Лекція 4 тема державне регулювання ринкових процесів. Регулювання цін та обсягів. Імпортні квоти та тарифи основні питання : 1 Максимальні та мінімальні ціни 2 Ціни підтримки, виробничі квоти 3 Імпортні квоти, тарифи icon

Лекція 4 тема державне регулювання ринкових процесів. Регулювання цін та обсягів. Імпортні квоти та тарифи основні питання : 1 Максимальні та мінімальні ціни 2 Ціни підтримки, виробничі квоти 3 Імпортні квоти, тарифи
НазваЛекція 4 тема державне регулювання ринкових процесів. Регулювання цін та обсягів. Імпортні квоти та тарифи основні питання : 1 Максимальні та мінімальні ціни 2 Ціни підтримки, виробничі квоти 3 Імпортні квоти, тарифи
Дата27.06.2013
Розмір445 b.
ТипЛекція


ЛЕКЦІЯ 4 ТЕМА 4. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКОВИХ ПРОЦЕСІВ. Регулювання цін та обсягів. Імпортні квоти та тарифи ОСНОВНІ ПИТАННЯ: 4.1 Максимальні та мінімальні ціни 4.2 Ціни підтримки , виробничі квоти 4.3 Імпортні квоти, тарифи


4.1 МАКСИМАЛЬНІ ТА МІНІМАЛЬНІ ЦІНИ

 • Менш придатним інструментом державного регулювання на ринку є регулювання цін, яке вже торкається

 • дії ринкових механізмів і змінює процес досягнення рівноваги.

 • Введення максимальної ціни Pmax (price ceiling) (нижче рівноважної P0) відбувається з метою захисту інтересів малозабезпечених верств населення.

 • Але при ціні PMAX
  обсяг попиту Q2 перевищує обсяг пропозиції Q1, і як наслідок на ринку виникає дефіцит.

 • У довгостроковому періоді цей дефіцит стає хронічним, оскільки ринковий механізм подолання дефіциту шляхом підвищення ціни блага і збільшення обсягу пропозиції блокується, і крива пропозиції штучно відрубається до відрізку KL (див. Рис.2.8).Покупці такого соціально регульованого товару стикаються з необхідністю нормування його розподілу (раціонування) тепер вже неціновими методами: з’являються картки на дефіцитну продукцію, черги, списки. Очевидно, що в цьому випадку рівновага в точці L не може бути стійкою.

 • Покупці такого соціально регульованого товару стикаються з необхідністю нормування його розподілу (раціонування) тепер вже неціновими методами: з’являються картки на дефіцитну продукцію, черги, списки. Очевидно, що в цьому випадку рівновага в точці L не може бути стійкою.

 • Можливості споживачів платити за дану кількість товару Q1 визначаються їх кривою попиту і максимальною ціною попиту PD в кожному конкретному випадку. В межах даної ціни споживачі будуть згодні заплатити додаткову суму за можливість придбати дефіцитний товар і позбавитись від втрат часу на пошук товару. Розмір цієї додаткової плати буде визначатися на основі принципу альтернативних витрат, і буде тим вище, чим дорожче є зекономлений час споживача.

 • З іншого боку, продавці не задоволені низькою ціною, призначеною державою. Вони висунуть зі своїх рядів ентузіастів, які будуть готові на додаткові витрати по “діставанню”, а потім і виробництву дефіцитного товару, та забезпеченню необхідної підтримки влади (навіть до підкупу державних службовців). В результаті неминучим доповненням державного контролю за цінами стає функціонування "чорного"(тіньового) ринку.

 • На графіку це може бути зображено поворотом кривої пропозиції навколо точки L (максимального обсягу пропозиції за офіційно регульованої ціни) до положення S’. Перетин ламаної лінії пропозиції S’ з кривою попиту в точці М надає характеристики рівноваги на “чорному ринку”: PB – тіньова ціна, QB – обсяг продажу на чорному ринку.

 • При цьому тіньова ціна завжди буде вище рівноважної ціни на вільному конкурентному ринку PB>P0, а сумарна кількість проданого на регульованому державою (Q1 ) і доповнюючим його “чорному” ринках товару (QB ) завжди буде менше відповідного обсягу на вільному ринку (Q0).

 • Таким чином, державне обмеження ціни зверху, навіть доповнене тіньовою економікою, однозначно погіршує результати функціонування вільного ринку.Використовуючи аналіз кривих попиту та пропозиції, з’ясуємо, як максимальна ціна впливає на добробут суспільства

 • Використовуючи аналіз кривих попиту та пропозиції, з’ясуємо, як максимальна ціна впливає на добробут суспільства

 • Позначимо P0 – рівноважна ціна, PMAX – стеля ціни ( PMAX

 • А) При ціні P0 (нерегульованій ціні) та Q0 визначимо надлишок споживача CS та виробника PS:

 • ^ CS=D+B, PS=A+C+E.

 • Б) При ціні PMAX ( введенні стелі цін)

 • надлишок споживача CS=D+A .

 • Тоді зміна надлишку споживача ∆CS=A-B, тобто

 • деякі споживачі виграють площу А ( можуть купити кількість Q1 за нижчою ціною РМАХ);

 • деякі споживачі втрачають площу В (вони більше не мають змоги купувати цей товар).

 • Зміна надлишка виробника: ∆PS=-A-C, тобто

 • ті, хто виробляє Q1 і продає за нижчою ціною, втрачають площу А;

 • втрачається площа С через скорочення виробництва.

 • Таким чином, зміна добробуту суспільства (∆Welfare):

 • ∆Welfare = ∆СS+∆PS=А-В-А-С=-В-С, тобто маємо неефективність, спричинену ціновим регулюванням, у розмірі DWL=-B-C.^ ПІДЛОГА ЦІН

 • Мінімальна ціна (підлога цін) (price floor) – це законодавчо встановлений мінімум ціни (вищий за ціну рівноваги).

 • Підлога цін- інший варіант державного регулювання цін з метою державної підтримки відповідних галузей економіки (сільського господарства, нових вітчизняних виробництв).

 • Крива пропозиції має вигляд ламаної лінії PminS з горизонтальним відрізком на рівні “підлоги” ціни Pmin. В цьому випадку обсяг пропозиції Q2 перевищує обсяг попиту Q1, і виникає надлишок товару (Q2- Q1) на ринку. Це затоварювання стає хронічним. На вільному ринку накопичення товарів на складах призводить до зниження цін на ці товари і розпродажу зі зростаючими знижками. Якщо ж ця можливість цінового регулювання проблеми блокується адміністративними заборонами, обсяг товару на ринку, що реально продається, залишається на низькому рівні, обмеженому обсягом попиту Q1, якій є менше , ніж на нерегульованому ринку, а ціна й досі перевищує ринкову. Окрім цього, в цій ситуації також можуть бути випадки протизаконного продажу надлишків по ціні, нижче державної та навіть і “тіньової” ціни рівноваги.

 • Почнуться пошуки обхідних шляхів, які прикриють продаж частини накопичених неліквідів по фактично заниженим цінам, що означає появу додаткових каналів формування тіньової економіки. Заблоковано механізм ринкового регулювання. Іноді державі самій доводиться викуповувати непроданий надлишок, що матиме наслідком неефективний розподіл ресурсів. • Таким чином, при адміністративному регулюванню цін, як у випадку стелі так і підлоги цін, неминуче відбувається скорочення обсягу реалізуємого товару, навіть з врахуванням його кількості на чорному ринку.

 • Це означає зменшення можливостей для економічного розвитку суспільства. Адміністративне втручання в ринкове ціноутворення іноді прямо стимулює формування тіньової економіки, що ніяк не сприяє укріпленню держави і встановленню правопорядку.^ 4.2 ЦІНИ ПІДТРИМКИ , ВИРОБНИЧІ КВОТИ

 • ЦІНИ ПІДТРИМКИ (price support)

 • Ціна підтримки – це головний елемент сільськогосподарської політики багатьох країн світу. Така політика спрямована на допомогу фермерам збільшити доходи шляхом надання гарантії мінімальної ціни на врожай.

 • Встановлюється ціна підтримки PS вище рівноважної Po.

 • Споживачі мають попит на кількість Q1, виробники постачають кількість Q2.

 • В результаті на ринку виникає надлишок продукції.

 • Щоб утримати ціну підтримки PS, уряд закуповує надлишок пропозиції Qg=Q2- Q1, сплачує за переробку продукції і складує її. Уряд сплачує величину PS(Q2 - Q1), що на графіку представлена заштрихованою областю.ВИРОБНИЧІ КВОТИ (production quotas)

 • ВИРОБНИЧІ КВОТИ (production quotas)

 • Ще одним засобом впливу держави на ринкові процеси є регулювання кількості товару, що обертається на ринку.

 • Для країн з розвинутою ринковою економікою такими інструментами є квоти, що встановлюють максимально можливі кількості благ.

 • Очевидно, що вони повинні бути менше рівноважної кількості на вільному ринку, інакше обмеження не мали б ніякого впливу.

 • В цьому випадку

 • виробництво обмежено до Q1;

 • крива пропозиції товару, обсяг якого регулюється, KLS1, має вигляд ламаної кривої (частково вертикальної лінії при досягненні обсягу квоти),

 • ціна PS, що встановлюється на ринку, зростає порівняно з рівноважною ціною вільного ринку P0.

 • Крива пропозиції у точці Q1 абсолютно нееластична.

 • Ситуація схожа з випадком встановлення мінімальної ціни на рівні Pmin.

 • Відмінність лише в тому, що у випадку встановлення квоти чорний ринок може не виникати, так як він фактично легалізований в області обсягу квоти. Безумовно, це не виключає і існування “чорного” ринку в так званому “звичайному” вигляді, коли продавці починають обходити адміністративні заборони, проводячи продаж товару поза межами квоти. • В цілому, як у випадку встановлення ціни підтримки, так і запровадження квоти вартість програми перевищує вартість простої виплати коштів безпосередньо фермерам, тобто уряд витрачає більше, ніж якби він просто сплатив необхідні кошти фермерам.^ 4.3 КВОТИ ТА МИТО НА ІМПОРТ

 • Національна промисловість часто використовує політичні засоби, щоб примусити державу забезпечити їх захист від іноземної конкуренції.

 • Квоти на імпорт обмежують кількість іноземних товарів, які можуть бути продані на національному ринку.

 • Тарифи (мито) на імпорт - це податки, що стягаються з імпортних товарів.

 • І квоти, і тарифи можуть вплинути на ціни товарів, що ввозяться. Від цього страждають споживачі, але виграють вітчизняні виробники.^ МИТО НА ІМПОРТ

 • МИТО НА ІМПОРТ

 • Проаналізуємо наслідки введення мита на імпорт за допомогою аналізу попиту і пропозиції. Для спрощення графічного аналізу розглянемо досконало еластичну пропозицію імпортного товару.

 • Введемо позначення:

  • Т- тариф,
 • - Sim – пропозиція імпорту (горизонтальна крива).

 • У відсутності імпорту на ринку встановлюється рівноважні ціна Рa і обсяг товару Qa.

 • Наявність абсолютно еластичної пропозиції імпорту Sim призводить до зменшення ціни до Рh(
  Qa), а обсяг пропозиції вітчизняних виробників зменшується до Qg.. (Qh - Qg) – обсяг імпорту.

 • В результаті вільного доступу на ринок імпортного блага зміна надлишку споживача (∆CS) визначається площиною PaAHPh , зміна (втрати) надлишку виробника (∆PS) площиною PaAGPh .В результаті імпорт забезпечує чистий виграш суспільства у розмірі площі GAH.

 • Припустимо, держава в цілях підтримки вітчизняних виробників вводить мито на імпорт в розмірі Т на одиницю товару, що ввозиться. Тариф на імпорт призведе до паралельного зсуву вгору кривої пропозиції Sim до положення Sim+T.Висновки

 • Таким чином, аналізуючи вплив держави на ринкову рівновагу, треба уявляти, що жодна держава не обходиться без використання наведених інструментів державного регулювання (встановлення максимальної, мінімальної ціни, ціни підтримки виробників, імпортних тарифів тощо) . Але при цьому важливо правильно представляти собі наслідки адміністративного втручання і обирати засоби, які найбільше відповідають цілям.Застосування

 • Контроль за орендною платою (price ceiling)

 • Більше 200 міст США мають контроль за орендною платою. 10% житла, що здається в оренду- під контолем держави.

 • Ціль- зробити орендну плату досяжною. Результат- скорочення пропозиції житла

 • Нью Йорк2. Підтримка фермерів- price floor

 • 2. Підтримка фермерів- price floor

 • Конгрес США вважає ціни на молоко занадто низькими.

 • 1988- $25 bln –витрати на підтримку фермерів (еквівілент надання кожному фермеру субсидії на рівні 2-х нових Мерседесів)Державне регулювання монополії

 • Price ceilingДержавне регулювання природної монополії

 • Приклади- телекомунікації, комунальне господарство.податок

 • Податок у випадку монополії • Рекомендована література

 • Емцов Р.Г., Лукин М.Ю. Микроекономика. М.:МГУ, Изд-во »ДИС», 1997. 320 с.

 • Піндайк Р., Рубінфельд Д.Мікроекономіка. Переклад з англ., Київ, Основи,

 • 1996, 646.

 • Hyman D. Public Finance. A Contemporary Application of Theory to Policy, Harcourt College Publishers, 2002, 700 p, Ch. 2.Схожі:

Лекція 4 тема державне регулювання ринкових процесів. Регулювання цін та обсягів. Імпортні квоти та тарифи основні питання : 1 Максимальні та мінімальні ціни 2 Ціни підтримки, виробничі квоти 3 Імпортні квоти, тарифи iconТема 13. Попит І пропозиція. Еластичність та її застосування
Рівноважна ціна у випадку зміни попиту й пропозиції. Максимальні та мінімальні ціни
Лекція 4 тема державне регулювання ринкових процесів. Регулювання цін та обсягів. Імпортні квоти та тарифи основні питання : 1 Максимальні та мінімальні ціни 2 Ціни підтримки, виробничі квоти 3 Імпортні квоти, тарифи icon2. ціни І тарифи prices

Лекція 4 тема державне регулювання ринкових процесів. Регулювання цін та обсягів. Імпортні квоти та тарифи основні питання : 1 Максимальні та мінімальні ціни 2 Ціни підтримки, виробничі квоти 3 Імпортні квоти, тарифи iconНазва модуля: Ціноутворення Код модуля: епі 6002 С01
Ціна в сучасній економіці Система цін. Методологія ціноутворення Цінова політика підприємства І вибір цінової стратегії. Методи ціноутворення....
Лекція 4 тема державне регулювання ринкових процесів. Регулювання цін та обсягів. Імпортні квоти та тарифи основні питання : 1 Максимальні та мінімальні ціни 2 Ціни підтримки, виробничі квоти 3 Імпортні квоти, тарифи iconПрограма «Державне управління економікою»
Державне регулювання цін та тарифів на послуги житлово-комунального господарства в Україні
Лекція 4 тема державне регулювання ринкових процесів. Регулювання цін та обсягів. Імпортні квоти та тарифи основні питання : 1 Максимальні та мінімальні ціни 2 Ціни підтримки, виробничі квоти 3 Імпортні квоти, тарифи iconКвоти прийому абітурієнтів пільгових категорій у Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка у 2012 році

Лекція 4 тема державне регулювання ринкових процесів. Регулювання цін та обсягів. Імпортні квоти та тарифи основні питання : 1 Максимальні та мінімальні ціни 2 Ціни підтримки, виробничі квоти 3 Імпортні квоти, тарифи iconКвоти прийому абітурієнтів пільгових категорій у Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка у 2013 році

Лекція 4 тема державне регулювання ринкових процесів. Регулювання цін та обсягів. Імпортні квоти та тарифи основні питання : 1 Максимальні та мінімальні ціни 2 Ціни підтримки, виробничі квоти 3 Імпортні квоти, тарифи iconЛекція 3 система регулювання зед в україні характеристика системи регулювання зед систематизація методів регулювання зед
Формування ринкової моделі господарювання в Україні передба­чає створення ефективної системи регулювання зовнішньоекономіч­ної діяльності....
Лекція 4 тема державне регулювання ринкових процесів. Регулювання цін та обсягів. Імпортні квоти та тарифи основні питання : 1 Максимальні та мінімальні ціни 2 Ціни підтримки, виробничі квоти 3 Імпортні квоти, тарифи iconЛекція 5 1 Теорія державних витрат : Суспільні методи захисту
Основні питання: 1 Проблеми зовнішніх ефектів та їх розв’язок. 3 Зовнішні ефекти та державне регулювання Права власності та Теорема...
Лекція 4 тема державне регулювання ринкових процесів. Регулювання цін та обсягів. Імпортні квоти та тарифи основні питання : 1 Максимальні та мінімальні ціни 2 Ціни підтримки, виробничі квоти 3 Імпортні квоти, тарифи iconТема 15 регулювання швидкості електроприводів ключові поняття
Ключові поняття: регулювання швидкості, діапазон регулювання кутової швидкості, плавність регулювання, економічність регулювання,...
Лекція 4 тема державне регулювання ринкових процесів. Регулювання цін та обсягів. Імпортні квоти та тарифи основні питання : 1 Максимальні та мінімальні ціни 2 Ціни підтримки, виробничі квоти 3 Імпортні квоти, тарифи iconНаказ № Про затвердження змін до Правил прийому до двнз «Криворізький національний університет» у 2013 році
України «Про закордонних українців» та з метою упорядкування механізму конкурсного відбору на навчання на основі здобутих освітніх...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи