Інформації про предметну область. Вивчаються основні технології, пов’язані з аналізом І трансформацією xml-документів (xslt та xpath, sax, dom та TrAX), описом структури документів (dtd та xmlschema). Розглядаються також специфікації xlink та xpointer icon

Інформації про предметну область. Вивчаються основні технології, пов’язані з аналізом І трансформацією xml-документів (xslt та xpath, sax, dom та TrAX), описом структури документів (dtd та xmlschema). Розглядаються також специфікації xlink та xpointer
Скачати 112.84 Kb.
НазваІнформації про предметну область. Вивчаються основні технології, пов’язані з аналізом І трансформацією xml-документів (xslt та xpath, sax, dom та TrAX), описом структури документів (dtd та xmlschema). Розглядаються також специфікації xlink та xpointer
Дата28.06.2013
Розмір112.84 Kb.
ТипІнформації

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ”

ТЕХНОЛОГІЯ XML

Факультет інформатики

IV курс, осінній триместр

2006– 2007 н.р.

Всього годин - 135


Лекційних – 26

Практичних – 26

Самостійна робота - 135

Форма контролю – іспит


Залікові бали – 2,5


Вивчається мова XML з двох точок зору: як стандарт розмітки документів та як засіб для опису інформації про предметну область. Вивчаються основні технології, пов’язані з аналізом і трансформацією XML-документів (XSLT та XPath, SAX, DOM та TrAX), описом структури документів (DTD та XMLSchema). Розглядаються також специфікації XLink та XPointer.

Вивчення курсу передбачає виконання практичного Інтернет-проекту, основними цілями якого є розробка інформаційної системи з підтримкою інформаційного пошуку на основі XML.

Необхідною умовою проходження курсу є попереднє вивчення курсів “Мова програмування Java”, “Комп’ютерні мережі. Інтернет”, “Системи керування базами даних і знань”, “Гіпертекстові технології. Intranet”.
^

Робочий тематичний план

Лекції


1-2. Загальна характеристика мови XML та її місце в сучасних інформаційних технологіях (4 год).

Передумови та історія створення мови XML.

XML як стандарт розмітки документів.

Поняття правильного і допустимого документу.

Основні вимоги до правильних документів.

Слабко структуровані та реляційно-подібні фрагменти документів.

Проблема опису структури документа. Поняття про DTD і XMLSchema.

Словники і простори імен.

Огляд основних засобів аналізу, візуалізації та трансформації XML-документів.

XML-документи і бази даних. Взаємозв’язок між кортежами реляційної бази даних і елементами XML-документа.

^ 3. DTD як засіб опису структури документів (2 год).

Поняття схеми документа в широкому розумінні.

Специфікація DTD; її обмеженість.

Опис елементів у DTD.

Опис атрибутів у DTD.

4-6. Аналіз і трансформація XML-документів на основі XSLT і XPath (6 год).

XSLT як засіб трансформації документа.

Аналізатори та XSLT-процесори.

Поняття про XSLT як мову трансформації документів.
Поняття про XPath. Типи вузлів XPath.

Набори вузлів XPath. Функції та предикати.

Шаблони та їх використання.

Форсована обробка документів (push-processing). Інструкція xsl:apply-templates.

Інструкція xsl:for-each.

Інструкція xsl:call-template.

Параметри і режими шаблонів.

Включення та імпортування таблиць стилів.

Генерація виведення: інструкції xsl:value-of та xsl:text.
Генерація виведення: інструкції xsl:element та xsl:attribute.
Копіювання дерев: інструкції xsl:copy та xsl:copy-of.
Умовні операції: інструкції xsl:if та xsl:choose.
Нумерація та сортування: інструкції xsl:number та xsl:sort.
Встановлення типу вихідного документу; множинні вхідні та вихідні документи.

Поняття про простори імен.

^ 7. Аналіз документа на основі обробки подій та об'єктна модель документа (2 год).

Поняття про SAX.

Типова схема роботи SAX-аналізатора.

Реалізація SAX у мові програмування Java.

Поняття про DOM.

Реалізація DOM у мові програмування Java.

Поняття про JDOM.

^ 8. Високорівневі засоби програмної обробки документів (2 год).

Інтерфейс TrAX API.

Обробка SAX- і DOM- об’єктів у TrAX API.

9-11. Структурні описи та семантика XML-документів (6 год).

Специфікація XMLSchema.

Прості типи в XMLSchema.

Складні типи в XMLSchema.

Оголошення атрибутів у XMLSchema.

Поняття про XHTML.

Поняття про RDF і Dublin Core.

Проблема зв’язування документів.

Специфікація JAXB.

Пакет Castor.

12. XLink та XPointer (2 год).

Обмеженість звичайних гіпертекстових посилань. Можливі переваги XLink.

Прості посилання XLink.

Розширені посилання XLink.

Специфікація XPointer.

13. Веб-сервіси (2 год).

Поняття веб-сервісу.

Протокол SOAP.

Мова опису WSDL.

Система реєстрації UDDI.
^

Практичні заняття


 1. Написання простих XSL-таблиць стилів (2 год).

Візуалізація XML-документа за допомогою XSL.

2-4. Розвинені можливості XSLT (6 год).

Виконання вправ на використання XSLT і XPath.

5. Інтерфейс SAX (2 год).

Знайомство з пакетами Java, які реалізують обробку на основі SAX.

Виконання практичних вправ.

6. Обєктна модель документа (2 год).

Знайомство з пакетами Java, які реалізують обробку на основі DOM.

Виконання практичних вправ.

7. Інтерфейс TrAX API (2 год).

Знайомство з пакетами Java, які реалізують обробку на основі TrAX API.

Виконання практичних вправ.

8. Контрольне заняття (2 год).

Перевірка виконання практичних завдань.

9-10. Перевірка допустимості документів (2 год).

Написання типових DTD та схем.

Типові засоби перевірки допустимості документів.

11. Веб-сервіси (2 год).

Практичне знайомство з веб-сервісами.

12-13. Захист практичного проекту (6 год).

Захист практичного проекту.


^ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

Кожний студент отримує індивідуальний набір завдань, які покривають основні теми курсу. Перелік завдань оголошується додатково.


^ ПРАКТИЧНИЙ ПРОЕКТ

Основна ідея – створення з використанням XML навчальної Інтернет-системи, призначеної для надання користувачеві інформаційних послуг. Предметна область (книжковий каталог, електронний часопис, електронна крамниця тощо, туристичне агентство) обирається студентом самостійно, можливо, після узгодження з викладачем.

Як основні риси системи розглядаються:

 • товари або послуги повинні бути розподіленими за категоріями; крім того, повинна функціонувати система інформаційного пошуку за певними ключовими словами;

 • повинна забезпечуватися можливість трансформації між різними формами подання інформації;

 • повинна зберігатися принаймні інформація про товари чи послуги, які надаються компанією з урахуванням їх розподілу за категоріями і про ціни на них;

 • адміністратор системи має право додавати нові товари чи послуги, заносити їх до певних категорій і змінювати ціни на них;

 • повинен бути створений словник предметної області;

 • система повинна припускати введення зовнішніх документів, створених на основі цього словника, та перевірку їх допустимості.

Кожний студент отримує індивідуальне завдання; варіанти завдань відрізняються набором модулів та конкретними вимогами до них.


Література

    1. XML для профессионалов. /Дидье М., Бирбек М., Кэй М. и др. – М.:ЛОРИ, 2001. – 864 с.

    2. Холзнер С. XML. Энциклопедия, 2-е изд. - СПб.:Питер, 2004. – 1101 с.

    3. Хабибуллин И. Самоучитель XML. – СПб: БХВ-Петербург, 2003. – 336 с.

    4. Дейтел Х.М., Дейтел П.Дж., Нието Т.Р., Лин Т.М., Садху П. Как программировать на XML. – М.:БИНОМ, 2001. – 944 с.

    5. Гарольд Э., Минс С. XML. Справочник. - СПб: Символ-Плюс,2002. – 576 с.

    6. Холзнер С. XSLT. Библиотека программиста. – СПб.: Питер, 2002. – 544 с.

    7. Кэй М. XSLT. Справочник программиста. - СПб: Символ-Плюс,2002. – 1016 с.

    8. Мак-Лахлин Б. Java и XML. - СПб.: Питер, 2002. – 544 с.

    9. Холл М., Браун Л. Программирование для Web. Библиотека профессионала. – М.:Изд. дом «Вильямс», 2002. – 1264 с.

    10. Хорстман К., Корнелл Г. Java 2. Тонкости программирования. – М.:Изд. дом «Вильямс», 2002. – 1120 с.Основні Інтернет-ресурси

 1. http://www.w3.org/TR.

 2. http://www.w3.org/XML.

 3. http://\www.xml.com.

 4. http://oasis-open.org.

 5. http://www.xslinfo.com.

 6. http://www.xslt.com.

 7. http://msdn.microsoft.com/xml.

 8. http://mulberrytech.com/xsl.

 9. http://xml.apache.org.

 10. http://www.xmlsoftware.com.

 11. http://java.sun.com/xml.

 12. http://www.xmlportal.ru.

 13. http://xmlhack.ru.

^ УМОВИ ВИЗНАЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО РЕЙТИНГУ З КУРСУ

ТЕХНОЛОГІЯ XML

2006 - 2007 н.р.

Факультет інформатики

IV курс, осінній триместр

^ РОБОТА В ТРИМЕСТРІ

60

ІСПИТ

40

ВСЬОГО

100
Види робіт

Кількість

Максимум балів

РАЗОМ

^ I. РОБОТА В ТРИМЕСТРІ


Рубіжний контроль:

  • практичний проект

  • інші завдання


1

130

30


60

^ II. ІСПИТ


Письмове тестування

1

24

24

Практичне завдання

1

16

16

РАЗОМ100
Зав.кафедрою
к.ф.-м.н., доц. В.В.Бублик


Викладач
к.т.н., доц. О.В.ОлецькийСхвалено на засіданні кафедри мультимедійних систем факультету інформатики

(протокол № 12 від __ 27.06.2006______).

Схожі:

Інформації про предметну область. Вивчаються основні технології, пов’язані з аналізом І трансформацією xml-документів (xslt та xpath, sax, dom та TrAX), описом структури документів (dtd та xmlschema). Розглядаються також специфікації xlink та xpointer iconДокументи
1. /XML-Лекция 1. концепция Семантического Веб.doc
2. /XML-Лекция...

Інформації про предметну область. Вивчаються основні технології, пов’язані з аналізом І трансформацією xml-документів (xslt та xpath, sax, dom та TrAX), описом структури документів (dtd та xmlschema). Розглядаються також специфікації xlink та xpointer iconПерелік документів абітурієнта (вступ на вищі курси окр бакалавра)
Документ державного зразка про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень з додатком, а також копії цих документів (копія завіряється...
Інформації про предметну область. Вивчаються основні технології, пов’язані з аналізом І трансформацією xml-документів (xslt та xpath, sax, dom та TrAX), описом структури документів (dtd та xmlschema). Розглядаються також специфікації xlink та xpointer iconПерелік документів абітурієнта (вступ на вищі курси окр бакалавра) Паспорт громадянина України
Документ державного зразка про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень з додатком, а також копії цих документів (копія завіряється...
Інформації про предметну область. Вивчаються основні технології, пов’язані з аналізом І трансформацією xml-документів (xslt та xpath, sax, dom та TrAX), описом структури документів (dtd та xmlschema). Розглядаються також специфікації xlink та xpointer iconПрограма предмет: аналогова І цифрова обробка інформації спеціальність: Радіофізика І електроніка №070201 Факультет: фізичний форма навчання: денна
Анотація. В курсі вивчаються фізичні явища, які лежать в основі несхемотехнічних методів обробки інформації. Розглядаються елементи...
Інформації про предметну область. Вивчаються основні технології, пов’язані з аналізом І трансформацією xml-документів (xslt та xpath, sax, dom та TrAX), описом структури документів (dtd та xmlschema). Розглядаються також специфікації xlink та xpointer iconВинниченко Н. В. Українська академія банківської справи
В статті розглядаються основні проблеми, пов’язані з комплексним використанням та оцінкою коштів місцевих бюджетів розвитку, спрямованих...
Інформації про предметну область. Вивчаються основні технології, пов’язані з аналізом І трансформацією xml-документів (xslt та xpath, sax, dom та TrAX), описом структури документів (dtd та xmlschema). Розглядаються також специфікації xlink та xpointer iconФакультет електроніки. Кафедра електроніки
РК. Поряд з чисто фізичними аспектами, розглядаються І технічні, пов’язані з використанням рк в технологічних процесах, промислових...
Інформації про предметну область. Вивчаються основні технології, пов’язані з аналізом І трансформацією xml-документів (xslt та xpath, sax, dom та TrAX), описом структури документів (dtd та xmlschema). Розглядаються також специфікації xlink та xpointer iconПеретворення та обробка текстової інформації в електронну форму
У статті розглянуто питання перетворення текстової інформації в електронну, а також підготовку електронних документів
Інформації про предметну область. Вивчаються основні технології, пов’язані з аналізом І трансформацією xml-документів (xslt та xpath, sax, dom та TrAX), описом структури документів (dtd та xmlschema). Розглядаються також специфікації xlink та xpointer iconРобочий тематичний план
Розглядаються проблеми, пов’язані з можливостями наукової інтерпретації свідомості та її впливу на фізичну реальність
Інформації про предметну область. Вивчаються основні технології, пов’язані з аналізом І трансформацією xml-документів (xslt та xpath, sax, dom та TrAX), описом структури документів (dtd та xmlschema). Розглядаються також специфікації xlink та xpointer iconРозглядаються питання, пов’язані з головними структурними і змістовними підрозділами суспільної географії (СГ), зокрема: 1) загальними і конкретними об’єктами, предметом дослідження, структурою науки

Інформації про предметну область. Вивчаються основні технології, пов’язані з аналізом І трансформацією xml-документів (xslt та xpath, sax, dom та TrAX), описом структури документів (dtd та xmlschema). Розглядаються також специфікації xlink та xpointer iconПрограмний комплекс «Оренда» Коротке описання розробки
Програмний комплекс (система) призначено для ведення комплексного обліку об'єктів оренди (ділянки, будови, споруди), обліку документів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи