Апн україни Член-кореспондент Академії педагогічних наук України Віктор Костянтинович Сидоренко icon

Апн україни Член-кореспондент Академії педагогічних наук України Віктор Костянтинович Сидоренко
НазваАпн україни Член-кореспондент Академії педагогічних наук України Віктор Костянтинович Сидоренко
Сторінка1/5
Дата08.08.2012
Розмір0.49 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5


Міністерство освіти і науки України

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Наукова бібліотека

Інститут професійної освіти АПН України


Член-кореспондент Академії педагогічних наук України

Віктор Костянтинович Сидоренко


Біобібліографічний покажчик


Київ – 2007

УДК 372.833.1:372.874.4 :378


ББК 74.268:74.266.5 : 74.58


С34 Член-кореспондент Академії педагогічних наук України Віктор Костянтинович Сидоренко: Біобібліографічний покажчик /Упоряд. Н.І.Тарасова, Г.І.Шаленко; Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. Наукова бібліотека; Інститут професійної освіти АПН України. - К.: НПУ, 2007. - 28 с.; портрет. - Серія «Вчені НПУ імені М.П.Драгоманова».


Біобібліографічний покажчик серії „Вчені НПУ імені М.П.Драгоманова” присвячений 55-річчю від дня народження і 30-річчю науково-педагогічної діяльності члена-кореспондента Академії педагогічних наук України, директора Інституту професійної освіти АПН України, доктора педагогічних наук, завідувача кафедри методики трудового навчання та креслення Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, відомого в Україні вченого, професора Віктора Костянтиновича Сидоренка.

Покажчик містить: нарис життя і науково-педагогічної творчості, покажчик основних друкованих праць, інформацію про наукову школу вченого, літературу про професора В.К.Сидоренка, іменний покажчик.


Упорядник Н.І.Тарасова,Г.І.Шаленко

Відповідальна за випуск Л.В.Савенкова

Комп’ютерне редагування О.В.Пекур


©Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова, 2007.
Член-кореспондент АПН України, директор Інституту професійно-технічної освіти АПН України, доктор педагогічних наук, завідувач кафедри методики трудового навчання та креслення Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова,

професор Віктор Костянтинович Сидоренко


^ ВІКТОР СИДОРЕНКО – ВЧЕНИЙ, ПЕДАГОГ


Народився Віктор Костянтинович Сидоренко 27 лютого 1951 року в м. Біла Церква на Київщині. Його дитячі та юнацькі роки пройшли в мальовничому селищі Борове Фастівського району неподалік від Києва.

Найбільшим його захопленням у шкільні роки були книги. Коло його читацьких інтересів було досить широким: художня література, науково-популярні видання про природу і техніку. Були і намагання щось писати самому. Одного разу (це було у восьмому класі) його нарис про сім’ю солдата, що загинув у вирі другої світової війни навіть зацікавив кореспондентів районної газети. А випускний твір у десятому класі він єдиний написав на п’ятірку, що було цілковитою несподіванкою навіть для його вчителів мови та літератури. Темою твору було обрано патріотизм у творчості радянського письменника Олеся Гончара.

Після закінчення в 1968 р. Борівської середньої школи навчався на механічному відділенні Київського технікуму радіоелектроніки, який закінчив у 1971 р. з присвоєнням кваліфікації техніка-технолога за спеціальністю “Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти”. Але зупинятися на отриманій освіті було не в характері Віктора. Диплом технікуму з відзнакою відкрив молодому технологу шлях для продовження навчання на механіко-машинобудівному факультеті Київського політехнічного інституту.

Трудовому загартуванню Віктора Сидоренка в студентські роки сприяли його щорічні поїздки у складі студентських будівельних загонів до північного Казахстану та східного Сибіру. Зовні романтичні поїздки насправді ставали школою життя, формування характеру і громадянської зрілості.

Набуті в технікумі знання та практичні вміння сприяли активній навчальній науково-дослідницькій діяльності Віктора Сидоренка в роки його навчання у Київській політехніці. Вже на третьому курсі він стає співавтором наукових публікацій та технічних винаходів в галузі створення прогресивних металорізальних інструментів, стає неодноразовим переможцем Всесоюзного конкурсу на кращу студентську наукову роботу в галузі технічних наук. Його сміливі на той час ідеї в галузі інструментального виробництва знайшли визнання і підтримку провідними вченими інститутів Проблем матеріалознавства і Надтвердих матеріалів АН України.

Закономірним завершенням навчання в інституті та студентської науково-дослідницької діяльності Віктора Сидоренка став у 1977 р. диплом про вищу освіту з відзнакою за спеціальністю “Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти” та посада інженера науково-дослідного сектору кафедри інструментального виробництва. Перед молодим дослідником відкривалися широкі перспективи проведення досліджень в галузі теорії проектування металорізальних інструментів, оснащених надтвердими синтетичними матеріалами, але доля розпорядилася інакше.

Чи то через збіг обставин, чи незбориме бажання зайнятись викладацькою діяльністю незабаром привели Віктора Сидоренка на новостворену кафедру трудового навчання і креслення Київського державного педагогічного інституту ім. О.М.Горького (нині Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова). Надалі, починаючи з вересня 1977 р., вся його трудова діяльність нерозривно пов’язана з цим провідним педагогічним університетом України, де він пройшов шлях від асистента до професора, завідувача кафедри трудового навчання і креслення. У 1987 р. він став кандидатом педагогічних наук, у 1995 р. – доктором педагогічних наук. З 1988 р. має вчене звання доцента, з 1997 р. – професора. У 2003 р. його обрано членом-кореспондентом Академії педагогічних наук України по відділенню дидактики, методики та інформаційних технологій в освіті. Відмінник освіти України (1995р.).

В.К.Сидоренко глибоко закоханий у науково-педагогічну діяльність. Всім своїм творчим здобуткам він завдячує наполегливій праці та своїм мудрим вчителям і наставникам. Найчастіше серед них він згадує шкільного вчителя Анатолія Митрофановича Дурицького, технікумовського викладача Юрія Петровича Слуцького, інститутського викладача та свого першого наукового наставника Олега Івановича Мойсеєнка.

Професійне зростання та творче становлення В.К.Сидоренка відбувалося під впливом багатьох його особистісних чинників: відданість улюбленій справі, прагнення до самовдосконалення та самоствердження тощо. Вирішальна роль у цьому належить його тісній співпраці упродовж 25 років з відомим вченим-педагогом академіком Д.О.Тхоржевським. Саме наставництву цієї людини з невтомною енергією та невгамовною вдачею завдячує всім своїм досягненням В.К.Сидоренко, який у всьому завжди прагне наслідувати свого вчителя і наставника.

Значний вплив на формування наукового дару Віктора Сидоренка мала його багаторічна співпраця з Всесоюзним науково-дослідним інститутом професійно-технічної освіти (м.Ленінград, 1978-1991рр.) і науково-дослідним інститутом трудового навчання і профорієнтації АПН СРСР (м.Москва, 1980-1992 рр.). Багато в чому власному науковому становленню і зростанню Віктор Сидоренко завдячує багаторазовим зустрічам і підтримці його ідей видатними вченими-педагогами радянської доби П.Р.Атутовим, С.Я.Батишевим,А.П.Біляєвою,В.І.Качнєвим,А.А.Киверялгом,А.О.Кірсановим,М.І.Махмутовим. Вчився і вчиться, переймає досвід Віктор Сидоренко у видатних українських вчених-педагогів В.І.Бондаря, І.А.Зязюна, В.М.Мадзігона, Н.Г.Ничкало.

Викладацька діяльність В.К.Сидоренка тісно пов’язана з творчим пошуком шляхів розв’язання та дослідженням багатьох актуальних педагогічних проблем. Професор В.К.Сидоренко є відомим спеціалістом в галузі загальнотехнічної, трудової та графічної підготовки учнівської і студентської молоді, інтеграційних процесів в освіті. Він є ініціатором проведення в Україні комплексних досліджень в галузі розвитку науково-технічної творчості студентської молоді та методології науково-педагогічних досліджень. Широкого визнання набула його концепція залучення студентської молоді до науково-дослідницької діяльності, втіленням якої стали принципово нові навчальні дисципліни та навчальні посібники з основ наукових досліджень для вищих педагогічних навчальних закладів. Його наукові публікації, навчальні та методичні посібники присвячені актуальним проблемам трудового навчання школярів, їх професійного самовизначення та розумового розвитку.

Професор В.К.Сидоренко має понад 250 наукових та навчально-методичних праць, серед яких монографії, підручники і навчальні посібники для загальноосвітніх шкіл, профтехучилищ та вищих педагогічних закладів освіти з грифом Міністерства освіти і науки України, методичні посібники, навчальні програми, схвалені МОН України. Його чисельні наукові та методичні статті відомі читачам багатьох фахових періодичних видань. Не обходить увагою В.К.Сидоренко використати можливість поділитися своїми думками з різних актуальних освітянських проблем на сторінках тижневиків „Освіта” й „Освіта України”

Визнанням професійного авторитету В.К.Сидоренка стало призначення його головою науково-методичної комісії з трудового навчання та головою секції з трудової підготовки науково-методичної комісії з педагогічної освіти науково-методичної ради МОН України. Очолювані ним комісія та секція вносять вагомий вклад у розробку нормативних навчально-програмних документів з трудового навчання школярів і з підготовки вчителя трудового навчання. Вагомим результатом цієї діяльності стала організація та забезпечення робіт з розробки Державного стандарту освітньої галузі „Технологія”, по створенню концепції і галузевого стандарту ступеневої підготовки вчителя трудового навчання. Як керівник комісії та секції В.К.Сидоренко спрямовує свою енергію на об’єднання зусиль всіх, хто має відношення до проблем трудового навчання в загальноосвітній школі та підготовки вчителя трудового навчання.

Професору В.К.Сидоренку довірено очолювати редакційну колегію фахового журналу „Трудова підготовка в закладах освіти”. Він є головним редактором цього досить відомого в освітянських колах науково-методичного видання. Завдяки його зусиллям за останні роки журнал став справжнім порадником вчителів, методистів, науковців. Разом з тим В.К.Сидоренко є активним членом редакційних колегій цілого ряду центральних та регіональних науково-методичних видань, серед яких „Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки”, „Вісник Київського міжнародного університету. Серія: Педагогічні науки”, „Молодь і ринок” (м.Дрогобич), „Проблеми трудової і професійної підготовки: Науково-методичний збірник” (м.Слов’янськ), „Професійно-технічна освіта”, „Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини”, „Таврійський вісник освіти”, „Ученые записки Крымского государственного инженерно-педагогического университета” тощо.
  1   2   3   4   5

Схожі:

Апн україни Член-кореспондент Академії педагогічних наук України Віктор Костянтинович Сидоренко iconАпн україни Член-кореспондент Академії педагогічних наук України Віктор Костянтинович Сидоренко
Віктор Костянтинович Сидоренко: Біобібліографічний покажчик /Упоряд. Н.І. Тарасова, Г.І. Шаленко; Національний педагогічний університет...
Апн україни Член-кореспондент Академії педагогічних наук України Віктор Костянтинович Сидоренко iconКопиленко Олександр Любимович, д ю. н., член-кореспондент Національної академії наук України, директор Інституту закон
України, голова Комітету Верховної Ради України з питань правосуддя, академік апн україни, президент Одеської національної юридичної...
Апн україни Член-кореспондент Академії педагогічних наук України Віктор Костянтинович Сидоренко iconКопиленко Олександр Любимович, д ю. н., член-кореспондент Національної академії наук України, директор Інституту закон
України, голова Комітету Верховної Ради України з питань правосуддя, академік апн україни, президент Одеської національної юридичної...
Апн україни Член-кореспондент Академії педагогічних наук України Віктор Костянтинович Сидоренко iconОрганізащйний комітет голова оргкомітету
Мельник П. В., д е н., професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, ректор Національного університету...
Апн україни Член-кореспондент Академії педагогічних наук України Віктор Костянтинович Сидоренко iconМ ирон Петрович Горошко фахівець у галузі лісової таксації, лісовпорядкування, лісівництва, доцент, кандидат сільськогосподарських наук, член-кореспондент Лісівничої академії наук України, член Наукового товариства ім
Мирон Петрович Горошко – фахівець у галузі лісової таксації, лісовпорядкування, лісівництва, доцент, кандидат сільськогосподарських...
Апн україни Член-кореспондент Академії педагогічних наук України Віктор Костянтинович Сидоренко iconІван могитич
Академії будівництва України, член-кореспондент Української Академії архітектури, дійсний член ісомоs, заслужений працівник культури...
Апн україни Член-кореспондент Академії педагогічних наук України Віктор Костянтинович Сидоренко iconОсновні наукові напрями та найважливіші проблеми фундаментальних досліджень у галузі природничих, технічних і гуманітарних наук на 2009–2013 рр
Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України, Української академії аграрних наук, Академії медичних наук...
Апн україни Член-кореспондент Академії педагогічних наук України Віктор Костянтинович Сидоренко iconНаціональна Академія педагогічних наук України Інститут соціальної та політичної психології напн україни
Слюсаревський Микола Миколайович, член-кореспондент напн україни, директор іспп напн україни
Апн україни Член-кореспондент Академії педагогічних наук України Віктор Костянтинович Сидоренко iconСво (позначення стандарту) стандарт вищої освіти
Черних Валентин Петрович, доктор хімічних наук, доктор фармацевтичних наук, професор, ректор Національної фармацевтичної академії...
Апн україни Член-кореспондент Академії педагогічних наук України Віктор Костянтинович Сидоренко iconМіністерство освіти І науки України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Наукова бібліотека Кафедра загальної фізики Член-кореспондент апн україни Микола Іванович Шут
Член-кореспондент апн україни Микола Іванович Шут: Біобібліографія / Упоряд. Н.І. Тарасова; Національний педагогічний університет...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи