Рішення за даною скаргою, про що повідомляє учасника, який подав скаргу, листом у п’ятиденний строк з моменту надходження скарги icon

Рішення за даною скаргою, про що повідомляє учасника, який подав скаргу, листом у п’ятиденний строк з моменту надходження скарги
Скачати 48.14 Kb.
НазваРішення за даною скаргою, про що повідомляє учасника, який подав скаргу, листом у п’ятиденний строк з моменту надходження скарги
Дата24.06.2013
Розмір48.14 Kb.
ТипРішення

Додаток

до наказу від 30.12.2009р. №121


«ЗАТВЕРДЖУЮ»


Ректор _____________ А.І.Кудренко


30 грудня 2009 року


ПОРЯДОК

розгляду скарг, поданих учасниками до моменту укладання договору про закупівлю,

тендерним комітетом Сумського державного педагогічного університету ім. А.С.Макаренка


Порядок розгляду скарг тендерним комітетом Сумського державного педагогічного університету ім. А.С.Макаренка, поданих учасниками до моменту укладання договору про закупівлю (далі – Порядок) розроблений на виконання наказу Міністерства економіки України від 20 травня 2009 року №470 «Про затвердження Типового положення про тендерний комітет», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 7 серпня 2009 року за №740/16756, та поширюється на Сумський державний педагогічний університет ім. А.С.Макаренка, який виступає замовником (далі – Замовник).


1. Цей порядок визначає процедуру розгляду скарг тендерним комітетом (далі – Комітет) Замовника, поданих учасниками до моменту укладання договору про закупівлю.

У разі, коли на день отримання Комітетом скарги, укладено договір про закупівлю, Комітет має право не приймати рішення за даною скаргою, про що повідомляє учасника, який подав скаргу, листом у п’ятиденний строк з моменту надходження скарги.

Терміни, викладені в цьому Порядку, вживаються у значенні, наведеному в Положенні про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 №921 (зі змінами) (далі – Положення).


2. Будь-який учасник процедури закупівлі (далі – Учасник), який вважає, що він зазнав, або може зазнати збитків унаслідок порушення Замовником процедур закупівель, встановлених Положенням, може оскаржити дії, рішення або бездіяльність Замовника.

Об’єктом оскарження не може бути:

- зроблений Замовником вибір процедури закупівлі;

- рішення Замовника про відхилення всіх тендерних пропозицій.


3. До укладання договору про закупівлю скарга з приводу порушення Замовником процедури закупівлі або прийнятих рішень, дій чи бездіяльності подається учасником, що бере в ній участь, Замовнику особисто або поштою та реєструється в канцелярії університету.

Замовник може не розглядати скаргу, якщо вона була подана пізніше ніж 15 календарних днів з дня настання підстави для її подання.

Днем настання підстави для подання скарги вважається день допущення Замовником порушення процедури закупівлі.

4. Замовник повинен не пізніше п’яти робочих днів після отримання скарги повідомити учасника, який подав скаргу, учасника – переможця процедури закупівлі про її зміст, час і місце розгляду. Під час розгляду скарги зазначені особи мають право взяти участь у її розгляді.

Замовник передає повідомлення факсимільним зв’язком на номер телефаксу або електронною поштою на адресу відповідальної за участь у торгах особи з подальшим його направленням поштовим зв’язком.


5. Скарга повинна бути складена українською мовою і оформляється:

- учасником-юридичною особою на бланку, за підписом керівника або уповноваженої ним особи, та скріплюється печаткою юридичної особи;

- учасником-фізичною особою за підписом учасника або уповноваженої ним особи.


6. Скарга повинна містити:

а) відомості про учасника:

- для юридичних осіб – реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів);

- для фізичних осіб – прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, телефони для контактів;

б) відомості про процедуру закупівлі: вид процедури, предмет закупівлі, місце проведення процедури закупівлі;

в) номер оголошення (номер запиту) та номер інформаційного бюлетеня «Вісник державних закупівель», у якому було опубліковане оголошення про проведення процедури закупівлі відповідно до законодавства;

г) викладення змісту підстав скарги, у зв’язку з якими вона подається;

д) інформацію, у тому числі документи (за наявності), що підтверджують порушення Замовником процедур закупівель;

є) вимоги скарги;

ж) підтвердження надання скарги уповноваженому органу (за наявності).

Учасник процедур державних закупівель має право включати до скарги й іншу інформацію, що стосується предмета скарги.

Якщо учасник є юридичною особою, усі копії документів, що додаються до скарги, завіряються печаткою учасника, який подав скаргу.


7. У разі подання скарги відповідно до пункту 3 цього Порядку Замовник зупиняє процедуру закупівлі на строк, що не може перевищувати 20 робочих днів з дати отримання скарги Комітетом Замовника, про що повідомляється протягом одного робочого дня Державне казначейство (обслуговуючий банк). Датою зупинення процедури закупівлі вважається дата прийняття Замовником або Уповноваженим органом рішення про зупинення процедури закупівлі. Після закінчення зазначеного строку Замовник має право продовжити відповідну процедуру закупівлі, крім випадку, коли Уповноважений орган прийняв в установлений строк рішення про відміну торгів або визнання результатів торгів недійсними.


8. Скарга залишається без розгляду у разі, якщо:

а) об’єктом оскарження є зроблений Замовником вибір процедури;

б) об’єктом оскарження є рішення Замовника про відхилення всіх тендерних пропозицій;

в) у разі відкликання скарги учасником.

У разі залишення скарги без розгляду Замовник повідомляє про це учасника, який подав скаргу в десятиденний строк. Рішення про залишення скарги без розгляду оформляється листом.


9. Учасник процедури закупівлі може письмово відкликати скаргу, подану до Замовника. В разі відкликання учасником скарги будь-які наступні скарги того самого учасника з того самого предмета оскарження в подальшому до розгляду не приймаються.


10. Замовник приймає протягом 20 робочих днів з дня отримання скарги обґрунтоване рішення, в якому зазначаються:

- у разі коли скаргу не задоволено, - причини прийняття такого рішення;

- у разі коли скаргу задоволено повністю, або частково, - заходи, що вживатимуться для врегулювання конфлікту.

Рішення про розгляд скарги Комітетом Замовника надсилається уповноваженому органу протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.

Примірник рішення за результатами розгляду скарги Замовник протягом п’яти робочих днів з дня його прийняття надсилає учаснику, який подав скаргу, і Державному казначейству (обслуговуючому банку).


11. У разі виявлення за скаргою учасників порушень установленого порядку проведення процедури закупівлі, які впливають на об’єктивність визначення переможця процедури закупівлі або призводять до дискримінації учасників, та відміни Уповноваженим органом процедури закупівлі і визнання результатів такої процедури закупівлі недійсними, Замовник зобов’язаний розпочати нову процедуру закупівлі.

Рішення уповноваженого органу про визнання результатів процедури закупівлі недійсними є обов’язковим як для Замовника, так і для учасників.


Голова тендерного комітету П.Ф.Думчиков

Сумського державного

педагогічного університету

ім. А.С.Макаренка

Схожі:

Рішення за даною скаргою, про що повідомляє учасника, який подав скаргу, листом у п’ятиденний строк з моменту надходження скарги iconРішення за даною скаргою, про що повідомляє учасника, який подав скаргу листом у п'ятиденний строк з моменту укладення договору
Цей Порядок визначає процедуру розгляду Національним фармацевтичним університетом (далі замовник) скарг, поданих учасниками до моменту...
Рішення за даною скаргою, про що повідомляє учасника, який подав скаргу, листом у п’ятиденний строк з моменту надходження скарги iconРішення за даною скаргою, про що повідомляє учасника, який подав скаргу листом у п'ятиденний строк з моменту укладення договору
Цей Порядок визначає процедуру розгляду Комунальним закладом Сумським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти, (далі...
Рішення за даною скаргою, про що повідомляє учасника, який подав скаргу, листом у п’ятиденний строк з моменту надходження скарги iconРішення за даною скаргою, про що повідомляє учасника, який подав скаргу, інших учасників, які приймали участь у процедурі закупівлі та Державне казначейство України (обслуговуючий банк)
Цей Порядок визначає процедуру розгляду скарг у Тендерному комітеті замовника – Східноукраїнський національний університет імені...
Рішення за даною скаргою, про що повідомляє учасника, який подав скаргу, листом у п’ятиденний строк з моменту надходження скарги iconЛ и с т 09. 12. 2002 n 2-227/6531 Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва розглянув Вашу скаргу та повідомляє. Відповідно до пункту 1 статті 11 Закон

Рішення за даною скаргою, про що повідомляє учасника, який подав скаргу, листом у п’ятиденний строк з моменту надходження скарги iconРішення чну про відхилення всіх тендерних пропозицій
Цей Порядок визначає процедуру розгляду скарг у Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича (далі чну), поданих учасниками...
Рішення за даною скаргою, про що повідомляє учасника, який подав скаргу, листом у п’ятиденний строк з моменту надходження скарги iconПовідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника 18. 04. 2012 року Замовник: > Найменування Національний університет цивільного захисту України
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: червень-грудень 2013 року
Рішення за даною скаргою, про що повідомляє учасника, який подав скаргу, листом у п’ятиденний строк з моменту надходження скарги iconПовідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника 18. 12. 2012 року Замовник: > Найменування Національний університет цивільного захисту України
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: січень-грудень 2013 року
Рішення за даною скаргою, про що повідомляє учасника, який подав скаргу, листом у п’ятиденний строк з моменту надходження скарги iconПовідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника 18. 12. 2012 року Замовник: > Найменування Національний університет цивільного захисту України
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: січень-грудень 2013 року
Рішення за даною скаргою, про що повідомляє учасника, який подав скаргу, листом у п’ятиденний строк з моменту надходження скарги iconРішення трудового арбітражу про вирішення колективного трудового спору (конфлікту) є обов’язковим для виконання сторонами? 1) якщо рішення попередить виникнення страйку 2) якщо рішення у спорі винесено примирною комісією
Назвіть орган який вирішує колективний трудовий спір (конфлікт), коли останній не був вирішений за допомогою примирних процедур,...
Рішення за даною скаргою, про що повідомляє учасника, який подав скаргу, листом у п’ятиденний строк з моменту надходження скарги iconПовідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника 18. 04. 2013 року Замовник: > Найменування Національний університет цивільного захисту України
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: червень-грудень 2013 року
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи