Тема Система забезпечення фінансового менеджменту icon

Тема Система забезпечення фінансового менеджменту
НазваТема Система забезпечення фінансового менеджменту
Дата27.06.2013
Розмір446 b.
ТипДокументи


Фінансовий менеджмент

 • Тема 2. Система забезпечення фінансового менеджменту.


Фінансовий механізм2.1. Правове забезпечення фінансового менеджментуПравове та податкове середовище фінансового менеджменту

 • вплив форми власності на прийняття фінансового рішення;

 • форми організації бізнесу в Україні та з США та їх вплив на фінансові результати;

 • амортизаційна і облікова політика та її вплив на прийняття фінансового рішення;

 • вплив податкового середовища на фінансовий менеджмент компанії.

На фінансове рішення суттєво впливають можливі форми власності...

 • В Україні розрізняють три форми власності:

 • державна;

 • приватна;

 • колективна.Форми організації бізнесу в США

 • Не менш важливим є вплив на фінансове рішення організаційної форми бізнесу. Так у Сполучених Штатах Америки виділяють наступні форми організації бізнесу та власності:

 • одноособова власність;

 • партнерство (товариство):

  • повне товариство;
  • товариство з обмеженою відповідальністю;
  • товариство з обмеженою відповідальністю головного партнера;
 • корпорація.

 • (Компанії з обмеженою відповідальністю)

 • Комбінованою формою слід вважати корпорацію, що діє відповідно до “підрозділу S” податкового кодексу.

 • Переважаючою формою є корпоративна.Підрозділ “S”Форми організації бізнесу в Україні

 • Організаційні форми бізнесу в Україні відображають національну специфіку. Для України характерні такі форми організації бізнесу:

 • одноособова власність:

  • індивідуальне підприємництво;
  • приватне підприємство;
 • товариства (на основі неакціонерних партнерських відносин):

  • повне товариство;
  • товариство з додатковою відповідальністю;
  • командитне товариство;
  • товариство з обмеженою відповідальністю;
 • акціонерне товариство (корпорація).

 • ( підприємства: приватне(ПП), комунальне(КП), державне(ДП),основане на колективній власності(ПКВ),змішане

 • Переважаючою формою є товариство з обмеженою відповідальністю.Відповідність організаційних форм бізнесу в США та Україні.

 • одноособова власність;

 • партнерство (товариство):

  • повне товариство;
  • товариство з обмеженою відповідальністю;
  • товариство з обмеженою відповідальністю головного партнера;
 • корпорація.Повне товариство.Товариство з додатко- вою відповідальністю.Командитне товариствоТовариство з обмеже- ною відповідальністюАкціонерне товариствоОдноособова власність

 • Одноособова власність - найстаріша форма організації бізнесу. Таке комерційне підприємство належить одній особі. При цьому:

 • одна особа володіє всіма майновими активами такого підприємства;

 • несе персональну відповідальність по всіх зобов’язаннях даного підприємства.Одноособова власність (недоліки)

 • Простота основна перевага такого підприємства та основний його недолік оскільки при судових переслідування його власних відповідає перед судом як фізична особа і несе необмежену відповідальність.

 • Для урегулювання претензій у такого власника може бути конфісковано не тільки майно фірми але і його особисте майно.

 • Для такого підприємства тяжко залучити додатковий капітал.Одноособова власність (недоліки)

 • При американській системі оподаткування додаткові виплати пов’язані зі страхуванням життя і здоров’я працівників не вважаються видатками і тому не підлягають виключенню з прибутку фірми при визначенні бази оподаткування. Одноособовий власник змушений виплачувати дані видатки з прибутку.

 • Передача права власності для таких підприємств пов’язана з великими ускладненнями оскільки ні одна частина даного майна не може передаватись членам сім”ї при житті власника.

 • Одноособова форма власності не забезпечує маневрування яку дають інші форми власності.Повне товариство

 • При повному товаристві всі партнери несуть необмежену відповідальність. Вони разом відповідають по зобов’язанням даного товариства. Один партнер може зв’язати товариство певними обов’язками а відповідати будуть всі.

 • Декотрі товариства ділять партнерів на дві категорії, встановлюючи таким чином ієрархію участі партнерів в товаристві та в процесі прийняття рішень.Повне товариство (продовження)

 • Завжди існує формальна угода про товариство, воно визначає:

   • повноваження кожного партнера;
   • розподіл прибутку;
   • загальну суму капіталу вкладеного партнерами;
   • процедуру залучення нових партнерів;
   • процедуру перереєстрації товариства у випадку смерті одного з партнерів.
 • Недоліками такого товариства є:

   • юридично товариство припиняє існування при смерті одного з партнерів або якщо він виходить з товариства;
   • колективне прийняття рішень утруднене.


Товариство з обмеже- ною відповідальністю

 • Дані товариства дозволені лише в ряді країн, а в США лише в ряді штатів. Член такого товариства вкладає в нього капітал і несе відповідальність лише в розмірі, що не перевищує даний вклад.^ Товариство з обмеже- ною відповідальністю (продовження)

 • В зарубіжній практиці при організації такого товариства повинен бути один головний партнер відповідальність котрого необмежена. Тільки він є правоздатним проводити рішення про проведення комерційних операцій. Інші партнери вкладники не беруть участь у проведенні комерційних операцій, а є інвесторами даної організації і ділять прибутки та збитки у відповідності до угоди про товариство.Товариство з обмеже- ною відповідальністю головного партнераАкціонерна корпораціяАкціонерна корпорація (переваги)Акціонерна корпорація (недоліки)Питання: У якій формі краще організовувати бізнес в Україні?Облікова політика в галузі амортизації та витратОблікова політика в галузі амортизації та витратАмортизація

 • Під терміном "амортизація" основних фондів і нематеріальних активів слід розуміти поступове віднесення витрат на їх придбання, виготовлення або поліпшення, на зменшення скоригованого прибутку платника податку у межах норм амортизаційних відрахувань, установлених статтею 8 закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”.^ Норми амортизації (продовження)

 • Норми амортизації встано-влюються у відсотках до балансової вартості кожної з груп основних фондів на початок звітного (податкового) періоду в такому розмірі (в розрахунку на календарний квартал)(З 2-го піворіччя 1997 по 2002 рік):

 • група 1   1,25 відсотка;

 • група 2   6,25 відсотка;

 • група 3   3,75 відсотка.Підлягають амортизації (продовження)

 • Згідно з Законом №349-ІУ від 24 грудня 2002 року для нарахування амортизаційних відрахувань при обчисленні оподаткованого прибутку встановлені підвищені норми амортизації, за 4 основними групами:

 • група 1   будівлі, споруди, їх структурні компоненти та передавальні пристрої, в тому числі жилі будинки та їх частини (квартири і місця загального користування) (2%);

 • група 2   автомобільний транспорт та вузли (запасні частини) до нього, меблі, побутові електронні, оптичні, електромеханічні прилади та інструменти, інше конторське(офісне) обладнання, устаткування та приладдя до них (10%);Підлягають амортизації (продовження)

 • .

 • група 3   будь які інші основні фонди, не включені до груп 1, 2,4;

 • (6%)

 • група 4 -електронно-обчислювальні машини для автоматичного оброблення інформації,їх програмне забезпечення,пов’язані з ним засоби зчитування або друку інформації,інші інформаційні системи, телефони (у тому числі стільникові),мікрофони і рації, вартість яких перевищує вартість малоцінних товарів( предметів) (15%).Амортизація (групи майна)Амортизація (групи майна)Амортизація: система приско- реного відновлення вартостіПрискорене відновлення вартості: норми амортизаціїАмортизація

 • Для практики фінансового менеджменту характерно використання трьох можливих методів амортизації:

 • рівномірний метод;

 • метод зменшуваного залишку;

 • кумулятивний метод.

 • Останні два методи є методами прискореної амортизації. Спочатку визначається період амортизації активів. Для цього все майно ділиться на групи.Амортизація: метод зменшуваного залишку

 • При використанні методу залишку котрий зменшується повинна встановлюватись певна кратність. Якщо кратність дорівнює 2 то при методі подвійного зменшення залишку щорічні амортизаційні відрахування складуть:

 • де BV - залишкова вартість майна на початок року;

 • n - термін амортизації майна.Податок на прибуток корпораційВидатки пов’язані з виплатою процентівДивідендний дохідАкціонерний опціонАкціонерний опціонЗарахування збитків при сплаті податківПодатки на доходи приватних осібСтавки податку на доходи приватних осібСтавки податку з доходів фізичних осібСтавки податку з прибутку підприємствСтавки податку з прибутку підприємств2.2. Організаційне забезпечення фінансового менеджменту.2.2. Організаційне забезпечення фінансового менеджменту.2.2. Організаційне забезпечення фінансового менеджменту.Типова організаційна схема управління компанією (підприємством).Типова організаційна схема фінансового управління підприємством.Модифікована організаційна схема фінансового управління підприємством.2.2. Організаційне забезпечення фінансового менеджменту.2.2. Організаційне забезпечення фінансового менеджменту.2.2. Організаційне забезпечення фінансового менеджменту.Фінансовий менеджер визначає:

 • необхідний рівень ліквідності;

 • оптимальний розмір поточних активів;

 • управління оборотним капіталом;

 • управління менш ліквідними активами.Крім того, фінансовий менеджер:

 • здійснює управління інвестиційними процесами:

  • оцінює ефективність капіталовкладень;
  • визначає ризик капіталовкладень.


Фінансовий менеджер вирішує питання придбання фондів:

 • встановлює оптимальну ціну;

 • визначає термін платежу;

 • наявність фондів у певний момент часу;

 • можливі загрози при придбанні;

 • інші умови.Фінансовий менеджер повинен...

 • ...визначити оптимальне поєднання джерел фінансування фірми. При цьому він повинен знати концепції фінансового лівереджу. Він встановлює співвідношення операційного та фінансового ризику, займається внутрішнім розподілом фінансів фірми.Класифікація фінансових рішень

 • В процесі фінансового управління менеджер приймає три можливих рішення:

 • інвестиційне рішення;

 • фінансове рішення;

 • дивідендне рішення.

2.2. Організаційне забезпечення фінансового менеджменту.Принципові підходи до розмежування функцій центрів управління підприємствомПринципові підходи до розмежування функцій центрів управління (ФЦУ)підприємствомПринципові підходи до розмежування функцій центрів управління (ФЦУ)підприємством2.2. Організаційне забезпечення фінансового менеджменту.2.2. Організаційне забезпечення фінансового менеджменту.2.2. Організаційне забезпечення фінансового менеджменту.2.2. Організаційне забезпечення фінансового менеджменту.2.2. Організаційне забезпечення фінансового менеджменту.2.2. Організаційне забезпечення фінансового менеджменту.2.2. Організаційне забезпечення фінансового менеджменту.2.2. Організаційне забезпечення фінансового менеджменту.Основні етапи формування системи організаційного забезпечення фінансового управління на підставі центрів відповідальності ( Продовження):2.3. Інформаційне забезпечення фінансового2.3. Інформаційне забезпечення фінансового2.3. Інформаційне забезпечення фінансового2.3. Інформаційне забезпечення фінансового2.3. Інформаційне забезпечення фінансового2.3. Інформаційне забезпечення фінансового2.3. Інформаційне забезпечення фінансового2.3. Інформаційне забезпечення фінансового2.3. Інформаційне забезпечення фінансового2.3. Інформаційне забезпечення фінансового2.3. Інформаційне забезпечення фінансового2.3. Інформаційне забезпечення фінансового2.4. Програмне забезпечення фінансового менеджменту2.5. Системи і методи внутрішнього фінансового контролю.2.5. Системи і методи внутрішнього фінансового контролю.2.5. Системи і методи внутрішнього фінансового контролю.2.5. Системи і методи внутрішнього фінансового контролю.2.5. Системи і методи внутрішнього фінансового контролю.2.5. Системи і методи внутрішнього фінансового контролю.2.5. Системи і методи внутрішнього фінансового контролю.2.5. Системи і методи внутрішнього фінансового контролю.

2.5. Системи і методи внутрішнього фінансового контролю.2.5. Системи і методи внутрішнього фінансового контролю.2.5. Системи і методи внутрішнього фінансового контролю.Схожі:

Тема Система забезпечення фінансового менеджменту iconТема Система забезпечення фінансового менеджменту. Питання. Що таке система організаційного забезпечення фінансового менеджменту?
Питання. Що таке система організаційного забезпечення фінансового менеджменту?
Тема Система забезпечення фінансового менеджменту iconТема Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту. Питання. Що таке фінансовий менеджмент?
Питання Матеріальна основа фінансового менеджменту, об’єкт та суб’єкт фінансового менеджменту. Функції фінансового менеджменту як...
Тема Система забезпечення фінансового менеджменту iconТема Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту
Тема Тема Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках
Тема Система забезпечення фінансового менеджменту iconТема фінансова діяльність держави тема предмет, сметод І система фінансового права
Тема 23. Фінансово-правові відносини, які виникають з діяльності комерційних банків
Тема Система забезпечення фінансового менеджменту iconАнотація дисципліни «Фінансовий менеджмент»
Це підкреслює значимість фінансового менеджменту як найбільш важливої й складної підсистеми менеджменту. Особлива потреба у формуванні...
Тема Система забезпечення фінансового менеджменту iconУдк 336. 5: 364 Н. В. Винниченко Українська академія банківської справи, м. Суми проблеми функціонування системи фінансового забезпечення соціальної сфери
В статті розглядається сучасна система фінансового забезпечення соціальної сфери, визначаються основні проблеми її функціонування...
Тема Система забезпечення фінансового менеджменту iconРозділ №1 Загальний огляд фінансового менеджменту Значення фінансового менеджменту
Будь яка фірма може розглядатись як сукупність капіталів, що поступають з різних джерел надходження
Тема Система забезпечення фінансового менеджменту iconРозділ I. Основи менеджменту тема Поняття менеджменту як діяльності та науки
Економічна система, що базується на ринкових відносинах, висуває високі вимоги до кваліфікації і компетентності фахівця, який спеціалізується...
Тема Система забезпечення фінансового менеджменту iconТема саф
Предмет, метод, система та джерела фінансового права. Фінансове право як галузь та наука
Тема Система забезпечення фінансового менеджменту iconРозвиток фінансового сектору україни як основа забезпечення стабільності економіки о. В. Козьменко, д е. н., К. В. Багмет, О. М. Пахненко
В ринковій економіці роль фінансового сектору важко переоцінити, адже саме через нього відбувається розподіл та кругообіг фінансових...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи