\"Києво-Могилянська академія\" Кафедра культурології Робочий тематичний план навчальної дисципліни icon

"Києво-Могилянська академія" Кафедра культурології Робочий тематичний план навчальної дисципліни
Скачати 122.65 Kb.
Назва"Києво-Могилянська академія" Кафедра культурології Робочий тематичний план навчальної дисципліни
Дата28.06.2013
Розмір122.65 Kb.
ТипДокументи

Національний університет

"Києво-Могилянська академія"


Кафедра культурології


Робочий тематичний план навчальної дисципліни


"Структурний аналіз художнього твору "


Обсяг аудиторних годин - 162


з них:

 • лекційних – 30

 • семінарських – 22

 • консультацій – 2

форма контролю – іспит

триместр – 8

кредитів - 3


Анотація.

Курс “Структурний аналіз художнього твору” є логічним продовженням нормативного курсу “Загальна історія мистецтва” і розрахований на поглиблення знань про закони побудови художнього твору. Курс орієнтований на студентів-культурологів, які спеціалізуються з фаху “Мистецтвознавство”. Історія, теорія, художня критика дає навички самостійного аналізу творів об- разотворчого мистецтва за параметрами художньої форми.

Курс складається з лекцій та семінарських, практично-ознайомчих занять (позааудиторних). Структурування курсу підпорядковано потребі наблизити слухачів курсу до самостійної мистецтвознавчої практики.


Розділ І. Формування “науки про мистецтво”.


Тема 1. (1 год.) Вступ до курсу. Мистецтво як форма пізнання світу у взаємодії з іншими формами суспільної свідомості.

Тема 2. (2 год.) Аналіз мистецтва в інтерпретаційних стратегіях мистецтвознавства XX століття.

§1. Диференціація понять "історія мистецтва" та "наука про мистецтво" (від збирання фактів та їх систематизації до аналізу внутрішньої мистецької логіки та форми твору).

§2.Мистецтвознавча концепція І.І.Вінкельмана.

§3.Кордони "іконології".

§4.Формально-стилістичний метод аналізу мистецтва за Г. Вельфліним.

§5.Мистецтвознавчий аналіз як "ретроспективне пророцтво" культурфілософської школи (А. Рігль; А.Варбург, Є.Вінд та інші).

§6.Іконологія та іконографія Е. Панофського.


Література (за номерами списку):

Обов'язкова: 2, 12, 16, 17, 18, 19, 21, 22.

Розділ ІІ. Природа творчої діяльності.


Тема 1 . (2 год.) Передчуття художнього твору.

§1. Роль емоційного фактору в художній діяльності.

§2. Чуттєве сприйняття факту, як подія, що трансформує свідомість.

Література:

Обов'язкова: 2, 3, 4, 6, 10, 16, 22.

Додаткова: 22


Тема 2. (2 год.) Раціональний та емоційний рівні творчості.

§1. Між задумом та замовленням.

§2. Специфіка художніх емоцій.

§3. Природа художнього натхнення.

Література:

Обов'язкова: 2, 3, 5, 8, 13.

Додаткова: 1, 4, 5, 10.


Розділ ІІІ. Моделі художнього мислення.


Тема 1. (2 год.) Предметний світ та його образотворчі трансформації.

Література:

Обов'язкова: 1, 2, 3, 4, 13.

Додаткова:12.


Тема 2. (2 год.) Метафоризм та концепція "дегуманізації мистецтва".

Література:

Обов'язкова: 22.

Додаткова: 1, 4, 5.


Розділ ІV. Художній образ та його побудова.


Тема 1. (2 год.) Художня діяльність та основні її процедури.

Література:

Обов'язкова: 1, 3, 8, 11, 13, 23.


Тема 2. (2 год.) Гештальт – провокація художнього образу.

Література:

Обов'язкова: конспект лекції


Тема 3. (3 год.) Композиція художнього образу.

§1. Контраст як мистецька закономірніть.

§2. Художній стиль та оптична система доби.

Література:

Обов'язкова: 4, 9, 10, 13, 20.

Додаткова: 1, 3, 4


Тема 4. (3 год.) Символізм художньої структури. Першоелементи. Лінія, об'єм, форма. Стійка та нестійка рівновага. Масштаб, масштабність. Види перспективної побудови.

Література:

Обов'язкова: 4, 8, 9, 13, 20.

Додаткова: 2, 3, 6, 8, 9, 10, 12.

Тема 5. (3 год.) Колір та колорит в мистецтві.

Література:

Обов'язкова: 5, 9, 10.

Додаткова: 4, 10, 11, 12, 13.


Розділ V. Види образотворчого мистецтва.


Тема 1. (2год.) Живопис, його еволюція в часі.

Література:

Обов'язкова: 1, 3, 7, 8, 11, 23.

Додаткова: 1, 2, 3, 4, 11.


Тема 2. (2 год.) Мистецтво графіки. Диференціація за техніками.

Література:

Обов'язкова: 14, 15.

Додаткова: 9.


Тема 3. (2 год.) Скульптура. Жанрові особливості.

Література:

Обов'язкова: 1, 3, 7, 8, 11, 23.

Додаткова:15, 16.


Висновки. Змістовність пластичної форми. (1 год.)

Семінари проводяться у формі практичного ознайомлення студентів із специфікою мистецької діялькості в галереях та в майстернях художників.


Список семінарів, їх тематика (22 год.).


 1. Письмовий аналіз твору сучасного мистецтва. (2 год.). (Відвідування Київських галерей).

а) Структурна специіфка композиції, колориту, простору, ритму твору, вибраного для аналізу.

б) Галерейна практика Києва: проблеми експонування; твір, як товар. (Інтерв'ю, з власником художньої галереї ).

Література:

Обов'язкова: 1, 18, 22, 2.

Додаткова:9, 11, 16.


 1. Аналіз класичного твору мистецтва . (4год).

Відвідування музею ім. Варвари та Богдана Ханенків. Аналіз твору за обраною (з існуючих) стратегією мистецтвознавчого аналізу.

а) Аналіз за видами та жанрами.

б) Варіативність видової структури.

в) Варіативність жанрової структури.

Література:

Обов'язкова: 25, 8, 12, 9, 10.

Додаткова:7, 14, 16, 18, 17.


 1. Види та техніка гравюри. (4 год.).

(Відвідування кабінетів графіки та малюнку у Академії образотворчого мистецтва та архітектури.)

а) Специфічні риси мистецтва графіки, його структурові одиниці.

б) Основні техніки оригінальної та тиражної графіки.

в) Проникнення новітніх технологій у мистецтво графіки, зміни структурових одиниць.

Література:

Обов'язкова: 2, 7, 14.

Додаткова: 16.


4. Станковий, монументальний, сакральний живопис (2 год.).

(Відвідування живописних майстерень в Академії образотворчого мистецтва та архітектури).

а) Специфіка жанрів у академічному живописі.

б) Концептуальні, формальні, просторові рішення монументального твору.

в) Види та техніки сакрального живопису.

Література:

Обов'язкова: 3, 7, 13, 23.

Додаткова: 2, 3, 8, 15.


 1. Творчі діалоги мистецтвознавця з художником (робота в майстерні художника ) (4 год.).

а) Індивідуальна манера художника - аналіз.

б) Авторська унікальність бачення. Аналіз композиції автора та колориту його живописних творів.

Література:

Обов'язкова: 3, 5, 12, 15, 16, 19.

Додаткова: 2, 4, 20, 18, 9.


 1. Навички анкетування художника . (Робота в майстерні художника).

(2 год.).

а) Формальні та контекстуальні нововведення художників 60-х , 70-х та 80-х рр. XX ст.

б) Проблема новації та традицій.

Література:

Обов'язкова: 1, 13, 17, 3.

Додаткова: 6, 11, 13.


 1. Аналіз художнього твору за запропонованою структурною схемою. (2год.) Аудиторна письмова робота.

Література:

Обов'язкова: 9, 10, 23.


Колоквіум. (аудиторне заняття) із самостійно опрацьованих тем. (2 год.)


Аналіз художнього твору за позиціями:

 • Обрана дослідницька стратегія.

 • Вид мистецтва.

 • Жанр.

 • Зв'язок твору із стилем доби.

 • Риси творчої індивідуальності художника.

 • Символізм художньої структури (міметичність, метафоризм, алегоризм, тощо).

 • Модель художнього мислення автора твору.

 • Формальні засоби втілення задуму автора (ритмічна організація, контрасти, маштаб, стійка, нестійка рівновага, тощо).


Консультація до іспиту (2 год.).


Список рекомендованої літератури.

Основна література.

 1. Арнхейм Р.Искусство и визуальное восприятие. М., 1974.

 2. Арсланов В.Г. История западного искусствознания XX века.Учебное пособие для вузов – М.: Академический проэкт, 2003.

 3. Базен Ж. История истории искусства от Вазари до наших дней. –М., 1994.

 4. Богомазов О. Живопис та елементи.– К.,– 1996.

 5. Ван Гог В. Письма.– Л.– М.,– 1966.

 6. Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств. Проблема эволюции стиля в новом искусстве. –Л.– М.,– 1966.

 7. Виппер В. Статьи об искусстве.– М.,– 1970.

 8. Волков Н. Композиция в живописи.– М.,– 1977.

 9. Волков Н. Цвет в живописи.– М.,– 1984.

 10. Гомбрих Э. История искусства. – М., -1998.

 11. Гомбрих Э. О задачах и границах иконологии // Советское искусствознание - М., -1990.

 12. Кандинский В. Избранные труды по теории искусства. В 2-х тт.-М., Гилея.-2001.

 13. Кристеллер П. История европейской гравюры. Пер. А.С. Петровского.– М.-Л.– 1939.

 14. Очерки по истории и технике гравюры.– М.,– 1987.

 15. Либман М. Иконология // Современное искусство – знание за рубежом. – М., -1964, -стр. 63-76.

 16. Панофски Э. Ренессанс и "ренессансы" в искусстве Запада. – М.: Искусство, - 1998.

 17. Панофски Э. Idea. – С.-Петербург, - 1999.

 18. Попов Ч. Эстетические проблемы иконологии // Советское искусствознание. Вып. 25. –М.-1989.

 19. Раушенбах Б. Пространственные построения в живописи. Очерк основных методов.– М.,– 1980.

 20. Соколов М.Н. Иконология // Культурология XX век. Энциклопедия. – стр.227-249.

 21. Шестаков В.П. Эрнст Гомбрих и венская школа истории искусства // Вопросы философии. – 2001. - №7. –С.129-138.

 22. Артега-і-Гассет, Хосе. Вибрані твори. – К, 1994.


Додаткова література (поглиблене вивчення курсу).


 1. Авангард, остановленный на бегу. Альбом.–Л., 1989.

 2. Алпатов М. Композиция и живопись.– М.-Л.,– 1940.

 3. Вагнер Г. Канон и стиль в древнерусском искусстве.– М.,– 1987.

 4. Волошин М. Устремления новой французской живописи // Лики творчества. – Л., 1988.– С.239-257.

 5. Дали С. Дневник одного гения.– М.,– 1991.

 6. Гильдебранд А. Проблема формы в изобразительном искусстве // Сборник статей / Пер. Н.Б. Розенфельда и В.А. Фаворского.– М.,– 1913.

 7. Даниэль С. Картина классической эпохи. Проблема композиции в западноевропейской живописи 17 века.– Л., 1986.

 8. Жегин Л. Язык живописного произведения (Условность древнего искусства).– М.,– 1970.

 9. Жукова Е. Пространство, движение, ритм. О структуре произведений П.В. Митурича. // Панорама искусств 4.– М.,– 1981.– С.179-193.

 10. Казимир Малевич. Каталог выставки.– Л.10.11. 1988 – 18. 12. 1988, М., 29.12.1988 – 10.02.1989., Амстердам, 5.03.1989 – 29.05.1989.

 11. Каменский А. Минас Аветисян. // Панорама искусств 10.– М.,– 1987.– С. 149-167.

 12. Кандинский В. Каталог выставки.– Л., 1989.

 13. Коваленко Г. Александра Экстер.– М.:Галарт,– 1993.

 14. Кон-Винер. История стилей изящных искусств.– М., 1916/

 15. Лобановский Б. Пути к монументальному творчеству // Творчество,– 1968.– №5.– 13с.

 16. Лотман Ю. Структура художественного текста.– М.,– 1970.

 17. Лотман Ю. Каноническое искусство как информационный парадокс // Статьи по типологии культуры.– Тарту, 1970.– С. 19-28.

 18. Мочалов Л. О систематике типов пространственного построения картины // Советское искусствознание '78.– Вып.2.– М.,– 1979.– С. 295-313.

 19. Николетта Мислер, Джон Э. Боулт. Филонов. Аналитическое искусство./ Пер.А.И. Ильф.– М.,– 1990.

 20. Раппопорт А. Межпредметное пространство. // Советское искусствознание '82.– Вып.2(17).– М.,– 1984.– С. 274-293.

 21. Eisler C. Kungestgeschichte “American style”: a study in migration. // The intellectual migration. Europe and America. 1930-1960.– Cambridge (Mass.). 1969.– 603p.

 22. Gray Camilla. The great Experiment: Russian Art 1863-1922.– New York: Harry N. Abrams.

 23. Рanofsky E.Aufsatze zu Grundfrsgen der Kunstwissenshaft.– Berlin. 1964.


Завдання по самостійній роботі.

Реферативні опрацюваня прешоджерел.


 1. Проблема кольору та колориту за листами Вінсента Ван Гога.

 2. Основні формальні елементи образотворчої композиції за концепцією О. Богомазова.

 3. Історія мистецтва як історія стилів (за концепціями “іконології” Вінда).

 4. Мистецтвознавча концепція А.Варбурга.

 5. Мистецтвознавчий “формальний метод” Г. Вельфліна.

 6. Засадничі принципи Э. Панофського.

 7. Метафізика кольору за В. Кандинським.

 8. Обгрунтування “дегуманізації мистецтва” Ортегі-і-Гассета.

 9. Ф. Шміт та його концепція історії мистецтва (діяльність в Харкові).

 10. Визначення поняття “національний стиль”.

 11. Формально-стилістичні концепції в мистецтвознавстві України 20-х років.

 12. Естетична функція мистецтва та образотворчий гедонізм.

 13. Світоглядне підгрунтя та формальні засоби “Другої селянської серії” К. Малевича.

 14. Іконопис. Канон, мета та художній результат.

 15. Змістовність живописної форми (за В. Кандинським та О. Богомазовим).

 16. Гештальт – художня провокація. (на матеріалах співбесід з художниками).

 17. Трансформація європейського кубізму у творчості А. Екстер.

Перелік навчальних елементів,

які включені до комплексних кваліфікаційних завдань.


^ Умови визначення навчального рейтингу.

Робота в триместрі – 70 б.

Іспит – 30 б.


Разом –100 б.І. Робота в триместрі

Види робіт

Іх кіль-кість
^
Максимум балів за 1
Умови отримання

Разом

1.Семінари

3 них


колоквіум (письмове опитування)

6


(1)

12 (Присутність на практичній екскурсії)

4 х 7 = 28 (Змістовна відповідь)


10

40


10

2.Реферат

1

10

10

3. Контрольна робота

1

5

5

4. Участь в науковій роботі
5

5

Разом.

8
70

ІІ. Іспит

 1. Співбесіда за темами письмових робіт.

 2. Відповідь на питання білету

1


1

За правильну відповідь

10


20

Разом.

2
30100


Професор О.Петрова
Схожі:

\"Києво-Могилянська академія\" Кафедра культурології Робочий тематичний план навчальної дисципліни iconНаціональний університет ”києво-могилянська академія” Кафедра філософії та релігієзнавства робочий тематичний план навчальної дисципліни „естетика”
Мета курсу – познайомити студентів з основними поняттями і проблемами естетики, сформувати теоретичний базис та навички аналізу явищ...
\"Києво-Могилянська академія\" Кафедра культурології Робочий тематичний план навчальної дисципліни iconНаціональний університет ”києво-могилянська академія” Кафедра філософії та релігієзнавства робочий тематичний план навчальної дисципліни „естетика”
Мета курсу – познайомити студентів з основними поняттями і проблемами дисципліни „естетика”, сформувати теоретичний базис для критичного...
\"Києво-Могилянська академія\" Кафедра культурології Робочий тематичний план навчальної дисципліни iconНаціональний університет ”києво-могилянська академія” Кафедра філософії та релігієзнавства робочий тематичний план навчальної дисципліни „естетика”
Мета курсу – познайомити студентів з основними поняттями та проблемами сучасної естетики, сформувати теоретичний базис для аналізу...
\"Києво-Могилянська академія\" Кафедра культурології Робочий тематичний план навчальної дисципліни iconНаціональний університет “києво-могилянська академія” Кафедра української мови робочий тематичний план
Тема Лекція. Синтаксис як розділ мовознавства. Місце синтаксису в мові як системі систем
\"Києво-Могилянська академія\" Кафедра культурології Робочий тематичний план навчальної дисципліни iconНаціональний університет “києво-могилянська академія” Кафедра загально-правових наук робочий тематичний план
Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности. – М.: Международные отношения, 1999
\"Києво-Могилянська академія\" Кафедра культурології Робочий тематичний план навчальної дисципліни iconНаціональний університет «києво-могилянська академія» Кафедра економічної теорії Робочий тематичний план історія економічних учень
Наступні курси: «Економічна теорія», «Політична економія», «Макроекономіка», «Мікроекономіка»
\"Києво-Могилянська академія\" Кафедра культурології Робочий тематичний план навчальної дисципліни iconНаціональний університет «києво-могилянська академія» Кафедра філософії та релігієзнавства робочий тематичний план навчальної дисципліни епістемологі я
Центральне місце серед досліджуваної тематики належить проблемам духовності як визначальним в усій епістемологічній тематиці. Основне...
\"Києво-Могилянська академія\" Кафедра культурології Робочий тематичний план навчальної дисципліни icon“києво-могилянська академія” Кафедра математики Робочий тематичний план фен
Будуть розглядатись основні методи прикладного статистичного аналізу. Використання їх для обробки економічних даних демонструватиметься...
\"Києво-Могилянська академія\" Кафедра культурології Робочий тематичний план навчальної дисципліни iconНаціональний університет “києво – могилянська академія” Кафедра хімії Робочий тематичний план на 2009-2010 навчальний рік
Курс аналітичної хімії має підрозділи: загальна теоретична частина, якісний аналіз
\"Києво-Могилянська академія\" Кафедра культурології Робочий тематичний план навчальної дисципліни iconНаціональний університет “києво – могилянська академія” Кафедра хімії Робочий тематичний план на 2007-2008 навчальний рік
Курс аналітичної хімії має підрозділи: загальна теоретична частина, якісний аналіз
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи