А. С. Макаренка за рахунок робочого часу факультет післядиплом icon

А. С. Макаренка за рахунок робочого часу факультет післядиплом
Скачати 429.35 Kb.
НазваА. С. Макаренка за рахунок робочого часу факультет післядиплом
Сторінка1/3
А.С.Макаренка за рахунок робочого часу <> <> <> <>ФАКУЛЬТЕТ ПІС
Дата25.06.2013
Розмір429.35 Kb.
ТипНавчально-методичний посібник
  1   2   3

Перелік об'єктів інтелектуальної власності, створених працівниками СумДПУ ім. А.С.Макаренка за рахунок робочого часу

ФАКУЛЬТЕТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ТА ДОДАТКОВОЇ ОСВІТИ


КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ

РеєстраційнийНазва ОІВ

Категорія ОІВ

Розробник ОІВ

(Прізвище, ім'я, по батькові автора (авторів)

Обсяг ОІВ

Рік створення ОІВ та його обсяг

Наявність документу, який підтверджує якість ОІВ

Де і коли впроваджено ОІВ

Галузь можливого використання ОІВ

1ПД02

Програма державного екзамену з теорії і практики навчання і виховання

Методичні вказівки

Перетятько Олена Валеріївна

1,5 др. арк

2002
СумДПУ ім. А.С.Макаренка

Педагогічні університети України

Програма містить перелік питань державного екзамену з теорії і практики навчання і виховання, а також перелік основних компетентностей, якими має володіти студент.

2ПД04

Виробнича практика студентів V курсу

Навчально-методичний посібник

Перетятько Олена Валеріївна

6 др. арк

2004
СумДПУ ім. А.С.Макаренка

Педагогічні університети України

У навчально-методичному посібнику подано програму проведення виробничої практики студентів педагогічного вузу. Визначені цілі, принципи, завдання проведення практики; подані характеристики вікових особливостей дітей шкільних вікових груп; представлені методики педагогічного діагностування особливостей розвитку дітей, ефективності навчально-виховного процесу, методика виховної роботи. Призначено студентам та викладачам педагогічних вузів, працівників освіти.

18МИ04

Лингвистические факторы текстообразования

Методическое пособие для учителей языковых и неязыковых предметов

Казанджиєва Марина Симеонівна

0,3 др.арк.

2004
Москва, Інститут загальної середньої освіти

Педагогічні університети

Посібник присвячений проблемам текстоорієнтованого мовознавства. Автономний розгляд цього виду шкільного мовознавства серед інших його видів мотивується тим, що шкільна освіта, робота вчителя з учнями, їх продуктивна й репродуктивна мовленнєва діяльність зводиться в кінцевому рахунку до навчальних текстів, знань предметно-специфічної типології, професійне використання яких у навчальному процесі визначає особливе місце «текстознання» в мовленнєвій компетенції вчителів мовних і немовних предметів, яким і адресоване дане видання.

19МИ04

Логическое речеведение

Методическое пособие для учителей языковых и неязыковых предметов

Казанджиєва Марина Симеонівна

2 др.арк.

2004
Москва, Інститут загальної середньої освіти

Вищі педагогічні заклади освіти

Видання відноситься до галузі «педагогічної лінгвістики» і адресоване вчителям географії, фізики, біології, хімії та інших не мовленнєвих предметів, що відчувають необхідність у певному об’ємі знань про мову ц мовлення, необхідних для ефективної взаємодії з учнями і для керування їх самостійною роботою з навчальними текстами (виділенням з них навчальної інформації, її фіксуванням у формах, зручних для відтворення в форматі навчальних жанрів, трансформацією виділеної інформації відповідно до навчальних цілей і завдань, їх використанням в процесі навчання у вигляді фонових знань, у формі вихідних даних, в контексті між предметних кореляцій тощо.).

3ПД04

Основи загальної та музичної педагогіки: Теорія та історія

Навчальний посібник

Михайличенко Олег Володимирович

8,5 др. арк..

2004
СумДПУ ім. А.С.Макаренка

Педагогічні університети України

У посібнику розглядаються теоретичні основи загально та музичної педагогіки у їх взаємозв’язках, а також історичні відомості про основні етапи їх розвитку.

4ПД04

Порівняльна педагогіка

Навчальний посібник

Сбруєва Аліна Анатоліївна

16 др. арк

2004

Гриф МОН

СумДПУ ім. А.С.Макаренка

Педагогічні університети України

Навчальний посібник призначений для студентів, викладачів педагогічних вузів, учителів, аспірантів. Розкриті питання історичного розвитку порівняльної педагогіки як науки, проблеми детермінованості освітніх процесів економічними, політичними та соціальними чинниками; новітні тенденції розвитку системи безперервної освіти в провідних розвинених країнах світу та в Україні; інтеграційні процеси в освітній сфері в європейському регіоні та в глобальному вимірі; проблеми диференціації та стандартизації освіти в централізованих та децентралізованих освітніх системах; проблеми пошуку шляхів ефективності соціалізації особистості в умовах шкільного навчання.

5ПД04

Тенденції реформування середньої освіти розвинених англомовних країн в контексті глобалізації (90-ті рр. ХХ – початок ХХІ ст.)

монографія

Сбруєва Аліна Анатоліївна

33,44 др. арк

2004
Суми

Педагогічні університети України

Монографія присвячена аналізу сучасних тенденцій реформування середньої освіти п’яти розвинених англомовних країн – США, Великої Британії, Канади, Австралії та Нової Зеландії. Автор розглядає реформаційні процеси в контексті глобалізації, проявом якої стало передусім поширення неоліберальної ідеології освітніх змін. В роботі подана характеристика провідних стратегій сучасних освітніх реформ, до яких належать централізаційно-децентралізаційна, стандартоорієнтован, професійно-орієнтована та ринково-орієнтована. Для викладачів вищих навчальних закладів, наукових працівників, аспірантів, студентів, учителів.

6ПД05

Гра - королева дитинства

Навчально — методичний посібник для студентів та педагогічних працівників

Бабич Віра Григорівна

2,5 др.арк

2005

Експериментальний

Суми: центр позашкільної освіти та роботи з обдарованою молоддю

Педагогічні університети та дитячі оздоровчі центри України

Навчально-методичний посібник містить інформацію про гру як метод виховання; у посібнику наведено широкий спектр різного типу ігор.

7ПД05

І знову літо! Методика виховної роботи в дитячому оздоровчому закладі

Навчально — методичний посібник для студентів та педагогічних працівників

Бабич Віра Григорівна

2,2 др.арк

2005

Експериментальний

Суми: центр позашкільної освіти та роботи з обдарованою молоддю

Педагогічні університети та дитячі оздоровчі центри України

Посібник містить рекомендації студентам педагогічних ВНЗ з організації відпочинку та виховної роботи в дитячих оздоровчих закладах.

8ПД05

Курсова робота з педагогіки: методичні основи організації дослідження та орієнтовна тематика

Навчально-методичний посібник

Сбруєва Аліна Анатоліївна, Кононенко Марія Петрівна, Перетятько Олена Валеріївна, Рисіна Марія Юхимівна

4 др.арк.

2005

Експериментальний

СумДПУ ім. А.С.Макаренка

Педагогічні університети України

У навчально-методичному посібнику викладені основні етапи роботи над курсовим дослідженням, вимоги до його оформлення та захисту. Матеріали допоможуть студенту вибрати актуальну тему курсової роботи відповідно до особливостей майбутньої педагогічної діяльності, наукових інтересів та індивідуальних можливостей. Для студентів та викладачів вищих педагогічних навчальних закладів.

9ПД05

Орієнтовна тематика курсових робіт з проблем теорії та практики виховання

Навчально-методичний посібник

Перетятько Олена Валеріївна

0,8 др. арк

2005
СумДПУ ім. А.С.Макаренка

Педагогічні університети України

Посібник містить перелік основних можливих тем курсових робіт з проблем теорії та практики виховання. Матеріали допоможуть студенту вибрати актуальну тему курсової роботи відповідно до наукових інтересів та індивідуальних можливостей. Для студентів та викладачів вищих педагогічних навчальних закладів.

10ПД05

Освітньо-педагогічні аспекти розвитку української музичної культури другої половини ХІХ-початку ХХ ст..

монографія

Михайличенко Олег Володимирович

9,5 др. арк

2005
СумДПУ ім. А.С.Макаренка

Педагогічні університети України

У монографії викладено основні освітньо-педагогічні аспекти розвитку української музичної культури у другій половині ХІХ – початку ХХ століття у контексті суспільного розвитку того часу.

11ПД05

Особливості організації проектної діяльності студентів під час вивчення педагогічних дисциплін

Методичні рекомендації для викладачів та студентів педагогічних вищих навчальних закладів

Зосименко Оксана Вікторівна

1,5 др.арк.

2005
СумДПУ ім. А.С.Макаренка

Педагогічні університети України

У методичних рекомендаціях розглянуто особливості проектної діяльності, сформульовано основні її принципи, охарактеризовано роль викладача та студентів, обґрунтовано структуру організації роботи над створенням проекту та визначені критерії оцінювання навчальних проектів. Методичні рекомендації можуть стати у нагоді викладачам та студентам педагогічних ВНЗ.

12ПД05

Патріотичне виховання дітей та молоді

Навчально — методичний посібник для студентів та педагогічних працівників

Бабич Віра Григорівна

2 др.арк

2005

Експериментальний

Суми: центр позашкільної освіти та роботи з обдарованою молоддю

Педагогічні університети та дитячі оздоровчі центри України

Посібник містить відомості про засоби патріотичного виховання дітей та молоді в умовах функціонування сучасних закладів освіти.

13ПД05

Педагогічна практика

Навчально – методичний посібник

Сбруєва Аліна Анатоліївна

4,4 др. арк

2005
Житомир, Житомирський педагогічний університет

Педагогічні університети України

У навчально-методичному посібнику подані програми виробничої практики студентів педагогічних університетів освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст», «магістр», розроблені викладацькими колективами кафедр педагогіки і педагогіки вищої школи та педагогічного менеджменту СумДПУ ім. А.С. Макаренка. У посібнику визначені цілі та завдання практики, її особливості на кожному з етапів подані характеристики вікових особливостей дітей відповідних вікових груп, представленні методики педагогічного діагностування, рекомендації щодо організації ефективної навчальної і позанавчальної роботи, що відповідають завданням сучасної школи. Призначено для студентів, магістрантів та викладачів педагогічних університетів, працівників освіти.

14ПД05

Формування прогностичних умінь учнів при вивченні хімії

Методичні рекомендації

Кугуєнко Ганна Валеріївна

2 др.арк.

2005
СумДПУ ім. А.С.Макаренка

Педагогічні університети України

Посібник присвячений проблемі особливостей організації процесу навчання хімії в сучасній школі, де виявлено наявність суперечності між необхідністю використання прогностичного підходу в навчанні учнів для кращого засвоєння навчального предмету «хімія» і практичним використанням певних засобів реалізації такого підходу.

15ПД05

Чарівні барви літа

Методичний посібник для студентів педуніверситетів

Бабич Віра Григорівна

2,5 др.арк

2005

Експериментальний

Суми: центр позашкільної освіти та роботи з обдарованою молоддю

Педагогічні університети та дитячі оздоровчі центри України

Посібник містить ін формацію про роботу з оздоровлення дітей у профільному таборі «Дружба», а також загальні рекомендації з організації відпочинку дітей у дитячих оздоровчих закладах.

1ІС06

Іван Франко і Сумщина

Довідник


Голубченко Володимир Юхимович

0,2 др.арк.

2006
СумДПУ ім. А.С.Макаренка

Педагогічні університети України

У довіднику подано інформацію про літературні та педагогічні зв’язки видатного діяча української культури Івана Франка з Сумщиною.

16ПД06

Навчальна програма та практикум до курсу “Педагогіка” для непедагогічних спеціальностей (спеціальність “Фізична реабілітація”) у відповідності з вимогами кредитно-модульного підходу до організації навчального процесу

Методичний посібник

Кононенко Марія Петрівна

1 др.арк.

2006

Експериментальний

СумДПУ ім. А.С.Макаренка

Педагогічні університети України

Навчальна програма побудована з урахуванням вимог кредитно-модульної системи навчання; містить опис тематики лекційних та практичних занять з курсу «Педагогіка», а також самостійної роботи студентів.

17ПД06

Освіта Сумщини в іменах

Довідник


Голубченко Володимир Юхимович

4 др.арк.

2006
СумДПУ ім. А.С.Макаренка

Педагогічні університети України

Довідник містить відомості про найвидатніших діячів Сумщини в галузі освіти, про їх життя та педагогічну діяльність.

18ПД06

Порівняльна педагогіка

Навчальна програма для пед. спец. вищих закладів освіти

Сбруєва Аліна Анатоліївна

2 др. арк

2006

Гриф МОН

СумДПУ ім. А.С.Макаренка

Педагогічні університети України

Навчальна програма побудована з урахуванням вимог кредитно-модульної системи навчання; містить опис тематики лекційних та практичних занять з курсу «Порівняльна педагогіка», а також самостійної роботи студентів.

19ПД06

Рік пройшов і знову літо

Практикум до навчального курсу “робота в оздоровчому дитячому центрі”

Бабич Віра Григорівна

6 др. арк

2006
СумДПУ ім. А.С.Макаренка

Педагогічні університети України

Посібник являє собою опис практичного досвіду організації відпочинку дітей в оздоровчих дитячих центрах для студентів педагогічних ВНЗ.

20ПД06

Соціалізація і соціальне виховання

Навчальний посібник.

Сбруєва Аліна Анатоліївна

12,56 др. арк

2006
Житомир, Житомирський педагогічний університет

Педагогічні університети України

У навчальному посібнику висвітлюється питання соціалізація як соціально-педагогічна проблема; дається характеристика людини як суб’єкта і об’єкта соціалізації, визначаються мегафактори, макрофактори та мезофактори соціалізації; дається характеристика виховання як соціального інституту соціалізації; висвітлюються особливості соціалізації у зарубіжних країнах. Навчальний посібник рекомендується студентам вищих навчальних закладів, які вивчають курс «Соціалізація і соціальне виховання», а також соціальним працівникам навчальних закладів і установ соціального захисту, працівникам соціальних служб, вчителям та вихователям загальноосвітніх шкіл, ПТУ, тощо.

21ПД06

Хрестоматія з історії педагогіки. – Частина ІІ: Зарубіжна школа і педагогіка

Навчальний посібник.

Сбруєва Аліна Анатоліївна

22,8 др. арк

2006
СумДПУ ім. А.С.Макаренка

Педагогічні університети України

Зміст Хрестоматії з історії педагогіки (Частина ІІ: «Історія зарубіжної школи і педагогіки») укладений згідно з програмою навчального курсу «Історія педагогіки», затверджено МОН України. До хрестоматії увійшли твори найвидатніших класиків педагогічної думки різних народів з найдавніших часів до середини ХХ ст.. Публікація призначена для студентів та аспірантів педагогічних навчальних закладів.

22ПД07

Виробнича практика студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»

Навчально-методичний посібник

Перетятько Олена Валеріївна

1,1 др. арк

2007

експериментальний

СумДПУ ім. А.С. Макаренка

Педагогічні університети України

У навчально-методичному посібнику подані програми всіх видів навчальної та виробничої практики студентів педагогічних університетів, розроблені викладацьким колективом кафедри педагогіки і кафедри педагогічної творчості СумДПУ ім. А.С. Макаренка. Визначені цілі і завдання практики, її особливості для студентів, що здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр», подані вікові характеристики вікових особливостей дітей всіх шкільних вікових груп; представлені методики педагогічного діагностування школярів відповідно до їхніх вікових груп, рекомендації щодо організації ефективної навчальної та поза навчальної роботи, що відповідають завданням сучасної школи. Призначено для студентів та викладачів педагогічних університетів, працівників освіти.

23ПД07

Виробнича практика студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» (V курс)

Навчально-методичний посібник

Перетятько Олена Валеріївна

3 др. арк

2007

експериментальний

СумДПУ ім. А.С. Макаренка

Педагогічні університети України

У навчально-методичному посібнику подані програми всіх видів навчальної та виробничої практики студентів педагогічних університетів, розроблені викладацьким колективом кафедри педагогіки і кафедри педагогічної творчості СумДПУ ім. А.С. Макаренка. Визначені цілі і завдання практики, її особливості для студентів У курсу, подані вікові характеристики вікових особливостей дітей всіх шкільних вікових груп; представлені методики педагогічного діагностування школярів відповідно до їхніх вікових груп, рекомендації щодо організації ефективної навчальної та поза навчальної роботи, що відповідають завданням сучасної школи. Призначено для студентів та викладачів педагогічних університетів, працівників освіти.

24ПД07

Вступ до спеціальності. Практикум

Навчально-методичний посібник

Перетятько Олена Валеріївна

8 др. арк

2007
СумДПУ ім. А.С.Макаренка

Педагогічні університети України

Навчально-методичний посібник складено з урахуванням специфіки кредитно-модульної системи навчання. Подані у посібнику матеріали адресовано викладачам педагогічних дисциплін вищих педагогічних закладів освіти та студентам, в першу чергу тим, хто викладає і вивчає навчальну дисципліну «Вступ до спеціальності». Використання матеріалів посібника сприятиме оптимізації процесу переходу до кредитно-модульного навчання, формуванню професійної спрямованості студентської молоді, підвищенню ефективності професійної підготовки майбутнього вчителя, інтенсифікації процесу адаптації студентів до умов навчання у вищому закладі освіти, що в цілому спрямовано на розбудову української педагогічної вищої школи і підсилення її авторитету на міжнародній арені.

25ПД07

Педагогіка. Практикум.

Навчальний посібник

Перетятько Олена Валеріївна

2 др. арк

2007

експериментальний

СумДПУ ім. А.С.Макаренка

Педагогічні університети України

Навчально-методичний посібник складено з урахуванням специфіки кредитно-модульної системи навчання. Подані у посібнику матеріали адресовано викладачам педагогічних дисциплін вищих педагогічних закладів освіти та студентам, в першу чергу тим, хто викладає і вивчає навчальну дисципліну «Педагогіка». Використання матеріалів посібника сприятиме оптимізації процесу переходу до кредитно-модульного навчання, формуванню професійної спрямованості студентської молоді, підвищенню ефективності професійної підготовки майбутнього вчителя, інтенсифікації процесу адаптації студентів до умов навчання у вищому закладі освіти, що в цілому спрямовано на розбудову української педагогічної вищої школи і підсилення її авторитету на міжнародній арені.

26ПД07

Робочий зошит з педагогіки. Модуль І. Загальні основи педагогіки

Методичні рекомендації

Перетятько Олена Валеріївна

2,3 др. арк

2007

експериментальний

СумДПУ ім. А.С.Макаренка

Педагогічні університети України

Робочий зошит розроблено відповідно до навчальної програми з педагогіки з урахуванням специфіки кредитно-модульного навчання. У зошиті подано тематичні теоретичні питання, різнорівневі практичні завдання, перелік необхідної науково-педагогічної літератури, які дають змогу студентам здійснювати підготовку до практично-семінарських занять, виконувати індивідуальні завдання та завдання для самостійного опрацювання. Для студентів та викладачів вищих педагогічних закладів.

27ПД07

Робочий зошит з педагогіки студента-практиканта V курсу

Методичні рекомендації

Перетятько Олена Валеріївна

2 др. арк

2007

експериментальний

СумДПУ ім. А.С.Макаренка

Педагогічні університети України

Робочий зошит розроблено на основі авторської технології формування ключових педагогічних компетенцій студентів педагогічних вищих закладів освіти у процесі педагогічної практики У курсу. У робочому зошиті представлено практичні завдання, проблемні питання, схеми, таблиці, які дають змогу студентам виконувати завдання педагогічної практики у найбільш систематизованому та логічно структурованому вигляді. Для студентів та викладачів вищих педагогічних закладів.


  1   2   3

Схожі:

А. С. Макаренка за рахунок робочого часу факультет післядиплом iconПерелік об'єктів інтелектуальної власності, створених працівниками Сумдпу ім. А. С. Макаренка за рахунок робочого часу з 2002 р по 2007р. Факультет іноземних мов кафедра германської філології
Перелік об'єктів інтелектуальної власності, створених працівниками Сумдпу ім. А. С. Макаренка за рахунок робочого часу
А. С. Макаренка за рахунок робочого часу факультет післядиплом iconПерелік об'єктів інтелектуальної власності, створених працівниками Сумдпу ім. А. С. Макаренка за рахунок робочого часу з 2002 р по 2007р. Факультет мистецтв кафедра музично-інструментального виконавства
Перелік об'єктів інтелектуальної власності, створених працівниками Сумдпу ім. А. С. Макаренка за рахунок робочого часу
А. С. Макаренка за рахунок робочого часу факультет післядиплом iconПерелік об'єктів інтелектуальної власності, створених працівниками Сумдпу ім. А. С. Макаренка за рахунок робочого часу з 2002 р по 2007р. Фізико-математичний факультет кафедра математики
Перелік об'єктів інтелектуальної власності, створених працівниками Сумдпу ім. А. С. Макаренка за рахунок робочого часу
А. С. Макаренка за рахунок робочого часу факультет післядиплом iconПерелік об'єктів інтелектуальної власності, створених працівниками Сумдпу ім. А. С. Макаренка за рахунок робочого часу з 2002 р по 2007р. Філологічний факультет кафедра української мови
Перелік об'єктів інтелектуальної власності, створених працівниками Сумдпу ім. А. С. Макаренка за рахунок робочого часу
А. С. Макаренка за рахунок робочого часу факультет післядиплом iconПерелік об'єктів інтелектуальної власності, створених працівниками Сумдпу ім. А. С. Макаренка за рахунок робочого часу з 2002 р по 2007р. Історичний факультет кафедра історії україни та всесвітньої історії
Перелік об'єктів інтелектуальної власності, створених працівниками Сумдпу ім. А. С. Макаренка за рахунок робочого часу
А. С. Макаренка за рахунок робочого часу факультет післядиплом iconПерелік об'єктів інтелектуальної власності, створених працівниками Сумдпу ім. А. С. Макаренка за рахунок робочого часу з 2002 р по 2007р. Факультет педагогіки та практичної психології кафедра социальної педагогіки
Перелік об'єктів інтелектуальної власності, створених працівниками Сумдпу ім. А. С. Макаренка за рахунок робочого часу
А. С. Макаренка за рахунок робочого часу факультет післядиплом iconМетодичні вказівки до проведення занять з курсу ботаніки
Перелік об'єктів інтелектуальної власності, створених працівниками Сумдпу ім. А. С. Макаренка за рахунок робочого часу
А. С. Макаренка за рахунок робочого часу факультет післядиплом iconМетодичні рекомендації до курсу з лижного спорту для студентів факультетів фізичного виховання вищих навчальниїх закладів
Перелік об'єктів інтелектуальної власності, створених працівниками Сумдпу ім. А. С. Макаренка за рахунок робочого часу
А. С. Макаренка за рахунок робочого часу факультет післядиплом iconПравове регулювання робочого часу Поняття робочого часу та його види за трудовим законодавством
Трудове законодавство не містить визначення поняття робочого часу, його визначено у науковій літературі
А. С. Макаренка за рахунок робочого часу факультет післядиплом iconТема практичного заняття №6 правове регулювання робочого часу
Чи можна в установах встановити меншу норму тривалості робочого часу, ніж це передбачено ч. 1 ст. 50 Кзпп україни?
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи