Марія Іванівна Пентилюк 81. 2Укр П25 Актуальні проблеми сучасної лінгводидактики Збірник статей Київ icon

Марія Іванівна Пентилюк 81. 2Укр П25 Актуальні проблеми сучасної лінгводидактики Збірник статей Київ
Скачати 53.28 Kb.
НазваМарія Іванівна Пентилюк 81. 2Укр П25 Актуальні проблеми сучасної лінгводидактики Збірник статей Київ
Дата02.10.2012
Розмір53.28 Kb.
ТипКнига

Марія Іванівна Пентилюк 81.2Укр

П25


Актуальні проблеми

сучасної лінгводидактики


Збірник статей


Київ

«Ленвіт»

2011


УДК 811.161.2:378.147:371.214.114

ББК 81.2 Укр

П25


Пентилюк М. I.

Актуальні проблеми сучасної лінгводидактики : збірник

П25 статей - К.: Ленвіт, 2011. - 256 с.

ISBN 978-966-8995-53-8

У збірнику автор пропонує добірку наукових статей, присвячених актуальним проблемам сучасної української лінгводидактики, напрямам, принципам i методам навчання української мови у вищих i середніх освітніх закладах. Статті друкувалися в останнє десятиліття на сторінках часописів «Дивослово», «Українська мова i література в школі» та збірниках наукових праць Херсонського, Миколаївського, Луганського, Черкаського, Глухівського та Бердянського університетів.

Книга буде корисна викладачам педагогічних університетів, учителям середніх шкіл i студентам.


УДК 811.161.2:378.147:371.214.114

ББК 81.2 Укр

ISBN 978-966-8995-53-8 © Пентилюк М. I., 2011


Моїм колегам

однодумцям i послідовникам присвячую

Автор


3мicт

I. Загальні питання лінгводидактики

Теоретичні орієнтири сучасної української лінгводидактики 6

Розвиток української лінгводидактики в контексті Державного

стандарту базової і повної освіти в Україні 16

Стандартизація мовної освіти i завдання вчителя-словесника .25

Генетичні i функціональні особливості української мови 32

Рідна мова — основа гуманізації освіти .36

Концептуальні засади навчання рідної мови .43

Компетентнісний підхід до формування мовної особистості

в євроінтеграційному контексті………………………………..… 49

Формування мовної особистості учня - важлива проблема

сучасної лінгводидактики .57

Принципи побудови нових підручників .63

Особливості навчання української мови

в російськомовному середовищі …….... 68


^ II. Проблеми шкільної методики навчання української мови

Когнітивна та комунікативна методика навчання мови

в середній школі .71

Мовна особистість учня в проспекції мовленнєвого спілкування......... 80

Проблеми уроку української мови в сучасній лінгводидактиці…….. ..84


3


Текстоцентричний аспект формування риторичних умінь

i навичок учнів ….96

Основні напрями мовленнєвого розвитку учнів середньої школи ...108

Сучасний урок української мови: технологічний аспект .…118

Особливості змісту уроку мови ….123

Традиційність чи модернізація підручника? ….131

Уроки зв'язного мовлення чи розвитку комунікативних умінь

i навичок? ….137

Навчання лексикології i фразеології української мови

у школах з російською мовою викладання ….146

Система лексичних вправ - важливий зaci6

мовленнєвого розвитку учнів російськомовних шкіл ….154

^ III. Лінгводидактика вищої школи

Завдання вищої школи в підготовці майбутнього

вчителя-словесника в умовах стандартизації освіти ….161

Наукові засади формування професійного мовлення студентів-

філологів ….167

Роль лінгвістики тексту у фаховій підготовці
майбутнього вчителя-філолога:
психолінгвістичний i культуромовний аспекти .…174

Психологічне підґрунтя професійного становлення майбутніх

учителів-словесників .…183

Проблеми професійної підготовки студентів-філологів

(засвоєння лінгводидактичної термінології) .…192

Культуромовний аспект підготовки майбутнього

вчителя-філолога в білінгвальному середовищі .…201

Концепція когнітивної методики навчання української мови .…215

Концептуальні засади комунікативної методики навчання

української мови , .….226

Концепція профільного навчання української мови

в 10-12 класах .….238

Шлях від учителя до відомого ученого .….249

4


ПЕРЕДМОВА

«Доля — не випадковість, а предмет вибору», — свого часу писав Плавт. Пов'язавши свою долю зi Словом, з методикою, Марія Іванівна Пентилюк щедро дарує свої знання, досвід, душевне тепло учням, студентам, учителям. Вона вміє наснажувати колег своєю невичерпною енергією, потужними інтелектуальними імпульсами, цікавими науковими ідеями. Ґрунтовні наукові розвідки, підручники, посібники, статті Mapiї Іванівни стали для багатьох методистів важливим орієнтиром у бурхливому науковому морі.

У новій книжці вміщено наукові статті, присвячені актуальним проблемам сучасної української лінгводидактики середньої та вищої школи. Потреба в такій книжці очевидна: колеги й учні мають змогу опанувати цікаві публікації відомого вченого.

Доцільним видається розташування матеріалу за тематичним принципом, оскільки зi6paнi в такий спосіб студії зручні для опрацювання. Матеріали яскраво представляють різнобічність i глибину, системність i цілісність наукового пошуку дослідниці.

Перший розділ «Загальні питання лінгводидактики» присвячений актуальним питанням лінгводидактики — стандартизації мовної освіти, формуванню мовної особистості, принципам побудови сучасних підручників тощо.

У другому розділі «Проблеми шкільної методики навчання української мови» подано короткий аналіз понять i визначень методичних категорій, описано сучасний стан вивчення проблеми. Заслуговує на увагу висвітлення основних напрямів мовленнєвого розвитку учнів середньої школи, особливостей змісту уроків мови, лінгводидактичного потенціалу підручника.

Виділення в окремий розділ проблеми «Лінгводидактика вищої школи» свідчить про глибоке розуміння автором специфіки викладання мовознавчих дисциплін у вишах. Цікавими й оригінальними є розвідки, присвячені проблемам професійної підготовки студентів-філологів.

Концепції когнітивної, комунікативної методики, профільного навчання української мови не тільки дають відповіді на багато важливих запитань, а й визначають перспективи подальших лінгводидактичних досліджень.

Книжка допоможе оволодіти основами теорії методики, усвідомити сутність методичних явищ i набути практичних умінь викладати українську мову.

Прочитання цієї книги збагатить студентів, учителів-словесників, педагогів вищої школи.

Доктор педагогічних наук,професор О. М. Горошкіна

Схожі:

Марія Іванівна Пентилюк 81. 2Укр П25 Актуальні проблеми сучасної лінгводидактики Збірник статей Київ icon«Актуальні проблеми сучасної медичної психології» 19-20 квітня 2012 київ, україна інформаційний лист-запрошення шановні колеги!
Національного медичного університету імені О. О. Богомольця буде проходити шоста науково-практична конференція студентів та молодих...
Марія Іванівна Пентилюк 81. 2Укр П25 Актуальні проблеми сучасної лінгводидактики Збірник статей Київ icon«Актуальні проблеми сучасної медичної психології» 19-20 квітня 2012 київ, україна інформаційний лист-запрошення шановні колеги!
Національного медичного університету імені О. О. Богомольця буде проходити шоста науково-практична конференція студентів та молодих...
Марія Іванівна Пентилюк 81. 2Укр П25 Актуальні проблеми сучасної лінгводидактики Збірник статей Київ icon«Актуальні проблеми сучасної медичної психології» 19-20 квітня 2012 київ, україна інформаційний лист-запрошення шановні колеги!
Національного медичного університету імені О. О. Богомольця буде проходити шоста науково-практична конференція студентів та молодих...
Марія Іванівна Пентилюк 81. 2Укр П25 Актуальні проблеми сучасної лінгводидактики Збірник статей Київ iconПроблеми розвитку інноваційної діяльності підприємств в україні та шляхи їх вирішення дроздовська Христина Миронівна, керівник Шмигельська Марія Іванівна, Вишнянський коледж лнау
Дроздовська Христина Миронівна, керівник Шмигельська Марія Іванівна, Вишнянський коледж лнау
Марія Іванівна Пентилюк 81. 2Укр П25 Актуальні проблеми сучасної лінгводидактики Збірник статей Київ icon«Актуальні проблеми сучасної медичної психології» 19-20 квітня 2012 київ, україна інформаційний лист-запрошення шановні колеги!
move to 849-14168
Марія Іванівна Пентилюк 81. 2Укр П25 Актуальні проблеми сучасної лінгводидактики Збірник статей Київ iconМ. Київ II міжнародна науково-практична конференція
України запрошує Вас взяти участь у II міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми сучасної філології», яка відбудеться...
Марія Іванівна Пентилюк 81. 2Укр П25 Актуальні проблеми сучасної лінгводидактики Збірник статей Київ iconМ. Київ II міжнародна науково-практична конференція
України запрошує Вас взяти участь у II міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми сучасної філології», яка відбудеться...
Марія Іванівна Пентилюк 81. 2Укр П25 Актуальні проблеми сучасної лінгводидактики Збірник статей Київ iconМіжнародна науковО-практична конференція «Актуальні питання сучасної медицини: наукові дискусії»
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної медицини: наукові дискусії»,...
Марія Іванівна Пентилюк 81. 2Укр П25 Актуальні проблеми сучасної лінгводидактики Збірник статей Київ iconУпровадження європейськ
Головань М. С. Упровадження європейської кредитно-трансферної системи як інноваційної технології організації навчання / М. С. Головань...
Марія Іванівна Пентилюк 81. 2Укр П25 Актуальні проблеми сучасної лінгводидактики Збірник статей Київ iconО. Р. Гладченко Сумський державний університет
Библиографическое описание: Гладченко О. Р., Ярмак Л. П. Структура англомовної презентації [Текст]/О. р. Гладченкоб Л. П. Ярмак//...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи