Перелік електронних наукових фахових видань України icon

Перелік електронних наукових фахових видань України
Скачати 134.01 Kb.
НазваПерелік електронних наукових фахових видань України
Дата29.06.2013
Розмір134.01 Kb.
ТипДокументи


Перелік

електронних наукових фахових видань УкраїниНазва видання


Засновник

(співзасновники)

Галузі науки

Веб-сайт

1

Актуальні питання біології, екології та хімії

Запорізький національний університет


біологічні

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Apbeh/index.html ; http://sites.znu.edu.ua/bio-eco-chem-sci

2

^ Вісник Вищої ради юстиції

Вища рада юстиції, Національний університет “Одеська юридична академія”


юридичні

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Vvryu/index.html ;

http://www.vru.gov.ua/index.php?u,visu,visnicku

3

^ Вісник кредитно-економічного факультету Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

Державний вищий навчальний заклад “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”


економічні

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Vke/index.htmll

4

^ Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України

Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького


педагогічні, психологічні

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Vnadps/index.html

5

^ Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

Східноукраїнський державний університет


технічні, економічні, історичні

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Vsunud/index.html

6

^ Демократичне врядування

Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України


економічні, державне управління

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/DeVr/index.html

7

^ Державне будівництво

Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України


державне управління

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/DeBu/index.html ; http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/index.html

8

^ Державне управління: теорія та практика

Національна академія державного управління при Президентові України


державне управління

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Dutp/index.html

9

Державне управління: удосконалення та розвиток

Рада по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук України,

^ ТОВ “ДКС ЦЕНТР”


державне управління

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Duur/index.html ; http://www.dy.nayka.com.ua

10

^ Економіка: реалії часу

Одеський національний політехнічний університет


економічні

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/econrch/index.htm ; http://www.economics.opu.ua

11

^ Економіка. Управління. Інновації.

Серія: економічні науки

ДУ “Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України”,

Житомирський державний університет імені Івана Франка


економічні

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/eui/index.html

12

Ефективна економіка

Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України,

^ ТОВ “ДКС ЦЕНТР”


економічні

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/EfEk/index.html ; http://www.economy.nayka.com.ua/index.php

13

^ Європейські студії і право

Національний університет “Одеська юридична академія”,

Українська асоціація європейських студій


юридичні

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/esp/index.html ; http://url.eu/journal

14

^ Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України

Національний університет державної податкової служби України


економічні

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Znpnudps/index.html

15

Інформаційні технології і засоби навчання

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Університет менеджменту освіти НАПН України


педагогічні

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/index.html ; http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/index

16

Історія науки і біографістика

Державна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук України


історичні, сільськогосподарські

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/INB/Title/index.html

17

^ Когниция, коммуникация, дискурс


Cognition Communication Discourse

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна


філологічні (мовознавство)

https://sites.google.com/site/cognitiondiscourse/o-zurnale

18

^ Народна освіта

Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів,

Інститут педагогіки АПН України, Міжнародний освітній фонд імені Ярослава Мудрого


педагогічні

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/NarOsv/index.html ; http://www.narodnaosvita.kiev.ua

19

^ Науковий вісник Донбасу.

Серія “Педагогічні науки”

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка,

Донбаський державний технічний університет


педагогічні, технічні

http://alma-mater.lnpu.edu.ua/magazines/elect_v/ ; http://www.dgma.donetsk.ua/science_public/science_vesnik/TITUL.html

20

^ Наукові вісті Далівського університету

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля


технічні, економічні

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Nvdu/index.html

21

^ Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природокористування України

Національний університет біоресурсів і природокористування України


сільськогосподарські, ветеринарні, біологічні, технічні

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Nd/index.html ; http://nd.nauu.kiev.ua

22

^ Научный Вестник Донбасской государственной машиностроительной академии

Донбасская государственная машиностроительная академия


економічні, технічні

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/VDDMA/index.html

23

^ Національне господарство України: теорія та практика управління

Державна установа “Інститут економіки та прогнозування НАН України”


економічні

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/NacGosp/index.html

24

^ Освітологічний дискурс

Київський університет імені Бориса Грінченка


педагогічні

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/osdys/index.html

25

^ Підводні дослідження: Археологія. Історія. Дайвінг

ГО “Інститут підводних досліджень”, Національний заповідник “Хортиця”,

Інститут археології НАН України


історичні

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Pdaid/index.html

26

^ Право та управління

Національний університет державної податкової служби України


юридичні, державне управління

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/prtup/index.html

27

^ Проблеми системного підходу в економіці

Національний авіаційний університет


економічні. технічні

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/index.html

28

^ Проблеми телекомунікацій

Харківський національний університет радіоелектроніки


технічні

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/prtel/index.html

29

^ Публічне адміністрування: теорія та практика

Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України


державне управління

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Patp/index.html

30

^ Соціально-економічні проблеми і держава

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя,

Академія соціального управління


економічні

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Sepid/index.html ; http://sepd.tntu.edu.ua/index.php/uk

31

^ Спортивна наука України

Львівський державний університет фізичної культури


фізичне виховання і спорт

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/SNU/title.html ; http://www.sportscience.org.ua

32

^ Таврійські студії

Республіканський вищий навчальний заклад “Кримський університет культури, мистецтв і туризму”


історичні

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/tavst/index.html

33

^ Теоретичні та прикладні питання державотворення

Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України


державне управління

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/tppd/index.html

34

^ Теорія і практика правознавства

Національний університет “Юридична академія України імені Ярослава Мудрого”


юридичні

http://nauka.jur-academy.kharkov.ua/index.php?option=com_content&view=section&id=20&Itemid=209&lang=uk

35

^ Теорія та методика управління освітою

ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НАПН України


педагогічні

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ttmuo/index.html

36

^ Технології розвитку інтелекту

Лабораторія нових інформаційних технологій Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України


психологія

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/tri/index.html

37

^ Технології та дизайн

Київський національний університет технологій та дизайну


технічні, економічні

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/td/index.html

38

^ Форум права

Харківський національний університет внутрішніх справ


юридичні

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/index.htm

39

^ Часопис Академії адвокатури України

Академія адвокатури України


юридичні

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/index.html

40

^ Часопис Національного університету “Острозька академія”. Серія “Право”

Національний університет “Острозька академія”


юридичні

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Choasp/index.html ; http://lj.oa.edu.ua

41

^ Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління.

Серія 1 : Економіка і управління

Чернігівський державний інститут економіки і управління


економічні

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Chnch_ekon/index.html

42

Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління.

Серія 2 : Техніка і природа

Чернігівський державний інститут економіки і управління


технічні, природничі

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Chnch_tekh/index.html

Схожі:

Перелік електронних наукових фахових видань України iconПерелік електронних наукових фахових видань України
Анали Мечниковського Інституту (Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова амн україни) з медичних наук, 19. 01. 06
Перелік електронних наукових фахових видань України iconПерелік електронних наукових фахових видань України
Вісник Національного університету кораблебудування, засновником якого є Національний університет кораблебудування імені адмірала...
Перелік електронних наукових фахових видань України iconДо оформлення статті для електронного видання
Постановою Президії вак україни від 27 травня 2009 р. №2-05/2 видання внесено до Переліку електронних наукових фахових видань України...
Перелік електронних наукових фахових видань України iconПерелік наукових фахових видань україни, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора І кандидата наук
move to 2022-4345
Перелік електронних наукових фахових видань України iconПерелік наукових фахових видань україни, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора І кандидата наук
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут мон україни
Перелік електронних наукових фахових видань України iconАлфавітний перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук
Авіаційно-космічна техніка І технологія (Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "хаі" мон україни)
Перелік електронних наукових фахових видань України iconПерелік наукових фахових видань України (станом на 25. 01. 2013 р.) (витяг)
Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю рнбо україни
Перелік електронних наукових фахових видань України iconПерелік фахових видань та умови публікації наукових статтей в них
move to 1155-15974
Перелік електронних наукових фахових видань України iconПерелік наукових медичних фахових видань україни
Львівський медичний часопис (Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького)
Перелік електронних наукових фахових видань України iconВимоги до матеріалів
Вак україни у переліку №20 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи