Тема Основні методологічні підходи та методика вивчення релігійного життя сучасної України icon

Тема Основні методологічні підходи та методика вивчення релігійного життя сучасної України
Скачати 63.88 Kb.
НазваТема Основні методологічні підходи та методика вивчення релігійного життя сучасної України
Дата27.06.2013
Розмір63.88 Kb.
ТипЛекція

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

“КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ”

Кафедра філософії та релігієзнавства


РОБОЧИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

навчальної дисципліни

РЕЛІГІЄЗНАВСТВО-2
для студентів бакалаврату факультету гуманітарних наук


Обсяг аудиторних годин – 36 Триместр викладання – ІV (3 год. на тижд.)

з них:

 • лекційних – 10 Форма контролю – іспит

 • групових – 24

 • консультацій – 2 Кредитів за курс – 2Анотація


Метою курсу є практичне знайомство з віровченням, обрядами, організаційними формами та діяльністю релігійних спільнот України через спілкування із самими носіями віри, відвідування релігійних центрів і громад, храмів та монастирів, навчальних закладів та центрів соціального служіння тощо.

............................................................................................................................................................
Тема 1. Основні методологічні підходи та методика вивчення релігійного життя сучасної України
^

Лекція – 4 год. ( література див. список – 1,6,17,24, 25)Тема 2. Конфесійне життя України в його кількісних і якісних вимірах

Лекція – 4 год . ( література див. список – 6,7,10, 26, 28)


^ Практичне заняття: Християнські конфесії України (8 год.)

 1. Православ’я – основні догматичні і культові особливості (православний монастир, канцелярія митрополії чи патріархії, православний храм, зустріч з патріархом чи архієпископом, прес-секретарем чи настоятелем, монахами чи слухачами Духовної Академії )

 2. Католицизм – всесвітня релігія та її представництва в Україні (католицький монастир або храм, Посольство Ватикану в Україні, зустріч з єпископом, послом, монахами, мирянами храму св. Олександра)

 3. Греко-католики в Україні як приклад поєднання Східного і Західного християнства (Патріарший собор, намісник престолу, чоловічий або жіночий монастир)

 4. Протестантизм в Україні та його багатоликість (баптисти, адвентисти, п’ятидесятники, СЄ та ін., керівники об’єднань, союзів, голови різних служінь)


Практичне заняття: Традиційно-національні релігії в Україні (8 год.)

 1. Іудаїзм – релігія євреїв (синагога, головний рабин, прес-секретар)

 2. Іслам як історична і сучасна релігія різних народів (мечеть, культурний ісламський центр, муфтій)

 3. Релігія корінного народу Криму караїмів (кенаса)

 4. Прадавня віра предків українського народу (язичницький олтар, волхв)

Практичне заняття:Східні релігії в Україні (4 год.)

 1. Неоіндуїстські течії: Міжнародне товариство свідомості Кріпни (ашрам), Вселенська чиста релігія - сахаджи (фестиваль), послідовники Саї Баби (тренінги) та ін.

 2. Буддистські течії: Орден Ніподзан Мюходзі, Школа Карма каг’ю.

 3. Зороастризм, даосизм та інші орієнтальні течії на українських теренах

 4. Всесвітня віра багаї


Практичне заняття: Новітні релігії (4 год.)

 1. Неохристиянство: Нове покоління, Церква Посольства Царства Божого, Християнська місія «Family», Церква Перемоги, Церква Ісуса Христа святих останніх днів, Православна Церква Божої Матері (Богородична) та ін.

 2. Сцієнтистські течії: Сайєнтологія, Наука розуму.

 3. Синкретичні релігійні явища: Велике Біле Братство, Церква єднання (Муна) та ін.

 4. Сатаністи.Тема 3. Релігієзнавча компаративістика як унікальний спосіб пізнання релігійного багатоманіття світу

Лекція (2 год.) . ( література див. список – 1,6,7,13,15, 16,17,19,22,23,24)


Література:

Обов’язкова: 1. Академічне релігієзнавство. За ред. А.Колодного. - К., 2000.

 2. Буття ісламу в Україні і світі: історія і сьогодення. Спецвип. «Українського релігієзнавства». За ред.

А.Колодного і О.Сагана. Вип. 31-32.- К., 2004.

 1. Гаюк І. Вірменська Церква в Україні.- Л., 2002.

 2. Головащенко С. І. Історія християнства. – К., 2001.

 3. Історія релігії в Україні. Т. 10. Релігія і Церква років незалежності України. – К.-Дрогобич, 2003.

 4. Історія релігій в Україні: В 10 т. – К., 1997 – 2007.

 5. Єленський В., Саган О. Саєнтологія в Україні.- К., 2004.

 6. Колодний А. Рідна Українська Національна Віра.- К., 2002.

 7. Колодний А. Церква Ісуса Христа Святих останніх днів.- К., 2001.

 8. Колодний А.М. Україна в її релігійних виявах. Монографія.- Львів, 2005.

 9. Любащенко В. І. Історія протестантизму в Україні. – К., 1996.

 10. Малерб М. Религии человечества. – М., 1997.

 11. Маурітсон М. Католицьке віровчення. – К., 1996.

 12. Мень А. Сын человеческий // Мень А. История религии: В 7 т. – М., 1992.

 13. Религии мира. Энциклопедия. – М., 1996. – Т. 6. – Ч.1 -2.

 14. Релігієзнавчий словник.. – К., 1996.

 15. Релігійна панорама. Щомісячник 2000 – 2007.
 1. Санников С. В. Двадцать веков христианства. Учебное пособие в 2-х т. – Одесса-СПб., 2001.

 2. Филипович Л., Дудар Н. Нові релігійні течії України: огляд, документи, переклади.- К., 2001.

 3. Христианство. Энциклопедический словарь в 3-х т. – М., 1993 – 1995.

 4. Християнство доби постмодерну. Наук. збірник. За ред. А.Колодного.- К., 2005.

 5. Элиаде М. Сравнительное религиеведение. – М., 2001.Додаткова:


 1. Академічне релігієзнавство України. Історія і сьогодення. Колект. монографія. Спецвипуск „Українського релігієзнаваства”. За ред. А.Колодного.-К., 2006.

 2. Здіорук С.І. Суспільно-релігійні відносини: виклики України ХХІ століття. - К., 2005.

 3. Іслам і Євроінтеграція. Наук. збірник. Спецвипуск „Українського релігієзнавства”. За ред. А.Колодного і О.Сагана. - К., 2006.

 4. Історія релігій в Україні. – Львів, 1994-2006.

 5. Нові релігії в сучасній Україні. Наук. Збірник - К ., 2000.

 6. Нові релігійні рухи в Європі і в Україні. Наук. збірник. За ред.І.Бондарчука і А.Колодного.- К., 2006.

 7. Релігійна свобода: взаємини держави та релігійних організацій – правові й політичні аспекти.

Вип. Х. За ред. А.Колодного, М.Бабія і Л.Филипович.- К., 2006.

 1. Релігійна свобода: гуманізм і демократизм законодавчих ініціатив у сфері свободи совісті (міжнародний і український контекст). Вип. ІV. За ред. А.Колодного і О.Сагана. - К., 2000.

 2. Релігійна свобода: контекст державно-церковних відносин. Вип.ІІ. За ред. А.Колодного. - К.,1998.

 3. Релігійна свобода: мас-медіа, школа і Церква як суспільні фактори утвердження. Вип. V. За ред. А.Колодного. - К., 2001.

 4. Релігійна свобода: міжконфесійні відносини в умовах суспільно-політичних трансформацій. Вип. ІХ. За ред. А. Колодного. - К., 2005.

 5. Релігійна свобода: моделі державно-церковних відносин. Вип. І. За ред. В.Єленського. - К., 1997.

 6. Релігійна свобода: природа, правові і державні гарантії. Вип. ІІІ. За ред. А.Колодного. - К., 1999.

 7. Релігійна свобода: свобода релігії і національна ідентичність. Вип.VІ. За ред. А.Колодного. - К. 2002.

 8. Релігійна свобода: уроки минулого і проблеми сьогодення. Вип. VІІ. За ред. А.Колодного. - К., 2003.

 9. Релігійна свобода: функціонування релігії в умовах свободи її буття. Вип. VІІІ. За ред. А.Колодного і М.Бабія. - К., 2004.

 10. Релігія і соціальні зміни в сучасному світі. Збірник. - Чернівці, 2005.

 11. Релігія і суспільство: нові преференції. Збірник. - Чернівці, 2006.

 12. Релігія і Церква в суспільних реаліях України. Спецвипуск «Релігійної панорами». За редакції і авторства А.Колодного. - К., 2006.

 13. Саган О. Вселенське православ’я: суть, історія, сучасний стан. - К., 2004.

 14. Церква і політика: від президентських виборів 2004 до парламентських 2006 року. За ред. А.Колодного, М. Бабія та Л.Филипович. - К., 2005.^

Завдання для тижня самостійної роботиОформити щоденники включеного спостереження, бесід, інтерв’ю з релігійними громадами та їх лідерами


Тема реферату

«Віросповідні особливості та обрядова практика...» (назва релігійної організації, яку відвідує студент згідно з планом)


^ Умови визначення навчального рейтингу

Робота в триместрі – 60 балів

Іспит – 40 балів

Разом – 100 балів


 1. Робота в триместрі

Види робіт

Їх кількість

Максимальний бал

за 1

Разом

Практичні заняття

12

4

48

Реферат

1

12

12


2. Іспит

Види робіт

Кількість завдань

Максимальний бал

за 1 правильну відповідь

Разом

Усна співбесіда

2

20

40


Викладач курсу - д. філос.наук, професор Филипович Людмила Олександрівна

Затверджено на засіданні кафедри філософії та релігієзнавства

04.09.2008, протокол № 1

Схожі:

Тема Основні методологічні підходи та методика вивчення релігійного життя сучасної України iconРозуміння предмету маркетингу; основні методологічні підходи

Тема Основні методологічні підходи та методика вивчення релігійного життя сучасної України icon3 Методологічні підходи до ідентифікації ризику втрати платоспроможності банку
Розглянемо основні підходи до виявлення ризику втрати платоспроможності банку, що набули протягом останнього десятиріччя найбільшого...
Тема Основні методологічні підходи та методика вивчення релігійного життя сучасної України iconТема Сутність І призначення культури
Основні форми духовної культури. Основні концепції культури. Культура як система. Організаційна культура або культура підприємництва....
Тема Основні методологічні підходи та методика вивчення релігійного життя сучасної України iconТема Сутність І призначення культури
Основні форми духовної культури. Основні концепції культури. Культура як система. Організаційна культура або культура підприємництва....
Тема Основні методологічні підходи та методика вивчення релігійного життя сучасної України iconКременчуцький державний політехнічний університет
Розуміння маркетингу; основні методологічні підходи до характеристики маркетингу
Тема Основні методологічні підходи та методика вивчення релігійного життя сучасної України iconТема предмет вивчення курсу, основні поняття, методи та основні цілі курсу Предмет курсу, історичний розвиток міждержавних економічних зв язків
Основні положення Указу Президента України "Про застосування Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів" від 4 жовтня...
Тема Основні методологічні підходи та методика вивчення релігійного життя сучасної України iconVI. завдання для самостійної роботи змістовий модуль І теоретико-методологічні засади здоров’язбережувальних технологій фізичного виховання дітей в днз тема
Тема Предмет та основні поняття курсу «Оздоровчі технології та діагностичні методики розвитку дітей» – 6 год
Тема Основні методологічні підходи та методика вивчення релігійного життя сучасної України iconМетодика викладання світової літератури у середній школі змістовий модуль І. Методологічні основи викладання світової літератури. Елементи дидактики середньої школи в методичному дискурсі. Тема Методологічні основи викладання світової літератури
Сучасні методологічні аспекти викладання світової літератури у середній школі. Принципи методики викладання світової літератури у...
Тема Основні методологічні підходи та методика вивчення релігійного життя сучасної України iconМетодика викладання світової літератури у вищій школі змістовий модуль І. Методологічні основи викладання світової літератури. Елементи дидактики вищої школи в методичному дискурсі. Тема Методологічні основи викладання світової літератури
Сучасні методологічні аспекти викладання світової літератури у вищій школі. Принципи методики викладання світової літератури у вищій...
Тема Основні методологічні підходи та методика вивчення релігійного життя сучасної України iconТема світова валютна система сутність та структура сучасної валютної системи, основні її елементи

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи