи наукових досліджень у фізичній культурі" [Текст]
/ Л.П.Сергієнко // Теорія та методика фізичного виховання. – 2009. – №2. –
С. 26-34.


Солонин, В. Интернет-модернизация методической системы персонализированного обучения физики [Текст] / В.Солонин // Информатика и образование. – 2009. – №5. – С. 80-84.


Студентов заставят платить за прогулы [Текст] : [студентов прогульщиков будут штрафовать, Кабмин внёс изменения в список платных услуг, которые могут предоставлять вузы] // Ваш шанс. – 2009. – №17,
29 апреля. – С. 2А.


Факторович, А. Управление качеством образовательного процесса в современном вузе [Текст] / А.Факторович // Педагогика. – 2009. – №3. –
С. 80-83.


Хаернасова, Н. Социально-психологические условия становления системы воспитания предприимчивости у студентов в вузах спортивной направлености [Текст] / Н.Хаернасова // Теория и практика физической культуры. – 2009. – №4. – С. 12-15.


Процес виховання


Ашкинази, С. Физической культуре студентов вузов
научный базис [Текст] / С.Ашкинази, И.Соколова // Теория и практика физической культуры. – 2009. – №4. – С. 32-42.


Бобрицька, В. Критерії та рівні готовності майбутніх учителів до формування здорового способу життя [Текст] / В.Бобрицька // Рідна школа. – 2009. – №1. – С. 52-56.


Зеленов, Є. Педагогічні основи планетарного виховання студентської молоді [Текст] / Є.Зеленов // Вища школа. – 2008. – №12. – С. 62-78.


Мелехина, Е. Роль непрерывного образования в профессиональном развитии педагога [Текст] / Е.Мелехина // Педагогическое образование и наука. – 2008. – №12. – С. 20-25.


Мосійчук, Л.В. Чинники формування у студентської молоді стійких мотивів та звички до систематичних занять фізичним вихованням [Текст]
/ Л.В.Мосійчук, А.Б.Дзюбановський, Б.І.Мельникович // Теорія та методика фізичного виховання. – 2009. – №2. – С. 46-48.


Палий, В.И. Представление студентов о профессионально важных качествах учителя физической культуры в школе [Текст] / В.И.Палий
// Теория и практика физической культуры. – 2009. – №6. – С. 18-20.


Полянська, К. Естетичне виховання у підготовці педагогічних кадрів [Текст] / К.Полянська // Вища освіта України. – 2009. – №1. – С. 92-99.


Рубцова, Е. Технологическая культура как компонент профессиональной подготовки учителя [Текст] / Е.Рубцова // Педагогическое образование и наука. – 2008. – №12. – С. 43-49.


Руда, О. Естетичне ставлення студентської молоді до природи [Текст] / О.Руда // Шлях освіти. – 2009. – №1. – С. 21-24.


Хайновская, Т.А. Профессионально-коммуникативная компетентность студентов педагогического вуза [Текст] / Т.А.Хайновская
// Педагогическое образование и наука. – 2009. – №1. – С. 73-76.


Хорькова, А.С. Особенности образа жизни студентов вуза и их отношение к физической культуре [Текст] / А.С.Хорькова // Теория и практика физической культуры. – 2009. – №3. – С. 48-53.


Чернилевский, Д. Духовно-нравственные ценности – основа воспитательного процесса в современной высшей школе [Текст]
/ Д.Чернилевский // Педагогическое образование и наука. – 2008. – №12. –
С. 67-72.

Схожі:

Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка Бібліотека Навчально-виховний процес у вищій школі Інформаційний список літератури за 2 квартал Суми iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка Бібліотека Навчально-виховний процес у вищій школі Інформаційний список літератури за 2 квартал Суми
Бауэр, Е. А. Реакция на Болонские реформы в системе образования Западной Европы [Текст] / Е. А. Бауэр // Педагогика. – 2011. – №
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка Бібліотека Навчально-виховний процес у вищій школі Інформаційний список літератури за 2 квартал Суми iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка Бібліотека Навчально-виховний процес у вищій школі Інформаційний список літератури за 2 квартал Суми
Андрущенко, В. Академічна мобільність: проблема в Україні і в світі [Текст] / В. Андрущенко, В. Молодченко // Вища освіта України....
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка Бібліотека Навчально-виховний процес у вищій школі Інформаційний список літератури за 2 квартал Суми iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка Бібліотека Навчально-виховний процес у вищій школі Інформаційний список літератури за 3 квартал Суми
Андрущенко, В. Університетська освіта: тенденції змін [Текст] / В. Андрущенко // Вища освіта України. – 2012. – № – С. 5-15
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка Бібліотека Навчально-виховний процес у вищій школі Інформаційний список літератури за 2 квартал Суми iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка Бібліотека Навчально-виховний процес у вищій школі Інформаційний список літератури за 3 квартал Суми
Андрушкевич, Ф. Досвід українсько-польської співпраці в сфері Академічної освіти [Текст] / Ф. Андрушкевич // Вища освіта України....
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка Бібліотека Навчально-виховний процес у вищій школі Інформаційний список літератури за 2 квартал Суми iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка Бібліотека Навчально-виховний процес у вищій школі Інформаційний список літератури за 1 квартал Суми
Андрущенко, В. Модернізація педагогічної освіти відповідно до викликів ХХІ стлоліття [Текст] / В. Андрущенко, В. Бондар // Вища освіта...
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка Бібліотека Навчально-виховний процес у вищій школі Інформаційний список літератури за 2 квартал Суми iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка Бібліотека Навчально-виховний процес у вищій школі Інформаційний список літератури за 4 квартал Суми
Афанасьев, М. Неперервна професійна освіта : нові горизонти підготовки кадрів для постіндустріальної економіки [Текст] / М. Афанасьев...
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка Бібліотека Навчально-виховний процес у вищій школі Інформаційний список літератури за 2 квартал Суми iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка Бібліотека Навчально-виховний процес у вищій школі Інформаційний список літератури за 1 квартал Суми
Андрушкевич, Ф. Компаративний аналіз особливостей освітніх інновацій у системах освіти [Текст] : зарубіжний досвід / Ф. Андрушкевич...
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка Бібліотека Навчально-виховний процес у вищій школі Інформаційний список літератури за 2 квартал Суми iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка Бібліотека Навчально-виховний процес у вищій школі Інформаційний список літератури за 4 квартал Суми
Артамонова, Е. И. Особенности организации многоуровневого педагогического образования и его функционирования в рамках Болонского...
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка Бібліотека Навчально-виховний процес у вищій школі Інформаційний список літератури за 2 квартал Суми iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка Бібліотека Навчально-виховний процес у вищій школі Інформаційний список літератури за 2 квартал Суми
Абдуразаков, М. М. Применение новых организационных форм при подготовке и переподготовке педагогических кадров [Текст] / М. М. Абдуразаков,...
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка Бібліотека Навчально-виховний процес у вищій школі Інформаційний список літератури за 2 квартал Суми iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка Бібліотека Навчально-виховний процес у вищій школі Інформаційний список літератури за 4 квартал Суми
Артюх, С. Один зі шляхів суттєвого підвищення ефективності системи вищої освіти України [Текст] / С. Артюх, О. Лазуренко, К. Махотіло...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи