Положення про приймальну комісію Бучацького інституту менеджменту і аудиту у 2013 році icon

Положення про приймальну комісію Бучацького інституту менеджменту і аудиту у 2013 році
Скачати 83.84 Kb.
НазваПоложення про приймальну комісію Бучацького інституту менеджменту і аудиту у 2013 році
Дата18.07.2013
Розмір83.84 Kb.
ТипПоложенняПРОГРАМА

вступного випробування

з іноземної мови для абітурієнтів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

напряму підготовки 6.030601 „Менеджмент”


Пояснювальна записка


Профільним предметом для абітурієнтів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» є іноземна мова . Проводиться вступне випробування згідно Положення про приймальну комісію Бучацького інституту менеджменту і аудиту у 2013 році.

Програми з іноземних мов пропонуються для належної підготовки абітурієнтів до вступних випробувань, вони охоплюють програмовий матеріал визначений у Державному стандарті базової та повної середньої освіти.

Під час вступного випробування з іноземної мови вступник у письмовій формі виконує лексико-граматичний тест (10 речень) та тест на перевірку розуміння змісту тексту.

Мета лексико-граматичного тесту – перевірка і оцінка знань вступника із основних розділів граматики та лексики іноземної мови. Вступнику пропонується виконати 10 речень репродуктивного характеру, які передають можливість вибору одного із запропонованих варіантів відповіді.

Мета тесту на перевірку розуміння змісту тексту – перевірка навичок розуміння прочитаного тексту, вміння вступника перекладати українською мовою запропонований іноземний текст та виконувати завдання, що пов’язані з розумінням змісту прочитаного.

Абітурієнту пропонується прочитати увесь текст усно та виконати 10 завдань на розуміння прочитаного тексту.

Загальний час виконання письмової роботи – 1 година 20 хвилин.

Вступні випробування з іноземних мов (англійської, німецької, французької) базуються на матеріалах та вимогах програм для середніх загальноосвітніх шкіл України, затверджених Міністерством освіти і науки України. Тому під час підготовки до вступного випробування з іноземної мови абітурієнт має опиратися насамперед на шкільні підручники з паралельним опрацюванням додаткових довідникових матеріалів.

При підготовці до іспиту дозволяється користуватися двомовним словником.

^ АНГЛІЙСЬКА МОВА


1. Читання

Вступник повинен розуміти прочитані адаптовані тексти різних жанрів і стилів обсягом до 1000 друкованих знаків. Текст може містити до 15% незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися та 2% незнайомих слів, які не перешкоджають розумінню тексту загалом. Розуміння прочитаного перевіряють шляхом виконання тестових завдань до тексту.


^ 2 . Граматичний матеріал

Іменник. Відмінювання іменників у множині, в присвійному відмінку.

Основні випадки вживання неозначеного, означеного, нульового артиклів.

Прикметник. Вживання прикметників у вищому і найвищому ступенях.

Прислівник. Вживання прислівників у вищому і найвищому ступенях порівняння.

Дієслово. Вживання Present Indefinite для вираження звичайних дій, що відбуваються постійно, регулярно, а також одна за одною. Вживання Рast Indefinite для вираження дій, які відбулися у закінчений період часу в минулому;

^ Future Indefinite – для вираження майбутніх дій; Present Continuous – для вираження дій, що відбуваються в момент мовлення; Present Perfekt –для вираження дій, завершених в минулому, результат яких відчувається тепер. Вживання Present Indefinit- для позначення майбутньої дії після сполучників when, if,till, until, after, before, as soon as, unless.

Вживання пасивних структур.

Модальні дієслова та їхні еквіваленти.

Безособові форми дієслова – інфінітив, герундій, дієприкметник.


^ 3. Лексичний матеріал

 1. Я, моя сім’я, друзі.

 2. Мої захоплення, інтереси.

 3. Моя школа і її традиції.

 4. Мій робочий день.

 5. Пори року та погода.

 6. Англійська мова в сучасному світі.

 7. Моя майбутня професія.

 8. Спорт у моєму житті.

 9. Свята і дозвілля.

 10. Подорож.

 11. Медицина і здоров’я.

 12. Їжа. Прийоми їжі.

 13. Покупки.

 14. Музика у моєму житті.

 15. Театр.

 16. Кіно.

 17. Засоби масової інформації.

 18. Україна (географічне положення, клімат , політична система, економіка, наука та культура).

 19. Київ – столиця України.

 20. Моє рідне місто (село).

 21. Українські звичаї та традиції.

 22. Видатні люди України.

 23. Мій улюблений письменник (поет).

 24. Визначні місця України.

 25. Об’єднане королівство Великої Британії та Північної Ірландії (географічне положення, клімат , політична система, економіка, наука та культура).

 26. Лондон – столиця Великої Британії.

 27. Сполучені Штати Америки (географічне положення, клімат , політична система, економіка, наука та культура).

 28. Вашингтон – столиця США .

 29. Англійські ( американські )письменники.

 30. Свята у Великій Британії та США .

 31. Видатні люди Великої Британії.

 32. Визначні місця Великої Британії.

 33. Моя улюблена книга (фільм, п’єса, телевізійна програма).

 34. Людина і довкілля.^ НІМЕЦЬКА МОВА


1.Читання

Вступник повинен розуміти прочитані адаптовані тексти різних жанрів і стилів обсягом до 1000 друкованих знаків. Текст може містити до 15% незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися та 2% незнайомих слів, які не перешкоджають розумінню тексту загалом. Розуміння прочитаного перевіряють шляхом виконання тестових завдань до тексту (лексичних, які включають добір синонімів, антонімів, визначення слова за тлумаченням; формулювання запитань різних типів, які розкривають зміст прочитаного тощо).

^ 2 .Граматичний матеріал

Іменник. Відмінювання іменників.

Вживання означеного та неозначеного артикля іменників. Відмінювання артиклів.

Прикметник. Відмінювання прикметників. Особливі форми ступенів порівняння.

Вживання прикметників у вищому і найвищому ступенях.

Прислівник. Вживання прислівників у вищому і найвищому ступенях порівняння.

Дієслово. Вживання Prаsens для вираження дій, що відбуваються в момент мовлення, а також для вираження майбутньої дії; вживання Рrateritum – простий розповідний минулий час для вираження дій, які відбувалися одночасно чи послідовно в минулому; Perfekt – складний минулий час , доконаний вид ; Plusquamperfekt - складний минулий час,який має відносне значення і означає, що в минулому одна дія відбулася раніше за іншу; особливості вживання Futurum I, Futurum II . Вживання пасивних структур.

Модальні дієслова та їхні еквіваленти. Вживання модальних дієслів.

Особливості утворення і вживання інфінітиву, інфінітивних конструкцій, дієприкметника.

Прийменник. Керування прийменників.

Займенник. Види займенників.


^ 3. Лексичний матеріал

 1. Я, моя сім’я, друзі.

 2. Мої захоплення, інтереси.

 3. Мій робочий день.

 4. Пори року та погода.

 5. Німецька мова в сучасному світі.

 6. Моя майбутня професія.

 7. Спорт у моєму житті.

 8. Свята і дозвілля.

 9. Подорож.

 10. Медицина і здоров’я. В аптеці.

 11. Їжа. Прийоми їжі. Моя улюблена справа.

 12. Покупки.

 13. Музика у моєму житті.

 14. Театр. Кіно.

 15. Засоби масової інформації.

 16. Україна (географічне положення, клімат , політична система, економіка, наука та культура).

 17. Київ – столиця України.

 18. Моє рідне місто (село).

 19. Українські звичаї та традиції.

 20. Видатні люди України.

 21. Мій улюблений письменник (поет).

 22. Визначні місця України.

 23. Німеччина.

 24. Берлін - столиця Німеччини.

 25. Німецькі письменники.

 26. Свята у Німеччині.

 27. Видатні люди Німеччини.

 28. Визначні місця Німеччини.

 29. Моя улюблена книга (фільм, п’єса, телевізійна програма).

 30. Людина і довкілля.^ ФРАНЦУЗЬКА МОВА


 1. Читання

Вступник повинен розуміти прочитані адаптовані тексти різних жанрів і стилів обсягом до 1 000 друкованих знаків. Текст може містити до 10% незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися та 2% незнайомих слів, які не перешкоджають розумінню тексту загалом. Розуміння прочитаного перевіряють шляхом виконання тестових завдань до тексту. 1. ^ Граматичний матеріал

Займенник. Вживання особових, якісних, відносних, присвійних

займенників.

Іменник. Вживання іменників у множині.

Основні випадки вживання неозначеного, означеного, нульового артиклів, злиті артиклі.

Прикметник. Узгодження прикметників. Вживання прикметників у вищому і найвищому ступенях.

Прислівник. Вживання прислівників у вищому і найвищому ступенях порівняння.

Дієслово. Часи дійсного способу. Узгодження часів.

Вживання ^ Present для вираження звичайних дій, що відбуваються постійно, регулярно, а також одна за одною.

Минулі часи Passe compose, Passe simple, Imparfait, Plus-que-parfait для вираження дій, які відбулися в минулому; ^ Future simple- для вираження майбутніх дій;

Пасивний стан дієслів.Модальні дієслова та їхні еквіваленти.

Безособові форми дієслова – інфінітив, герундій, дієприкметник.

Заперечна форма дієслів.

Умовний та наказовій спосіб дієслів ( Conditionnel et Imperatif ).


 1. Лексичний матеріал

 1. Я, моя сім’я (родинні зв’язки ), мої друзі.

 2. Мої захоплення, інтереси.

 3. Мій робочий день.

 4. Школи у Франції та в Україні. Моя школа і її традиції.

 5. Французька мова в сучасному світі.

 6. Престижні професії в Україні та за кордоном. Плани на майбутнє. Моя майбутня професія.

 7. Спорт у моєму житті.

 8. Свята і дозвілля.

 9. Подорож.

 10. Медицина і здоров’я.

 11. Традиційне харчування. Прийоми їжі.

 12. Відвідування магазинів. Покупки.

 13. Театр. Кіно.

 14. Засоби масової інформації.

 15. Україна (географічне положення, клімат ,

політична система, економіка, наука та культура).

 1. Київ – столиця України.

 2. Моє рідне місто (село).

 3. Українські звичаї та традиції.

 4. Видатні люди України.

 5. Мій улюблений письменник (поет).

 6. Визначні місця України.

 7. Франція (географічне положення, клімат , політична система, економіка, наука та культура).

 8. Париж – столиця Франції.

 9. Франкомовні країни: Швейцарія, Канада (географічне положення, клімат, політична система, економіка, наука та культура).

 10. Французькі відомі письменники та поети.

 11. Свята у Франції.

 12. Видатні люди Франції.

 13. Визначні місця Франції .

 14. Моя улюблена книга (фільм, п’єса, телевізійна програма).

 15. Людина і довкілля.Схожі:

Положення про приймальну комісію Бучацького інституту менеджменту і аудиту у 2013 році iconПравила прийому до Бучацького інституту менеджменту і аудиту в 2013 році Провадження освітньої діяльності у Бучацькому інституті менеджменту і аудиту здійснюється
Провадження освітньої діяльності у Бучацькому інституті менеджменту І аудиту здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти...
Положення про приймальну комісію Бучацького інституту менеджменту і аудиту у 2013 році iconПоложення про приймальну комісію двнз «Криворізький національний університет»
З метою забезпечення єдиних вимог щодо організації прийому до двнз «Криворізький національний університет» та на виконання наказу...
Положення про приймальну комісію Бучацького інституту менеджменту і аудиту у 2013 році iconНаказ № Про затвердження Положення про приймальну комісії Тернопільського національного економічного університету
Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році» та Наказу Міністерства освіти І науки України від 28. 11. 2011 р за...
Положення про приймальну комісію Бучацького інституту менеджменту і аудиту у 2013 році iconПоложення про Приймальну комісію. Положення про Приймальну комісію затверджується ректором вищого навчального закладу. 3
Приймальна комісія Сумського оіппо (далі – Приймальна комісія) – робочий орган вищого навчального закладу, що утворюється для проведення...
Положення про приймальну комісію Бучацького інституту менеджменту і аудиту у 2013 році iconПоложення про Приймальну комісію. Положення про Приймальну комісію затверджується ректором Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка
Приймальна комісія Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка (далі – Приймальна комісія) – робочий...
Положення про приймальну комісію Бучацького інституту менеджменту і аудиту у 2013 році iconПоложення про Приймальну комісію. Положення про Приймальну комісію Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (далі  нук) затверджується ректором нук
Приймальна комісія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (далі  Приймальна комісія) – робочий орган...
Положення про приймальну комісію Бучацького інституту менеджменту і аудиту у 2013 році iconПро приймальну комісію Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
Розроблене у відповідності до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №12 від 09. 01. 2013 р
Положення про приймальну комісію Бучацького інституту менеджменту і аудиту у 2013 році iconПро приймальну комісію Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
Розроблене у відповідності до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №12 від 09. 01. 2013 р
Положення про приймальну комісію Бучацького інституту менеджменту і аудиту у 2013 році iconПоложення про апеляційну комісію Апеляційна комісія створюється для розгляду апеляційних заяв вступників щодо екзаменаційних оцінок, отриманих на вступних випробуваннях у двнз «Криворізький національний університет»
Апеляційна комісія створюється відповідно до закону України «Про вищу освіту» та Положення про приймальну комісію двнз «Криворізький...
Положення про приймальну комісію Бучацького інституту менеджменту і аудиту у 2013 році iconПоложення про приймальну комісію та Правил прийому до Доннту з урахуванням вимог нормативних документів мон. 31. 01. 08 Відповідальний секретар приймальної комі-сії Селівра С. О. 2
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи