Тема модель відкритої економіки малої країни icon

Тема модель відкритої економіки малої країни
Скачати 88.58 Kb.
НазваТема модель відкритої економіки малої країни
Дата26.06.2013
Розмір88.58 Kb.
ТипДокументи

Тема 9. МОДЕЛЬ ВІДКРИТОЇ ЕКОНОМІКИ МАЛОЇ КРАЇНИ.Програмні запитання


  1. Зовнішня та внутрішня макроекономічна рівновага у відкритій економіці.

  2. Платіжний баланс та його рахунки.

  3. Види та режими обмінних валютних курсів.

  4. Міжнародні потоки капіталу та обмінний валютний курс.

  5. Модель Мандела-Флемінга.

  6. Фіскальна політика у малій відкритій економіці при різних режимах валютних курсів (гнучкого та фіксованого).

  7. Монетарна політика у малій відкритій економіці при різних режимах валютних курсів.

  8. Торгівельна політика у малій відкритій економіці при різних режимах валютних курсів.Література: Манків (розділи 8; 12). Мікроекономіка і макроекономіка (Ч.ІІ, тема 13; 11; 12). Мэнкью (гл.7‚ 13 ); Макконел‚ Брю (гл.39‚ 40 ); Семюелсон‚ Норд.(розд.18‚ 21 ).

Самостійна робота: Шевчук; Майер, Раух, Філіпенко; Колодко; Стігліц; Економіка України.

^ ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС УКРАЇНИ

млн. дол. СШАСтатті

платіжного балансу

2004

рік

^ РАХУНОК ПОТОЧНИХ ОПЕРАЦІЙ

6804

БАЛАНС ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ

4873

^ ЕКСПОРТ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ

39719

ІМПОРТ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ

-34846

^ БАЛАНС ТОВАРІВ

3741

ЕКСПОРТ ТОВАРІВ

33432

ІМПОРТ ТОВАРІВ

-29691

^ БАЛАНС ПОСЛУГ

1132

ЕКСПОРТ ПОСЛУГ

6287

Транспорт

4041

залiзничний

718

морський

653

повiтряний

459

інший

2211

Подорожi

1141

Будiвельнi послуги

73

Фiнансовi послуги

24

Послуги зв'язку

125

Інші послуги

883

^ ІМПОРТ ПОСЛУГ

-5155

Транспорт

-1627

залiзничний

-370

морський

-190

повiтряний

-256

інший

-811

Подорожi

-996

Будiвельнi послуги

-201

Фiнансовi послуги

-125

Послуги зв'язку

-105

Страхові послуги

-417

Комп'ютерні та інформаційні послуги

-79

Роялті та ліцензійні послуги

-268

Реклама та маркетинг

-221

Наукові та конструкторські розробки

-47

Інші послуги

-1069

ДОХОДИ (сальдо)

-645

надходження

389

виплати

-1034

^ ПОТОЧНІ ТРАНСФЕРТИ (сальдо)

2576

надходження

2671

виплати

-95

РАХУНОК ОПЕРАЦій 3 КАПІТАЛОМ ТА ФІНАНСОВИХ

ОПЕРАЦІЙ

-6766

^ РАХУНОК ОПЕРАЦШ 3 КАПІТАЛОМ

7

Капітальні трансферти

5

Придбання/реалізація нефінансових активів

2

^ ФІНАНСОВИЙ РАХУНОК

-6773

ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ

1711

в Україну

1715

з України
^ ПОРТФЕЛЬШ ШВЕСТИЦІЇ

-76

Зарубіжні цінні папери

-6

Вітчизняні цінні папери

-70

Цінні папери,що дають право на участь в капіталі

-2204

Боргові цінні папери

2134

Облігації та інші боргові цінні папери

2134

Інструменти грошового ринку

0

^ ІНШІ ІНВЕСТИЦІЇ

-6182

активи

-10065

Кредити

-182

Дебіторська заборгованість

-806

Обсяги недоотриманої виручки за експорт товарів та
послуг та оплати за імпорт, що не надійшов*

-4544

Інший короткостроковий капітал

-3515

Валюта та депозити

-1018

пасиви

3883

Середньострокові та довгострокові кредити

2575

надані МФО і гарантовані Урядом

616

одержані

1457

погашені (графік)

-841

негарантовані

1959

одержані

3968

погашені (графік)

-2009

Кредити короткострокові

369

Кредиторська заборгованість

522

Інший короткостроковий капітал

89

Валюта та депозити

328

РЕЗЕРВНІАКТИВИ

-2226

Монетарне золото
Валюта та депозити

-2049

Спеціальні права запозичення

20

Цінні папери

-192

Помилки та упущення

-38

Б А Л А Н С

0Практичні завдання

.

1. Економіка країни має такі параметри: C = 40 + 0,7 ( Y - T), I = 150 - 8R. Споживчі витрати склали 530, реальна ставка процента R 8%, а державні заощадження = 10. Треба знайти рахунок поточних операцій.


2. Якщо в Україні буде знайдено великі поклади нафти, то як це вплине на валютний курс гривни?

^

Питання множинного вибору4. Складова платіжного балансу країни - рахунок поточних операцій, не включає:


а) товарний експорт;

б) чисті доходи від інвестицій;

в) транспортні послуги;

г) зміни в активах країни за кордоном;

д) однобічні трансфертні платежі.


5. Дефіцит платіжного балансу може бути профінансований шляхом:


а) девальвації валюти;

б) збільшення зовнішньої заборгованості;

в) використання резервів іноземної валюти;

г) “б” і “в” правильні.


6. Якщо валютні резерви країни не змінюються, то при рівності інших умов:


а) торгівельний баланс країни завжди дорівнює нулю;

б) сальдо рахунку поточних операцій завжди дорівнює нулю;

в) сальдо рахунку руху капіталу завжди дорівнює нулю;

г) сальдо платіжного балансу країни завжди дорівнює нулю.


7. Збільшення ціни інших валют, визначених у гривнях, викличе:

а) здешевлення українських товарів для іноземців:

б) їх ( п. “а” ) подорожчання;

в) здешевлення іноземних товарів для українців;

г) їх подорожчання для іноземців.


8. При гнучкому валютному курсі гривни до рубля збільшення вивозу до Росії з України цукру та олії викличе:


а) збільшення імпорту російських товарів в Україну;

б) зростання позитивного сальдо торгівельного балансу України з Росією;

в) зменшить ціну гривни, визначену в рублях;

г) збільшить ціну гривни, визначену в рублях.


9. При фіксованому валютному курсі в Україні панувала значна інфляція. Таке становище впливало на торгівлю з країнами цінової стабільності так:


а) український експорт повинен зростати, а імпорт зменшуватися;

б) український експорт повинен зменшуватися, а імпорт зростати;

в) збільшаться валютні резерви України;

г) ціна валюти країни-партнера у гривнях буде зменшуватися.


10. Якщо Ви збираєтеся провести зимові канікули в Австрії, де економіка стабільна, то у якому випадку Ви будете у виграшу:


а) при зростанні курсу гривни;

б) при пониженні курсу гривни;

в)при девальвації гривни;

г) при зменшенні дефіциту платіжного балансу.


11. Модель Мандела-Флемінга це:


а) модель сукупного попиту;

б) модель "витрати-випуск";

в) модель IS/LM для закритої економіки;

г) модель рівноваги сукупного попиту і пропозиції на ринку грошей, а також на ринку товарів та послуг у відкритій економіці.


12. В моделі Мандела-Флемінга передбачається:


а) відкрита економіка у довгостроковому періоді;

б) незмінний рівень цін;

в) фіксований обмінний курс;

г) фіксована процентна ставка.Схожі:

Тема модель відкритої економіки малої країни iconІ.І. Мечникова методика визначення рівня залежності інноваційного розвитку країни від іноземного капіталу
На сучасному етапі розвитку світової економіки одними з головних факторів, які формують імідж країни та забезпечують високу її конкурентоздатність...
Тема модель відкритої економіки малої країни iconТема макроекономічна модель країни
Література: Манків (розділи 2; 8-1). Мікроекономіка і макроекономіка (Ч.ІІ, теми 1; 2; 15). Мэнкью ( гл. 2‚ стор. 57-83 ); Макконел‚...
Тема модель відкритої економіки малої країни iconТема. Міжнародна трудова міграція
Позитивні на негативні наслідки для економіки країни, наприклад України, від міграції робочої сили
Тема модель відкритої економіки малої країни iconТема Міжнародна трудова міграція Блок І. Теоретичні питання
Позитивні на негативні наслідки для економіки країни, наприклад України, від міграції робочої сили
Тема модель відкритої економіки малої країни iconПрограма вступного випробування зі спеціальності 03050201 «Економічна кібернетика»
Моделювання як метод наукового пізнання. Особливості економіки як об'єкту моделювання. Основні системні поняття в моделюванні. Мікро...
Тема модель відкритої економіки малої країни iconІнженерів-електромеханіків гордієнко М. Г., Гладир А.І
Саме тому висока якість вищої освіти, її доступність І масовість є найважливішою умовою національної безпеки країни, конкурентноздатності...
Тема модель відкритої економіки малої країни iconЕкономіка/ 15. Державне регулювання економікою
На сьогоднішньому етапі розвитку нашої економіки, дуже бентежить процес монополізації нашої економіки – відкритої, тіньової, стихійної....
Тема модель відкритої економіки малої країни iconТема Національні економіки та їх взаємодія
Гіпотетична економіка характеризується такими параметрами: внутрішнє споживання дорівнює 800 од., внутрішні інвестиції – 100 од.,...
Тема модель відкритої економіки малої країни iconТема Національні економіки та їх взаємодія
Гіпотетична економіка характеризується такими параметрами: внутрішнє споживання дорівнює 800 од., внутрішні інвестиції – 100 од.,...
Тема модель відкритої економіки малої країни iconЗвіт про наукову роботу філософського факультету за 2010 рік Держбюджетна тема І. Тема зп-57П
Тема зп–57П “Структурно-функціональна модель психологічного здоров’я особистості ”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи