Інформація про наукову І науково-технічну діяльність Ужгородського національного університету за 2010 рік Схвалено рішенням Вченої ради Ужну від 27 січня 2010 року (протокол №1) Погоджено icon

Інформація про наукову І науково-технічну діяльність Ужгородського національного університету за 2010 рік Схвалено рішенням Вченої ради Ужну від 27 січня 2010 року (протокол №1) Погоджено
НазваІнформація про наукову І науково-технічну діяльність Ужгородського національного університету за 2010 рік Схвалено рішенням Вченої ради Ужну від 27 січня 2010 року (протокол №1) Погоджено
Сторінка1/4
Дата27.07.2013
Розмір0.69 Mb.
ТипІнформація
  1   2   3   4ІНФОРМАЦІЯ

про наукову і науково-технічну діяльність

Ужгородського національного університету

за 2010 рік


Схвалено рішенням Вченої ради УжНУ

від 27 січня 2010 року (протокол № 1)


Погоджено:


Проректор з наукової роботи

проф.Студеняк І.П.


Начальник НДЧ

ст.н.с. Баран М.Ю.


1.Узагальнена інформація про наукову і науково-технічну діяльність

у 2010 році


Наукова діяльність Ужгородського національного університету була спрямована на виконання фундаментальних і прикладних науково-дослідних робіт по пріоритетних напрямках розвитку науки і техніки (за рахунок бюджетних асигнувань, по програмам міжнародного науково-технічного співробітництва, державним науково-технічним програмам, госпдоговорам із замовниками наукової продукції, комплексним кафедральним науковим планам), на підтримку, розвиток та ефективне використання науково-технічного потенціалу університету, підготовку науково-педагогічних кадрів високої кваліфікації, підвищення рівня навчального процесу в університеті.


У 2010 році в університеті виконувалося ^ 92 наукові теми і проекти з річним обсягом фінансування 8 млн. 224 тис.грн. Згідно з тематичним планом МОН України за рахунок коштів загального фонду бюджету у 2010 році виконувалося 54 теми (30 фундаментальних, 24- прикладних) обсягом 6 млн. 402,2 тис.грн., що на 12% більше ніж у 2009 році.

Обсяг надходжень до спеціального фонду бюджету у 2010 році (^ 38 тем і проектів) склав 1 млн. 821,8 тис. грн., що вдвічі перевищує обсяг 2009 року, в т.ч. по коду 2201040 - 1 млн. 508,9 тис.грн., по коду 2201020 - 128 тис.грн., по коду 2201160 - 184,9 тис.грн.

Позабюджетні наукові теми і проекти виконувались за рахунок таких джерел фінансування:

- науковий проект „Біоактивні компоненти в продуктах традиційного харчування” із річним обсягом 558,4 тис.грн. виконувався за рахунок сьомої Рамкової програми Євросоюзу “Ваse food”;

- проект Темпус-Тассіс „Вдосконалення трьохступеневої системи освіти у сфері соціальної роботи в європейських країнах” обсягом 136,7 тис.грн;

- 6 проектів обсягом 160,0 тис.грн. включені до програм міжнародного науково-технічного співробітництва МОН та Держкомітету з науки, інновацій та інформатизації України (2 українсько-угорські, 1 українсько-литовський, 1 українсько-словацький, 1 українсько-турецький і 1 українсько-французький проекти);

- 3 наукові проекти обсягом 128 тис.грн. виконувалися за рахунок коштів Державного фонду фундаментальних досліджень;

- проект обсягом 99,0 тис.грн. „Проектування і розгортання перманентної референційної ГНСС - станції нового покоління на територіїї Ужгородського національного університету”, яка є складовою частиною інноваційного проекту „Оптимізація мережі перманентних ГНСС-станцій України та дослідна експлуатація центру збору та обробки інформації для забезпечення робіт з геодезії, кадастру та навігації рухомих об’єктів” (розпорядження Президії НАН України № 276 від 26.05.2010 року).


Крім того, за окремими госпдоговорами із замовниками науково-технічної продукції у звітному році виконувалося 27 наукових тем і проектів з річним обсягом 739.7 тис. грн., з яких 7 проектів обсягом понад 165,0 тис. грн. профінансовані іноземними замовниками, в т.ч. за рахунок міжнародних фондів.

Університет приймає участь у різноманітних міжнародних наукових і науково-освітніх програмах і проектах. Зокрема:

- Проект Темпус-Тассіс в рамках програми добросусідства Угорщини, Словаччини та України „Розвиток Берегівської прикордонної польдерної системи в басейні р.Тиса”;

- Проект НАТО „Об’єднання розрізнених телемедійних мереж в єдиний „Укрмеднет” з інтеграцією соціальних сервісів”.

У наукових дослідженнях і розробках згідно з тематичними планами МОН, укладеними договорами і грантами, а також кафедральними темами, що виконуються викладачами за рахунок другої половини робочого дня, приймали участь 810 науково-педагогічних працівників, з яких 107 докторів наук та 466 кандидатів наук. Чисельність штатних працівників НДЧ складає 210 осіб (5 докторів і 56 кандидатів наук). Чисельність працівників, які виконували наукову роботу за сумісництвом, складала в 2010 році: за рахунок коштів загального фонду бюджету – 132 особи (49 докторів і 44 кандидатів наук). Кількість студентів денної форми навчання, що залучалися до виконання НДР з оплатою, складала 7 осіб (3 – за рахунок коштів загального фонду бюджету, 4 – спеціального фонду).


Науковці університету згідно з укладеною угодою здійснюють авторський нагляд за процесом промислового виробництва високоефективного ветеринарного препарату "Моноспорин-ПК" і широкомасштабним експериментом по його впровадженню на ряді птахопідприємств України. На підприємстві ХІПП-Ужгород здійснюється випуск нових розроблених в УжНУ фітопрепаратів для профілактики ряду захворювань. Науково-виробничим приватним підприємством "ВІК" здійснюється виробництво лікарсько-профілактичного бальзаму "Закарпатський”. На підприємстві ТОВ “Реноме” м.Хмельницького впроваджуються адсорбційно чутливі елементи і пристрої для приладів газового аналізу атмосфери.

Вченими і науковцями університету в 2010 році опубліковано:

- 36 монографій, 4 підручники з грифом МОН;

- 54 навчальні посібники, з яких 6 - з грифом МОН України;

- 1260 публікацій (статей) в наукових виданнях, в т.ч. 430 – у зарубіжних виданнях.

За результатами наукових досліджень в університеті видано 15 збірників матеріалів наукових конференцій, 20 Наукових вісників та 7 збірників наукових праць УжНУ, з яких 4 є фаховими виданнями.

Згідно із рейтингом, складеним Національною бібліотекою України ім.В.Вернадського за даними міжнародної наукометричної бази „Scopus” і розрахованим за індексом Гірша по числу цитувань наукових публікацій вчених університету у 2010 році, Ужгородський національний університет посідає 8 місце серед університетів України.

На базі університету в 2010 році проведено 35 наукових конференції, з яких 22 – міжнародні.


За результатами завершених досліджень і розробок у 2010 році університет отримав 68 охоронних документів на об’єкти інтелектуальної власності, в тому числі: 24 патенти України на винаходи та 44 патенти на корисні моделі. У Держпатент України у 2010 році подано 103 заявки на винаходи і корисні моделі. У 2010 році університет отримав 2 ліцензії на право використання винаходів, а саме „Спосіб хроматографічного визначення вмісту первинних амінів” та „Спосіб спектрофотометричного визначення загального вмісту первинних амінів”. Крім того, в Державний департамент інтелектуальної власності направлено клопотання на оформлення ліцензії на винахід „Композиція інгредієнтів бальзаму “Закарпатський бальзам “Легенда Карпат”.

У 2010 році Ужгородський національний університет приймав участь у п’яти міжнародних виставках, а саме:

1. 24-26 лютого 2010 року (м. Київ) – ХІІІ Міжнародна виставка навчальних закладів “Сучасна освіта в Україні – 2010”. Ужгородський національний університет отримав срібну медаль у номінації “Крок в майбутнє – післядипломна освіта”. Окрім того, УжНУ було нагороджено Дипломом за високі творчі досягнення в інноваційному оновленні національної системи освіти, а ректору університету Миколі Вегешу – висловлено Подяку за плідну організаторську і творчу роботу з інноваційного розвитку освіти України.

2. 17-19 березня 2010 року (м. Київ) – Міжнародна виставка-презентація “Сучасні навчальні заклади – 2010”. Ужгородський національний університет було нагороджено Дипломом за вагомий внесок у модернізацію національної системи освіти, а ректора УжНУ професора Миколу Вегеша – Почесною грамотою за творчу організаторську роботу по розвитку сучасної національної системи освіти.

3. 15-17 квітня 2010 року (м. Київ) Міжнародна виставка Освіта та кар’єра” Ужгородський національний університет було нагороджено Дипломом за інноваційний розвиток освіти та сучасні педагогічні технології.

4. 28 вересня - 1 жовтня 2010 року (м. Київ) Міжнародний форум “Інновації та високі технології”, виставковий центр “КиївЕкспоПлаза”. В експозиції “Hi-Tech Наука і Освіта” була представлена “Установка для створення аерозолів кам’яної солі”, яка може створювати ефект соляних шахт у будь-якому замкненому приміщенні. Розробка відзначена Дипломом Міжнародного форуму “Інновації та високі технології”, організованому Національною академією наук України, Державним комітетом України з питань науки, інновацій та інформатизації, Міністерством освіти і науки України і планується до серійного виробництва та впровадження в лікарняно-профілактичних установах регіону.

5. 12-15 жовтня 2010 року (м. Київ) одержано Диплом за активну участь у XIX Міжнародній виставці “Охорона здоров’я 2010” (за цикл робіт по лазерній хірургії).


У плані підготовки наукових кадрів високої кваліфікації в університеті функціонують 4 спеціалізовані вчені ради по захисту дисертацій із 8 спеціальностей, в т.ч. 2 докторські - із історичних та фізичних наук. Підготовку дисертацій за 54 спеціальністями у 2010 році здійснювали 3 докторанти і 238 аспірантів, з яких 125 – з відривом від виробництва. У 2010 році відкрито аспірантуру за такими спеціальностями – травматологія, онкологія, стоматологія, порівняльне літературознавство, фізична реабілітація, а також отримано дозвіл на прийом до аспірантури з мікробіології.


Протягом 2010 року співробітниками університету захищено 40 кандидатських і 2 докторські дисертації (Чобей С.М. та Жулканич С.М.). Вчені звання доцента отримали 5 працівників університету, ст.н.співробітника - 3 чоловік. Проф. Голомб Л.Г. стала Заслуженим працівником освіти України, доц. Цмур Ю.Ю. - Заслуженим винахідником України.


У 2010 році молодими вченими УжНУ здобуто стипендію Кабінету Міністрів для найталановитіших молодих вчених (доц., к.б.н. Куртяк Ф.Ф.); премією Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок нагороджені троє молодих вчених УжНУ - Ніколайчук М.В., Чопей К.І., Гойдаш І.М. за роботу „Вивчення шлунково-кишкових і кардіоваскулярних уражень, обумовлених нестероїдними протизапальними препаратами, та ефективності цитопротекторних посередників за ревматоїдного артриту та остеопорозу”.


Аналіз кількісних показників наукової діяльності свідчить про суттєве збільшення обсягів позабюджетного фінансування (на 100%) наукових розробок і досліджень, зумовлене активізацією міжнародного наукового співробітництва вчених університету, зокрема плідною організаторською діяльністю створеного при УжНУ Центру транскордонного наукового співробітництва, який призначений координатором НІЦ по Західному регіону).

З метою прискорення реального впровадження завершених розробок університету інноваційного спрямування, виконання конструкторсько-технологічних етапів роботи, моніторингу потреб регіону в високотехнологічних розробках слід покращити координацію планів наукових досліджень з місцевими органами влади та регіональними суб’єктами господарювання, а також реалізувати заходи по вдосконаленню науково-виробничої інфраструктури (створення регіональних дослідницьких центрів, наукових парків, тощо). До вирішення вказаних проблем залучено новостворений науково-впроваджувальний підрозділ університету – НДІ засобів аналітичної техніки. В січні 2011 року Вченою радою УжНУ затверджено Програму інноваційної діяльності університету, яка має стати основою діяльності створюваного при УжНУ Наукового парку.

Невирішеними залишаються проблеми поновлення і вдосконалення матеріально-технічної бази наукових досліджень.


Загалом плани наукових досліджень і розробок в УжНУ на 2010 рік виконані і їх кількісні та якісні показники мають тенденцію до зростання.

^ 2. Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних і гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня


В галузі фізико-математичних наук по темі „Незвичайні закони дисперсії для носіїв заряду та нові ефекти в складних шаруватих напівпровідників” (керівник - проф. Берча Д.М.) вперше досліджено особливості колективних процесів в напівпровідниковій плазмі кристалу In4Se3, встановлена роль низькоенергетичної непараболічності в реалізації плазмово-електричного ефекту. З метою підтвердження можливості використання селенідів індію для генерації світла проведені розрахунки коефіцієнта підсилення в області енергій, близькій до ширини забороненої зони. За результатами досліджень у 2010 році опубліковано 4 статті в міжнародних фахових виданнях (Phys. Stat. Sol., J. оf Thermoelectricity), проголошено 2 доповіді на міжнародних конференціях, представлено до захисту докторську дисертацію Л.Ю.Хархаліс. Результати впроваджено в навчальний процес (використовуються при викладанні курсів „Кристалооптика” та „Фізика критичних явищ”), за тематикою виконується ряд дипломних і курсових робіт.

По темі „^ Халькогенідні кристали та нанокомпозити для адаптивного керування лазерним випромінюванням ближнього ІЧ діапазону” (керівники - член-кор. НАН України, проф.Височанський Ю.М., проф.Грабар О.О.) встановлено фізичні механізми змін фізичних параметрів кристалів Sn2P2S6 внаслідок їх легування атомами Ge, Te, Sb, Іn. Вперше досліджено температурну поведінку термодинамічного параметру Грюнайзена та його складових від акустичних і оптичних фононів, встановлено негативний вклад низькоенергетичних оптичних мод у параметри кристалів в сегнетофазі. Реалізовано оптичні схеми самоспряження лазерної хвилі для акустооптичної діагностики біологічних об’єктів. По матеріалах досліджень у 2010 році видано колективну монографію „Діелектрична та акустооптична спектроскопія складних кристалів CuInP2S(Se)6” (видавництво Nova Science Publishers, Нью-Йорк), опубліковано 8 наукових статей у провідних міжнародних журналах, проголошено 9 доповідей на міжнародних конференціях в Німеччині, Японії, Чехії, Литві, захищена 1 кандидатська дисертація. Матеріали впроваджено в навчальний процес в курсах „Фізика твердого тіла”, „Активні діелектрики” та „Матеріали електронної техніки”, видано навчальний посібник з грифом МОНУ, за тематикою роботи виконано 8 дипломних і бакалаврських робіт.

По темі „Релятивістська версія асимптотичної теорії процесів з перерозподілом при повільних іон-іонних та іон-атомних зіткненнях” (керівник - проф. Лазур В.Ю.) побудований узагальнений гамільтоніан Дірака-Брайля, який дає можливість з’ясувати принципові особливості і механізми процесів з перерозподілом, врахувати орбітальні і спінові ступені вільності атомних електронів, а також ефекти запізнювання взаємодії двох квазімолекулярних електронів. Розроблено метод отримання нових інтегральних співвідношень, які пов’язують між собою асимптотичні розв’язки релятивістської задачі двох віддалених кулонівських центрів для різних областей руху електронів. Одержані результати представляють значний науково-практичний інтерес для вирішення проблем керованого термоядерного синтезу, створення короткохвильових лазерів, спектроскопічної діагностики плазми в рентгенівському діапазоні, які розробляються зокрема в ХФТІ НАНУ, ІТФ ім.Боголюбова, ІЕФ НАНУ. За результатами досліджень у 2010 році опубліковано 12 наукових статей, в т.ч. 8 в зарубіжних фахових журналах (Phys. Rev. A, Int. J. of Modern Physics, ТМФ), проголошено 4 доповіді на міжнародних конференціях, представлено до захисту 3 кандидатські дисертації. Результати робіт впроваджено в навчальний процес, введено нові теми в програми спецкурсів „Теорія атомних зіткнень”, „Основи релятивістської квантової теорії поля” та „Квантова електроніка”, захищено 5 магістерських, 3 дипломні і 7 бакалаврських робіт студентів.

По темі „Дослідження фізичних властивостей об’ємних, мезоскопічних та нанорозмірних суперіонних матеріалів для потреб твердотільної іоніки” (керівники - проф. Студеняк І.П., доц.Біланич В.С.) встановлено механізми впливу розмірних ефектів та різних типів розупорядкування на фізичні властивості суперіонних матеріалів. Розроблено технологію одержання об’ємних, мезоскопічних і нанорозмірних суперіонних матеріалів, а також композитів і керамік на їх основі, запропоновано оригінальні схеми активних елементів твердоелектролітичних джерел енергії. По матеріалах досліджень опубліковано 7 наукових статей в міжнародних виданнях (J. Non-Cryst. Solids, Solid State Jonics, Ferroelectrics, Physics and Chemistry of Solid State), проголошено 19 доповідей на наукових конференціях, зокрема в Словаччині, Латвії, Угорщині, Хорватії. Оригінальні способи і приладові рішення пристроїв захищені 10-ма патентами на винаходи. Результати роботи використані при розробці ряду спецкурсів за спеціалізаціями „Прикладна фізика”, „Оптоелектроніка та інтегральна оптика”; в рамках теми виконано 16 магістерських, дипломних і бакалаврських робіт.

По темі „Розробка та дослідження екологічно безпечних, газорозрядних ультрафіолетових ламп та дослідження умов синтезу наноструктур у лазерній плазмі” (керівник - проф. Шимон Л.Л.) на основі проведених фундаментальних досліджень емісійних і часових характеристик лазерної плазми алюмінію в атмосфері азотовмісних газів та параметрів лазерного факелу вироблені рекомендації щодо оптимізації умов синтезу наноструктурованих плівок нітріду алюмінію для потреб мікроелектроніки та керування їх властивостями. Проведена оптимізація вихідних характеристик і числове моделювання параметрів плазми імпульсно-періодичних ламп ємнісного розряду на сумішах інертних газів з парами води та ламп бар’єрного розряду на сумішах з парами йоду. За матеріалами досліджень у 2010 році опубліковано 11 статей, в т.ч. в 5 міжнародних виданнях (Журн. техн. физики, Физика плазмы, Оптика и спектроскопия), проголошено 5 доповідей на наукових конференціях в Нідерландах, Росії, США, отримано 1 патент на винахід. Матеріали впроваджено в навчальний процес при викладанні спецкурсів, по тематиці роботи захищено 8 дипломних, курсових і бакалаврських робіт.

В галузі хімічних наук по темі „Сполуки катіонних барвників як активні речовини чутливих елементів хімічних сенсорів” (керівники - проф. Базель Я.Р., доц. Студеняк Я.І.) вперше встановлена можливість використання іонних асоціатів ціанових барвників як електроактивних речовин тетрафторборат та гексафтортанталат селективних електродів, визначені важливі хіміко-аналітичні характеристики створених на їх основі мембранних електродів. Розроблені нові потенціометричні сенсори та іонометричні методики визначення ряду неорганічних речовин, перспективні для створення промислового сенсору аніонного характеру. За матеріалами досліджень опубліковано 16 наукових статей, в т.ч. 10 - в міжнародних виданнях (Mol. and Biomol. Spectroscopy, J. Analit. Chem., Microchem. Acta, Analit. Methods та інші), проголошено 25 доповідей на наукових конференціях (Австрія, Угорщина, Чехія, Словаччина, Тайланд), представлено до захисту 1 кандидатську дисертацію, розроблені оригінальні способи контролю захищені 4-ма патентами на винахід. Результати впроваджено в навчальний процес: видано 2 навчально-методичні посібники з аналітичної хімії, виконано 6 магістерських і 10 курсових робіт студентами хімічного факультету.

По темі „Дослідження синтетичного дизайну та вивчення властивостей конденсованих та функціональних похідних (піразоло-) тієно [2,3 - d] піримідину, 1, 2,4 - триазолута хіноліну (керівник - проф.Лендєл В.Г.) розроблено принципово новий підхід в функціоналізації гетероциклів, який успішно апробовано на електронодонорних та електронодефіцитних системах. Встановлено, що напрямок циклізації і структура утвореної поліконденсованої системи залежать від природи циклізуючих реагентів та умов проведення реакції. Синтезовані селеновмісні тієнопіримідини володіють високою бактерицидною активністю і можуть бути використані для створення нових засобів дезинфекції, як антисептики для боротьби з патогенними мікроорганізмами, збудниками госпітальних інфекцій. За матеріалами досліджень видана монографія „Синтез і властивості тієно [2,3 - d] піримідинів”, опубліковано 15 наукових статей, в т.ч. 3 в міжнародних журналах (Med. Chem. Rev, J. Heterocycl. Chem., ХГС), отримано 4 патенти на винаходи, представлено до захисту 1 кандидатську дисертацію, проголошено понад 20 доповідей на наукових конференціях. Результати досліджень впроваджені в навчальний процес: видано 3 навчальних посібники для студентів хімічного факультету, за тематикою роботи виконано 18 дипломних і магістерських та 21 курсова роботи.


В галузі медико-біологічних наук по темі „Наукові основи екологічного менеджменту созологічно значимих природних комплексів і фітобіоти Карпатського регіону” (керівник - проф. Комендар В.І.) на основі здійсненої раніше созологічної категоризації раритетного фітогенофонду регіону розроблено концептуальну схему інформаційної бази даних, що включає флористичний, фітоценотичний, ландшафтний і біотипічний блоки та слугуватиме основою подальших моніторингових досліджень різного рівня. У співпраці з Закарпатським облводгоспом розроблено діючу пілотну модель бази даних Берегівської польдерної системи на Закарпатській низовині, котра містить блок созологічно значимих природних комплексів, фіто - та зообіоти. Підготовлено науково обгрунтовані зміни до „Переліку видів вищих судинних рослин, що підлягають особливій охороні на території Закарпатської області” для включення до нового видання Червоної книги України. За матеріалами роботи у 2010 році видано книгу „Природні цінності української частини регіону Берег: сучасний стан і відтворення”, опубліковано 6 наукових статей у фахових і міжнародних журналах, проголошено 10 доповідей на наукових конференціях, представлено до захисту 1 кандидатську дисертацію. Результати наукових досліджень включені до навчальних програм з курсів „Популяційна екологія”, „Геоботаніка”, „Морфологія рослин”, „Фітопатологія”, по тематиці роботи студентами біологічного факультету виконано 8 магістерських, дипломних і курсових робіт.

По темі „Теоретичне обгрунтування, механізм дії, перспективи конструювання і впровадження нових біопрепаратів таргентних вакцин” (керівники - проф. Бойко Н.В., проф. Болдіжар О.О.) вперше встановлені і досліджені нові механізми інтродукції про- та антизапальних процесів організму коменсальними бактеріями та тестовими антигенами рослинного походження. Вперше показано, що мікроорганізми слизових оболонок можна використовувати як індикаторні для діагностики ранніх стадій захворювань неінфекційної етіології, зумовлених порушеним обміном речовин. Розроблено, запатентовано і впроваджено у виробництво новий ферментно-пробіотичний ветеринарний препарат Бацел: затверджено технічні умови і одержано свідоцтво про державну реєстрацію препарату. Розроблено першу в Україні електронну базу даних цінних харчових антигенів рослинного походження, які внесено до Європейського реєстру Euro FIR. По матеріалах досліджень опубліковано 13 наукових статей, в т.ч. в міжнародних фахових журналах (MicroCad, Biomedical and Anthropology, Acta Medicinae et Sociologica), проголошено 23 доповіді на конференціях в США, Словаччині, Сербії, Росії, отримано патент на винахід. В 2009 році по матеріалах теми захищена докторська дисертація Н.В.Бойко. Результати впроваджені в навчальний процес шляхом ознайомлення студентів медичного факультету із сучасними методами проведення експериментальних досліджень: виділення, ідентифікація штамів мікроорганізмів, визначення генетичних та молекулярних механізмів їх дії. На їх основі розробляються нові лекційні курси: „Дієтологія, раціональне харчування, мукозна імунологія”, „Біопрепарати для профілактики і лікування захворювань інфекційної та неінфекційної етіології”. Студентами та лікарями-інтернами в 2010 році видано 12 наукових публікацій.

По темі „Вплив нестероїдних протизапальних препаратів на частоту новоутворень товстої кишки та асоційованих шлунково-кишкових і кардіоваскулярних уражень” (керівник - проф.Чопей І.В.) вперше вивчені особливості клінічної картини гастродуопатій та кардіоваскулярних уражень на фоні прийому нестероїдних протизапальних препаратів, глюкокортикостероїдів та цитостатиків у взаємозв’язку з особливостями патогенезу за показниками морфологічного стану слизової оболонки шлунку. Доведено, що ступінь інфікування Helicobacter pylori співвідноситься з вираженістю запального процесу при поєднаному прийомі вказаних медикаментів, встановлено збільшення появи кардіоваскулярних уражень серед хворих, що отримували селективні інгібітори та ібуфрен. Розроблені ефективні методи і схеми диференційованого лікування хронічних гастритів, фотодинамічної діагностики ранньої стадії впроваджені в практику Ужгородської ЦКЛ, відділкової клінічної лікарні залізничної ст. Ужгород, гастрологічному відділенні Тернопільської комунальної лікарні № 2. За результатами досліджень в 2010 році видана монографія „Стандартизовані форми обстеження пацієнтів з найчастішою патологією у практиці сімейного лікаря”, опубліковано 9 статей у фахових і міжнародних журналах, проголошено 6 доповідей на конференціях в т.ч. у Канаді, Угорщині, отримано 1 патент на винахід, представлено до захіисту 2 кандидатські дисертації. За матеріалами роботи розроблено ряд курсів для лекційних і семінарських занять з інтернами, зокрема „Оновні принципи призначення НПЗП”, „Способи лікування гелікобактеріозу”, „Диспепсії”. Розроблені алгоритми профілактики захворювань внутрішніх органів в практиці сімейного лікаря апробовано у науково-тренінговому Центрі сімейної медицини УжНУ.

В галузі гуманітарних наук по темі „Культурно-історичний розвиток Верхнього Потисся І тис.н.е.” (керівник - проф.Котигорошко В.Г.) на основі комплексних археологічних досліджень древніх пам’яток Унг, Боржава, Горяни отримано ряд нових результатів, які дозволяють переглянути усталену концепцію середньовічної історії краю. Зокрема, археологічно не підтверджується факт проходження угорців на чолі з Алмошем наприкінці ІХ ст.н.е. через територію Закарпаття, а пам’ятки, які увійшли в наукову літературу, як суто угорські, початку Х ст., належать печенігам, які оселяються на території від Братіслави до Закарпаття. Також, незважаючи на значне слов’янське заселення території Закарпаття у VIII - IX ст.н.е., археологічно не підтверджується існування державного утворення (Князівства Лаборця). Висунута нова гіпотеза угорської колонізації і середньовічної історії краю та сумісних територій. За результатами археологічних досліджень опубліковано 18 статей, з яких 2 - в міжнародних журналах, проголошено 8 доповідей на вітчизняних і міжнародних конференціях (Словаччина, Румунія), в стадії завершення оформлення докторської дисертації ст.н.с. Прохненка І.А. Отримані матеріали використані в навчальному процесі при розробці спецкурсів „Слов’яни в Верхньому Потиссі”, „Здобуття уграми нової Вітчизни”, „Військова справа племінного світу Європи”, а також при читанні нормативного курсу „Археологія”, по тематиці роботи підготовлено 10 дипломних і курсових робіт.

По темі „Етнополітичний розвиток Закарпаття у ХХ на початку ХХІ сторіччя” (керівники - проф.Вегеш М.М., доц. Остапець Ю.О.) вперше в сучасній вітчизняній і зарубіжній історіографії здійснено комплексне дослідження проблем регіональної історії, політології українських етнографічних земель та місць компактного проживання національних меншин Закарпаття. Доведено, що громадсько-політичні і культурно-просвітні позиції крайових організацій в зазначений історичний період носили загальноукраїнський державницький характер, але містили й певний автономно-регіональний зміст. Розроблено практичні рекомендації для органів державної влади та місцевого самоврядування, політичних партій та громадських організацій.

  1   2   3   4

Схожі:

Інформація про наукову І науково-технічну діяльність Ужгородського національного університету за 2010 рік Схвалено рішенням Вченої ради Ужну від 27 січня 2010 року (протокол №1) Погоджено iconІнформація про наукову та науково-технічну діяльність факультету (наукового підрозділу) за 2012 рік (за формою згідно з додатком 1)
В додаток до наказу ректора Львівського національного університету імені Івана Франка від 27. 09. 2012р. № Н-371
Інформація про наукову І науково-технічну діяльність Ужгородського національного університету за 2010 рік Схвалено рішенням Вченої ради Ужну від 27 січня 2010 року (протокол №1) Погоджено iconНаука України Поточний інформаційний список
Про внесення зміни до Закону України "Про наукову І науково-технічну діяльність": Закон України від 3 грудня 2009 року №1748-vi /...
Інформація про наукову І науково-технічну діяльність Ужгородського національного університету за 2010 рік Схвалено рішенням Вченої ради Ужну від 27 січня 2010 року (протокол №1) Погоджено iconДодаток 1
Затверджено Рішенням Вченої Ради Донецького національного медичного університету ім. М. Горького (протокол №6 від 30. 08. 2010)
Інформація про наукову І науково-технічну діяльність Ужгородського національного університету за 2010 рік Схвалено рішенням Вченої ради Ужну від 27 січня 2010 року (протокол №1) Погоджено iconМіністерство освіти І науки україни інформація про наукову та науково-технічну діяльність Івано-Франківського національного технічного університету нафти І газу за 2007 рік
Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність університету направлена на вирішення актуальних проблем нафтогазової галузі,...
Інформація про наукову І науково-технічну діяльність Ужгородського національного університету за 2010 рік Схвалено рішенням Вченої ради Ужну від 27 січня 2010 року (протокол №1) Погоджено iconМіністерство освіти І науки україни інформація про наукову та науково-технічну діяльність Івано-Франківського національного технічного університету нафти І газу за 2006 рік
Університет потужний навчально-науково-виробничий комплекс в склад якого, крім навчальних структур, входять
Інформація про наукову І науково-технічну діяльність Ужгородського національного університету за 2010 рік Схвалено рішенням Вченої ради Ужну від 27 січня 2010 року (протокол №1) Погоджено iconПлан роботи Вченої ради університету на 2010-2011 навчальний рік
Розглянутий та затверджений на засіданні Вченої ради 09. 09. 2010 р протокол №2
Інформація про наукову І науково-технічну діяльність Ужгородського національного університету за 2010 рік Схвалено рішенням Вченої ради Ужну від 27 січня 2010 року (протокол №1) Погоджено iconПлан роботи Вченої ради університету на 2010-2011 навчальний рік
Розглянутий та затверджений на засіданні Вченої ради 09. 09. 2010 р протокол №2
Інформація про наукову І науково-технічну діяльність Ужгородського національного університету за 2010 рік Схвалено рішенням Вченої ради Ужну від 27 січня 2010 року (протокол №1) Погоджено iconРозпорядження По студмістечку Ужгородського національного університету №62
Для належного виконання наказу ректора Ужну «Про благоустрій території закріпленої за підрозділами УжНУ» та встановлення єдиного...
Інформація про наукову І науково-технічну діяльність Ужгородського національного університету за 2010 рік Схвалено рішенням Вченої ради Ужну від 27 січня 2010 року (протокол №1) Погоджено iconНаука України Поточний інформаційний список
Про внесення зміни до статті 24 Закону України "Про наукову І науково-технічну діяльність" : Закон України від 2 грудня 2010 р. №2745-vi...
Інформація про наукову І науково-технічну діяльність Ужгородського національного університету за 2010 рік Схвалено рішенням Вченої ради Ужну від 27 січня 2010 року (протокол №1) Погоджено iconНаука України Поточний інформаційний список
Про внесення зміни до статті 24 Закону України "Про наукову І науково-технічну діяльність" : Закон України від 2 грудня 2010 р. №2745-vi...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи