Методичні рекомендації розроблені для інструкторів фізичного виховання, методистів і вихователів дошкільних закладів освіти, а також для студентів, які цікавляться питаннями дошкільної освіти icon

Методичні рекомендації розроблені для інструкторів фізичного виховання, методистів і вихователів дошкільних закладів освіти, а також для студентів, які цікавляться питаннями дошкільної освіти
НазваМетодичні рекомендації розроблені для інструкторів фізичного виховання, методистів і вихователів дошкільних закладів освіти, а також для студентів, які цікавляться питаннями дошкільної освіти
Сторінка1/10
Дата26.06.2013
Розмір0.57 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. А.С. МАКАРЕНКА


Старченко А.Ю.


ФІЗКУЛЬТУРНА ОСВІТА ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ НА ОСНОВІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ДИТЯЧОГО ФІТНЕСУ


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ


Суми – 2012

УДК

ББК


Рекомендовано до друку рішенням редакційно-видавничої ради Сумського державного педагогічного університету

ім. А.С. Макаренка.


Упорядник:

Старченко А.Ю. – аспірантка кафедри теорії та методики фізичної культури

Рецензенти:

^ Стасюк Р.М.   кандидат наук з фізичного виховання та спорту


У методичних рекомендаціях автором розроблений комплекс заходів з оптимізації фізкультурної освіти дітей старшого дошкільного віку, у якому подається перелік фізкультурних знань, життєво-важливих рухових умінь і навичок, що мають засвоїти діти перед вступом до школи. Розглядаються напрямки дитячого фітнесу, що можуть використовуватись у різних формах фізичного виховання з дітьми 5-6 років. Окрема увага приділяється покращенню фізкультурної освіти батьків.

Методичні рекомендації розроблені для інструкторів фізичного виховання, методистів і вихователів дошкільних закладів освіти, а також для студентів, які цікавляться питаннями дошкільної освіти.


УДК

ББК


ЗМІСТ


ВСТУП

4

РОЗДІЛ 1. Теоретичний розділ комплексу заходів з оптимізації фізкультурної освіти старших дошкільників


8

РОЗДІЛ 2. Практичний розділ комплексу заходів з оптимізації фізкультурної освіти старших дошкільників


10
2.1. Навчання дітей старшого дошкільного віку життєво-важливих рухових умінь і навичок


10
2.2. Особливості проведення фітбол-гімнастики з дітьми дошкільного віку


16
2.2.1 Основні етапи проведення і планування секційних занять з фітбол-гімнастики з дітьми старшого дошкільного віку


23
2.3. Застосування звіроаеробіки та ігрофітнесу на фізкультурних заняттях


28

РОЗДІЛ 3. Контрольний розділ

33

РОЗДІЛ 4. Фізкультурна освіта батьків

36

^ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

40

ДОДАТКИ

42ВСТУП

Як показують теоретичні дослідження останніх років (В.А. Баландіна; І.Н. Моргун; А.Н. Плешакова, А.В. Лотоненко), практика фізичного виховання, що склалась, слабкий рівень теоретичних знань в області фізичної культури багато в чому визначають пасивне відношення людей до самоорганізації здорового способу життя. У зв’язку з цим, необхідним є озброєння людей інтелектуальними цінностями фізичної культури, починаючи з дошкільного віку (Н.І. Пономарьов, В.М. Фейзин, 1993; Н.Х. Хакунов, 1995; В.І. Столяров, І.М. Биховська, Л.І. Лубишева, 1998).

Протягом останнього десятиліття фахівці визначають незадовільність традиційними заняттями фізичною культурою в дошкільних освітніх установах значної частини дітей. Це позначається на втраті інтересу до занять, а також на зниженні рівня їхньої фізичної підготовленості і стану здоров’я. Дотепер не знайдені ефективні організаційні форми занять, що інтегрують все те нове, що створено наукою і практикою в сфері оздоровчої фізичної культури.

У зв’язку із цим актуальним є пошук ефективних шляхів оздоровлення і фізичного розвитку дітей, підвищення рівня їх теоретичної і фізичної підготовленості, залучення до здорового способу життя.

Провідними науковцями   Є. Сайкіною, Ж. Фірільовою, В. Кашубою зроблена спроба впровадження інноваційних технологій в процес фізичного виховання дітей дошкільного віку. Одним з можливих шляхів вирішення проблем, що склались на сьогоднішній день, на думку дослідників є розвиток і впровадження дитячого оздоровчого фітнесу у систему фізичного виховання дітей дошкільного віку.

На думку Є. Сайкіної [11] дитячий фітнес (оздоровче виховання або виховання культури здоров’я, духу і тіла) за ефективністю, доступністю, емоційністю і популярністю повинен отримати визнання і пріоритет у оздоровчій фізичній культурі, як провідний і найбільш ефективний спосіб її перетворення.

Напрямки дитячого фітнесу, які сьогодні стають популярними з’явилися на основі традиційних і нетрадиційних (модернізованих і стилізованих) форм і засобів оздоровчої фізичної культури, що виникли на різних етапах розвитку фізичної культури та постійно поновлюються інноваційними оздоровчими технологіями [12; 13]. Серед найбільш відомих є заняття з використанням фітболів та інших м’ячів, дитячий аквафітнес, фітнес-йога, ритмопластика, стретчинг.

Як стверджують фахівці [2; 14], ефективність різних напрямків дитячого фітнесу полягає у їх різноманітному впливі на опорно-руховий апарат, серцево-судинну, дихальну і нервову системи організму дитини, розвитку рухових здібностей і профілактику захворювань. Важливим є й те, що діти, які систематично займаються фітнесом мають змогу збільшити запас життєво-важливих рухових вмінь і навичок, поповнити знання із самовдосконалення і саморозвитку, залучатись до здорового способу життя з раннього дитинства.

З метою покращення рівня оволодіння теоретичними знаннями, життєво-важливими уміннями і навичками у дітей старшого дошкільного віку, а також підвищення інтересу до занять фізичною культурою, ми пропонуємо з великої кількості засобів дитячого фітнесу обрати ті, що на нашу думку допоможуть у вирішенні основних завдань фізкультурної освіти: сприятимуть розвитку теоретичних знань з фізичної культури і формуванню практичних умінь і навичок у дітей 5-6 років.

Для покращення рівня фізкультурної освіченості дітей старшого дошкільного віку нами був розроблений комплекс заходів.

Метою комплексу заходів з оптимізації фізкультурної освіти є створення спеціальних умов для засвоєння дитиною інтелектуальних цінностей фізичної культури, формування життєво-важливих рухових умінь і навичок, підвищення інтересу до занять фізичною культурою.

Серед основних завдань комплексу заходів відзначаємо:

  1. Надання дітям 5-6 років доступних теоретичних знань з фізичної культури;

  2. Формування життєво-важливих рухових умінь і навичок, що пов’язані з фізкультурними знаннями;

  3. Профілактика захворювань дошкільнят;

  4. Підвищення зацікавленості дітей до занять фізичною культурою засобами дитячого фітнесу;

  5. Організація роботи з батьками з питань фізкультурної освіти.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Методичні рекомендації розроблені для інструкторів фізичного виховання, методистів і вихователів дошкільних закладів освіти, а також для студентів, які цікавляться питаннями дошкільної освіти iconМетодика музичного виховання методичні рекомендації до самостійного опрацювання тематичного матеріалу для студентів напряму «дошкільна освіта»
Педагогічного коледжу для спеціальності «Дошкільне виховання» освітньо-кваліфікаційного рівня бакалаврів. Вивчення даного курсу має...
Методичні рекомендації розроблені для інструкторів фізичного виховання, методистів і вихователів дошкільних закладів освіти, а також для студентів, які цікавляться питаннями дошкільної освіти iconПоложення про Всеукраїнський конкурс професійної майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів "Вихователь року"
Ку, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року n 629 (Постанова n 629), та з метою підвищення статусу...
Методичні рекомендації розроблені для інструкторів фізичного виховання, методистів і вихователів дошкільних закладів освіти, а також для студентів, які цікавляться питаннями дошкільної освіти iconПрограма для дошкільних закладів з російським мовним режимом. К., 1991
Базовий компонент дошкільної освіти в Україні. К.: Дошкільне виховання. 1999. № – 6-19 с
Методичні рекомендації розроблені для інструкторів фізичного виховання, методистів і вихователів дошкільних закладів освіти, а також для студентів, які цікавляться питаннями дошкільної освіти iconМетодичні рекомендації щодо проведення обласного огляду-конкурсу психологічних кабінетів дошкільних навчальних закладів системи освіти Чернівецької області
У огляді-конкурсі приймають участь працівники психологічних служб, які працюють в дошкільних навчальних закладах області та представляють...
Методичні рекомендації розроблені для інструкторів фізичного виховання, методистів і вихователів дошкільних закладів освіти, а також для студентів, які цікавляться питаннями дошкільної освіти iconМетодичні рекомендації щодо організації дошкільної освіти у 2014-2015 навчальному році Діяльність дошкільних навчальних закладів здійснюється
Діяльність дошкільних навчальних закладів здійснюється відповідно до вимог Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»,...
Методичні рекомендації розроблені для інструкторів фізичного виховання, методистів і вихователів дошкільних закладів освіти, а також для студентів, які цікавляться питаннями дошкільної освіти iconМіністерство освіти І науки України
Методичні рекомендації з фізичного виховання для студентів спеціальної медичної групи
Методичні рекомендації розроблені для інструкторів фізичного виховання, методистів і вихователів дошкільних закладів освіти, а також для студентів, які цікавляться питаннями дошкільної освіти iconМіністерство освіти І науки україни херсонський державний університет факультет дошкільної та початкової освіти Кафедра педагогіки дошкільного виховання та початкового навчання
Міжнародних педагогічних читань з дошкільної педагогіки “Проблеми суспільного виховання дошкільників у контексті гуманітарної освіти...
Методичні рекомендації розроблені для інструкторів фізичного виховання, методистів і вихователів дошкільних закладів освіти, а також для студентів, які цікавляться питаннями дошкільної освіти iconПитання до державного іспиту з теорії І методики фізичного виховання для студентів 4 курсу заочної форми навчання Інституту фізичного виховання І спорту спеціальності "фізичне виховання" розділ І. Загальна теорія фізичного виховання
Поняття про засоби фізичного виховання. Фізична вправа – основний І специфічний засіб фізичного виховання
Методичні рекомендації розроблені для інструкторів фізичного виховання, методистів і вихователів дошкільних закладів освіти, а також для студентів, які цікавляться питаннями дошкільної освіти iconМетодичні рекомендації для складання програм практики студентів львівського національного університету імені івана франка львів 2010
...
Методичні рекомендації розроблені для інструкторів фізичного виховання, методистів і вихователів дошкільних закладів освіти, а також для студентів, які цікавляться питаннями дошкільної освіти iconМетодичні рекомендації до курсу з лижного спорту для студентів факультетів фізичного виховання вищих навчальниїх закладів
Перелік об'єктів інтелектуальної власності, створених працівниками Сумдпу ім. А. С. Макаренка за рахунок робочого часу
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи