Положення про працевлаштування випускників Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка Суми 2007 icon

Положення про працевлаштування випускників Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка Суми 2007
Скачати 208.75 Kb.
НазваПоложення про працевлаштування випускників Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка Суми 2007
Дата24.06.2013
Розмір208.75 Kb.
ТипПоложення


Сумський державний педагогічний університет ім. А.С . Макаренка

ПОЛОЖЕННЯ

про працевлаштування випускників

Сумського державного педагогічного університету

ім. А.С. Макаренка

Суми -2007

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Підготовка спеціалістів та працевлаштування випускників СумДПУ ім. А.С. Макаренка здійснюється у відповідності до сі. 52 Закону України „Про освіту", ст. 56 Закону України „Про вищу освіту", на виконання Указу Президента України „Про заходи щодо реформування системи підготовки спеціалістів та працевлаштування випускників ВНЗ № 77/96 від 23.01.1996 р. у редакції Указу Президента України №342 від 16.05.96р. Постанови Кабінету Міністрів України №992 „Про порядок працевлаштування випускників ВНЗ, підготовка яких здійснюється за державним замовленням" від 22.08.1996 р. та ст. 197 Кодексу Законів про працю України.

 2. Студент СумДПУ, який закінчив повний курс навчання і здобув освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр", „спеціаліст" чи „магістр", вважається випускником.

 3. Випускник СумДПУ, який навчається на комерційній основі, має право на вільний вибір виду діяльності та місця роботи відповідно до здібностей і професійної підготовки.

Випускник СумДПУ ім. А.С. Макаренка, який навчався за державним замовленням і якому присвоєно кваліфікацію фахівця з вищою освітою певного освітньо-кваліфікаційного рівня, працевлаштовується на підставі направлення на роботу відповідно до договору, укладеного між ректором СумДПУ ім. А.С. Макаренка та випускником.

4. Випускник СумДПУ ім. А.С. Макаренка, якому присвоєно кваліфікацію фахівця з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем: «спеціаліст» і який працевлаштований на підставі направлення на роботу, вважається молодим фахівцем протягом трьох років з моменту укладання ним трудового договору із замовником.

^ II. ПОРЯДОК ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ СУМДПУ ІМ. А.С. МАКАРЕНКА

1. Працевлаштування випускників СумДПУ ім. А.С. Макаренка здійснюється протягом четвертого, п’ятого курсу навчання:

 • у СумДПУ ім. А.С. Макаренка цим питанням займається сектор керівництва практикою та зв'язку з виробництвом навчального відділу за участю випускаючих кафедр, деканатів, студентських профспілок та органів студентського самоврядування;

 • випускники СумДПУ ім. А.С. Макаренка влаштовуються на місця, доведені до університету управлінням освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, та на місця, заявлені підприємствами, установами та організаціями, незалежно від форм власності .
 1. Працевлаштування випускників здійснюється згідно з укладеними договорами.

 2. На сектор керівництва практикою та зв'язку з виробництвом навчального відділу СумДПУ ім. А.С. Макаренка покладається:

 • зв'язок з державною службою зайнятості, органами виконавчої влади на місцях;

 • створення банку даних місць роботи, розроблення рекомендацій щодо зміни обсягів та структури підготовки спеціалістів на підставі проведеного службою зайнятості аналізу й прогнозування попиту та пропозицій на ринку праці;

 • забезпечення випускників достовірною, повною інформацією про можливість працевлаштування на підставі договірних замовлень, надання випускникам допомоги в укладанні цільових договорів по працевлаштуванню;

 • надання допомоги замовникам у доборі необхідних їм спеціалістів;

 • оформлення та облік укладених договорів, здійснення контролю за виконанням договірних зобов'язань під час навчання студентів та розгляду питання про направлення на роботу випускників;

 • допомога студентам у пошуках тимчасової роботи;

 • підтримка зв'язків з випускниками, участь в організації роботи щодо вивчення їх трудової діяльності;

 • ознайомлення випускників з цим Положенням;

 • оформлення карток працевлаштування випускників за формою 1 (додаток 2);

 • видача випускникам направлень на роботу за формою 2 (додаток 3), на підставі договору, та оформлення довідок про надання можливості самостійного працевлаштування за формою 3 (додаток 4);

 • отримання від замовника повідомлень до направлень на роботу про працевлаштування випускників та інформування деканів факультетів про стан забезпечення їх місцем роботи;

 • подання до державних служб зайнятості за місцем постійного проживання випускників, у яких питання працевлаштування не вирішується, таких відомостей: П..і.по Б. випускника, стать, рік народження, найменування ВНЗ, кваліфікаційний рівень, спеціальність, спеціалізація, адреса постійного місця проживання.
 1. Сектор керівництва практикою та зв'язку з виробництвом навчального відділу забезпечує всім випускникам однаковий доступ до інформації про місця роботи згідно з договорами.

 2. Сектор керівництва практикою та зв'язку з виробництвом навчального відділу забезпечує співпрацює з представниками замовників, зацікавлених у направленні до них випускників.

 3. Спірні питання, що виникають між сектором керівництва практикою та зв'язку з виробництвом навчального відділу та випускником, вирішує комісія у складі: ректора, завідувача кафедрою, представника факультету, органів студентського самоврядування, профспілкової організації студентів та представника замовника.

 4. Сектор керівництва практикою та зв'язку з виробництвом навчального відділу після проведення остаточного розподілу випускників на роботу або після укладання ними цільового договору оформляє картку працевлаштування в двох

примірниках на кожного випускника за формою 1 (додаток2): перший примірник зберігається у СумДПУ ім. А,С. Макаренка (в особовій справі студента), другий - віддається замовникові.

Замовник не пізніше, ніж за 2 місяці до випуску, на підставі договору та

одержаної картки працевлаштування підтверджує вищому навчальному

закладу достовірність надісланого ним переліку місць працевлаштування

випускників.

8: Сектор керівництва практикою та зв'язку з виробництвом навчального відділу забезпечує за наявності місць призначення може запропонувати випускникові роботу, якщо він за шість місяців до закінчення університету самостійно не обрав місце роботи і не уклав цільового договору на працевлаштування.

9. Сектор керівництва практикою та зв'язку з виробництвом навчального відділу забезпечує не може без згоди випускника пропонувати йому іншу роботу у випадку неможливості виїзду на роботу за призначенням у зв'язку: з установленням інвалідності першої або другої групи у випускника чи членів його сім'ї (у дружини (чоловіка), одного із батьків); за відсутністю житла за місцем працевлаштування.

Для випускників, одружених з військовослужбовцями або особами, які проходять службу в силових структурах, місцем постійного проживання вважається місце проходження служби чоловіка (дружини).

Якщо одного із подружжя випускників було направлено на роботу згідно з цільовим договором і строк роботи, обумовлений в договорі не закінчився, місцем проживання для іншого члена сім'ї вважається місце проживання першого.

10. Якщо на місце призначення, що пропонується сектором керівництва практикою та зв'язку з виробництвом навчального відділу, претендують декілька випускників, направлення на роботу того чи іншого випускника погоджується із замовником. Якщо немає персонального замовлення від замовника, це питання вирішується університеті.

11. Випускникові, який виявив бажання працевлаштуватись самостійно (у випадку, коли з ним не укладено цільового договору та він має пільги на працевлаштування), на його письмове прохання, зафіксоване у картці працевлаштування, навчальним закладом видається довідка про надання можливості самостійного працевлаштування за формою 3 (Додаток 4).

12.Випускникові, який розірвав цільовий договір із замовником до закінчення СумДПУ ім. А.С. Макаренка, сектором керівництва практикою та зв'язку з виробництвом навчального відділу видається направлення на роботу згідно замовлення або надається можливість самостійного працевлаштування.

ІЗ.При самостійному працевлаштуванні випускник СумДПУ ім. А.С. Макаренка може звертатись за сприянням до центру зайнятості населення за місцем постійного проживання згідно з Законом України про зайнятість населення. Реєстрація випускників у центрі зайнятості як таких, що шукають роботу, здійснюється згідно чинного законодавства.

14.Вручення випускникові диплома про закінчення СумДІІУ ім. А.С. Макаренка та посвідчення про направлення на роботу здійснюється не пізніше 7 днів після закінчення університету.

15.Випускник повинен прибути до місця призначення 15 серпня поточного року. У разі прибуття випускника до місця призначення без поважних причин пізніше цього строку замовник може запропонувати внести зміни в умови працевлаштування, зазначені в договорі та посвідченні (місце роботи, посада, оклад) випускника.

16. Координацію зв'язків між випускниками та роботодавцем. а також профорієнтаційну роботу (попередній розподіл, основний розподіл випускників) здійснює сектор керівництва практикою та зв'язку з виробництвом навчального відділу разом з деканами факультетів.

^ III. ФУНКЦІЇ ДЕКАНІВ ФАКУЛЬТЕТУ І ЗАВІДУВАЧІВ

ВИПУСКАЮЧИХ КАФЕДР У ПРОФОРІЄНТАЦІЙНІЙ РОБОТІ ТА

ПРАЦЕВЛАШТУВАННІ ВИПУСКНИКІВ

1. Декан факультету (далі - декан) проводить профорієнтаційну роботу в системі довузівської підготовки молоді до вступу на спеціальності факультету з урахуванням потреби регіонів у відповідних спеціалістах та в залежності від цього виходимо, з пропозиціями щодо обсягів прийому, зміни напрямів підготовки, поєднання спеціальностей, розгортання форм навчання та створення навчальних комплексів і його структурних підрозділів.

 1. До 15 вересня декан разом із сектором керівництва практикою та зв'язку з виробництвом навчального відділу організовує укладання угоди між студентами ІІ курсу, що фінансуються за рахунок держбюджету, та ректором університету, а також роз'яснює студентам їх права та обов'язки відносно цієї угоди (додаток 1).

 2. До 1 жовтня поточного року для створення уніфікованої бази даних декан подає до сектору керівництва практикою та зв'язку з виробництвом навчального відділу інформацію про зарахованих студентів у роздрукованому варіанті та на електронних носіях (додаток 5).

 3. Декан спільно з відповідальними методистами навчального відділу організовує зустрічі студентів з працівниками центрів зайнятості населення, роботодавцями, представниками установ та закладів, які мають потребу у випускниках університету; залучає студентів до пошуку пропозицій на працевлаштування; використовує інформацію про робочі вакансії та умови працевлаштування.

 4. У грудні поточного року декан створює комісію по розподілу студентів факультету та організовує її роботу за графіком, про що видається розпорядження по факультетах. До складу комісії повинні входити: декан та його заступники, завідувачі випускаючих кафедр, керівники органів студентського самоврядування, методисти навчального відділу з питань працевлаштування. До участі в роботі комісії запрошуються представники Замовника.

 5. При необхідності дострокового працевлаштування випускника факультету за місцем постійної роботи на підставі звернення Замовника, в якому гарантується задоволення потреб випускника за умовами працевлаштування,

декан, за рішенням Вченої ради факультету, надає індивідуальний графік відвідування занять студенту-випускнику та переводить його на індивідуальний план навчання.

 1. У березні поточного року декан разом із методистом навчального відділу організовує зустріч випускників із представником Замовника, під час якої Замовник підтверджує місце майбутнього працевлаштування випускника.

 2. Після складання випускниками державних екзаменів декан обумовлює з ними систему зв'язків для отримання зворотної інформації про прибуття їх до місця роботи та умови працевлаштування для своєчасного доведення її до відому ректорату університету.

 3. Завідувачі випускаючих кафедр (далі - завідувач кафедри) разом із професорсько-викладацьким складом (ПВС) кафедри активно працюють за планом довузівської підготовки молоді до вступу в університет.

10.Завідувач кафедри підтримує зв'язки з навчально-виховними закладами І-ІІ рівня акредитації та навчальними комплексами, які відповідають профілю фахової роботи кафедри у підготовці спеціалістів, пропонує систему відбору та вступу обдарованої молоді на відповідну спеціальність, а також спрямовує роботу кафедри з довузівської підготовки сільської молоді як за формами навчання, так і за якістю підготовки.

11.3 метою підтримки рейтингу спеціальності на ринку праці, завідувач кафедри організовує діяльність ПВС на формування змісту спеціальності, розгортання проектів спеціалізацій, впровадження інноваційних технологій навчання та створення умов для активізації навчального процесу та якості підготовки випускників університету.

12.Для адаптації студентів-випускників до фахової діяльності завідувач кафедри до початку навчального року пропонує на розгляд Вченої ради факультету робочу програму виробничої практики для студентів випускного курсу та план розподілу студентів на практику з урахуванням місця їх майбутньої роботи, а також розробляє тематику кваліфікаційних (дипломних) робіт, пов'язану із творчою та поглибленою підготовкою випускника для роботи у відповідній галузі.

^ IV. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ВИПУСКНИКА

1. Згідно з угодою випускник зобов'язаний глибоко оволодіти всіма видами професійної діяльності, передбаченими освітньо-кваліфікаційним рівнем та стандартами вищої освіти, та відпрацювати у замовника не менше трьох років.

Особи, зараховані до СумДПУ ім. А.С. Макаренка на цільові місця, після закінчення ВНЗ направляються на роботу згідно договору і зобов'язані відпрацювати за призначенням не менше трьох років.

Особи, зараховані до СумДПУ ім. А.С. Макаренка відповідно до Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", зобов'язані після закінчення університету відпрацювати за призначенням не менше трьох років.

2. Випускник повинен прибути до місця призначення в строк, визначений у посвідченні про направлення на роботу - 25 серпня поточного року, заключити трудовий договір із замовником, а замовник в 5-ти денний термін (але не пізніше ЗО серпня поточного року) направити до відділу зв'язку з виробництвом університету Повідомлення до посвідчення про направлення на роботу.

3. Розірвання випускником угоди допускається в таких випадках:

 • встановлення інвалідності 1 та 2 групи випускнику;

 • встановлення інвалідності 1 та 2 групи дружині (чоловіку) випускника, одного з батьків випускника;

 • якщо випускник вагітна жінка; мати або батько, які мають дитину у віці до трьох років або дитину, яка згідно з медичним висновком потребує догляду; одинока мати або батько, які мають дитину до 14 років або дитину інваліда;

 • проходження чоловіком (дружиною) військової служби (крім строкової) та служби в силових структурах поза місцем розташування замовника;

 • вступу до вищих навчальних закладів ІІІ—IV рівнів акредитації.
 1. Випускник, призваний на строкову службу до Збройних Сил, після її закінчення зобов'язаний прибути на роботу за призначенням. Перебування у Збройних Силах зараховується в передбачений угодою термін роботи за призначенням.

 2. Час перебування жінки у відпустці після закінчення вищого навчального закладу у зв'язку з вагітністю, пологами, доглядом за дитиною до досягнення нею трирічного віку зараховується до терміну роботи за призначенням.

 3. Якщо умови угод, укладених до шлюбу чоловіком і дружиною, не передбачають їх направлення до одного і того ж населеного пункту, місце їх роботи визначається за домовленістю між ними й замовником, а у разі, коли вони не дійшли згоди, один з подружжя має право розірвати договір в односторонньому порядку.

 4. У разі неприбуття молодого фахівця за направленням або відмови без поважної причини приступити до роботи-за призначенням, звільнення його з ініціативи адміністрації за порушення трудової дисципліни, звільнення за власним бажанням протягом трьох років випускник зобов'язаний відшкодувати у встановленому порядку до державного бюджету вартість навчання та компенсувати всі витрати згідно з чинним законодавством.

 5. Спори, що виникають у разі порушень угоди, розглядаються в судовому порядку.

Додаток 1

УГОДА

про підготовку фахівців 5 ритою освітою

200_р.

Сумський державний педагогічний університет ім. А.С.Махаренка, що підпорядкований Мінісісрству освіти і науки України, в особі ректора проф. Іванія В С

га егудентя; _ _ .

{притик, ім'я п ш> бя.мю*.

курс, факультет

напрям підготовки _____

спеціальність (спеціалізація) ___.

уклали ню угоду

Виший навчальний заклад зобов'язується лбеімечн їй:

- «кісну теоретичну і прашичну підготовку фахівці і вищою освітою згідно і навчальними планами та програмами і вимогами кваліфікаційних характерне™*

-після закінчення навчання та одержання відповідної кваліфікації працевлаштування в державному секторі народного господарства, де він юбовяіаиий відпрацювати т>е менше трьох років

Студент юбов'яіується:

- молодіти всіма вилами професійної діяльності, передбаченими нідповіднок> кваліфікаційною характеристикою фахівця аа напрямом підготовки

- прибути після закінчення вищого навчального закладу на місце направлення і
відпрацювати не менше трьох років.

- у разі відмови їхалі іа призначенням відшкодувати до державного бюджету вартість
навчати в устаноа/існому порядку

Інші положення:

 • іміни та доповнення до цієї угоди вносяться шляхом підписання додаткових угод;

 • дія угоди припиняється за згодою сторін (оформляється протоколом);

-усі спори, які можуть виникати між сторонами, вирішуються в судовому порядку.

Угода набираг чинності і моменту підписання і діє до " " 200_ р.

Угоду складено у двох примірниках, які зберігаються у кожної із сторін і мають однакову юридичну силу.

Юридичні адреси сторін:

Сумський державний педагогічний університет ім. Л.С.Макзренка

40О02, м. Суми, вуя. Роменська, 87, тел. (0542) 22-14-95

розрахуіковии рахунок .

Студент паспорт _

Ректор

Студент

Головний

Додаток 2 Форма 1

^ Картка працевлаштування випускника

Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка

Прізвище

Ім'я

По батькові

Угода про підготовку фахівця з вищою освітою:

 • дата,,_ " 200_ р.

 • реєстраційний номер _

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Напрям підготовки з професійним спрямуванням (спеціальність)

Спеціалізація (для магістра - назва освітньо-професійної програми підготовки
магістра)

Сімейний стан

Адреса постійного місця проживання (адреса батьків)

Додаткові відомості (заповнюються за бажанням випускника) __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Випускник ______________

Відповідальний працівник вищого навчального закладу

_________________В.В. Бурденко

Дата заповнення
' , 200 р.

Додаток 2

Перший примірник форми №1 зберігається у навчальному закладі (в особистій справі студента), другий - надсилається замовнику.

Пропозиції щодо працевлаштування

1. Підприємство (установа, організація):
найменування

 • підпорядкованість

 • адреса

2. Посада

 1. Оклад _

 2. Житло

Згода випускника (заповнюється випускником)

(і пршіптшгю згоден або йіл пропоіишї відчювляих-ь і чому, дат підпис)

(прохання"про наламня можііияостГслмостіішого приііевлаштуванкя. підпис, літа!

Випускнику видано (заповнюється потрібне):

- посвідчення про направлення на роботу (форма №2)- від „
Ректор

200 _ р.

довідка про надання можливості самостійного працевлаштування
(форма №3) .V» від „ " 200_ р.

В.С.Іваній


Одержав (ла)

(,-пім. підпис випускника)

10

Додаток З Форма 2

^ ПОСВІДЧЕННЯ ПРО НАПРАВЛЕННЯ НА РОБОТУ Л_

(оріатща, ім Я, Пи-6*Тьхиш\

який (яка) закінчивша) Сумський державний педагогічний університет ім.
А.С.Макяренха, Міністерства освіти і науки України ЗО червня 200 _ р. зл спе­
ціальністю _


направляється в розпорядження

(наямялумнжл т« адреса підпряємстра, угтяиови,

ягідно з договором № від

для роботи на посаді

з місячним окладом згідно тарифікації
Забезпечити житлом згідно законодавства
Дата прибуття „ " серпня 200 р.


■ ііДЛОПЯДДОНй.1 і' Л1іі)


Ректор університету

В.С.Іваиій

200

^ ПОВІДОМЛЕННЯ ДО ПОСВІДЧЕННЯ ПРО НАПРАВЛЕННЯ НА РОБОТУ

від,

200 р.

(підлягає поверненню до навчального закладу в п'ятиденний строк а дня укладання з випускником трудового договору)

ітяАмяпу*икяя

повідомляє, що випускник.

(арізишц», ім'*, ио-батииАІ)


призначений не посаду

з місячним окладом

^ Забезпечений житлом_

(влд житла)


Керівник підприємства (установи, організації, навчального закладу)

(Підпис)

200_р.

11

Додаток 4 Форма З

^ ДОВІДКА ПРО НАДАННЯ МОЖЛИВОСТІ САМОСТІЙНОГО
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ Х«


який (яка) закінчив (ла) Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка
Міністерство освіти і науки України „ " 20 р.

за спеціальністю

надана можливість влаштуватись на роботу самостійно.

Підстава (підкреслити необхідне) илна випускника, відсутність можливості

і ірацевлаштування

Ректор університету

20 _ р.

П^ ОВІДОМЛЕННЯ ДО ДОВІДКИ ПРО НАДАННЯ МОЖЛИВОСТІ САМОСТІЙНОГО
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ № віл


(підлягає поверненню до навчального закладу в п'ятиденний строк з дня укладення з випускником трудового логовору)

повідомляє, шо випускник

призначений на посаду з місячним окладом

Забезпечений житлом

Керівник підприємства (установи організації навчального закладу)

(пілписГ

20

12

Студенти

Сумського державного педагогічного університету їм А.С.Макаренка
зараховані на І курс в 200 рМі п/п

Прізвище

Ім'я

По-батькові

Основа навчання

Цільове направлення

Код спеці аль

НОСТ1

Назва спеціальності

Домашня адреса


-Додаток 6

ДОГОВІР

замовника зі студентом-випускником про працевлаштування

2004 р.

її шипи осипі, гндіфпгмстн». істдеки.

ірїммс м Ммііи

студента-випускішка

уклали договір про направлення студента V курсу, факультету

спеціальність
на роботу


Управління (відділ) освіт її, підприємство, установі, організацій зобов'язується:

 1. Надати випускнику роботу у відновідиості з спеціальністю і рівнем кваліфікації' на
  повну ставку.

 2. Забезпечити випускника належними жнтлоео-побутовими умовами згідно з Житловим
  Кодексом України.

3.

Студент зобов'язується:

І. Оволодіти всіма видами професійної діяльності, передбачених відповідною
кваліфікаційною характеристикою спеціаліста за фахом ___

2. Прибути після закінчення навчання в СумДПУ ім. АС. .Макаренка на роботу згідно
укладеної угоди „15" серпня 200 р. і відпрацювати та призначенням не менше трьох

^ Заключні положення:

І Зміни та доповнення до пісї Угоди вносяться шляхом підписання додаткових угод.

2. Цей договір припиняється:

після закінчення терміну дії;

за згодою сторін (оформляється протоколом).

 1. Всі спори, які можуть виникнути між сторонами, вирішуються в суповому порядку.

 2. Договір набуиас чинності з моменту підписання всіма сторонами і діс до
  „ " 200__р.

 3. Договір складається втрьох примірниках Перший примірник зберігається у замовника,
  другий - у студента, третій - у СумДПУ ім. Л.С. Макаренка.

^ Юридичні адреси

Поштовий миас:

Л.тг«са:

Номер ііва.:

- —цц»і

(- іу.іеша: Місив ітеї ІДноГО

Номер кя.:

Паспорті лат

М.П.


СучДПУ і

и. А С. Міікаренка

Ректор

її'

чроф. В.С. Імній

млі
Декмн фя»

ґуль ге ту14

Схожі:

Положення про працевлаштування випускників Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка Суми 2007 iconПрограма педагогічної практики для спеціальності "географія та біологія"
Положення про проведення практики студентів Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка / Укл. Г. В. Коваленко....
Положення про працевлаштування випускників Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка Суми 2007 iconПоложення про Асоціацію випускників Сумського державного університету 1 загальні положення 1 Асоціація випускників, Сумського державного університету (СумДУ), далі "Асоціація", є добровільним самоправним формуванням, створеним для сумісного
Асоціація формується із числа випускників Сумського державного університету. Також до її складу можуть входити посадові особи СумДУ,...
Положення про працевлаштування випускників Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка Суми 2007 iconСумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка Розробка №19 Назва розробки
Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка, Наумкіна Олена Анатоліївна – кандидат філософських наук, доцент...
Положення про працевлаштування випускників Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка Суми 2007 iconНаукові записки сумського державного педагогічного університету ім. А. с макаренка
Друкується згідно з рішенням вченої ради природничо-географічного факультету Сумського державного педагогічного університету ім....
Положення про працевлаштування випускників Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка Суми 2007 iconНаукові записки сумського державного педагогічного університету ім. А. с макаренка
Друкується згідно з рішенням вченої ради природничо-географічного факультету Сумського державного педагогічного університету ім....
Положення про працевлаштування випускників Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка Суми 2007 icon2007–2009 рр. До 85-річчя заснування Сумдпу ім. А. С. Макаренка
Бібліографічний покажчик друкованих наукових праць викладачів Сумського державного педагогічного університету
Положення про працевлаштування випускників Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка Суми 2007 iconС. макаренка основні принципи
Концепція наукової діяльності сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка
Положення про працевлаштування випускників Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка Суми 2007 iconПоложення про Центр технічного обслуговування інформаційних систем Сумського державного університету " " 20 р. Суми № загальні положення
Центр) є структурним підрозділом Сумського державного університету (далі СумДУ) та проводить свою діяльність відповідно до чинної...
Положення про працевлаштування випускників Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка Суми 2007 iconПоложення про планування та облік науково-педагогічної діяльності професорсько-викладацького складу Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка. "Погоджено"
Положення визначає організацію планування та обліку навчальної, методичної, наукової, організаційної та інших видів діяльності, а...
Положення про працевлаштування випускників Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка Суми 2007 iconА. С. Макаренка філософія науки: традиції та інновації
Друкується згідно з рішенням вченої ради Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка (протокол №5 від 24....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи