Правила прийому до Бучацького інституту менеджменту і аудиту в 2013 році Провадження освітньої діяльності у Бучацькому інституті менеджменту і аудиту здійснюється icon

Правила прийому до Бучацького інституту менеджменту і аудиту в 2013 році Провадження освітньої діяльності у Бучацькому інституті менеджменту і аудиту здійснюється
Скачати 277.38 Kb.
НазваПравила прийому до Бучацького інституту менеджменту і аудиту в 2013 році Провадження освітньої діяльності у Бучацькому інституті менеджменту і аудиту здійснюється
Дата26.06.2013
Розмір277.38 Kb.
ТипПравила прийому

Правила прийому

до Бучацького інституту менеджменту і аудиту в 2013 році


Провадження освітньої діяльності у Бучацькому інституті менеджменту і аудиту здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту (серія АД №041463 від 13.07.2012).

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Бучацького інституту менеджменту і аудиту (далі – приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2013 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 5 листопада 2012 року № 1244 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13 листопада 2011 року за №  1902/22214


І. Загальні положення

    1. Бучацький інститут менеджменту і аудиту оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо–кваліфікаційними рівнями: молодший спеціаліст, бакалавр та спеціаліст, за напрямами (спеціальностями) відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу (див. додаток 1). Набір за напрямом підготовки 6.030509 „Облік і аудит” та спеціальністю 7.03050901 „Облік і аудит” здійснюється за умови проходження акредитації.

1.2. До Бучацького інституту менеджменту і аудиту приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти, крім права на здобуття вищої освіти за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

1.3. Прийом до Бучацького інституту менеджменту і аудиту на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом, незалежно від джерел фінансування.

1.4.Для вступників, які потребують поселення у гуртожиток під час вступу, надання місць у гуртожитку гарантовано.

ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

    1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

    2. Бучацький інститут менеджменту і аудиту приймає на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки (див. додаток 3).

    3. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра (див додаток 4).

    4. Бучацький інститут менеджменту і аудиту здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.ІІІ. Фінансування підготовки фахівців

3.1. Фінансування підготовки фахівців у Бучацькому інституті менеджменту і аудиту здійснюється за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.


IV. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

4.1. Порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години):

Понеділок – п’ятниця: 900 – 1900 год.
Субота – неділя: 900 – 1500 год.

4.2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі освіти

повної загальної середньої

повної загальної середньої

1

2

3

Початок прийому заяв та документів

1 липня 2013 р.

12 липня 2013 р.

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування, що проводить вищий навчальний заклад

20 липня 2013 р.

31 липня 2013 р.

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань

31 липня 2013 р.

10 серпня 2013 р.

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних випробувань21 – 31 липня

2013 р.


1-10 серпня

2013 р.


1

2

3

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

перший - не пізніше 12 години 1 серпня 2013 р.;

другий - не пізніше 12 години 5 серпня 2013 р.;

третій - не пізніше 12 години 8 серпня 2013 р.

11 серпня

2013 р.

Терміни зарахування вступників

25 серпня 2013 р.

25 серпня 2013 р.4.3. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить Бучацький інститут менеджменту і аудиту, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста проводиться в такі строки:


Етапи вступної кампанії

Денна

форма

навчання

Навчання без відриву від виробництва

Вступники на основі освітньо-кваліфікаційного рівня – молодший спеціаліст

Початок прийому заяв та документів

1 липня 2013 р.

12 липня 2013 р.

Закінчення прийому заяв та документів

31 липня 2013 р.

10 серпня 2013 р.

Строки проведення вищим навчальним закладом фахових випробувань

1-14 серпня 2013 р.

11-20серпня 2013 р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

15 серпня 2013 р.

21 серпня 2013 р.

Терміни зарахування вступників

25 серпня 2013 р.

25 серпня 2013 р.


4.4. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить Бучацький інститут менеджменту і аудиту, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової вищої освіти на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста проводиться в такі строки:


Етапи вступної кампанії

Денна

форма

навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі базової вищої освіти

Початок прийому заяв та документів

1 липня 2013 р.

15 липня 2013 р.

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні екзамени, що проводить інститут

20 серпня 2013 р.

15 серпня 2013 р.

Строки проведення вищим навчальним закладом фахових випробувань

21 – 23 серпня

2013 р.

16-24 серпня

2013 р.

Конкурсний відбір

25 серпня 2013 р.

25 серпня 2013 р.

Терміни зарахування вступників

30 серпня 2013 р.

30 серпня 2013 р.


^ V. Порядок прийому заяв і документів для участі у конкурсному відборі до Бучацького інституту менеджменту і аудиту

5.1. Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі

(далі - заява) в паперовому або в електронному вигляді. Заява в паперовому вигляді подається вступником особисто до приймальної комісії інституту.

5.2. У заяві вступники зазначають напрям (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра) або спеціальність (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) та форму навчання.

5.3. При поданні заяви в паперовому вигляді вступник пред’являє особисто:

- документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

- сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

- медичну довідку за формою 086-о;

- документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон), військовий квиток або приписне свідоцтво, свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство.

На вимогу вступника приймальна комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання.

5.4. До заяви, поданої в паперовому вигляді, вступник додає:

- документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;

- сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) за особистим вибором оригінали або копії;

- копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

- медичну довідку за формою 086-о або її копію;

- шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку для прийняття приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

5.5. Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2012 році, або сертифікати чи їх дублікати за 2008, або 2009, або 2010, або 2011 рік.

5.6. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією Бучацького інституту менеджменту і аудиту, або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

5.7. Вступники, зазначені у пунктах 7.1.- 7.4. розділу VII цих правил, подають заяву в паперовому вигляді разом з документами, що засвідчують їх право на складання вступних екзаменів у Бучацькому інституті менеджменту і аудиту.

5.8. Заяви в електронному вигляді мають право подати вступники, які бажають взяти участь у конкурсному відборі на основі атестата про повну загальну середню освіту, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів, визначених Умовами прийому та правилами прийому до Бучацького інституту менеджменту і аудиту.

5.9. Заява в електронному вигляді подається шляхом заповнення вступником електронної форми в режимі он-лайн. Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів затверджено наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 05 листопада 2012 року №1244 (див. додаток 8).

5.10. Вступник може подати заяву (заяви) в паперовому або в електронному вигляді не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями підготовки (на три спеціальності) про участь у конкурсному відборі в кожному з них. Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви) реєструються уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі безпосередньо під час прийняття заяви. Заяви, подані вступником до приймальної комісії у паперовому вигляді та зареєстровані в Єдиній базі, обробляються приймальною комісією.

5.11. Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої Умовами прийому до вищих навчальних закладів в 2013 році та правилами прийому до Бучацького інституту менеджменту і аудиту мінімальної кількості балів, на навчання не зараховуються (крім випадків, передбачених абзацами другим, пункту 6.1 розділу VI цих правил).

5.12. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, за допомогою Єдиної бази.

Письмове підтвердження адміністратора (розпорядника) Єдиної бази про недостовірність інформації, поданої вступником до Бучацького інституту менеджменту і аудиту, є підставою для прийняття приймальною комісією рішення щодо відмови в участі у конкурсному відборі та зарахуванні на навчання (скасування наказу про зарахування).

5.13. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників та приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до Бучацького інституту менеджменту і аудиту.

5.14. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму (спеціальності), а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів), наявності підстав для вступу поза конкурсом та на обробку його персональних даних в Єдиній базі фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви для участі в конкурсному відборі.

5.15. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, обов’язковою є процедура нострифікації документа про здобутий освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, що здійснюється Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України в установленому порядку. Нострифікація цих документів здійснюється протягом першого року навчання.


^ VI. Організація та проведення конкурсу

6.1. Приймальна комісія Бучацького інституту менеджменту і аудиту допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти, які подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (або їх копії) з відповідних загальноосвітніх предметів:

- для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра – не нижче 124 балів з непрофільних конкурсних предметів та не нижче 140 балів з профільних конкурсних предметів.

Бучацький інститут менеджменту і аудиту за рішенням приймальної комісії допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який має кількість балів з одного з непрофільних конкурсних предметів, визначених правилами прийому до інституту, нижче 124 балів, за умови, якщо кількість балів з профільного конкурсного предмета, зазначена становить не нижче 170 балів.

6.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних екзаменів) з трьох предметів за переліком наведеним у додатку 5 цих правил. Перший та другий предмети є обов’язковими. Третій предмет із зазначених у додатку 5 цих правил обирається вступником..

6.3.Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (вступних екзаменів), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та додаткових балів, передбачених правилами прийому до Бучацького інституту менеджменту і аудиту. При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: “3” відповідає “6”, “4” відповідає “9”, “5” відповідає “12”. Внесений до Єдиної бази за 12-бальною шкалою середній бал автоматично переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності наведеної у додатку 7.

6.4. При вступі на навчання на основі повної загальної середньої освіти подання сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання є обов’язковим, крім випадків, передбачених пунктами 7.1.-7.4. розділу VII цих правил.

6.5. Для конкурсного відбору вступників при прийомі на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий чи третій курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра проводиться фахове випробування. Результати фахового вступного випробування оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів. Конкурсний відбір осіб при прийомі на навчання за скороченими термінами підготовки бакалавра проводиться на підставі суми результатів фахового випробування та середнього бала із додатка до диплома.

Вступники із дипломом молодшого спеціаліста з відзнакою зараховуються першочергово за умови успішного складання фахового випробування.

6.6. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста допускаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра відповідного напряму підготовки за результатами фахових випробувань в розрізі спеціальностей та форм навчання.

6.6.1. При прийомі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст конкурсний бал визначається за 100-бальною шкалою (від 0 до 100 балів).

6.2.2. Фахові випробування з абітурієнтами, які вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст проводяться за програмами фахових випробувань з окремих спеціальностей.

6.7. Конкурсний бал особи, яка вступає для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, обчислюється як сума балів фахового вступного випробування, та середнього балу додатка до диплома бакалавра, на основі якого здійснюється вступ, та вноситься до Єдиної бази.

6.8. Для осіб, які не атестовані з української мови та літератури, приймальна комісія за умови наявності педагогічних і науково-педагогічних кадрів може встановлювати вступний екзамен з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

Результат екзамену на основі повної загальної середньої освіти оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість бала сертифіката з української мови та літератури.


^ VII. Допуск до участі в конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти

7.1. Право брати участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі або за результатами зовнішнього незалежного оцінювання на їх вибір мають особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди).

7.2.Право брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі в разі їх неучасті у рік вступу в незалежному зовнішньому оцінюванні мають:

- громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу;

- військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, при вступі на заочну форму навчання;

- особи, що мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.

7.3.Право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі на їх вибір мають особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше.

7.4. Право брати участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі на їх вибір мають громадяни України, які в рік вступу здобули загальну середню освіту за кордоном.


VIIІ. Проведення вступних екзаменів

8.1.Для проведення відповідно до пункту 2 .1. розділу ІІ цих правил вступних екзаменів для вступників на основі повної загальної середньої освіти створюються відповідні екзаменаційні комісії. Для проведення фахових випробувань при вступі на навчання на основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня створюються фахові атестаційні комісії.

8.2.Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

8.3. Програми вступних екзаменів розробляються і затверджуються навчальним закладом не пізніше ніж за чотири місяці до початку прийому документів. Не допускається введення завдань, що виходять за межі зазначених програм. Програми вступних випробувань оприлюднюються на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті Бучацького інституту менеджменту і аудиту.

8.4. Програми фахових випробувань для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня розробляються і затверджуються вищим навчальним закладом не пізніше ніж за чотири місяці до початку прийому документів.

8.5.Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

8.6. Апеляції на результати вступних екзаменів, що проведені Бучацьким інститутом менеджменту і аудиту розглядає апеляційна комісія інституту, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом ректора.

Заяви, щодо апеляцій на результати вступних випробувань, що проводяться інститутом, приймаються від вступників не пізніше ніж наступного дня після оголошення результатів. Апеляцію розглядають, як правило, в присутності вступника і доводять до його відома висновок апеляційної комісії. Додаткове опитування вступників при розгляді апеляцій не допускається.


ІХ. Зарахування за співбесідою

9.1. За результатами співбесіди зараховуються до вищого навчального закладу особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право.

9.2. Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії.

9.3. Особи, які за результатами співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.


^ Х. Зарахування вступників на основі повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів

10.1. Зараховуються до вищого навчального закладу відповідно до розділу XІІІ цих правил за умови подання сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання з кількістю балів не нижче мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони брали участь у міжнародній олімпіаді.

10.2.Призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів до конкурсного бала при вступі на основі повної загальної середньої освіти зараховується додатковий бал за умови, якщо вони вступають на напрям підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами, у тому числі - основи економіки – при вступі на напрям галузі знань «економіка та підприємництво».

Призерам III етапу Всеукраїнських конкурсів - захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України зараховується додатковий бал за умови, відповідності секції, по якій вступник брав участь у конкурсі-захисті, напряму підготовки (спеціальності) згідно з додатком 5 цих правил.

10.3. Величина додаткового бала встановлюється:

- особам, нагородженим дипломами I ступеня, – 50 балів;

- особам, нагородженим дипломами IІ ступеня, – 40 балів;

- особам, нагородженим дипломами IІІ ступеня, – 30 балів.

Додатковий бал зараховується лише за одною з перелічених вище підстав.

10.4. Норма, визначена пунктами 10.1, 10.2 цього розділу, поширюється на учасників міжнародних олімпіад, призерів IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та призерів ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів – захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, що відбулися у поточному навчальному році, за переліком, визначеним наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

^ XI. Зарахування поза конкурсом

11.1. Зараховуються поза конкурсом:

- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;

- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

- інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України “ Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право;

- діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;

- члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О. Ф. Засядька» (постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 № 6).

11.2. Кількість місць для осіб, визначених у пункті 11.1 цього розділу, установлюється приймальною комісією вищого навчального закладу за результатами моніторингу проведення вступної кампанії попередніх років і становить 25 відсотків ліцензійного обсягу прийому з кожного напряму підготовки.

У випадку більшої кількості поданих заяв від осіб, визначених пунктом 11.1 цього розділу, зарахування відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.

11.3. Особи, які належать до категорій, зазначених у пункті 11.1. цього розділу, які не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених цими правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних підставах, відповідно до конкурсного бала.


^ XІІ. Право на першочергове зарахування

12.1. Право на першочергове зарахування до Бучацького інституту менеджменту і аудиту мають:

- особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;

- особи, які проживають на території населеного пункту, якому відповідно до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» надано статус гірського;

- особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;

- особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12 вересня 2007 року № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році» надане таке право;

- випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти;

- вступники, яким це право визначено правилами прийому до вищого навчального закладу.

12.2. Це право надається за інших рівних умов за черговістю, визначеною пунктом 12.1 цього розділу.


XIІІ. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників

13.1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

- вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;

- вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;

- учасники міжнародних олімпіад;

- вступники, які зараховуються за конкурсом.

13.2. У межах кожної зазначеної в пункті 13.1 цього розділу категорії рейтинговий список впорядковується:

- за конкурсним балом від більшого до меншого;

- з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття.

13.3. У рейтинговому списку зазначаються:

- прізвище, ім’я та по батькові вступника;

- конкурсний бал вступника;

- наявність підстав для вступу поза конкурсом;

- наявність підстав для вступу за результатами співбесіди з відміткою про результати співбесіди;

- наявність права на першочергове зарахування.

13.4. Рейтингові списки вступників формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті Бучацького інституту менеджменту і аудиту із зазначенням категорій списку. Ці списки оновлюються при внесенні змін протягом строку проведення конкурсного відбору.


^

XIV. Надання рекомендацій для зарахування


14.1. Приймальна комісія на підставі рейтингового списку вступників приймає рішення щодо рекомендації до зарахування на навчання. Формування списків рекомендованих до зарахування вступників здійснюється приймальною комісією в Єдиній базі у межах ліцензійного обсягу.

14.2. Приймальна комісія приймає рішення про рекомендування до зарахування на навчання у три етапи: у перший, п’ятий та восьмий дні після останнього дня прийому заяв.

14.3. Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування оприлюднюється в день його прийняття не пізніше 12 години.

14.4. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної комісії Бучацького інституту менеджменту і аудиту.

Рішення приймальної комісії про рекомендацію до зарахування також розміщується на веб-сайті інституту.

Рекомендованим до зарахування вступникам надсилаються повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку.

^

XV. Реалізація права вступників на вибір місця навчання


15.1. Особи, які подали заяви в паперовому вигляді та беруть участь у конкурсному відборі, впродовж кількості днів, визначеної пунктами 16.1, 16.2 розділу XVI цих правил, після прийняття рішення про рекомендування до зарахування зобов’язані виконати вимоги для зарахування та подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених правилами прийому, до приймальної комісії Бучацького інституту менеджменту і аудиту.

Особи, які подали заяви в електронному вигляді та беруть участь у конкурсному відборі, впродовж кількості днів, визначеної пунктами 16.1, 16.2 розділу XVI цих правил, після прийняття рішення про рекомендування до зарахування зобов’язані визначитись з обранням вищого навчального закладу, напряму (спеціальності), підписати власну електронну заяву, роздруковану у приймальній комісії обраного вищого навчального закладу, та подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими правилами прийому, або пред’явити особисто оригінали зазначених документів та подати їх копії за умови зберігання оригіналів вищезазначених документів у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.

15.2. При вступі вступника для одночасного навчання за двома освітньо-професійними програмами за напрямами або спеціальностями (в одному або різних вищих навчальних закладах за різними формами навчання) оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів протягом усього строку навчання. При одночасному навчанні за двома освітньо-професійними програмами за напрямами або спеціальностями за місцем навчання за кошти фізичних, юридичних осіб зберігаються завірені копії документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього, копії сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання. Зазначені копії документів зберігаються у вищому навчальному закладі протягом строку навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів. Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали вищезазначених документів.

15.3. Особи, які в установлений строк не подали до приймальної комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених правилами прийому до Бучацького інституту менеджменту і аудиту (не виконали вимог для зарахування), втрачають право зарахування на навчання.

^

XVI. Коригування списку рекомендованих до зарахування


16.1. Після завершення першого встановленого строку вибору вступниками місця навчання (чотири календарних дні після оприлюднення першого списку рекомендованих до зарахування) приймальна комісія Бучацького інституту менеджменту і аудиту:

- здійснює коригування списку рекомендованих для зарахування осіб з одночасним внесенням відповідних відомостей до Єдиної бази;

- приймає рішення про зарахування вступників, які були рекомендовані та виконали вимоги для зарахування (подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених правилами прийому, до приймальної комісії інституту;

- анулює надані раніше рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування (не подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими правилами прийому, до приймальної комісії інституту;

- у разі наявності вакантних місць надає рекомендації до зарахування особам з числа вступників, які не отримували рекомендацію раніше, відповідно до рейтингових списків за кожним напрямом підготовки (спеціальністю).

16.2. Після оприлюднення другого (05 серпня) та третього (08 серпня) списків вступників, рекомендованих до зарахування, встановлюється по три дні для виконання вступниками вимог для зарахування. Вступники, які до встановленого цими правилами терміну зарахування, не подали до приймальної комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та правилами прийому, втрачають право зарахування на навчання.

16.3. До 25 серпня вступники повинні виконати умови для зарахування на навчання.

16.4. Оприлюднення списків рекомендованих для зарахування здійснюється відповідно до розділу XІV цих правил.

^

XVІІ. Наказ про зарахування


17.1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором Бучацького інституту менеджменту і аудиту на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються приймальною комісією в Єдиній базі відповідно до рейтингового списку вступників, списків вступників, рекомендованих для зарахування за формами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29 березня 2012 року № 384, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 травня 2012 року за № 711/21024, та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті вищого навчального закладу у вигляді списку зарахованих.

17.2. Накази про зарахування на навчання надсилаються до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

17.3. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією лише за письмовою заявою вступника або в разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених пунктом 19.4 розділу XIХ цих правил.

Питання про відрахування вступника за власним бажанням та повернення йому оригіналів документів розглядається в день подання вступником письмової заяви. На звільнені при цьому місця може проводитись додаткове зарахування за конкурсом осіб, які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (успішно склали вступні випробування), у цьому вищому навчальному закладі відповідно до конкурсного бала.

17.4. Рішення щодо зарахування вступника на навчання до Бучацького інституту менеджменту і аудиту приймається за заявою вступника, що подається до приймальної комісії, на підставі результатів участі у конкурсі відповідно до рейтингового списку вступників.

^

XVIІІ. Додаткове зарахування до Бучацького інституту менеджменту і аудиту та зберігання робіт вступників


18.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з інституту. На вакантні місця ліцензованого обсягу може проводитися додаткове конкурсне зарахування осіб, які вступали до Бучацького інституту менеджменту і аудиту або до іншого вищого навчального закладу на той самий напрям підготовки (спеціальність) і не були зараховані, за умови подання ними оригіналів документів.

18.2. Роботи вступників, виконані ними на вступних екзаменах, фахових випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу за результатами поточних вступних екзаменів, то його вступні роботи надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.

^

XІХ. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до Бучацького інституту менеджменту і аудиту


19.1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації не більше двох осіб від одного засобу.

Представники засобів масової інформації, які бажають бути присутніми на засіданні приймальної комісії, звертаються до голови приймальної комісії з відповідною заявою (не пізніше, ніж за добу до початку засідання). Голова приймальної комісії приймає рішення про надання дозволу зазначеним у заяві особам бути присутніми на засіданні приймальної комісії.

19.2. Громадські організації, яким Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України надано право вести спостереження за роботою приймальної комісії, можуть направляти на її засідання своїх спостерігачів. Приймальна комісія створює належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надає їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії до засідання.

19.3. Голова приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання. В особливих випадках - не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюються.

19.4. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про участь в олімпіадах та конкурсах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання, є підставою для відрахування студента.

19.5. Інформування громадськості про подання заяв на вступ до Бучацького інституту менеджменту і аудиту здійснюється за даними Єдиної державної електронної бази з питань освіти інформаційної системи «Конкурс».

Приймальна комісія подає у встановленому порядку отримані від вступників відомості до Єдиної бази із зазначенням категорій вступників.


Схожі:

Правила прийому до Бучацького інституту менеджменту і аудиту в 2013 році Провадження освітньої діяльності у Бучацькому інституті менеджменту і аудиту здійснюється iconПравила прийому до Коледжу економіки, управління та інформатики пвнз «Бучацький інститут менеджменту І аудиту» в 2013 році
Провадження освітньої діяльності у Коледжі економіки, управління та інформатики пвнз «Бучацький інститут менеджменту І аудиту» здійснюється...
Правила прийому до Бучацького інституту менеджменту і аудиту в 2013 році Провадження освітньої діяльності у Бучацькому інституті менеджменту і аудиту здійснюється iconПоложення про приймальну комісію Бучацького інституту менеджменту і аудиту у 2013 році
Профільним предметом для абітурієнтів напряму підготовки 030601 «Менеджмент» є іноземна мова. Проводиться вступне випробування згідно...
Правила прийому до Бучацького інституту менеджменту і аудиту в 2013 році Провадження освітньої діяльності у Бучацькому інституті менеджменту і аудиту здійснюється iconПравила прийому до Волинського інституту економіки та менеджменту у формі закритого акціонерного товариства у 2012 році Луцьк 2011
Провадження освітньої діяльності у Волинському інституті економіки та менеджменту у формі закритого акціонерного товариства здійснюється...
Правила прийому до Бучацького інституту менеджменту і аудиту в 2013 році Провадження освітньої діяльності у Бучацькому інституті менеджменту і аудиту здійснюється iconПравила прийому до тов „Бердянський університет менеджменту І бізнесу в 2013 році Бердянськ 2012 Правила прийому
Провадження освітньої діяльності у тов „Бердянський університет менеджменту І бізнесу” (далі – буміб) здійснюється відповідно до...
Правила прийому до Бучацького інституту менеджменту і аудиту в 2013 році Провадження освітньої діяльності у Бучацькому інституті менеджменту і аудиту здійснюється iconПравила прийому до Державного вищого навчального закладу Університету менеджменту освіти у 2012 році м. Київ 2011 Правила прийому
Провадження освітньої діяльності у вищому державному навчальному закладі Університеті менеджменту освіти здійснюється відповідно...
Правила прийому до Бучацького інституту менеджменту і аудиту в 2013 році Провадження освітньої діяльності у Бучацькому інституті менеджменту і аудиту здійснюється iconПравила прийому до Луцького національного технічного університету в 2013 році Провадження освітньої діяльності у Луцькому національному технічному університеті здійснюється
Провадження освітньої діяльності у Луцькому національному технічному університеті здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства...
Правила прийому до Бучацького інституту менеджменту і аудиту в 2013 році Провадження освітньої діяльності у Бучацькому інституті менеджменту і аудиту здійснюється iconПравила прийому до Вінницького національного технічного університету в 2013 році Провадження освітньої діяльності у Вінницькому національному технічному університеті здійснюється
Провадження освітньої діяльності у Вінницькому національному технічному університеті здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства...
Правила прийому до Бучацького інституту менеджменту і аудиту в 2013 році Провадження освітньої діяльності у Бучацькому інституті менеджменту і аудиту здійснюється iconПравила прийому до вищого навчального закладу " Східноєвропейський університет економіки І менеджменту"
Провадження освітньої діяльності у внз “Східноєвропейський університет економіки І менеджменту” здійснюється відповідно до ліцензії...
Правила прийому до Бучацького інституту менеджменту і аудиту в 2013 році Провадження освітньої діяльності у Бучацькому інституті менеджменту і аудиту здійснюється iconПравила прийому до вищого навчального закладу " Східноєвропейський університет економіки І менеджменту"
Провадження освітньої діяльності у внз “Східноєвропейський університет економіки І менеджменту” здійснюється відповідно до ліцензії...
Правила прийому до Бучацького інституту менеджменту і аудиту в 2013 році Провадження освітньої діяльності у Бучацькому інституті менеджменту і аудиту здійснюється iconПравила прийому до вищого навчального закладу " Східноєвропейський університет економіки І менеджменту"
Провадження освітньої діяльності у внз “Східноєвропейський університет економіки І менеджменту” здійснюється відповідно до ліцензії...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи